وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

تلفن رئيس و معاونين دانشگاه هاي علوم پزشكي- قسمت 4: گ- ي

قسمت 4: گ– ي (گراش، گناباد، گیلان، گلستان، لرستان، لارستان، مازندران، مراغه، مشهد، نیشابور، همدان، یاسوج، یزد، مجازی، وارستگان)

دانشکده علوم پزشکی گراش

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

پست الکترونیک

نشاني

1

دکتراحمد عبدالهی

رئیس دانشکده

52452339

52452335

071

abdollahi@gerums.ac.ir

گراش -بلوار دانشجو -دانشكده علوم پزشكي

2

دکتر مهدی محسن زاده

معاون توسعه مدیریت و منابع

52448101داخلی 270

52452335

071

mohsenzadeh@gerums.ac.ir

گراش -بلوار دانشجو

3

دكترسید جواد محقق

معاون درمان

52450901

52442826

071

- گراش- بیمارستان امیر المومنین

4

دکتر محمد جعفری

معاون آموزشی و پژوهشی و دانشجویی فرهنگی

52448101 داخلی 276

52452335

071

-

گراش- بلوار دانشجو- دانشکده علوم پزشکی

5

دکتر علیرضا گلستان

معاون بهداشتي

52451446

52440467

071

-

گراش -بلواردانشجو-دانشکده شبكه بهداشت

6

دکتر محمد نبی محمدی

مدیرغذا و دارو

52448101

52452335

071

healt@gerums.ac.ir

گراش -بلوار دانشجو - دانشکده علوم پزشکی

7

مهدي خوشبخت

مدير روابط عمومي

52448108داخلی222و284

52452335

071

-

بلوار دانشجو-دانشكده علوم پزشكي امام جعفر صادق


دانشگاه علوم پزشکی گناباد

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

پست الکترونیک

نشاني

1

دکترجوادباذلی

رئیس  دانشگاه

57222328

57223815

051

javadbazeli@yahoo.com

گناباد-میدان غدیر- سازمان مرکزی دانشگاه -حوزه ریاست

2

دکترایرج مرادی

معاون بهداشت

57220194

57220193

051

irajmoradi1341@gmail.com

گناباد-میدان غدیر- سازمان مرکزی دانشگاه

3

دکترجلیل مشاری

معاون درمان

57222622

57222622

051

dr.moshari@yahoo.com

گناباد-میدان غدیر - سازمان مرکزی دانشگاه

4

دکترمجتبی کیان مهر

معاون آموزشی

57227114

57227114

051

kianmehr.m@gmail.com

گناباد- حاشیه جاده سنتو-پردیس دانشگاه

5

دکتر محمد حسن مینوئیان حقیقی

معاون فرهنگی و دانشجویی

57220577

57220577

051

drminooeian@gmu.ac.ir

حاشیه جاده آسیایی- پردیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد

6

دکترمهدی محسن زاده

معاون توسعه مدیریت و منابع

57225812

57225812

051

MahdyMohsenzadeh@gmail.com

گناباد-میدان غدیر -سازمان مرکزی دانشگاه

7

دکتر مهدی کریمی نوقابی

معاون غذا و دارو

57221919

57221919

051

karimi.n.m@gmail.com

غدیر - سازمان مرکزی دانشگاه

8

دکترشهلا خسروان

معاون تحقیقات و فناوری

57220578

57220578

051

khosravan@gmu.ac.ir

حاشیه جاده آسیایی- پردیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد

9

سید علی سده ای

مدیر روابط عمومی

57226051

57223815

051

a.sedehi@chmail.ir

گناباد-میدان غدیر- سازمان مرکزی دانشگاه-حوزه ریاستدانشگاه علوم پزشکی گیلان

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

پست الکترونیک

نشاني

1

دکترارسلان سالاری

رئیس دانشگاه

33324168

-9

33333125

013

salari@gums.ac.ir

رشت – خیابان پرستار-ستاد مرکزی1

2

دکتر فردین مهرابیان

معاون بهداشتی

33321488

33322057

013

health@gums.ac.ir

رشت – خیابان آزادگان

3

دکتر بهرام نادری نبی

معاون آموزشی

33323444

33328842

013

amouzcsh@gums.ac.ir

رشت -بلوار امام خمینی-روبروی هتل پردیس

4

دکتراسماعیل نورصالحی

معاون درمان

33322533

33322057

013

darman@gums.ac.ir

رشت خیابان نامجو- ستاد مرکزی 2

5

دکترمحمد رستم پور

معاون دانشجویی و فرهنگی

33328101

33329961

013

m-student@gums.ac.ir

رشت - خ نامجو- ستاد مرکزی 2

6

دکتر شادمان نعمتی

معاون تحقیقات

33362889

33362842

013

research@gums.ac.ir

خیابان نامجو-خیابان شهید سیادتی

7

دکتر عباس صدیقی نژاد

معاون توسعه

33310344

33326887

013

poshtibani@gums.ac.ir

رشت -خ پرستار- ستاد مرکزی 1

8

دکتر فیروز سرودی

معاون غذا و دارو

33231370

33229595

013

fdo@gums.ac.ir

رشت - بلوارشهید بهشتی - روبروی استخراریکه 

9

دکتر مازیار محمدی

مدیر روابط عمومی

33310209

33329706

013

ravabetomomi@gums.ac.ir

رشت – خ نامجو-ستاد مرکزی 2

10 دکتر عبدالحسین امامی سیگارودی رئیس دفتر دانشگاه 33324168 33234168 013 - رشت- خ پرستار-ستاد مرکزی 1


دانشگاه علوم پزشکی گلستان

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

پست الکترونیک

نشاني

1

دکتر عبدالرضا فاضل

ریاست دانشگاه

32430325

32424553

017

dr.fazel

گرگان- بلوارهیرکان-روبروی انجیراب سازمان مرکزی دانشگاه

2

دکترسراج الدین عارف نیا

معاون بهداشت

32222502

32222103

017

-

گرگان –خ 5آذر-کوی ویلا مرکز بهداشت استان

3

دکترسید  عباس بدخشان

معاون درمان

32470042

32424002

017

dr.a.hoseini

گرگان-بلوارهیرکان-روبروی انجیراب

4

دکترتقی امیریانی

معاون آموزشی

32451721

32421661

017

dr.rajaii

گرگان - ابتدای جاده شصت کلا- مجموعه آموزشی فلسفی- معاونت آموزشی

5

دكتر مهدی صادقی

معاون دانشجویی و فرهنگی

32456071

32456075

017

-

گرگان- بلوارهیرکان-روبروی انجیراب

6

دکتر محمد نعیمی

معاون توسعه مدیریت و منابع

32424103

32426006

017

-

گرگان- بلوارهیرکان-روبروی انجیراب

7

دکترمحمد صلبی

معاون غذا و دارو

32470062

32430990

017

-

گرگان- بلوارهیرکان-روبروی انجیراب

8

دکترمحمد رضا هنرور

معاون تحقیقات و فناوری

32421660

32421657

017

honarvar

گرگان- جاده شصت کلا- مجموعه آموزشی فلسفی- معاونت تحقیقات و فناوری

9

دکتر سید مهدی حسینی

مدیر روابط عمومی واموربین الملل

32470082

32470082

017

drhoseini@gmai.ir

گرگان-بلوار هیرکان-روبروی انجیرابدانشگاه علوم پزشکی لرستان

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

پست الکترونیک

نشاني

1

دکتر محمد رضا نیک بخت

رئیس دانشگاه

33302149

33302030

066

-

خ معلم- ستاد مرکزی دانشگاه ساختمان شماره 2- طبقه سوم

2

دکتر محمد علی دریک

معاون بهداشتی

33307055

33335779

066

health@lums.ac.ir

خ معلم-ستاد مرکزی ساختمان شماره 3

3

دکتر عباس پزشکی

معاون درمان

33305006

33305005

066

abbaspezeshki@gmail.com

خ معلم-ستاد مرکزی دانشگاه ساختمان شماره 1- طبقه اول

4

دکتر سیاوش بیرانوند

معاون آموزشی

33120150

33120149

066

beiranvandsiavash@yahoo.com

مجتمع پردیس دانشگاهی (کمالوند) کیلومتر 5جاده خرم آباد-بروجرد

5

دکتراصغر سپهوند

معاون دانشجویی و فرهنگی

33120125

33120126

066

funglmed44@yahoo.com

مجتمع پردیس دانشگاهی کیلومتر 5جاده خرم آباد-بروجرد

6

دکترعلی مهرزاد صفدری

معاون توسعه

33310854

33319483

066

-

خ معلم-ستاد مرکزی دانشگاه

7

دكتر امین حسنوند

معاون غذا و دارو

33224687

33203169

066

dr.hasanvand@yahoo.com

خرم آباد- بلوار 60 متری- بلوار برق- جنب اداره کل دخانیات

8

دکتر مجتبی خاکساریان

معاون تحقیقات

33120172

33120173

066

mohkhaksar@yahoo.com

خرم آباد- انتهای خیابان رازی- خیابان 60 متری

9

عبدالرضا شهبازی

مدیر روابط عمومی

33302033

33302033

066

pr.lums.ac.ir

خ معلم-ستاد مرکزی دانشگاه ساختمان شماره 2- طبقه دوم


دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

پست الکترونیک

نشانی

1

دکتر محمد حسین کریمی

رئیس دانشکده

52345815

52345815

071

-

فارس -لارستان- میدان امام خمینی-بلوارولایت- دانشکده علوم پزشکی لارستان

2

دکترعباس نصری

قائم مقام ریاست و معاون توسعه دانشکده

52342877

52344724

071

-

فارس-لارستان- میدان امام خمینی- بلوارولایت - دانشکده علوم پزشکی لارستان

3

-

معاون بهداشتی

52244600

52253660

071

-

استان فارس- لارستان - شهر جدید – بلوار بهداشت – مرکز بهداشت لارستان

4

دکترعلی قدمی یزدی

معاون درمان

52342877

52344724

071

-

فارس- لارستان -میدان امام خمینی- بلوارولایت- دانشکده لارستان

5

دکتر هوشنگ جعفرپور

معاون غذا و دارو

52342877

52344724

071

jafarpourh@larums.ac.ir

استان فارس- لارستان -میدان امام خمینی -بلوارولایت –دانشکده علوم پزشکی لارستان

6

دکترمحمدرضاعرفانی

معاون آموزشی

52342877

52344724

071

-

استان فارس- لارستان -میدان امام خمینی - بلوارولایت – دانشکده علوم پزشکی لارستان

7

مهندش مصطفی راستی لاری

سرپرست روابط عمومی

52342877

52344724

071

haghighatgha@larums.ac.ir

استان فارس- لارستان - میدان امام خمینی - بلوارولایت – دانشکده علوم پزشکی لارستاندانشگاه علوم پزشکی مازندران

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

پست الکترونیک

نشاني

1

دکترسید عباس موسوی

رئیس دانشگاه

33044017

33362370

011

-

ساری- میدان امام- سه راه جویبار- دع­ پ مازندران

2

دکتر حسین رنجبران

معاون بهداشتی

33399600

33399600

011

-

ساری- میدان امام- سه راه جویبار- دع­پ مازندران

3

دکترحامد روحانی زاده

معاون درمان

33044030

33044030

011

-

ساری- میدان امام- سه راه جویبار- دع­ پ مازندران

4

دکترغلامعلی گدازنده

معاون آموزشی

33044051

33044051

011

-

ساری- میدان امام- سه راه جویبار- دع ­پ مازندران

5

دکتر محمد رضا حق شناس

معاون دانشجویی و فرهنگی

33044044

33044044

011

-

ساری- میدان امام- سه راه جویبار- دع­پ مازندران

6

دکتر محمد پنبه چی

معاون توسعه مدیریت و منابع

33044010

33044010

011

-

ساری- میدان امام- سه راه جویبار- دع­پ مازندران

7

دکترمحمد رضا شیران

معاون غذا و دارو

33044013

33044013

011

-

ساری- میدان امام- سه راه جویبار- دع­پ مازندران

8

دکترمجید سعیدی

معاون تحقیقات و فناوری

33257230

3357320

011

-

ساری- میدان امام-سه راه جویبار-دع پ مازندران

9 دکترفرزاد گوهردهی سرپرست روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه

33044376

33044363

33362503 011 - -دانشکده علوم پزشکی مراغه

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

پست الکترونیک

نشاني

1

دکتر اصغرتنومند

سرپرست دانشکده

37256901

37256900

041

tanomand@yahoo.com

مراغه، خیابان معلم شمالی جنب راهنمایی و رانندگی ستاد مرکزی

2

دکتراحمد مجتهدی

معاون توسعه مدیریت و منابع

37256904

37256905

041

Dr.ahmadmojtahedi43@yahoo.com

مراغه ، خیابان خیابان معلم شمالی جنب راهنمایی و رانندگی

3

دکترعلی سلیمانی

معاون بهداشتی

37228867

37228867

041

salami_epid@yahoo.com

مراغه ، خیابان شهید وصطفی خمینی( دانشسرا سابق) جنب بیمارستان سینا

4

دکتر سجاد احمدی

معاون درمان

37222599

37223244

041

Dr.ahmadi96993@gmail.com

مراغه، خیابان شهید مصطفی خمینی(دانشسرا سابق) جنب بیمارستان سینا

5

دکتر غلامرضا فرید اعلائی

معاون آموزشی تحقیقات دانشجویی و فرهنگی

37276363

37276364

041

gf.aalae@yahoo.com

مراغه، کیلومتر 5 جاده تهران، روبروی دانشگاه پیام نور

6

دکتر آرش خرمی

مدیریت غذا و دارو

37249596

37249596

041

Arash.khorrami@yahoo,com

مراغه -کیلومتر5 جاده تهران -روبروی دانشگاه پیام نور

7

عباس بهروزی

رییس دفتر و روابط عمومی

37256903

37256900

041

-

مراغه، خیابان معلم شمالی - جنب راهنمایی و رانندگی- ستاد مرکزی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

پست الکترونیک

نشاني

1

دکتر سید محمد حسین بحرینی طوسی

سرپرست دانشگاه

38413007

38413006

051

c.irdarabimmr@mums.a

خیابان دانشگاه-ساختمان قرشی

2

دکتر حمید رضا بهرامی

معاون بهداشتی

38414012

38415222

051

Bahramihr@ mums.ac.ir

انتهای سناباد، مرکز بهداشت استان

3

دکترشاپوربدیعی اول

معاون درمان

38795038

38794468

051

-

بلوار فکوری-روبروی فکوری 94-شهرک دانش و سلامت

4

دکتر محمد رضا دارابی محبوب

معاون آموزشی

38433999

38436828

051

Darabimmr@mums.ac.ir

خیابان دانشگاه- ساختمان قرشی

5

حجت الاسلام دکترمهدی ابراهیمی

معاون دانشجویی فرهنگی

38430734

38430734

051

Ebrahimim@mums.ac.ir

خیابان دانشگاه-ساختمان قرشی

6

دکتر محمد حسین بحرینی

معاون توسعه مدیریت ومنابع

38795037

38761595

051

BahreyniMH@mums.ac.ir

بلوار فکوری-روبروی فکوری94-شهرک دانش و سلامت

7

دکتر محمد رضا صابری

معاون غذا و دارو

38795036

38762701

051

Saberimr@mums.ac.ir

بلوار فکوری-روبروی فکوری 94-شهرک دانش و سلامت

8

دکتر محسن تفقدی

معاون پژوهشی وفناوری

38411538

38430249

051

Tafaghodim@mums.ac.ir

خیابان دانشگاه-ساختمان قرشی

9

دکترحمید رضا رحیمی

مدیر روابط عمومی

38713634

38713638

051

-

بلوار فکوری-روبروی فکوری 94-شهرک دانش وسلامتدانشکده علوم پزشکی نیشابور

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

پست الکترونیک

نشاني

1

دکتر محسن عظیمی نژاد

رئیس دانشكده

42627501

4267502

42627500

051

aziminm@gmail.com

نیشابور-ابتدای شهرک فرهنگیان- میدان معلم-ستاد مرکزی دانشکده

2

اسدا... حسن زاده

معاون توسعه ومنابع

42627502

42627500

051

Hasanzadeش1@mums.ac.ir

شهرک فرهنگیان ،بلوارمعلم -ستاد مرکزی

3

دكتر اباصلت برجي

معاون آموزشي، پژوهشي

43356589

42255043

42255043

051

Borjial@mums.ac.ir

خیابان 22 بهمن غربی، جنب باهنر

4

دكتر محمودرضا جمشیدی

معاون درمان

43342335-6

43342337

051

gamshidim1@nums.ac.ir

 خیابان شریعتی ، جلال آل احمد

5

دکترعصمت تقی آبادی

معاون بهداشت

43333150

43334010

051

taghiabadie1@nums.ac.ir

خیابان شریعتی ،جلال آل احمد

6

دکترظهیرمظلومی نژاد

قائم مقام امورمشارکتهای اجتماعی

42255047

42255047

051

mazlummazluminz1@nums.ac.ir

خیابان 22 بهمن غربی ،جنب پارک باهنر

7

دکتر مجید شادکام

معاون غذا ودارو

42253912

42253912

051

shadkamm1@nums.ac.ir

خیابان 22 بهمن غربی، جنب پارک باهنر 

8

مهندس محمد باقردلخوش

معاون دانشجویی و فرهنگی

42253911

42253911

051

mbdelkhosh@gmail.com

خیابان 22بهمن غربی -جنب پارک باهنر

9 مهندس منصورنعیم آبادی
مدیرروابط عمومی 42627503 4267500 051 - شهرک فرهنگیان ، بلوارمعلم -ستادمرکزی


دانشگاه علوم پزشکی همدان

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

پست الکترونیک

نشاني

1

دکتررشید حیدری مقدم

رییس دانشگاه

32520683-4

32512972

081

-

چهارراه شریعتی-بلوار آیت ا... کاشانی

2

دکتر منوچهر کرمی

معاون بهداشتی

34245090

34223033

081

-

میدان فلسطین- روبروی رفاه

3

دکترابراهیم جلیلی

معاون درمان

32526015

32523011

081

darman@umsha.ac.ir

چهارراه خواجه رشید-بلوار

آیت ا... کاشانی

4

دکترفرهاد فراهانی

معاون آموزشی

32528058

32520203

081

farahani@umsha.ac.ir

چهارراه خواجه رشید-بلوار

آیت ا... کاشانی

5

دکترسیده زهرا اصغری

معاون دانشجویی و فرهنگی

38380030

38380087

081

-

خ مهدیه- روبروی پارک مردم

6

دکتر فریبرز نیاستی

معاون توسعه مدیریت و منابع

32520401

32520402

081

-

چهارراه خواجه رشید-بلوار

آیت ا... کاشانی

7

دکترایرج خدادای

معاون غذا و دارو

38381810

38381910

081

khodadadi@umsha.ac.ir

چهارراه خواجه رشید- بلوار

آیت ا... کاشانی

8 دکتر سعید بشریان معاون تحقیقات و فناوری  38380717 38380130 081 - بلوارشهید فهمیده- روبروی بوستان مردم

9

دکترمحمد طاهری

مدیرروابط عمومی

32529810

32526200

081

webda@umsha.ac.ir

چهارراه خواجه رشید-بلوار

آیت ا... کاشانی بلوک7 طبقه همکفدانشگاه علوم پزشکی یاسوج

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

پست الکترونیک

نشاني

1

دکترپرویزیزدان پناه

سرپرست  دانشگاه

33337239

33337250

074

-

بلوارشهید مطهری –ستاد مرکزی دانشگاه

2

ابراهیم نعیمی

معاون بهداشتی

33336577

33336578

074

-

خ شهید قرنی، مرکز بهداشت استان

3

دکترغلامعباس سبز

معاون درمان

33337938

33337937

074

-

بلوارشهید مطهری –ستاد مرکزی دانشگاه

4

دکترصدراله محرابی

معاون آموزشی

33346070

33346071

074

-

خ دکتر جلیل-جنب بیمارستان امام سجاد(ع)- پردیس آموزشی

5

دکترجمشید محمدی

معاون دانشجویی و فرهنگی

33337254

33337495

074

-

بلوارشهید مطهری –ستاد مرکزی دانشگاه

6

دکتررحیم استوار

معاون پشتیبانی

33337243

33336578

074

-

بلوارشهید مطهری –ستاد مرکزی دانشگاه

7

دکترامام بخش قایدی

معاون غذا و دارو

33236109

-

074

-

بلوارشهید مطهری –ستاد مرکزی دانشگاه

8

دکترحسین ماری اوریاد

معاون پژوهشی

33346078

33346079

074

-

خیابان دکتر جلیل جنب بیمارستان امام سجاد(ع) پردیس آموزشی

9 امین اله بابویه معاونت اجتماعی 33337376 - 074 -  

10

مالک مجیدی

مدیر روابط عمومی

33337251

3337370

074

-

بلوارشهید مطهری –ستاد مرکزی دانشگاه


دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

پست الکترونیک

نشاني

1

دکترمحمد رضا میر جلیلی

رئیس دانشگاه

37258770

37258411

035

Dr.mirjalili@ssu.ac.ir

میدان باهنر ابتدای بلوار شهید بهشتی سازمان مرکزی دانشگاه

2

دکتر محمدرضا دهقانی

معاون بهداشتی

36232360

36289741

035

mrdehghani@ssu.ac.ir

یزدمیدان امام حسین ابتدای بلوار دانشجو مجتمع امام رضا(ع)

3

دکتر محمود نوری شادکام

معاون درمان

37244551

37254750

035

noorishadadkam@ssu.ac.ir

میدان باهنر ابتدای بلوار شهید صدوقی سازمان مرکزی دانشگاه

4

دکتر هوشنگ مهرپرور

معاون آموزشی

37240373

37247111

035

ahmehparvar@ssu.ac.ir

میدان باهنر ابتدای بلوار شهید صدوقی سازمان مرکزی دانشگاه

5

دکترعلی دهقانی

معاون دانشجویی و فرهنگی

36285402

36245854

035

dr.dehghani@ssu.ac.ir

میدان امام حسین ، ابتدای بلوار دانشجو ، مجتمع حضرت امام رضا

6

دکتر محمد رضا وفائی نسب

معاون توسعه مدیریت و منابع

37240123

37241515

035

Dr.vafaeinasab@ssu.ac.ir

میدان باهنر ابتدای بلوار شهید صدوقی سازمان مرکزی دانشگاه

7

دکتر محمد حسین مصدق

معاون غذا و دارو

36288114

36288114

035

Mosaddegh@ssu.ac.ir

میدان باهنر ابتدای بلوار شهید صدوقی سازمان مرکزی دانشگاه

8

دکتر مسعود میرزایی

معاون تحقیقات و فناوری

37263733

37263732

035

mmirzaei@ssu.ac.ir

میدان باهنر ابتدای بلوار شهید صدوقی سازمان مرکزی دانشگاه

9

دکترابراهیم سلمانی

سرپرست روابط عمومی

37258770

37258411

035

salmani@ssu.ac.ir

میدان باهنر ابتدای بلوار شهید صدوقی سازمان مرکزی دانشگاه

10 دکتر علی دهقانی سرپرست حوزه ریاست دانشگاه 37258770 37258411 035 dr.dehghani@ssu.ac.ir یزد میدان باهنر ابتدای بلوار شهید صدوقی سازمان مرکزی دانشگاهدانشگاه علوم پزشکی مجازی

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

پست الکترونیک

نشاني

1

سید ناصراستاد

رئیس دانشگاه

88501403

88501409


88501408

داخلی221

021

-

خ مطهری -خ کوه نور-کوچه یکم -پلاک 3

2

امید سبزواری

معاون اموربین المللی
88504051
داخلی 149
88504051
داخلی113
021
 -  خ مطهری -خ کوه نور-کوچه یکم دانشگاه مجازی

3

مسعود رضوی زاده
معاون توسعه
 88504051
داخلی 353
88504051
داخلی221
 021  -  خ مطهری-خ کوه نور-کوچه یکم دانشگاه مجازی

4

آیین محمدی

معاون زیرساخت
 88504051
داخلی 103
 88504051
داخلی 221
021
 -  خ مطهری-خ کوه نور-کوچه یکم دانشگاه مجازی

5

سلیمان احمدی

 مدیرگروه مطالعات و توسععه
88504051
داخلی116
 // 021
 -  خ مطهری -خ کوه نور- کوچه یکم دانشگاه مجازی
6 عباس درزی مدیرروابط عمومی 88504051
داخلی145
// 021 - خ مطهری- خ کوه نور- کوچه یکم دانشگاه مجازیدانشکده علوم پزشکی وارستگان

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

پست الکترونیک

نشاني

1

دکتر عبدالرضا وارسته

ریاست

35091170

35091172

051

varasteha@varastegan.ac.ir

مشهد- بلوار وکیل آباد- بلوار لادن- نبش لادن3

2

دکتر احمد ابوالحسنی

معاون آموزشی

35091171

35091172

051

abolhasania@varastegan.ac.ir

مشهد- بلوار وکیل آباد-بلوار لادن- نبش لادن 3

3

دکتر مصطفی جهانگیر

مدیریت دانشجویی و فرهنگی

35015091

35091172

051

mjahangir@varastegan.ac.ir

مشهد-بلوار وکیل آباد- بلوار لادن- نبش لادن3

4

دکتر فاطمه کیفی

مدیریت پژوهش

35015091

35091172

051

keyfif@varastegan.ac.ir

مشهد- بلوار وکیل آباد-بلوار لادن- نبش لادن3

5

مهدی کمساری

مدیریت توسعه منابع و پشتیبانی

35013018

35091172

051

komsarim@varestegan.ac.ir

مشهد- بلوار وکیل آباد- بلوار لادن- نبش لادن3

6

مهندس شیما حقانی

مسئول دفتر ریاست و روابط عمومی

35091170

35091172

051

haghnish@varastegan.ac.ir

مشهد- بلوار وکیل آباد- بلوار لادن- نبش لادن 3

قسمت 1: الف – ب (آبادان، اسفراین، اراك، اردبیل، ارومیه، اصفهان، اهواز، ایلام، بابل، بندرعباس، بوشهر،‌ بیرجند)

قسمت 2: ت – س (تبریز، تربت حیدریه، تربت جام، تهران، جهرم، جیرفت، خراسان شمالی، دزفول، رفسنجان، زابل، زاهدان، زنجان، ساوه، سمنان، سبزوار، سیرجان)

قسمت 3: ش – ك (شاهرود، شوشتر، شهرکرد، شهید بهشتی، شیراز، شوشتر، توانبخشی و بهزیستی، فسا، قزوین، قم، کاشان، کردستان، کرج، کرمان، کرمانشاه)

قسمت 4: گ– ي (گناباد، گیلان، گلستان، لرستان، مازندران، مراغه، مشهد، نیشابور، همدان، یاسوج، یزد، مجازی، وارستگان)

كاربران عزيز؛ با عرض سلام و احترام چنانچه نظري در خصوص موارد فوق داريد و يا تمايل به اضافه كردن و يا اصلاح موردي در اين صفحه داريد، خواهشمند است از طريق تكميل فرم زير، اطلاع دهيد تا اقدام شود.
نسخه چاپي ارسال به دوست

سه شنبه ١١ مهر ١٣٩٦ - ١٠:٠٠ / شماره خبر: ٣٨٨١٤ / تعداد نمايش: 78189

برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج