سه شنبه ٢٧ خرداد ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
 سه شنبه ٢٧ خرداد ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
 سه شنبه ٢٠ خرداد ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
 دوشنبه ١٩ خرداد ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
 دوشنبه ١٩ خرداد ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
 سه شنبه ١٣ خرداد ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دکتر بیژن نقیب زاده معاون بین الملل دانشگاه شد
.
 سه شنبه ١٣ خرداد ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دهمین مراسم بزرگداشت جانبازان و ایثارگران دانشگاه برگزار شد
.
 سه شنبه ١٣ خرداد ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
 چهارشنبه ٧ خرداد ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
 يکشنبه ٤ خرداد ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
 يکشنبه ٤ خرداد ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
 سه شنبه ٣٠ ارديبهشت ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
 سه شنبه ٣٠ ارديبهشت ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
 سه شنبه ٣٠ ارديبهشت ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی
نظارت مستقیم ریاست دانشگاه بر روند اجرای طرح تحول سلامت در مرکز پزشکی امام حسین(ع)
در هفتمین روز از اجرای طرح تحول سلامت دکتر پیوندی رئیس دانشگاه و دکتر یاوری معاون درمان روند اجرای این طرح در بیمارستان امام حسین ( ع) را مورد بررسی و بازدید قرار دادند
 دوشنبه ٢٢ ارديبهشت ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
 شنبه ٢٠ ارديبهشت ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
 شنبه ٢٠ ارديبهشت ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
 شنبه ٢٠ ارديبهشت ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی
برگزاری نشست کمیته ستاد تحول نظام سلامت معاونت درمان
.
 شنبه ٢٠ ارديبهشت ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
 سه شنبه ١٦ ارديبهشت ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>