اسامی برگزیدگان سي سال سلامت کشور

ردیف

نام . نام خانوادگي

شاخص

1

آزاده سرافراز خانم فاطمه ناهيدي

آزاده

2

آزاده سرافراز دكتر سيد عباس پاك نژاد

آزاده

3

آزاده سرافراز دكتر ناصر سرگلزايي

آزاده

4

دكتر سيد جمال الدين سجادي

استاد برگزیده

5

دكتر سيد ضياء‌الدين تابعي

استاد برگزيده

6

دكتر عليرضا يلدا

استاد برگزيده

7

دكتر محمد پدرام

استاد برگزيده

8

دكتر عباسقلي دانشور

اولين جراح پيوند قلب در ايران

9

دكترسيد علي ملك حسيني

اولين جراح پيوند كبد در ايران

10

دكتر اردشير قوام زاده

اولين جراح پيوند مغز استخوان در ايران

11

سيد يعقوب جعفري

پرستار برگزيده

12

طاهره قرباني

پرستار برگزيده

13

دكتر فريدون عزيزي

پژوهشگر برگزيده

14

دكتر محمد رضا زرين دست

پژوهشگر برگزيده

15

دكتر معصومه فيروزي

پژوهشگر برگزيده

16

مرحوم دكترسعيدكاظمي آشتياني

پژوهشگر برگزيده

17

جانباز سرافراز دكتر ابوالفتح لامعي

جانباز تيم سلامت

18

جانباز سرافراز دكتر محمد كريم شهرزاد

جانباز تيم سلامت

19

دكتر ناصر سيم فروش

چهره ماندگار سلامت

20

دكترعباس شفيعي

چهره ماندگار سلامت

21

دكتر سيد جبار يحيي پورخامنه اي

خدمتگزار بهداري دفاع مقدس

22

دكتر سيد حسن فيروزآبادي

خدمتگزار بهداري دفاع مقدس

23

دكتر سيد مسعود خاتمي

خدمتگزار بهداري دفاع مقدس

24

دكتر صادق رجايي

خدمتگزار بهداري دفاع مقدس

25

دكتر عباس فروتن

خدمتگزار بهداري دفاع مقدس

26

سردار نصراله فتحيان

خدمتگزار بهداري دفاع مقدس

27

دكتر علي اكبر ولايتي

خدمتگزار طب سنتي و اسلامي

28

دكتر محمود فرهودي

خدمتگزار طب سنتي و اسلامي

29

خانم دكتر صديقه اميني كافي آباد

خدمتگزار نظام سلامت

30

دكتر ابوالحسن نديم

 خدمتگزار نظام سلامت

31

دكتر بيژن صدري زاده

خدمتگزار نظام سلامت

32

دكتر حسن رزمجو

خدمتگزار نظام سلامت

33

دكتر حسين ملك افضلي

خدمتگزار نظام سلامت

34

دكتر حسينعلي شهرياري

خدمتگزار نظام سلامت

35

دكتر سيد حسن عارفي

خدمتگزار نظام سلامت

36

دكتر عباس زماني

خدمتگزار نظام سلامت

37

دكتر عباس شيباني

خدمتگزار نظام سلامت

38

دكتر فاطمه رخشاني

خدمتگزار نظام سلامت

39

دكتر محمد حسن شيخ الاسلامي

خدمتگزار نظام سلامت

40

دكتر محمداسماعيل مطلق

خدمتگزار نظام سلامت

41

دكتر محمود سروش

خدمتگزار نظام سلامت

42

دكتراحمد فياض

خدمتگزار نظام سلامت

43

دكترمسعود سالار آملي

خدمتگزار نظام سلامت

44

مرحوم دكترسيد حميد ميرخاني

خدمتگزار نظام سلامت

45

مرحوم دكترسيف اله وحيد دستجردي

خدمتگزار نظام سلامت

46

مصطفي حجه فروش

خيّر سلامت

47

دكتر محمود نجفي

داروساز برگزيده

48

دكترغلامحسن نيك نژاد لاهيجاني

داروساز برگزيده

49

دكتر اكبر فاضل

 دندانپزشک برگزیده

50

مرحومه خانم دكتر اشرف السادات صانعي

 دندانپزشک برگزیده

51

شهيد دكتر سيد رضا پاك نژاد

شهيد تيم سلامت

52

شهيد دكتر محمدعلي رهنمون

شهيد تيم سلامت

53

مرحوم دكتر محمدحسن باستان حق

عضو هيئت علمي برگزيده

54

سيما ملكي مجد

ماماي برگزيده

55

معصومه صديقي

ماماي برگزيده

56

دكتر ايرج فاضل

وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

57

دكتر رضا ملك زاده

وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

58

دكتر سيد عليرضا مرندي

وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

59

دكتر محمد فرهادي

وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

60

دكتر مسعود پزشكيان

وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

61

دكتر موسي زرگر

وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

62

دكترهادي منافي

وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

63

مرحوم دكتر كاظم سامي

وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکی