وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

تلفن مديران ارشد ستاد مركزي

مقام محترم وزارت و معاونان

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

   

تلفن

نمابر

آدرس

-

تلفنخانه

-

   

88363560

الی 80

-

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی

1

دکتر سعید نمکی

وزیر

   

88363560

الی80

88364111

شهرک قدس- بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

2

دکتر ایرج حریرچی

 معاون کل وزارت بهداشت در مان و آموزش پزشکی

   

88363560

الی80

88364111

شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

3

دکتر باقر لاریجانی

معاون آموزشي و دبیر شورای آموزش پزشکی

   

88363976

88363977

88363983

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی

4

سید کامل تقوی نژاد

معاون توسعه مديريت و منابع

   


81452935


شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی

5

دکترمحمد رضا شانه ساز

معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو

   

66707621

66467266

66705868

خيابان انقلاب - خ فخررازي - ساختمان شماره 3 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

6

دکتر رضا ملک زاده

معاون تحقیقات وفناوری

   

81455152

_

شهرك قدس- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوکA

7

دکتر قاسم جان بابایی

معاون درمان

   

81454646

_

شهرك قدس- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوکA

8

دکتر علیرضا رییسی

معاون بهداشت

   

81455060

88363857

شهرک قدس -بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی-بلوکA

9

دكتر سیما سادات لاری

معاون فرهنگی و دانشجویی

   

81455440

-2

-

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی -بلوکA

10

دکترمریم حضرتی

معاون پرستاری

   

81454661-81454663

81454370

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

11

دکتر حسن امامی رضوی

قائم مقام وزیر در امور دانشگاهها

   

814552300

_

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

12

دکترکریم همتی

معاون حقوقی وامور مجلس

   

81454815

81454816

-

شهرک قدس-بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک - ساختمان ستاد مرکزی

حوزه وزارتي

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

   

تلفن

نمابر

نشاني

1

دکترسید حسین داوودی

مشاوروزیرو مدیرکل حوزه وزارتی

   

-8088363560

88364111

شهرک قدس - بلوار فرحزادی- بلوارایوانک - ساختمان ستاد مرکزی

2

دکتر محمد توکلی

مشاوروزیرو رئیس مرکز حراست

   

81455555

88363612

شهرک قدس - بلوارفرحزادی -بلوارایوانک - ساختمان مرکزی

3

دکترمحسن اسدی لاری

مدیر کل همکاری های بین الملل

   

81452831

88363714

88363715

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی

4

دکترمحمد حسین حیدری

مدیرکل دفتربازرسی و ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

   

81455702

-

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی –

5

دکتر کیانوش جهان پور

رئیس مرکز روابط عمومی واطلاع رسانی

   

81454421

81454345

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی – بلوک A

6

دکتر ایرج حریر چی

نماینده وزیر بهداشت در هیات مرکزی گزینش

   

5-88363594

5-88363594

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی – بلوک B- طبقه 13

7

دکترحمید رضا صفی خانی

مدیرکل دفتر آمار و فناوری اطلاعات

   

81453682

81453695

88364383

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی-بلوکA-طبقه پنجم

8

دکترمحمد رضا شمس اردکانی

مشاور و مدیر کل دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت

   

81454330

81454457

شهرک قدس- بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستادمرکزی-بلوکA

9 دکتر اکبرفتوحی دبیرشورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی
    81452544 88364368 شهرک قدس-بلوارفرحزادی- بلوارایوانک - ساختمان ستاد مرکزی- بلوک c -طبقه8
10 دکترعلی دل پیشه رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی     - - -

مشاوران وزیر

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

   

تلفن

نمابر

نشاني

1

دکترمحمد اسماعیل اکبری

مشاور عالی وزیر

   

81453154

_

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی-بلوکA

2 دکتر ایرج فاضل مشاورعالی در آموزش پزشکی          
3 دکترمحمد آسایی مشاوروزیردراموربهداشتی          

4

دکتررسول دیناروند

مشاور وزیر

   

88363560-80

_

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

5

دکتر سید جواد حاجی میراسماعیل

مشاور ونماینده وزیر در شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی

   

88363560-80

_

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

6

نصرالله فتحیان

مشاور وزیر در بهداری رزمی

   

85 و 88764654

88545026

خیابان سهروردي- نبش خ شهيد قندي- پلاك 20

7

دکتر حسن امین لو

مشاور وزیر

   

-

-

شهرک قدس-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی -بلوکA- طبقه 15

8

دکترسیدعباس پورهاشمی

مشاورونماینده وزیردرامورمناطق محروم وروستایی

   

88645515

88645499

بزرگراه حقانی بعد از کتابخانه ملی فرهنگستان علوم پزشکی

9

دکترمحمدتقی جغتایی

مشاوروزیردرامورتوانبخشی

   

-

-

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی-

10

دکتر شهلا خسروی

مشاور وزیر در امور مامایی

   

88363560

-80

-

شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

11

دکتر ساره محمدی

مشاور وزیر در امور زنان وخانواده

   

88363560

-80

-

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک- ساختمان ستاد مرکزی

12

دکترمحمد رضا شمس اردکانی

مشاوروزیرومدیرکل دفترطب سنتی ایرانی اسلامی

   

-

_

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

13

دکتر محمد رضا ظفرقندی

مشاور وعضو منتخب وزیر در شورای آموزش پزشکی وتخصصی

   

88363560-80

_

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

14

دکترسید حسین داوودی

مشاوروزیر ومدیرکل حوزه وزارتی

   

-

_

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

15

سید محمد هادی موسوی

مشاور وزیر در امور شاهد وایثارگران

   

88363560-80

_

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

16

دکترفریدون نوحی

مشاور و نماینده وزیردرشورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی

   

-

_

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

17

دکترعلی اکبرسیاری

مشاور وزیر

   

88363560-80

-

شهرک قدس -بلوار فرحزادی -بلوار ایوانک -ساختمان ستاد مرکزی

18

دکتر سعید تاملی

مشاور وزیر بهداشت در امور پزشکان عمومی

   

88363560-80

-

شهرک قدس- بلوار فرحزادی - بلوار ایوانک- ساختمان ستاد مرکزی

19

مهندس سید ابراهیم رئیسیون

مشاور وزیر در امور مشارکتهای اقتصادی

   

81453056

-

-

20

دکتر سید عباس حسنی

مشاور وزیر در حوزه بازرگانی

   

88363560-80

-

شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک- ساختمان ستاد مرکزی

21

دکترسید حسن امامی رضوی

مشاوروزیر

   

-

-

شهرک قدس- بلوارفرحزادی -بلوارایوانک- ساختمان ستاد مرکزی

22

دکترمحمد هادی ایمانیه

مشاوروزیردراموردانشگاه ها

   

-

-

شهرک قدس-بلوارفرحزادی -بلوارایوانک -ساختمان ستاد مرکزی

23

دکتراسماعیل جبارزاده

نماینده درشورای مردمی نظارت برکیفیت ارائه خدمات وزارت بهداشت

   

-

-

شهرک قدس-بلوارفرحزادی-بلوارایوانک -ساختمان ستاد مرکزی

 24 دکترحسن رزمی  مشاوروزیردراموردندانپزشکی وسلامت دهان ودندان      -  -  شهرک قدس- بلوارفرحزادی- بلوارایوانک -ساختمان ستاد مرکزی
25 دکترشاهین محمد صادقی مشاوروزیردرامورگردشگری سلامت          

معاونت برنامه ریزی راهبردی و هماهنگی

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

   

تلفن

نمابر

نشاني

1

دکترسید کامل تقوی نژاد

سرپرست معاونت

   

81452935

_

شهرك قدس-بلوار فرحزادي -بلوار ايوانك ساختمان وزارت بهداشت- بلوک a-طبقه 3

2 مهندس نادر آریا مدیرکل دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی     - - شهرک قدس-بلوارفرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان وزارت بهداشت- بلوکa-طبقه3
3 دکتراحد بنار مشاوراجرایی و سرپرست حوزه معاونت     81455566 - شهرک قدس- بلوارفرحزادی -بلوارایوانک -ساختمان وزارت بهداشت- بلوک a - طبقه 3
4 دکترمحمد مهدی ناصحی نماینده وزیرو رئیس دفترامورهیات های امناء     81455272 - -
5 دکترعلی دل پیشه دبیرکلان مناطق آمایشی کشور    

81454853

81455165

- -
6 دکترسعید گودرزی رئیس دبیرخانه ستاد تحول سلامت     81455682 - -
7 دکترعلی عادل عابدی نژاد معاون دفتربرنامه ریزی و آینده نگاری سلامت     81455419 - -

معاونت حقوقی و امور مجلس

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

   

تلفن

نمابر

نشاني

1

دکترکریم همتی

معاون حقوقی و امورمجلس

   

81454815

81454816

88385581

شهرک قدس-بلوارفرحزادی-بلوارایوانک -ساختمان وزارت بهداشت ،بلوک a  ،طبقه 9

2

دکترنامدارعبداللهیان

مدیرکل امورمجلس

   

81454840

81454832

-


شهرک قدس-بلوارفرحزادی -بلوارایوانک -ساختمان وزارت بهداشت، بلوک a ، طبقه 9
3 جواد افشاری سرپرست اداره کل حقوقی و تنظیم مقررات     81452791 88363860 شهرک قدس-بلوارفرحزادی-بلوارایوانک -ساختمان وزارت بهداشت، بلوک c ، طبقه 11
4 دکترمحسن نجفی خواه رئیس مرکز ملی تحقیقات حقوق سلامت     81455418 - شهرک قدس -بلارفرحزادی- بلوارایوانک - ساختمان وزارت بهداشت -بلوک
5 دکترسعید مهرزادی مشاوراجرایی     81454235 88363860 شهرک قدس -بلوارفرحزادی- بلوارایوانک - ساختمان وزارت بهداشت- بلوکa -طبقه 9
6 دکتر ادریس سلطانی
مسئول روابط عمومی     81455427 - شهرک قدس -بلوارفرحزادی -بلوارایوانک -ساختمان بهداشت-باوک a ، طبقه 9

معاونت آموزشي


رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

   

تلفن

نمابر

نشاني

1

دکتر باقر لاریجانی

معاون آموزشی

   

81452891

88363983

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی-بلوکc

2 دکترحمید اکبری مشاور معاونت آموزشی     81452888 - شهرک قدس-بلوارفرحزادی-بلوارایوانک -ساختمان مرکزی-بلوک c
3 دکترعلی اکبرحق دوست مشاور     - - شهرک قدس- بلوارفرحزادی- بلوارایوانک -ساختمان مرکزی- بلوک c
4 دکترحسین کشاورز مشاور     - - -
5 دکترآبتین حیدرزاده
سرپرست مرکزسنجش آموزش پزشکی     66582541
تلفن گویا
66582501
-  
6 دکترعظیم میرزازاده رئیس مرکزمطالعات وتوسعه آموزش علوم پزشکی      88364224
داخلی 2544
 -  
7 دکترعلی بیداری مدیرکل آموزش مداوم جامعه پزشکی     88363988
داخلی2397
-
 
8 دکترخیرالله غلامی سرپرست مرکزخدمات آموزشی      88364536
داخلی 2352 -2323
 -  
9 دکترامیراحمداخوان معاون اجرایی      88364235
داخلی2919
 -  
10 دکترپروین پاسالار  مدیرامورنخبگان ودانشجویان استعداد درخشان
     81452434
81452345
 -  
 11 دکتراسماعیل ایدنی
 قائم مقام دبیرشورای آموزش پزشکی وتخصصی
     88364527
داخلی 2290-2300
 -  
12 دکترسیدعلی حسینی
سرپرست اداره کل امورشاهد وایثارگر     88364525
داخلی 2352
-  
13 دکترسید علی حسینی رئیس مرکزامورهیات علمی     88364227
داخلی 2309-2310
-  
14 دکترسیدحسن امامی رضوی دبیرشورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی     88364368
داخلی 2544
-  
15 دکتربهزاد هوشمند
دبیرشورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی     88015801
88364238
-  
16 دکتراکبرفتوحی دبیرشورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی     88364240
داخلی 2544-2541
-  
17 دکترمحمدشریف زاده دبیرشورای آموزش داروسازی وتخصصی     88364237
داخلی 2497
-  
18 دکترمرضیه مولوی نجومی
دبیرشورای آموزش پزشکی عمومی     88364228
23782502
-  
19 دکتراستقامتی دبیرکمیسیون انجمن علمی گروه پزشکی     81452427 -  
20 دکترمعصومه جرجانی دبیرشورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت وتخصصی     88364533
داخلی2518
-  
21 دکترناصراستاد مشاورومسئول راه اندازی دانشگاه علوم پزشکی مجازی کشور     88501403-6 -  

22


دکتر مسلم بهادری

نایب رئیس کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی

   

66418088

-

شهرک قدس - بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک- ساختمان ستاد مرکزی -بلوکc

23

دکترجبرئیل نسل سراجی

معاون دبیرشورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی ودبیرستاد آمایش سرزمین آموزش عالی سلامت

   

81452891

81452543

-

شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی - بلوکc

24

دکترپورعباسی

دبیرستاد تحول ونوآوری درآموزش عالی سلامت

   

81452891

-

شهرک قدس -بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک- ساختمان ستاد مرکزی- بلوک c

معاونت تحقيقات و فناوري


رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

   

تلفن

نمابر

آدرس

1

دکتر رضا ملک زاده

معاون تحقیقات وفناوری

   

81455152

-

شهرک قدس- بلوارفرحزادی- بلوارایوانک - بلوک a - طبقه 15

2

دکتر شاهین آخوندزاده

قائم مقام معاونت تحقیقات وفناوری

   

81455152

-

شهرک قدس - بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک- باوک a - طبقه 15

3

دکتر محمد قاسم جهانگرد

رئیس دفتر معاونت رئیس روابط عمومی

   

81455218

-

شهرک قدس- بلوارفرحزادی- بلوارایوانک - بلوک a - طبقه 15

4

دکتر اصغر عبادی فر

رئیس مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات و دبیر جشنواره رازی

   

81455181

-82

-

شهرک قدس - بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک- باوک a - طبقه 15

5

دکترحسین وطن پور

رییس دفتر توسعه فناوری سلامت

   

81454325

-

شهرک قدس- بلوارفرحزادی- بلوارایوانک - بلوک a - طبقه 15

6

دکترپیام کبیری

رئیس دفتر توسعه و هماهنگی انتشارات و اطلاع رسانی

   

81455225

-

شهرک قدس - بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک- باوک a - طبقه 15

7

دکترعلی اکبری ساری

دبیرکمیسیون نشریات معاونت

   

81455158

-

شهرک قدس- بلوارفرحزادی- بلوارایوانک - بلوک a - طبقه 15

8

دکتر احسان شمسی گوشکی

دبیرکمیته اخلاق

   

81455218

-

شهرک قدس - بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک- باوک a - طبقه 15

9

دکتر رضا نجفی پور

مشاوراجرایی

   

81455203

-

شهرک قدس- بلوارفرحزادی- بلوارایوانک - بلوک a - طبقه 15

10

دکتر مسعود امانلو

دبیرکمیته دانشجویی معاونت

   

81455696

-

شهرک قدس - بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک- باوک a - طبقه 15

11

دکترکاظم زنده دل

مشاور

   

81455699

-

شهرک قدس- بلوارفرحزادی- بلوارایوانک - بلوک a - طبقه 15

12

دکتر بیتا مسگرپور

مشاور

   

81454305

-

شهرک قدس - بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک- باوک a - طبقه 15

معاونت بهداشت


ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

   

تلفن

نمابر

نشانی

1

دکترعلیرضا رئیسی

معاون بهداشت

   

81455090

81454357

شهرک قدس- بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی-بلوکA-طبقه پانزدهم

2

دکترعزیزاله عاطفی

مشاور ومعاون اجرائی

   

81455070


81454357

شهرک قدس - بلوارفرحزادی - بلوارایوانک - ساختمان ستاد مرکزی - بلوک a - طبقه 15

3

دکتر جعفر صادق تبریزی

رئیس مرکزمدیریت شبکه بهداشت

   

81454803

81454357

شهرک قدس-بلوارفرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستادمرکزی-بلوکA-طبقه 12

4

دکتر محمدمهدی گویا

رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر

   

81455005

81454357

شهرک قدس-بلوارفرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستادمرکزی-بلوک a - طبقه 12

5

دکترافشین استوار

مدیرکل دفترمدیریت بیماریهای غیرواگیر

   

81454240

81454357

شهرک قدس - بلوارفرحزادی -بلوارایوانک - ساختمان ستاد مرکزی - بلوک a - طبقه 11

6

دکتراحمد جنیدی جعفری

رئیس مرکز سلامت محیط و کار

   

81454121

81454357

شهرک قدس-بلوارفرحزادی-بلوارایوانک-ساختمان ستادمرکزی-بلوکA- طبقه 11

7

دکترحمید صمدزاده

مدیرکل اداره سلامت دهان ودندان

   

81454271

81454357

شهرک قدس - بلوارفرحزادی- بلوارایوانک - ساختمان ستاد مرکزی -بلوک a -طبقه 11

8

دکترسید حامد برکاتی

مدیرکل دفترسلامت جمعیت ، خانواده ومدارس

   

81454910

81454357

شهرک قدس -بلوارفرحزادی- بلوارایوانک -ساختمان ستاد مرکزی - بلوک a - طبقه 10

9

دکتر احمد حاجبی

مدیر کل دفتر سلامت روانی ، اجتماعی و اعتیاد

   

81454961

81456517

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوارایوانک-ساختمان ستاد مرکزی-بلوکA - طبقه 10

10

خانم دکتر زهراعبدالهی

سرپرست دفتر بهبود تغذیه جامعه

   

81454991

81454357

شهرک قدس -بلوارفرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی بلوکA- طبقه 10

11

دکترشهرام رفیعی فر

سرپرست دفترآموزش وارتقاء سلامت

   

81454980

81454357

شهرک قدس-بلوارفرحزادی-بلوارایوانک-ساختمان ستادمرکزی-بلوکA- طبقه 10

12 دکتر سیامک سمیعی مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت     81453061 81454357 شهرک قدس- بلوار فرحزادی -بلوار ایوانک- ساساختمان ستادمرکزی-بلوک c -طبقه6

13

حمید انصاری

مدیر روابط عمومی

   

81455524

81454357

شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک- ساختمان ستاد مرکزی -بلوک a- طبقه 5

معاونت درمان

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

   

تلفن

نمابر

نشانی

1

دکترقاسم جان بابایی

معاون درمان

   

81454646

81454708

شهرك قدس- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوک طبقه نهمA

2

دکترطیب قدیمی

قائم مقام معاون اجرایی

   

81454645

81454708

شهرک قدس-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی-بلوک A

3

دکتراحمد حاجبی

قائم مقام درحوزه سلامت روان و اعتیاد

   

81454965

-

شهرک قدس - بلوارفرحزادی -بلوارایوانک -ساختمان ستاد مرکزی-

4

دکترمهدی شادنوش

سرپرست مرکز مدیریت پیوند و امور بیماریها

   

81455667

81452206

شهرک قدس-بلوار ایوانک-ساختمان مرکزی-بلوکAطبقه 3

5

دکتر رضا گل پیرا

سرپرست دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی

   

81454560

81454615

شهرك قدس- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوکA طبقه هفتم

6

دکترعلیرضا عسگری

مدیرکل دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان

   

81454410

81454696

شهرك قدس- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوکA طبقه هشتم

7

دکتر سیامک سمیعی

مدیر کل اداره امور آزمایشگاه های مرجع

   

81453061

81452383

شهرك قدس- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوکc- طبقه ششم

8

دکتربهزاد کلانتری

مدیرکل دفترارزیابی فناوری های سلامت ، تدوین استاندارد و تعرفه خدمات سلامت

   

81454321

81454708

شهرک قدس -بلوارایوانک -ساختمان ستاد مرکزی -بلوک a- طبقه 9

9 دکترمحمد حسین رحمتی مشاورفنی معاونت درمان     - - -
10 سیده سنا حسینی مدیر روابط عمومی     81455387 81454708 شهرک قدس-بلوار ایوانک- ساختمان ستاد مرکزی-بلوک a طبقه نهم

معاونت توسعه مديريت و منابع

رديف

نام ونام خانوادگي

سمت

   

تلفن

نمابر

نشاني

1

دکتر سید کامل تقوی نژاد

معاون توسعه مدیریت و منابع

   


81452925

81452937

88363588

ستاد مرکزی وزارت بهداشت بلوک cطبقه 13 معاونت توسعه

2

دکتر مصطفی پریدار

قائم مقام معاونت توسعه مدیریت و منابع و مدیر کل امور پشتیبانی و خدمات رفاهی

   


88363731

88363732

ستاد مرکزی وزارت بهداشت بلوکc طبقه 2 معاونت توسعه

3

دکتر کامیار یغمائیان

مشاور و رئیس دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع

   

88363728

88363588

ستاد مرکزی وزارت بهداشت بلوک cطبقه 13 معاونت توسعه

4

دکترداریوش مهدوی

مشاور معاونت توسعه مدیریت ومنابع

   

81452952

88363588

ستاد مرکزی وزارت بهداشت بلوک cطبقه 13

5

دکتر جلیل کاوه

مشاور معاونت توسعه مدیریت و منابع

   

81452952

88363588

ستادمرکزی وزارت بهداشت بلوک c طبقه 13

6

دکتر غلامرضا خاکی

مسئول کمیته طراحی و تدوین برنامه جامع حوزه معاونت توسعه

   

81452952

88363588

ستاد مرکزی وزارت بهداشت- بلوک c- طبقه 13

7

بیوک مردانی

مشاور معاونت توسعه مدیریت و منابع

   

81452952

88363588

ستاد مرکزی وزارت بهداشت بلوک cطبقه 13

8

دکترعلی ابرازه

سرپرست اداره کل مدیریت منابع انسانی

   

88363850

88363849

ستاد مرکزی وزارت بهداشت بلوک cطبقه 10

9

فریدون نوری خواه

رئیس مرکز بودجه و پایش عملکرد

   

7- 88363725

88363727

ستاد مرکزی وزارت بهداشت بلوک c طبقه 10

10

رحمت ا...پاکدل

رئیس مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری

   

88363842

-3

88363844

ستاد مرکزی وزارت بهداشت بلوک cطبقه 11

11

مهندس امیرساکی

مدیر کل دفتر منابع فیزیکی و امور عمرانی

   

88363724

88363841

ستاد مرکزی وزارت بهداشت- بلوک c- طبقه 11

12

اصغر کوهی

ذيحساب و مديركل امورمالي

   

86364102

88364101

ستاد مرکزی وزارت بهداشت بلوک cطبقه 3

13

جلیل رجب کردی

مشاور معاونت توسعه مدیریت و منابع

   

81452952

81452952

ستاد مرکزی وزارت بهداشت بلوکc طبقه 13

14

دکتر علیرضا میرزاصادقی

سرپرست مرکز تحقیقات ومطالعات منابع انسانی سلامت

   

81453422

88364239

ستاد وزارت بهداشت ، بلوک c ، طبقه اول

معاونت فرهنگی، دانشجویی

رديف

نام ونام خانوادگي

سمت

   

تلفن

نمابر

نشاني

1

دکترسیما سادات لاری

معاون فرهنگی، دانشجویی

   

81455440

-2

88364384

شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک -ساختمان ستاد مرکزی -بلوکA- طبقه 14

2

دکتربهرامعلی قنبری

مشاورعلمی و پژوهشی وقائم مقام اجرایی

   

81455495

88364384

شهرک قدس-بلوار فرحزادی، بلوار ایوانک، ساختمان ستاد مرکزی، بلوکA، طبقه 14

3

امیرحسین خداداد حسینی

رئیس دفترو مدیر اجرایی

   


81455441

۸۱۴۵۳۰۶۶

شهرک قدس-بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی-بلوک A-طبقه 14

4

امیرللگانی

مدیر کل فرهنگی

   

81455437

۸۱۴۵۳۰۶۶

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی-بلوک A-طبقه 14

5

دکترعباس عطوف

مدیر کل دانشجویی

   

81455494

88364384

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی-بلوکA-طبقه 14

6

سید مهدی بحرالعلوم

رئیس مرکز قرآن و عترت (ع)

   

81455540


خ ولیعصر -بالاتر از چهارراه طالقانی نبش کوچه گیلان

7

 وحيد صرامي

دبیر شورای مرکزی انضباطی دانشجویان

   

81455652

88946919

88944721

خ ولیعصر- بالاتر از چهارراه طالقانی-نبش کوچه گیلانی

8

دکتر محمد تاج فرد

مشاور

   

81455655

۸۱۴۵۳۰۶۶

شهرک قدس -بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک-ساختمان  ستاد مرکزی بلوک 14

9

مهدی معماری

مدیر روابط عمومی

   

81455456

۸۱۴۵۳۰۶۶

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی -بلوک A

معاونت اجتماعی

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

   

تلفن

نمابر

نشانی

1

دکترعلی اصغر فرشاد

قائم مقام معاونت و

رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت وامنیت غذایی

   

81452970

81453004

بلوکa c- طبقه 14

2

دکتر مصطفی جمالی

مدیرکل سازمان های مردم نهاد سلامت

   

81455800

88072840

بلوکa c- طبقه 14

3

دکترمصطفی جمالی

سرپرست اداره کل خیرین وموسسات خیریه سلامت

   

81455819

88072993

بلوکa c- طبقه 14

4

دکترمحسن شتی

دبیرستاد ومسئول دبیرخانه کارگروه پیشگیری ازآسیبهای اجتماعی واعتیاد

   

81455812

88363586

بلوکa c- طبقه 14

5

الهام محمد نجار

مدیربودجه

   


81453152

88363586

بلوکa c- طبقه 14

6

دکتر عبدالکریم حزینی

مشاورامورسرطان وطب تسکینی

   


-

88363586

بلوکa c- طبقه 14

7

سمانه زمانی گرمسیری

مدیرکل اموراجتماعی سلامت

   


81452971


-

بلوکa c- طبقه 14

8

سیدجوادحسینی نژاد

مسئول روابط عمومی

   

81453153

88363586

بلوک c- طبقه 14

معاونت پرستاری

رديف

نام ونام خانوادگي

سمت

   

تلفن

نمابر

نشاني

1

دکترمریم حضرتی

معاون پرستاری

   

81454661

-

شهرک قدس- بلوارفرحزادی- بلوارایوانک - ساختمان ستاد مرکز - بلوک a

2

احمد نجاتیان

مدیرکل دفترارتقاء سلامت وخدمات بالینی پرستاری

   

81454661

-

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی -بلوک A

3

دکترعلی دادگری

مدیرکل دفترتوانمند سازی وبهره وری سرمایه های انسانی

   

81454661

-

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی -بلوک A

4

حاتم احمدوند

مشاور اجرایی معاونت و معاون مدیرکل دفترارتقاء سلامت و خدمات بالینی

   

81454668

-

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی -بلوک A

5

رامین عوض پور

رئیس دفترو مشاورجوان دراموردانشگاه های علوم پزشکی

   

81454369

-

شهرک قدس-بلوارفرحزادی-بلوارایوانک -ساختمان ستاد مرکزی -بلوک A

اداره کل دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت


رديف

نام ونام خانوادگي

سمت

   

تلفن

نمابر

نشاني

1

دکترمحمد رضا شمس اردکانی

مشاور و مدیر کل دفتر طب سنتی ایرانی- اسلامی

   

81454330

81454457

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی -بلوک A

2

دکتر مجید خلیلی

مشاور و معاون اجرایی

   

81454339

81454457

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی -بلوک A

3

دکتر مهدی یوسفی

مدیردفتر توسعه سلامت

   

81454339

81454457

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی -بلوک A

4

دکتر علیرضا عباسیان

مدیر دفتر تعالی طب سنتی

   

81454339

81454457

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی -بلوک A

5

مینا بنی اسدی

مسئول روابط عمومی

   

81455391

-

وزارت بهداشت بلوک a طبقه 6

سازمان غذا و دارو


رديف

نام ونام خانوادگي

سمت

   

تلفن

نمابر

نشاني

1

دکترمحمد رضا شانه ساز

معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو

   

66405598

66705868

خ انقلاب -خ فخررازی-سازمان غذا ودارو

2

دکترعبدالمجید چراغعلی

مشاوراجرایی وسیاست گذاری

   

66405598

66705868

خ انقلاب - خ فخررازی - سازمان غذا ودارو

3

دکترعبدالعظیم بهفر

مدیرکل اداره کل امور فرآورده های آرایشی وبهداشتی

   

66405590

66467265

خ انقلاب - خ فخررازی-سازمان غذا ودارو

4

دکتراکبربرندگی

معاون توسعه مدیریت ومنابع

   

61927102

66417251

خ انقلاب- خ فخر رازی -سازمان غذا ودارو

5

علیرضا خسروی

ذیحساب و مدیرامورمالی

   

66910719

66933739

خ انقلاب-خ فخررازی- سازمان غذا و دارو

6

دکترمهرناز خیراندیش

مدیر کل دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده های سلامت

   

61927432

66405570

خ انقلاب-خ فخررازی-سازمان غذا ودارو

7

دکترآل بویه

سرپرست اموربین الملل

   

66405598

66405570

خ انقلاب - خ فخررازی-سازمان غذا ودارو

8

حسین رستگار

مشاور محترم تحقیق وتوسعه ورئیس پژوهشکده غذا ودارو سازمان

   

66496152

66404330

خ انقلاب- خ فخررازی -سازمان غذا ودارو

9

دکتربهرام دارایی

رئیس مرکز آزمايشگاههاي مرجع كنترل غذا و دارو وتجهیزات پزشکی

   

66406174

66404330

خ امام خميني - نرسیده به تقاطع ولیعصر -مرکز آزمایشگاه های کنترل غذا ودارو

10

دکتر شهریاراسلامی تبار

مدیرکل دفتربازرسی، پاسخگویی به شکایات وامور حقوقی

   

66466062

66469123

خ انقلاب - خ فخر رازی سازمان غذا ودارو

11

مهندس سید حسین صفوی

مدیرکل امورتجهیزات وملزومات پزشکی

   

88890857

88934577

خ ولیعصر-بالاتر از میدان ولیعصر-کوچه دانش کیان

12

دکترمهناز خانوی

سرپرست اداره کل فراورده ها ی طبیعی وسنتی ومکمل

   

66405568

66405568

خ انقلاب - خ فخر رازی-سازمان غذا ودارو

13

محمد علی سخاجو

مدیرکل توسعه سرمایه منابع انسانی وتحول اداری

   

66427927

66933739

خ انقلاب-خ فخررازی- سازمان غذا ودارو

14

محمد عاقل

مدیر کل حراست سازمان

   

66954441

66954441

خ امام خمینی-نرسیده به تقاطع ولیعصر -مرکز آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا ودارو

15

صادق محبی

مشاور امورایثارگران، سرپرست امورمجلس ودبیرکمیته پدافند غیرعامل

   

66469123

66469123

خ انقلاب-خ فخررازی-سازمان غذا ودارو

16

عباس مهدی زاده

مدیر کل دفترراهبری وپایش اموراستان ها

   

66466062

61927209

خ انقلاب - خ فخررازی-سازمان غذا ودارو


17

دکترسید هدایت اله فقیه

سرپرست دفترفناوری اطلاعات وسامانه های سلامت

   

66405598

-

خ انقلاب-خ فخررازی-سازمان غذا ودارو

18 دکترغلامحسین مهرعلیان
مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل
    66466930 66466918 خ انقلاب ،خ فخررازی، سازمان غذاودارو
19 دکتروحید مفید مدیرکل امورفرآورده های غذایی وآشامیدنی     - - خ انقلاب -خ فخررازی -سازمان غذاودارو
20
دکترصادق محبی
سرپرست اداره کل حوزه ریاست روابط عمومی و امور بین الملل
    66405569 66405570 خ انقلاب -خ فخررازی -سازمان غذاودارو
21 دکتررویا خسروخاور رئیس مرکز تحقیقات آزمایشگاهی     - - خ انقلاب- خ فخررازی -سازمان غذاودار
22 مهندس میرسجادی امیری مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و سامانه های سلامت     - - خ انقلاب- خ فخررازی -سازمان غذا ودارو
23 دکتر حسین رستگار مشاور در امور فعالیتهای دانش بنیان و فناوریهای نوین     66405598 66705868 -

سازمان انتقال خون


رديف

نام ونام خانوادگي

سمت

   

تلفن

نمابر

نشاني

1

دكترعلی اکبر

پور فتح الله

مديرعامل سازمان انتقال خون ايران

    88601582 و 83

88601580

بزرگراه شیخ فضل اله نوری- تقاطع بزرگراه همت- جنب برج میلاد- سازمان انتقال خون ایران- بلوک a- طبقه 9

2

بهادرکاظمی

معاونت توسعه مدیریت ومنابع

   

88601542 و 44

88601544

بزرگراه شیخ فضل اله نوری- تقاطع بزرگراه شهید همت- جنب برج میلاد-سازمان انتقال خون- بلوک a- طبقه 7

3

دکترعباس صداقت

معاون فنی وفن آوری نوین

   

88601585 و 6

88623617

بزرگراه شیخ فضل اله نوری- تقاطع بزرگراه شهید همت-جنب برج میلاد- سازمان انتقال خون ایران- بلوک a- طبقه 7

4

دکتر صدیقه امینی کافی آباد

معاون تضمین کیفیت وکنترل کیفی

   

88601559 و 60

88601585

بزرگراه شیخ فضل اله نوری-تقاطع بزرگراه شهید همت-جنب برج میلاد -سازمان انتقال خون ایران-بلوک a-طبقه 3

5

حسن هدایت زاده

مشاور مدیرعامل و مدیر کل دفتر مرکزی حراست

   

 

88601590

الی 4

88601590

بزرگراه شیخ فضل اله نوری-تقاطع بزرگراه شهید همت-جنب برج میلاد- سازمان انتقال خون ایران-بلوکa- طبقه 5

6

دکترمحمد کاخکی

مدیرکل دفترعملکرد وپاسخگویی به شکایات

   

88601579 و 89

88601589

بزرگراه شیخ فضل اله نوری-تقاطع بزرگراه شهید همت-جنب برج میلاد- سازمان انتقال خون ایران- بلوک a- طبقه 5

7

دکتر مهتاب مقصود لو

 معاون آموزشی و پژوهشی موسسه عالی طب انتقال خون

   

88601573

88628741

بزرگراه شیخ فضل اله نوری- تقاطع بزرگراه شهید همت- جنب برج میلاد- سازمان انتقال خون ایران- بلوکa- طبقه 2

8

فرهود زعفرانی

مدیرکل دفترفناوری اطلاعات،رتباطات و تحول اداری

   

88601568و 69و 70

88601568

بزرگراه شیخ فضل اله نوری- تقاطع بزرگراه شهید همت-جنب برج میلاد- سازمان انتقال خون- بلوکa- طبقه 8

9

ابوالفضل اصغری

سرپرست دفترحقوقی

   

88601616

88601618

بزرگراه شیخ فضل اله نوری- تقاطع بزرگراه شهید همت- جنب برج میلاد-سازمان انتقال خون ایران- بلوک a--طبقه 5

10

دکتر مجتبی شرفی

مدیرکل اداره کل پشتیبانی و نگهداری تجهیزات پزشکی

   

88601566و 67

88601567

بزرگراه شیخ فضل اله نوری-تقاطع بزرگراه شهید همت-جنب برج میلاد-سازمان انتقال خون ایران-بلوکc- طبقه2

11

محمد علی غلامی

مدیرکل منابع انسانی

   

88601550و 56و 57

88601555

بزرگراه شیخ فضل اله نوری-تقاطع بزرگراه شهید همت- جنب برج میلاد- سازمان انتقال خون ایران- بلوکa- طبقه4

12

دکتر بشیر حاجی بیگی

مشاور مدیر عامل، مدیرکل دفتر مدیر عامل و روابط عمومی و سخنگوی سازمان

   

88601580و 82و 83

88601580

بزرگراه شیخ فضل اله نوری-تقاطع بزرگراه شهید همت- جنب برج میلاد-- سازمان انتقال خون ایران-بلوکa-طبقه 5

13 دکتر مرتضی طباطبایی مدیر کل انتقال خون استان تهران     88956161 88990469 خیابان انقلاب - خیابان وصال شیرازی-بالاتر از تقاطع طالقانی-شماره99
14 - مدیرکل دفتر برنامه ریزی، جذب و فراخوان اهداکنندگان     88601565 88601574 بزرگراه شیخ فضل اله نوری-تقاطع بزرگراه شهید همت-جنب برج میلاد-سازمان انتقال خون-بلوکc- طبقه3
15 دکتر شهین شریفی مدیر کل دفتر نظارت فنی و خدمات آزمایشگاه های مرجع و قائم مقام معاونت فنی و فناوری های نوین     88601577 88601574 بزرگراه شیخ فضل اله نوری- تقاطع بزرگراه شهید همت- جنب برج میلاد - سازمان انتقال خون ایران- بلوکc- طبقه3

انستیتوپاستور ایران

رديف

نام ونام خانوادگي

سمت

   

تلفن

نمابر

نشاني

1

دکترعلیرضا بیگلری

رئیس انستيتو پاستور ايران

   

66954321

66468760

خیابان پاستور- خیابان 12 فروردین- پلاک 69

2

دکترسعید بوذری

معاونت تحقیقات انستیتوایران

   

66969297

66483187

خیابان پاستور -خیابان 12 فروردین - پلاک 69

3

دکتر میرداود عمرانی

معاون توسعه، مدیریت و منابع

   

66465136

66483187

انستیتو پاستور ایران

4

دکتر وحید بنی اسدی

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل

   

66409467

66409467

خیابان پاستور- خیابان 12 فروردین- پلاک 69

5

دکتردلارام درود

معاونت تولید

   

02636102313

02636102313

انستیتو پاستورایران

6

محسن طریقی

مدیریت امورمالی

   

66467214

66467214

انستیتو پاستورایران

7

غلامرضا عبادی

مدیریت اموراداری

   

64112553

66950361

انستیتو پاستورایران

8

دکتر احسان مصطفوی

مدیریت آموزشی، فرهنگی و دانشجویی

   

66402771

66402771

انستیتو پاستورایران

9

دکترمصطفی صالحی وزیری

مدیریت خدمات تخصصی

   

66496582

66496582

انستیتو پاستور ایران

10

مهندس علی ناشراحکامی

مدیریت آمار وفناوری اطلاعات

   

64112437

64112437

انستیتو پاستور ایران

11

مهندس کامران محمودیان

مدیریت فنی ومهندسی

   

64112320

66403409

انستیتو پاستورایران

12

دکترمحبوب حضرتی

مدیریت حراست

   

66492600

66492600

انستیتو پاستور ایران

صندوق رفاه دانشجویان


رديف

نام ونام خانوادگي

سمت

   

تلفن

نمابر

نشاني

1

دکتر مجید مشکینی

رئیس صندوق رفاه دانشجویان

   

88946251

88946252

88944432

88946253

خ وليعصر – بالاتر از خيابان آيت الله طالقاني – نرسيده به كوچه گيلان – پلاك 1605- ساختمان ولیعصر

2

آقای دکتر محمود صمدپور

مدیر روابط عمومی

   

84212161

_

خ وليعصر – بالاتر از خيابان آيت الله طالقاني – نرسيده به كوچه گيلان – پلاك 1605ساختمان ولیعصر

سازمان بیمه سلامت ایرانیان

رديف

نام ونام خانوادگي

سمت

   

تلفن

نمابر

نشاني

1 دکتر طاهر موهبتی
مدیرعامل     22856578 - -

2

مهندس طاهر موهبتی زهان

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل

   

96881101

96881103

-

خیابان دکترشریعتی- حسینیه ارشاد-خیابان قبا- بلوارشهرزاد- خیابان شهید علیپورمشکانی

3

دکترعلی حسن زاده

رئیس هیات مدیره

   

22852122

-

خیابان دکترشریعتی -حسینیه ارشاد-خیابان قبا- بلوار شهرزاد-خیابان علیپور مشکانی

4

خانم دکتر آناهیتا کشاورزی

معاون بیمه خدمات سلامت

   

22858533

-

خیابان دکترشریعتی-حسینیه ارشاد-خیابان قبا- بلوارشهرزاد-خیابان علیپورمشکانی

5

مهندس غلامرضا عباس پاشا

معاون توسعه مدیریت ومنابع

   

22858582

-

خیابان دکترشریعتی-حسینیه ارشاد- خیابان قبا- بلوارشهرزاد- خیابان علیپورمشکانی

6

سید محمد رضا هاشمی نیا

مشاورمدیرعامل و مدیرکل دفترمرکزی حراست

   

22856577

22847802

-

خیابان دکترشریعتی-حسینیه ارشاد- خیابان قبا- بلوارشهرزاد- خیابان علیپورمشکانی

7

مهندس علی کرابی

مدیرکل دفترهیئت مدیره ومدی عامل

   

22845722

-

خیابان دکترشریعتی-حسینیه ارشاد- خیابان قبا- بلوارشهرزاد- خیابان علیپورمشکانی

8

مهندی هاشمی

مدیرکل روابط عمومی واموربین الملل

   

22844757

-

خیابان دکترشریعتی-حسینیه ارشاد- خیابان قبا- بلوارشهرزاد- خیابان علیپورمشکانی

سازمان اورژانس کشور

ردیف

نام ونام خانوادگي

سمت

   

تلفن

نمابر

نشاني

1

دکترپیرحسین کولیوند

رئیس اورژانس کشور    

81454115

-

شهرک قدس -بلوارفرحزادی- بلوارایوانک -ساختمان ستاد مرکزی بلوک a -طبقه 7

2 دکترلرنژاد قائم مقام     81455688 - شهرک قدس-بلوارفرحزادی-بلوارایوانک - ساختمان ستادمرکزی-بلوک a -طبقه 7
3 دکترفتحی معاون پشتیبانی     81454539 - شهرک قدس-بلوارفرحزادی-بلوارایوانک - ساختمان ستاد مرکزی-بلوکa طبقه7
4 دکترنوری معاون فنی و عملیات     81454099 - شهرک قدس-بلوارفرحزادی- بلوارایوانک - ساختمان ستادمرکزی -بلوک a طبقه 7
5 دکترمیرکتولی معاون آموزش     81454015 - شهرک قدس-بلوارفرحزادی- بلوارایوانک - ساختمان ستاد مرکزی-بلوک a طبقه7
6 دکترخانگه قائم مقام بحران     81454539 - شهرک قدس- بلوارفرحزادی- بلوارایوانک -ساخمان ستاد مرکزی-بلوک a طبقه 7
7 دکترمیعاد فر اداره بودجه     81454483 - شهرک قدس -بلوارفرحزادی- بلوار ایوانک - ساختمان ستاد مرکزی- بلوک a طبقه 7
8 دکترسرور اورژانس هوایی     81454582 - شهرک قدس- بلوارفرحزادی-بلوارایوانک -ساختمان ستاد مرکزی -بلوک a طبقه 7
9 - مدیرروابط عمومی     44896374 - شهرک قدس- بلوارفرحزادی- بلوار ایوانک - ساختمان ستاد مرکزی - بلوک a طبقه 7

هیأت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران

ردیف

نام ونام خانوادگي

سمت

   

تلفن

نمابر

نشاني

1

دکترمهدی یوسفی

رئیس هیات امنای صرفه جوی ارزی در معالجه بیماران

   

۴۲۶۰۱۰۰۰۰ داخلی ۳۱۵ و۳۰۶

۸۸۸۰۷۲۴۴

خیابان طالقانی-بین خ حافظ ونجات اللهی-پلاک ۳۶۶

2

علیرضا مهران پور

ذیحساب ومدیر کل امور مالی

   

۴۲۶۰۱۰۰۰۰داخلی ۵۱۹

۸۸۸۰۷۲۴۴

خیابان طالقانی-بین خ حافظ ونجات اللهی پلاک ۳۶۶

3

هومن نریمانی

مدیرکل برنامه ریزی ونظارت

   

۴۲۶۰۱۰۰۰ داخلی ۲۰۳

۸۸۸۰۷۲۴۴

خیابان طالقانی-بین خ حافظ  ونجات اللهی- پلاک ۳۶۶ 

4

علی اکبر شریتمداری

سرپرست مدیریت بازرگانی

   

۴۲۶۰۱۰۰۰ داخلی ۳۲۲

۸۸۸۰۷۲۴۴

خیابان طالقانی-بین خ حافظ ونجات اللهی پلاک ۳۶۶

5

علی میزبان

مدیر منابع انسانی وپشتیبانی

   

۴۲۶۰۱۰۰۰ داخلی ۱۴۹

۸۸۸۰۷۲۴۴

خیابان طالقانی - بین خ حافظ ونجات اللهی پلاک ۳۶۶

6

مرتضی پوررضوی

مدیر نگهداشت و ورود وخروج کالا

   

۴۲۶۰۱۰۰۰ داخلی ۳۲۳

۸۸۸۰۷۲۴۴

خیابان طالقانی-بین حافظ ونجات اللهی -پلاک ۳۶۶

7

روح  ا... کریمی

مدیر حراست

   

۴۲۶۰۱۰۰۰ داخلی ۲۰۵

۸۸۸۰۷۲۴۴

خیابان طالقانی-بین حافظ ونجات اللهی پلاک ۳۶۶

8

پوینده کریم پور

مدیر روابط عمومی وامور بین الملل

   

۴۲۶۰۱۰۰۰ داخلی

۸۸۸۰۷۲۴۴

خیابان طالقانی- بین حافظ ونجات اللهی پلاک ۳۶۶


 

 

 

 


نسخه چاپي ارسال به دوست

يکشنبه ١٩ آذر ١٣٩٦ - ١٠:٠٠ / شماره خبر: ٢٧٨٨١ / تعداد نمايش: 376069

برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج