عنوان ها

دسترسی سریع

   

 

آخرین اخبار

 

   
سازمان های مرتبط
سازمان انتقال خونhttp://www.ibto.behdasht.gov.ir
انستیتو پاستور ایرانhttp://pasteur.behdasht.gov.ir
   

   
حوزه هاي مرتبط
مديريت امور عموميhttp://gao.behdasht.gov.ir/
سامانه خود اظهاری مجریان کارآفرینhttp://www.gooyeshsme.ir
دفتر کارآفرینیhttp://karafarini.behdasht.gov.ir
دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصیhttp://dme.hbi.ir/cgme/
اداره کل روابط عمومیhttp://www.behdasht.gov.ir
دومين اجلاس وزراي بهداشت كشورهاي اسلاميhttp://tehoichmc.behdasht.gov.ir
دفتر بازرسي، ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكاياتhttp://bazrasi.behdasht.gov.ir
هيات مركزي گزينشhttp://selection.behdasht.gov.ir
اداره كل همكاري هاي بين المللhttp://iad.behdasht.gov.ir
مركز مديريت آمار و فناوري اطلاعاتhttp://it.behdasht.gov.ir
مركز مقاومت بسيجhttp://basij.behdasht.gov.ir
* اداره كل تجهيزات پزشكيhttp://imed.behdasht.gov.ir
معاونت هماهنگيhttp://hamahangi.behdasht.gov.ir
معاونت غذا و داروhttp://fdo.behdasht.gov.ir
دفتر سلامت خانواده و جمعيتhttp://iec.behdasht.gov.ir
معاونت توسعه مديريت و منابعhttp://mrd.behdasht.gov.ir
معاونت تحقيقات و فناوريhttp://research.behdasht.gov.ir
معاونت دانشجويي و فرهنگيhttp://farhangi.behdasht.gov.ir
* صندوق رفاه دانشجويانhttp://srd.behdasht.gov.ir