وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

تلفن مديران ارشد ستاد مركزي

مقام محترم وزارت و معاونان


ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

نمابر

آدرس

-

تلفنخانه

-

88363560

الی 80

-

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی

1

دکتر سید حسن قاضی زاده هاشمی

وزیر

88363560

الی80

88364111

شهرک قدس- بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

2

دکتر ایرج حریرچی

قائم مقام و معاون کل وزارت بهداشت در مان و آموزش پزشکی

88363560

الی80

88364111

شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

3

دکتر باقر لاریجانی

معاون آموزشي و دبیر شورای آموزش پزشکی

88363976

88363977

88363983

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی

4

دکتر سید علی صدرالسادات

معاون توسعه مديريت و منابع

81452925

81452937

 

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی

5

دکتر غلامرضا اصغری

معاون وزیر ورئیس سازمان غذاودارو

66707621

66467266

66705868

خيابان انقلاب - خ فخررازي - ساختمان شماره 3 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

6

دکتر رضا ملک زاده

معاون تحقیقات وفناوری

81455152

_

شهرك قدس- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوکA

7

دکتر قاسم جان بابایی

معاون درمان

81454646

_

شهرك قدس- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوکA

8

دکتر علیرضا رییسی

معاون بهداشت

81455060

88363857

شهرک قدس -بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی-بلوکA

9

دکتر علی اکبر حقدوست

معاون برنامه ریزی راهبردی وهماهنگی

81454820

81454825

88385581

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی-بلوکA

10

دكتر محمدرضا فراهانی

معاون فرهنگی و دانشجویی

81455440

-2

-

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی -بلوکA

11

دكتر سید محمد هادی ایازی

معاون امور اجتماعی

81453154

-

شهرك قدس بلوار فرحزادي بلوار ايوانك ساختمان ستاد مركزي

12

دکترمریم حضرتی

معاون پرستاری

81454661-81454663

81454370

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

13

دکتر حسن امامی رضوی

قائم مقام وزیر در امور دانشگاهها

814552300

_

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

14

دکترابراهیم گلمکانی

معاون حقوقی وامور مجلس

81454815

81454816

-

شهرک قدس-بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک - ساختمان ستاد مرکزی

حوزه وزارتي


رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

نشاني

1

دکترجسین کشاور

مشاوروزیرو مدیرکل حوزه وزارتی

-8088363560

88364111

شهرک قدس - بلوار فرحزادی- بلوارایوانک - ساختمان ستاد مرکزی

2

سید رضا سید علی خانی

رئیس مرکز حراست

81455555

88363612

شهرک قدس - بلوارفرحزادی -بلوارایوانک - ساختمان مرکزی

3

دکترمحسن اسدی لاری

قائم مقام وزیردراموربین الملل

88363714

88363715

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی

4

دکترمحمد توکلی

مشاور و مدیرکل دفتربازرسی و ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

81455702

-

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی –

5

دکتر عباس زارع نژاد

مشاوروزیر و رئیس مرکز روابط عمومی واطلاع رسانی

81454421

81454345

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی – بلوک A

6

دکتر ایرج حریر چی

نماینده وزیر بهداشت در هیات مرکزی گزینش

5-88363594

5-88363594

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی – بلوک B- طبقه 13

7

دکترجسین کشاورز

نماینده وزیروسرپرست دفترهماهنکی هیات های ورسیدگی به تخلفات اداری

81453235

88363585

88363585

شهرک قدس - بلوارفرحزادی- بلوارایوانک - ساختمان ستاد مرکزی - بلوک a- طبقه 2

8

دکتر سیدمحمود تارا

رئیس دفتر آمار و فناوری اطلاعات

81453682

81453695

88364383

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی-بلوکA-طبقه پنجم

9

دکتر محمود خدادوست

مشاور و مدیر کل دفتر طب سنتی ایرانی- اسلامی

81454330

81454457

شهرک قدس- بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستادمرکزی-بلوکA

مشاوران وزیر


رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

نشاني

1

دکتر مصطفی قانعی

مشاور وزیر ودبیر شورای فن آوری سلامت

88363560-80

88363971

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوک B- طبقه چهاردهم- دفتر مشاوران

2

دکتر داوود دانش جعفری

مشاور عالی وزیر در امور زیر بنایی و تحول در نظام سلامت

81453154

_

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی-بلوکA

3

دکتررسول دیناروند

مشاور وزیر

88363560-80

_

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

5

دکتر سید جواد حاجی میراسماعیل

مشاور ونماینده وزیر در شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی

88363560-80

_

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

6

نصرالله فتحیان

مشاور وزیر در بهداری رزمی

85 و 88764654

88545026

خیابان سهروردي- نبش خ شهيد قندي- پلاك 20

7

دکتر حسن امین لو

مشاور وزیر در امر برنامه و بودجه

81455270

88363721

شهرک قدس-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی -بلوکA- طبقه 15

8

دکتر صدری زاده

مشاورورئیس فرهنگستان علوم پزشکی در امور بهداشتی وبین و الملل

88645515

88645499

بزرگراه حقانی بعد از کتابخانه ملی فرهنگستان علوم پزشکی

9

دکتر پورجلالی

مشاور مالی

81452981

88364111

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی-

10

دکتر صیاد یوسفی

فرمانده بسیج مرکز بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

88363969

88363969

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی-

11

دکتر شهلا خسروی

مشاور وزیر در امور مامایی

88363560

-80

-

شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

12

دکتر ساره محمدی

مشاور وزیر در امور زنان

88363560

-80

-

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک- ساختمان ستاد مرکزی

13

دکتر سید محمود طباطبایی

مشاور وزیر در امر بیمارستانهای خصوصی کشور

88363560-80

_

شهرک قدس- بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

14

دکتر بهرام عین اللهی

مشاور ونماینده وزیر در شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی

88363560-80

_

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

15

دکتر محمد رضا ظفرقندی

مشاور وعضو منتخب وزیر در شورای آموزش پزشکی

88363560-80

_

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

16

دکتر باقر لاریجانی

مشاور ونماینده وزیر بهداشت در شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی

88363560-80

_

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

17

سید محمد هادی موسوی

مشاور وزیر در امور شاهد وایثارگران

88363560-80

_

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

18

دکتر محمد حسین نیکنام

مشاور وزیر در امور بین الملل

88363560-80

_

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

19

دکتر حسن بهبودی

مشاور وزیر و عضو شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی

88363560-80

_

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

20

دکتر حسین رحیمی

مشاور وزیر در امور سنجش ارزشیابی علم وفناوری

88363560-80

-

شهرک قدس -بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

21

دکترعلی اکبرسیاری

مشاور وزیر

88363560-80

-

شهرک قدس -بلوار فرحزادی -بلوار ایوانک -ساختمان ستاد مرکزی

22

دکتر علیر ضا استقامتی

مشاور وزیر و عضو منتخب وزیر در شورای آموزش پزشکی و تخصصی

883635620-80

-

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

23

دکتر سید رضا مجدزاده

رئیس موسسه ملی تحقیقات سلامت

88991112

-

شهرک قدس -بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

24

دکتر رضا ملک زاده

رئیس موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی

88363560-80

-

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

25

دکتر سعید تاملی

مشاور وزیر بهداشت در امور پزشکان عمومی

88363560-80

-

شهرک قدس- بلوار فرحزادی - بلوار ایوانک- ساختمان ستاد مرکزی

26

دکتر محمد جهانگیری

دبیر ستاد کشوری نظارت بر اجرای تعرفه

88363560-80

-

-

27

سید ابراهیم رئیسیون

مشاور وزیر در امور مشارکتهای اقتصادی وسرپرست هیان امنای صرفه جویی ارزی درمعالجه بیماران

81453056

-

-

28

دکترحسین قریب

رئیس میات امناء صرفه جویی ارزی درمعالجعه بیماران

81453056

-

شهرک قدس -بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک -ساختمان ستاد مرکزی-

28

دکتر سید عباس حسنی

مشاور وزیر در حوزه بازرگانی

88363560-80

-

شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک- ساختمان ستاد مرکزی

29

دکترسید حسن امامی رضوی

مشاوروزیر

-

-

شهرک قدس- بلوارفرحزادی -بلوارایوانک- ساختمان ستاد مرکزی

30

دکترمحمد اسماعیل اکبری

مشاوروزیر

-

-

شهرک قدس- بلوارفرحزادی-بلوارایوانک -ساختمان ستاد مرکزی

31

دکترمحمد هادی ایمانیه

مشاوروزیردراموردانشگاه ها

-

-

شهرک قدس-بلوارفرحزادی -بلوارایوانک -ساختمان ستاد مرکزی

32

دکترسیدامیرمحسن ضیایی

مشاوروزیر

-

-

شهرک قدس -بلوارفرحزادی-بلوار ایوانک - ساختمان ستاد مرکزی

33

دکترعلی جعفریان

مشاورو نماینده وزیردرشورای آموزش پزشکی وتخصصی

-

-

شهرک قدس-بلوارفرحزادی -بلوارایوانک -ساختمان ستاد مرکزی

34

محمد میرزابیگی

مشاورودبیرستاد امورکارآفرینی و اشتغال

-

-

شهرک قدس-بلوارفرحزادی-بلوارایوانک -ساختمان ستاد مرکزی

35

دکترخسرو حیدری

مشاوروزیر

-

 

شهرک قدس -بلوارفرحزادی- بلوارایوانک -ساختمان ستاد مرکزی

36

دکتررضا مسائلی

مشاوروزیردرامورتجهیزات پزشکی

-

-

شهرک قدس - بلوارفرحزادی- بلوارایوانک - ساختمان ستاد مرکزی


معاونت برنامه ریزی راهبردی و هماهنگی

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

نشاني

1

دکترعلی اکبر حق دوست

معاون برنامه ریزی راهبردی و هماهنگی

81455272

88385581

شهرك قدس -بلوار فرحزادي -بلوار ايوانك-ساختمان وزارت بهداشت -بلوک a- طبقه 15

2

دکترحمید رضا صفی خانی

قائم مقام معاونت برنامه ریزی راهبردی وهماهنگی

81454853

-

شهرک قدس - بلوار فرحزادی - بلوارایوانک - ساختمان واز رت بهداشت- بلوک a- طبقه 3

3

دکتررحیم رئوفی

مدیرکل دفتربرنامه ریزی راهبردی

81455418

_

شهرك قدس-بلوار فرحزادي -بلوار ايوانك ساختمان وزارت بهداشت- بلوک a-طبقه 3

4

دکتر حسن امین لو

مشاور وزیر و دبیر مجامع، شوراها و هیات امنا

81455272

-

شهرك قدس -بلوار فرحزادي-بلوار ايوانك-ساختمان وزارت بهداشت- بلوک a -طبقه 15

5

احد بنار

مشاوراجرایی وسرپرست حوزه معاونت برنامه ریزی راهبردی وهماهنگی

81455566

-

شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک- ساختمان وزارت بهداشت- بلوک a -طبقه 9

6

سید علی تراب جهرمی

سرپرست روابط عمومی

81455568

-

شهرک قدس-بلوارفرحزادی -بلوارایوانک - ساختمان وزارت بهداشت -بلوک a -طبقه 9


معاونت حقوقی و امور مجلس

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

نشاني

1

دکترابراهیم گلمکانی

معاون

81454815

81454816

-

شهرک قدس-بلوارفرحزادی-بلوارایوانک -ساختمان وزارت بهداشت

2

احمد ماهی

مشاور ومعاون اجرایی

88364235

88363860

 

معاونت آموزشي


رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

نشاني

1

دکتر باقر لاریجانی

معاون آموزشی و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی

81452891

88363983

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی-بلوکc

2

دکترسعیدعسگری

مشاور و قائم مقام مرکزملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی

81452891

88363983

شهرک قدس - بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک- ساختمان ستاد مرکزی -بلوکc

3

دکتر سید محمد توانگر

مشاور و دبیر شورای مشاوران حوزه معاونت آموزشی

88393560-80

-

شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی - بلوکc

4

دکتر نیما رضایی

مشاور معاونت در امور بین الملل

8836356-80

-

شهرک قدس -بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک- ساختمان ستاد مرکزی- بلوک c

5

دکتر احمد خالق نژاد طبری

مشاور درتوسعه وگسترش آموزش علوم پزشکی

88364240

88364240

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوک c

6

دکتر علی بیداری

مدیر کل آموزش مداوم جامعه پزشكي

88363988

88363986

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوک c

7

محمد حسین پور کاظمی

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی

88364105

88364105

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوک A

8

دکتر سید محسن رحیمی

مدیر کل دانشجویان شاهد و ایثارگر

88363988

88364525

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوک C

9

دکتر رامتین حدیقی

رئیس مرکز خدمات آموزشی

88364536

88364536

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوک A

10

دکتر سید علی حسینی

مشاور وزیر ورئیس مرکز امور هیات علمی

88364227

88364227

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوک C

11

دکترسید حسن امامی رضوی

مشاور و دبیرشورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی

81452300

-

شهرک قدس- بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک- ساختمان ستاد مرکزی

12

دکتر آبتین حیدرزاده

دبیر شورای آموزش پزشکی عمومی

88364228

88364228

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوک C

13

دکترمحمد شریف زاده

دبیر شورای آموزش داروسازی و تخصصی

88364237

88364237

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوک C

14

دکتر جمشید حاجتی

دبیر شورای آموزش علوم پایه پزشکی بهداشت و تخصصی

88364533

88364533

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوک C

15

دکتر سید منصور رضوی

مشاور درحوزه برنامه ریزیهای آموزشی

88364227

-

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی C

16

دکتر پروین پاسالار

مدیر امور نخبگان و دانشجویان استعداد درخشان

88364224

88364116

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ستاد مرکزی -بلوک C

17

دکتر مهدی شادنوش

سردبیر فصلنامه علمی وپژوهشی طب وتزکیه

81452909

_

شهرک قدس -بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-بلوکC

18

دکتر مهدی محمدزاده

مشاور معاون آموزشی ودبیر کار گروه کشوری تجاری سازی و اقتصاد آموزش پزشکی

81452891

_

شهرک قدس -بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-بلوکc

19

دکتر علیرضا استقامتی

دبیر کمسیون انجمن های علمی گروه پزشکی

88364224

-

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-بلوکc

20

دکتر عطاء الله پور عباسی

دبیر کمیته تحقیق و توسعه

81452910

-

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-بلوکC

21

دکتر محمد علی محققی

مشاور معاون آموزشی و مسئول راه اندازیب دانشگاه طب سنتی اسلامی - ایرانی

81452891

-

-

22

دکتر جبرائیل نسل سراجی

معاون دبیر شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی و دبیر ستاد اجرایی سند آمایش سرزمینی آموزش عالی سلامت

81452891

-

-

23

دکتر مسعود یاوری

مسئول کمیته و اعتبار بخشی آموزشی بیمارستانهای آموزشی

88363560-80

-

-

24

دکتر سید امیر محسن ضیایی

مشاورورئیس شورای مشاوران حوزه معاونت آموزشی

-

-

-

25

دکتر شهرام یزدانی

مشاور وعضو شورای مدیران حوزه معاونت آموزشی

-

-

-

26

دکتر محمد عبداللهی

مشاور درتحقق مرجعیت علمی درحوزه آموزش علوم پزشکی

-

-

-

27

دکتراکبرفتوحی

دبیرشورای گسترش دانشگاه ها

-

-

-

28

دکتراسماعیل ایدنی

قائم مقام دبیر شورای آموزش پزشکی وتخصصی

-

-

شهرک قدس -بلوارفرحزادی-بلوارایوانک -ساختمان ستاد مرکزی


متفرقه

1

-

-

-

-

-

معاونت تحقيقات و فناوري


 

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

آدرس

 

1

دکتر رضا ملک زاده

معاون تحقیقات وفناوری

81455152

_

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-بلوکA-طبقه 15

 

2

دکتر شاهین آخوندزاده

قائم مقام معاونت تحقیقات وفناوری

81455152

_

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلور ایوانک-بلوکA-طبقه15

 

3

دکتر محمد قاسم جهانگرد

رئیس دفتر معاونت رئیس روابط عمومی

81455218

-

شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک - بلوک a- طبقه 15

 

4

دکتر اصغر عبادی فر

رئیس مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات و دبیر جشنواره رازی

81455181

-82

_

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-بلوکA-طبقه 15

 

5

دکترحسین وطن پور

رییس دفتر توسعه فناوری سلامت

81454325

_

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-بلوکA-طبقه 13

 

6

دکترپیام کبیری

رئیس دفتر توسعه و هماهنگی انتشارات و اطلاع رسانی

81455225

_

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-بلوکA-طبقه 15

 

7

دکترعلی اکبری ساری

دبیرکمیسیون نشریات معاونت

81455158

-

شهرک قدس - بلوارفرحزادی- بلوارایوانک - بلوک a- طبقه 15

 

8

دکتر احسان شمسی گوشکی

دبیرکمیته اخلاق

81455218

-

شهرک قدس- بلوار فرحزادی - بلوار ایوانک- بلوکA-طبقه 15

 

9

دکتر رضا نجفی پور

مشاوراجرایی

81455203

_

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-بلوکA-طبقه پانزدهم

 

10

دکتر مسعود امانلو

دبیرکمیته دانشجویی معاونت

81455696

-

شهرک قدس- بلوار فرحزادی - بلوار ایوانک- بلوک a -طبقه 15

 

11

دکترکاظم زنده دل

مشاور

81455699

-

شهرک قدس- بلوارفرحزادی- بلوارایوانک - بلوک a - طبقه 15

 

12

دکتر بیتا مسگرپور

مشاور

81454305

-

شهرک قدس - بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک- باوک a - طبقه 15

 

معاونت بهداشت


 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

نمابر

نشانی

 

1

دکترعلیرضا رئیسی

معاون بهداشت

81455090

81454357

شهرک قدس- بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی-بلوکA-طبقه پانزدهم

 

2

دکترعزیزاله عاطفی

مشاور ومعاون اجرائی

81455099

81454357

شهرک قدس - بلوارفرحزادی - بلوارایوانک - ساختمان ستاد مرکزی - بلوک a - طبقه 15

 

3

دکترمحمد شریعتی

رئیس مرکزمدیریت شبکه بهداشت

81454803

81454357

شهرک قدس-بلوارفرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستادمرکزی-بلوکA-طبقه 12

 

4

دکتر محمدمهدی گویا

رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر

81455005

81454357

شهرک قدس-بلوارفرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستادمرکزی-بلوک a - طبقه 12

 

5

دکترافشین استوار

مدیرکل دفترمدیریت بیماریهای غیرواگیر

81454240

81454357

شهرک قدس - بلوارفرحزادی -بلوارایوانک - ساختمان ستاد مرکزی - بلوک a - طبقه 11

 

6

دکترصادق حضرتی

رئیس مرکز سلامت محیط و کار

81454120

81454357

شهرک قدس-بلوارفرحزادی-بلوارایوانک-ساختمان ستادمرکزی-بلوکA- طبقه 11

 

7

دکترحمید صمدزاده

مدیرکل اداره سلامت دهان ودندان

81454271

81454357

شهرک قدس - بلوارفرحزادی- بلوارایوانک - ساختمان ستاد مرکزی -بلوک a -طبقه 11

 

8

دکترسید حامد برکاتی

مدیرکل دفترسلامت جمعیت ، خانواده ومدارس

81454910

81454357

شهرک قدس -بلوارفرحزادی- بلوارایوانک -ساختمان ستاد مرکزی - بلوک a - طبقه 10

 

9

دکتر احمد حاجبی

مدیر کل دفتر سلامت روانی ، اجتماعی و اعتیاد

81454961

81456517

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوارایوانک-ساختمان ستاد مرکزی-بلوکA - طبقه 10

 

10

دکترعلی اردلان

سرپرست واحد مدیریت و کاهش خطربلایا

81454230

81454357

شهرک قدس - بلوارفرحزادی- بلیوارایوانک - ساختمان ستاد مرکزی - بلوک a - طبقه 10

 

11

خانم دکتر زهراعبدالهی

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه

81454991

81454357

شهرک قدس -بلوارفرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی بلوکA- طبقه 10

 

12

دکترشهرام رفیعی فر

سرپرست دفترآموزش وارتقاء سلامت

81454980

81454357

شهرک قدس-بلوارفرحزادی-بلوارایوانک-ساختمان ستادمرکزی-بلوکA- طبقه 10

 

13

حمید انصاری

مسئول روابط عمومی

81455524

81454357

شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک- ساختمان ستاد مرکزی -بلوک a- طبقه 5

 

معاونت درمان


 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

نمابر

نشانی

 

1

دکترقاسم جان بابایی

معاون درمان

81454646

81454708

شهرك قدس- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوک طبقه نهمA

 

2

دکترطیب قدیمی

قائم مقام معاون اجرایی

81454645

81454708

شهرک قدس-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی-بلوک A

 

3

دکتر علی ماهر

معاون در امور فنی و برنامه ریزی

81455486

81454708

شهرک قدس- بلوار ایوانک- ساختمان ستاد مرکزی-بلوکA - طبقه نهم

 

4

دکتر پیر حسین کولیوند

سرپرست سازمان اورژانس کشور

81454115

81454537

شهرک قدس-بلوار ایوانک-ساختمان مرکزی-بلوکAطبقه نهم

 

5

دکتر علیرضا اولیائی منش

مدیر کل دفتر ارزیابی فناوری و تدوین استاندارد و تعرفه سلامت

81454322-81454320

81454615

شهرك قدس- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوکA - طبقه هشتم

 

6

دکتربهزاد کلانتری

مدیر کل دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی

81454560

81454615

شهرك قدس- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوکA طبقه هفتم

 

7

دکترعلیرضا عسگری

مدیرکل دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان

81454410

81454696

شهرك قدس- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوکA طبقه هشتم

 

8

دکتر سیامک سمیعی

مدیر کل اداره امور آزمایشگاه های مرجع

81453061

81452383

شهرك قدس- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوکc- طبقه ششم

 

9

آرزو دهقانی

مسئول روابط عمومی

81455385

81454708

شهرك قدس- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوکA طبقه نهم

 

10

مهندس حسن باقری

مشاور معاونت درمان

81455319

81454708

شهرك قدس- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوکA - طبقه نهم

 

معاونت توسعه مديريت و منابع


 

رديف

نام ونام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

نشاني

 

1

دکتر صدرالسادات

معاون توسعه مدیریت و منابع


81452925

81452937

88363588

ستاد مرکزی وزارت بهداشت بلوک cطبقه 13 معاونت توسعه

 

2

دکتر مصطفی پریدار

قائم مقام معاونت توسعه مدیریت و منابع و مدیر کل امور پشتیبانی و خدمات رفاهی


88363731

88363732

ستاد مرکزی وزارت بهداشت بلوکc طبقه 2 معاونت توسعه

 

3

دکتر کامیار یغمائیان

مشاور و رئیس دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع

88363728

88363588

ستاد مرکزی وزارت بهداشت بلوک cطبقه 13 معاونت توسعه

 

4

دکتر غلامحسین صالحی زلالی

مشاور معاونت توسعه مدیریت و منابع

81452952

88363588

ستاد مرکزی وزارت بهداشت بلوک c- طبقه 13

 

5

دکترداریوش مهدوی

مشاور معاونت توسعه مدیریت ومنابع

81452952

88363588

ستاد مرکزی وزارت بهداشت بلوک cطبقه 13

 

6

دکتر جلیل کاوه

مشاور معاونت توسعه مدیریت و منابع

81452952

88363588

ستادمرکزی وزارت بهداشت بلوک c طبقه 13

 

7

دکتر غلامرضا خاکی

مسئول کمیته طراحی و تدوین برنامه جامع حوزه معاونت توسعه

81452952

88363588

ستاد مرکزی وزارت بهداشت- بلوک c- طبقه 13

 

8

بیوک مردانی

مشاور معاونت توسعه مدیریت و منابع

81452952

88363588

ستاد مرکزی وزارت بهداشت بلوک cطبقه 13

 

9

دکترعلی ابرازه

سرپرست اداره کل مدیریت منابع انسانی

88363850

88363849

ستاد مرکزی وزارت بهداشت بلوک cطبقه 10

 

10

دکتر مسعود ابوالحلاج

رئیس مرکز بودجه و پایش عملکرد

7- 88363725

88363727

ستاد مرکزی وزارت بهداشت بلوک c طبقه 10

 

11

دکتر محمد حسین سالاریان زاده

رئیس مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری

88363842

-3

88363844

ستاد مرکزی وزارت بهداشت بلوک cطبقه 11

 

12

مهندس امیرساکی

مدیر کل دفتر منابع فیزیکی و امور عمرانی

88363724

88363841

ستاد مرکزی وزارت بهداشت- بلوک c- طبقه 11

 

13

اصغر کوهی

ذيحساب و مديركل امورمالي

86364102

88364101

ستاد مرکزی وزارت بهداشت بلوک cطبقه 3

 

14

جلیل رجب کردی

مشاور معاونت توسعه مدیریت و منابع

81452952

81452952

ستاد مرکزی وزارت بهداشت بلوکc طبقه 13

 

15

مهدی امین زاده

مسئول روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت ومنابع

81452952

88363588

ستاد مرکزی وزارت بهداشت بلوک c طبقه13 معاونت توسعه

 

معاونت فرهنگی، دانشجویی


 

رديف

نام ونام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

نشاني

 

1

دکتر محمدرضا فراهانی

معاونت فرهنگی، دانشجویی

81455440

-2

88364384

شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک -ساختمان ستاد مرکزی -بلوکA- طبقه 14

 

2

دکتر محمد تاج فرد

مشاور اجرایی ، معاونت فرهنگی ، دانشجویی و

81455440-2

88364384

شهرک قدس-بلوار فرحزادی، بلوار ایوانک، ساختمان ستاد مرکزی، بلوکA، طبقه 14

 

3

جلال نژاد جواد

مدیر کل، معاونت فرهنگی، دانشجویی

81455440-2

88364384

شهرک قدس- بلوار فرحزادی، بلوار ایوانک، ساختمان ستاد مرکزی، بلوک A، طبقه 14

 

4

دکتر بهرام علی قنبری هاشم آبادی

مشاور علمی، پژوهشی و قائم مقام اجرایی معاونت فرهنگی، دانشجویی

81455495

88694384

شهرک قدس- بلوار فرحزادی - بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی - بلوک A- طبقه 14

 

5

مهدی صالحی

رئیس دفتر و مدیر اجرایی معاونت فرهنگی، دانشجویی

81455440

-2

88364384

شهرک قدس-بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی-بلوک A-طبقه 14

 

6

دکتر حسام الدین علامه

مدیر کل فرهنگی معاونت فرهنگی ، دانشجویی

814554949

88364384

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی-بلوک A-طبقه 14

 

7

دکتر نبی مطلبی

مدیر کل دانشجویی معاونت فرهنگی ، دانشجویی

81455494

88364384

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی-بلوکA-طبقه 14

 

8

دکتربحرالعلومی

رئیس مرکز قرآن و عترت (ع)

88944952

88925611

88925607

خ ولیعصر -بالاتر از چهارراه طالقانی نبش کوچه گیلان

 

9

دكتر وحيد صرامي

دبیر شورای مرکزی انضباطی

88946919

88944121

88946919

88944721

خ ولیعصر- بالاتر از چهارراه طالقانی-نبش کوچه گیلانی

 

10

مهدی معماری

مدیر روابط عمومی

81455456

-

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی -بلوک A

 

معاونت پرستاری


 

رديف

نام ونام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

نشاني

 

1

دکترمریم حضرتی

معاون پرستاری

-

-

شهرک قدس- بلوارفرحزادی- بلوارایوانک - ساختمان ستاد مرکز - بلوک a

 

2

دکترسادات سید باقرمداح

مشاوردرامورآموزش وپژوهش

-

-

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی -بلوک A

 

3

صدیقه سالمی

مشاوردراموراستانداردها ومقرارات حرفه ای

-

-

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی -بلوک A

 

4

دکترفاطمه حق دوست اسکوئی

مشاورامورتحقیقات کاربردی

-

-

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی -بلوک A

 

5

دکترفریبا طالقانی

مشاورامورآموزش پرستاری

-

-

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی -بلوک A

 

6

رامین عوض پور

مشاوراموردانشگاههای علوم پزشکی

-

-

شهرک قدس-بلوارفرحزادی-بلوارایوانک -ساختمان ستاد مرکزی -بلوک A

 

7

حاتم احمد وند

مشاور اجرایی

-

-

شهرک قدس-بلوارفرحزادی-بلوارایوانک -ساختمان ستاد مرکزی بلوک A

 

8 محمد امامقلی زاده  مشاوردراموربالینی - - شهرک قدس - بلوارفرحزادی- بلوارایوانک - ساختمان ستاد مرکزی بلوک a  
9 اعظم مقدم پاشا مشاوردرامور بالینی - - شهرک قدس - بلوارفرحزادی- بلوار ایوانک -ساختمان ستاد مرکزی بلوک a  

اداره کل دفتر طب سنتی ایرانی- اسلامی


 

رديف

نام ونام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

نشاني

 

1

دکتر محمود خدادوست

مشاور و مدیر کل دفتر طب سنتی ایرانی- اسلامی

81454330

81454457

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی -بلوک A

 

2

دکتر مجید خلیلی

مشاور و معاون اجرایی

81454339

81454457

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی -بلوک A

 

3

دکتر مهدی یوسفی

مدیردفتر توسعه سلامت

81454339

81454457

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی -بلوک A

 

4

دکتر علیرضا عباسیان

مدیر دفتر تعالی طب سنتی

81454339

81454457

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی -بلوک A

 

سازمان غذا و دارو


 

 

رديف

نام ونام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

نشاني

 

 

1

دکترغلامرضا اصغری

معاون وزير و رئیس سازمان غذا ودارو

66405598

66705868

خ انقلاب -خ فخررازی-سازمان غذا ودارو

 

 

2

دکترعبدالمجید چراغعلی

مشاوراجرایی وسیاست گذاری

66405598

66705868

خ انقلاب - خ فخررازی - سازمان غذا ودارو

 

 

3

مهندس مهدی الوندی

مشاوردراموربرنامه ریزی عملیاتی وپایش برنامه های سازمان

66405598

66705868

خ انقلاب - خ فخررازی-سازمان غذا ودارو

 

 

4

دکتر محمد حسین حریری

معاون توسعه مدیریت ومنابع

61927102

66417251

خ انقلاب- خ فخر رازی -سازمان غذا ودارو

 

 

5

دکتر فرزاد پیرویان

معاون طرح و برنامه

66405598

-

خ انقلاب-خ فخررازی- سازمان غذا و دارو

 

 

6

دکتراکبربرندگی

مدیرکل اموردارو و مواد تحت کنترل

66405598

-

خ انقلاب-خ فخررازی-سازمان غذا ودارو

 

 

7

دکتر شکوفه نیک فر

معاون تحقیق و توسعه

66466930

-

خ انقلاب - خ فخررازی-سازمان غذا ودارو

 

 

8

دکتر هدایت حسینی

مدیر کل نظارت و ارزیابی مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی

66467494

66467269

خ انقلاب- خ فخررازی -سازمان غذا ودارو

 

 

9

دکتربهرام دارایی

رئیس مرکز آزمايشگاههاي مرجع كنترل غذا و دارو وتجهیزات پزشکی

66406174

66404330

خ امام خميني - نرسیده به تقاطع ولیعصر -مرکز آزمایشگاه های کنترل غذا ودارو

 

 

10

دکتر شهریاراسلامی تبار

مدیرکل دفتربازرسی، پاسخگویی به شکایات وامور حقوقی

66466062

66469123

خ انقلاب - خ فخر رازی سازمان غذا ودارو

 

 

11

دکتررضا مسائلی

مدیرکل امورتجهیزات وملزومات پزشکی

88890857

88934577

خ ولیعصر-بالاتر از میدان ولیعصر-کوچه دانش کیان

 

 

12

دکترمهناز خانوی

سرپرست اداره کل فراورده ها ی طبیعی وسنتی ومکمل

66405568

66405568

خ انقلاب - خ فخر رازی-سازمان غذا ودارو

 

 

13

دکتر عبدالعظیم بهفر

سرپرست اداره کل منابع انسانی وپشتیبانی

66405598

 

خ انقلاب-خ فخررازی-سازمان غذاودارو

 

 

14

دکترکیانوش جهانپور

مدیر روابط عمومی وسخنگوی سازمان غذاودارو

66405569

667055868

خ انقلاب-خ فخررازی- سازمان غذا ودارو

 

 

15

دکتر رویا خسرو خاور

رئیس مرکز تحقیقات آزمایشگاهی غذا ودارو

66463613

66463613

خ امام خمینی-نرسیده به تقاطع ولیعصر -مرکز آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا ودارو

 

 

16

شاهرخ افتخاری

ذیحساب و مدیر کل امور مالی

66404223

66400080

خ انقلاب-خ فخررازی-سازمان غذا ودارو

 

 

17

دکترشکوفه نیکفر

دبیرشورای بررسی وتدوین داروهای ایران

66404223

66400080

خ انقلاب - خ فخررازی-سازمان غذا ودارو

 

 

18

عباس مهد یزاده

مدیرکل دفترراهبری وپایش امور استانها

66404223

66400080

خ انقلاب - خ فخررازی- سازمان غذاودار

 

 


19

دکتراکبرعبدالهی اصل

مدیرکل دفترفناوری اطلاعات وسامانه های سلامت

66405598

-

خ انقلاب-خ فخررازی-سازمان غذا ودارو

 

 


سازمان انتقال خون

 

 

رديف

نام ونام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

نشاني

 

 

1

دكترعلی اکبر

پور فتح الله

مديرعامل سازمان انتقال خون ايران

88601581-2

88601580

بزرگراه شهید همت -جنب دانشگاه علوم پزشکی -سازمان انتقال خون ایران

 

 

2

دکتر غلامرضا توگه

مشاور عالی مدیر عامل

88601581-2

88601580

بزرگراه شهید همت -جنب دانشگاه علوم پزشکی-سازمان انتقال خون ایران

 

 

3

دکتر فردین بلوچی

مشاور اجرایی مدیر عامل

88601581

-2

88601580

بزرگره شهید همت- جنب دانشگاه پزشکی- سازمان انتقال خون ایران

 

 

4

دکتر بشیر حاجی بیگی

مدیر کل دفتر مدیر عامل و روابط عمومی

88601545

888601555

بزرگراه شهید همت-جنب دانشگاه علوم پزشکی-سازمان انتقال خون ایران

 

 

5

دکتر صدیقه امینی کافی آباد

معاون تضمین کیفیت وکنترل کیفی

88601581

-2

88601580

بزرگراه شهید همت- جنب دانشگاه علوم پزشکی-سازمان انتقال خون ایران

 

 

6

دکتر بهادر کاظمی

معاون توسعه مدیریت ومنابع

88601542-3

88601542

بزرگراه شهید همت-جنب دانشگاه دعلوم پزشکی-سازمان انتقال خون ایران

 

 

7

دکتر کریم شمس اسنجان

معاون فنی و فناوری های نوین

88601581-2

88601580

بزرگراه شهید همت -جنب دانشگاه علوم پزشکی-سازمان انتقال خون ایران

 

 

8

دکتر مهتاب مقصود لو

قائم مقام و معاون آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون

88601573

88060717

بزرگراه شهید همت-جنب دانشگاه علوم پزشکی-سازمان انتقال خون ایران

 

 

9

دکترسید مرتضی طباطبایی

مدیر کل انتقال خون استان تهران

8956168

8959096

خ وصال شیرازی-پایگاه انتقال خون تهران

 

 

10

سید اردشیر تراب جهرمی

مشاور مدیر کل ومدیر کل دفتر مدیریت عملکرد وپاسخگویی به شکایات

88601588-9

88601589

بزرگراه شهید همت -جنب دانشگاه علوم پزشکی-سازمان انتقال خون ایران

 

 

11

دکتر فریبا صیقلی

مدیر همکاری های بین الملل و عضو شورای هکاری های بین المللی و نظارت بر سفر های خارجی کارکنان وزارت بهداشت

88601546

88601545

بزرگراه شهید همت- جنب دانشگاه علوم پزشکی -سازمان انتقال خون ایران

 

 

12

محمد ساداتی

رئیس هیات تخلفات اداری

88601501-30

88601555

بزرگراه شهید همت-جنب دانشگاه علوم پزشکی -سازمان انتقال خون ایران

 

 

13

دکتر بشیر حاجی بیگی

مدیر روابط عمومی

88601546

88601545

بزرگراه شهید همت- جنب دانشگاه علوم پزشکی- سازمان انتقال خون

 

 

انستیتوپاستور ایران


 

 

رديف

نام ونام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

نشاني

 

 

1

دکترعلیرضا بیگلری

رئیس انستيتو پاستور ايران

66954321

66468760

خیابان پاستور- خیابان 12 فروردین- پلاک 69

 

 

2

دکتر وحید بنی اسدی

مدير روابط عمومي

66409467

66409467

خیابان پاستور- خیابان 12 فروردین- پلاک 69

 

 

صندوق رفاه دانشجویان


 

 

رديف

نام ونام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

نشاني

 

 

1

دکتر مجید مشکینی

رئیس صندوق رفاه دانشجویان

88946251

88946252

88944432

88946253

خ وليعصر – بالاتر از خيابان آيت الله طالقاني – نرسيده به كوچه گيلان – پلاك 1605- ساختمان ولیعصر

 

 

2

آقای دکتر محمود صمدپور

مدیر روابط عمومی

84212161

_

خ وليعصر – بالاتر از خيابان آيت الله طالقاني – نرسيده به كوچه گيلان – پلاك 1605ساختمان ولیعصر

 

 

سازمان بیمه سلامت ایران


 

 

رديف

نام ونام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

نشاني

 

 

1

مهندس طاهر موهبتی زهان

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل

22856578

22845734

-

خیابان دکترشریعتی- حسینیه ارشاد-خیابان قبا- بلوارشهرزاد- خیابان شهید علیپورمشکانی

 

 

2

دکترعلی حسن زاده

رئیس هیات مدیره

22852122

-

خیابان دکترشریعتی -حسینیه ارشاد-خیابان قبا- بلوار شهرزاد-خیابان علیپور مشکانی

 

 

3

خانم دکتر آناهیتا کشاورزی

معاون بیمه خدمات سلامت

22858533

-

خیابان دکترشریعتی-حسینیه ارشاد-خیابان قبا- بلوارشهرزاد-خیابان علیپورمشکانی

 

 

4

مهندس غلامرضا عباس پاشا

معاون توسعه مدیریت ومنابع

22858582

-

خیابان دکترشریعتی-حسینیه ارشاد- خیابان قبا- بلوارشهرزاد- خیابان علیپورمشکانی

 

 

5

سید محمد رضا هاشمی نیا

مشاورمدیرعامل و مدیرکل دفترمرکزی حراست

22856577

22847802

-

خیابان دکترشریعتی-حسینیه ارشاد- خیابان قبا- بلوارشهرزاد- خیابان علیپورمشکانی

 

 

6

مهندس علی کرابی

مدیرکل دفترهیئت مدیره ومدی عامل

22845722

-

خیابان دکترشریعتی-حسینیه ارشاد- خیابان قبا- بلوارشهرزاد- خیابان علیپورمشکانی

 

 

7

دکترامیرمحمودی

مدیرکل روابط عمومی واموربین الملل

22844757

-

خیابان دکترشریعتی-حسینیه ارشاد- خیابان قبا- بلوارشهرزاد- خیابان علیپورمشکانی

 

 

سازمان اورژانس کشور


 

 

رديف

نام ونام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

نشاني

 

 

1

دکترپیرحسین کولیوند

سرپرست سازمان اورژانس و رئیس کمیته پدافند غیرعامل

81454115

-

شهرک قدس -بلوارفرحزادی- بلوارایوانک -ساختمان ستاد مرکزی بلوک a -طبقه 7

 

 

2

           

 

3

           

 

4

           

 

5

           

 

كاربران عزيز؛ با عرض سلام و احترام چنانچه نظري در خصوص موارد فوق داريد و يا تمايل به اضافه كردن يا اصلاح مورد خاصي در اين صفحه داريد، خواهشمند است از طريق تكميل فرم زير، اطلاع دهيد تا بررسي و اقدام شود.

معاونت اجتماعی

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

تلفن

نمابر

نشانی

1

دکترسید محمد هادی ایازی

اجتماعی

88363974

88363586

بلوک c- طبقه 14

2

دکترعلی اصغر فرشاد

قائم مقام معاونت

مدیرکل مولفه های اجتماعی موثربرسلامت

رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت وامنیت غذایی

81452970

بلوک c- طبقه 14

3

دکتر مصطفی جمالی

مدیرکل سازمان های مردم نهاد سلامت

81452994

88363602

بلوک c- طبقه 14

4

دکترمحمد نصیری

مدیرکل خیرین وموسسات خیریه سلامت

81452971

88364230

بلوک c- طبقه 14

5

دکترمحسن شتی

دبیرستاد ومسئول دبیرخانه کارگروه پیشگیری ازآسیبهای اجتماعی واعتیاد

81452973

88363586

بلوک c- طبقه 14

6

فرهاد بیات احمدی

معاون اجرایی

88363974

88363586

بلوک c- طبقه 14

7

دکترحسین ملک افضلی

مشاورعالی

88363586

بلوک c- طبقه 14

8

دکتر عبدالکریم حزینی

مشاورامورسرطان وطب تسکینی

88363586

بلوک c- طبقه 14

9

دکترمحمد صافی دستجردی

مشاوراقتصادی

بلوک c- طبقه 14

10

محمد پورسینا

مسئول روابط عمومی

81453153

88363586

بلوک c- طبقه 14

 

نسخه چاپي ارسال به دوست

سه شنبه ١٦ آبان ١٣٩٦ - ١٠:٠٠ / شماره خبر: ٢٧٨٨١ / تعداد نمايش: 262954

برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج