وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

تلفن مديران ارشد ستاد مركزي

مقام محترم وزارت و معاونان

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

نمابر

آدرس

-

تلفنخانه

-

88363560

الی 80

-

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی

1

دکتر سید حسن قاضی زاده هاشمی

وزیر

88363560

الی80

88364111

شهرک قدس- بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

2

دکتر ایرج حریرچی

قائم مقام و معاون کل وزارت بهداشت در مان و آموزش پزشکی

88363560

الی80

88364111

شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

3

دکتر باقر لاریجانی

معاون آموزشي و دبیر شورای آموزش پزشکی

88363976

88363977

88363983

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی

4

دکتر سید علی صدرالسادات

معاون توسعه مديريت و منابع

81452925

81452937

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی

5

دکتر غلامرضا اصغری

معاون وزیر ورئیس سازمان غذاودارو

66707621

66467266

66705868

خيابان انقلاب - خ فخررازي - ساختمان شماره 3 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

6

دکتر رضا ملک زاده

معاون تحقیقات وفناوری

81455152

_

شهرك قدس- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوک A

7

دکتر قاسم جان بابایی

معاون درمان

81454646

_

شهرك قدس- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوک A

8

دکتر علیرضا رییسی

معاون بهداشت

81455060

88363857

شهرک قدس -بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی-بلوکA

9

دکتر علی اکبر حقدوست

معاون برنامه ریزی راهبردی وهماهنگی

81454820

81454825

88385581

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی-بلوکA

10

دكتر محمدرضا فراهانی

معاون فرهنگی و دانشجویی

81455440

-2

-

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی -بلوکA

11

دكتر سید محمد هادی ایازی

معاون امور اجتماعی

81453154

-

شهرك قدس بلوار فرحزادي بلوار ايوانك ساختمان ستاد مركزي

12

محمد میرزابیگی

معاون پرستاری

81454661-81454663

81454370

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

13

دکتر حسن امامی رضوی

قائم مقام وزیر در امور دانشگاهها

814552300

_

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

14 دکترابراهیم گلمکانی معاون حقوقی وامور مجلس

81454815

81454816

-

شهرک قدس-بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک - ساختمان ستاد مرکزی

حوزه وزارتي

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

نشاني

1

دکتر محمد توکلی

رئیس مرکز حراست

81455555

88363612

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی

2

دكتر محسن اسدی لاری

قائم مقام وزیر در امور بین الملل

88363714

88363715

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی

3

دکتر حسین کشاورز

مشاور وزیر و مدیر کل حوزه وزارتی

88363560 الي 80

88364111

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی

4

دکتر حسین کشاورز

نماینده وزیر و سرپرست دفتر هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری

81453235

88363585

88363585

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی – بلوک A – طبقه 2

5

دکترمحمد توکلی

مشاور و مدیرکل دفتربازرسی و ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

81455702

-

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی –

6

دکتر عباس زارع نژاد

مشاور و رئیس مرکز روابط عمومی واطلاع رسانی

81454421

81454445

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی – بلوک A

7

دکتر ایرج حریر چی

نماینده وزیر بهداشت در هیات مرکزی گزینش

5-88363594

5-88363594

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی – بلوک B- طبقه 13

8

دکتر سیدمحمود تارا

رئیس دفتر آمار و فناوری اطلاعات

81453682

81453695

88364383

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی-بلوک A-طبقه پنجم

9

دکتر محمود خدادوست

مشاور و مدیر کل دفتر طب سنتی ایرانی- اسلامی

81454330

81454457

شهرک قدس- بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستادمرکزی-بلوکA

مشاوران وزیر

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

نشاني

1

دکتر مصطفی قانعی

مشاور وزیر ودبیر شورای فن آوری سلامت

88363560-80

88363971

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوک B- طبقه چهاردهم- دفتر مشاوران

2

دکتر داوود دانش جعفری

مشاور عالی وزیر در امور زیر بنایی و تحول در نظام سلامت

81453154

_

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی-بلوک A

3

دکتررسول دیناروند

مشاور وزیر

88363560-80

_

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

4

دکتر سید جواد حاجی میراسماعیل

مشاور ونماینده وزیر در شورای عالی برنامه ریزی  علوم پزشکی

88363560-80

_

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

5

دکتر حاجی آخوندی

مشاور وزیر در امور طب سنتی و گیاهان دارویی

88823949

88821554

ایرانشهر شمالی- نبش کوچه شریف- ساختمان شماره 5- وزارت متبوع- طبقه دوم

6

دکترسید جمال الدین سجادی

مشاور وزیر در امور آموزشی و تحقیقاتی

88364230

88364234

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی -

7

نصرالله فتحیان

مشاور وزیر در بهداری رزمی

85 و 88764654

88545026

خیابان سهروردي- نبش خ شهيد قندي- پلاك 20

8

دکتر حسن امین لو

مشاور وزیر در امر برنامه و بودجه

81455270

88363721

شهرک قدس-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی -بلوکA- طبقه 15

9

دکتر صدری زاده

مشاورورئیس فرهنگستان علوم پزشکی در امور بهداشتی وبین و الملل

88645515

88645499

بزرگراه حقانی بعد از کتابخانه ملی فرهنگستان علوم پزشکی

10

دکتر پورجلالی

مشاور مالی

81452981

88364111

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی-

11

دکتر صیاد یوسفی

فرمانده بسیج مرکز بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

88363969

88363969

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی-

12

دکتر نجمه تهرانیان

مشاور وزیر در امور مامایی

88363560

-80

-

شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

13

دکتر زینت قنبری

مشاور وزیر در حوزه سلامت زنان

88363560

-80

-

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک- ساختمان ستاد مرکزی

14

دکتر سید محمود طباطبایی

مشاور وزیر در امر بیمارستانهای خصوصی کشور

88363560-80

_

شهرک قدس- بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

15

دکتر بهرام عین اللهی

مشاور ونماینده وزیر در شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی

88363560-80

_

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

16

دکتر محمد رضا ظفرقندی

مشاور وعضو منتخب وزیر در شورای آموزش پزشکی

88363560-80

_

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

17

دکتر باقر لاریجانی

مشاور ونماینده وزیر بهداشت در شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی

88363560-80

_

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

18

سید محمد هادی موسوی

مشاور وزیر در امور شاهد وایثارگران

88363560-80

_

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

19

دکتر محمد حسین نیکنام

مشاور وزیر در امور بین الملل

88363560-80

_

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

20

دکتر حسن بهبودی

مشاور وزیر و عضو شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی

88363560-80

_

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

21

دکتر حسین رحیمی

مشاور وزیر در امور سنجش ارزشیابی علم وفناوری

88363560-80

-

شهرک قدس -بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

22

دکترعلی اکبرسیاری

مشاور وزیر

88363560-80

-

شهرک قدس -بلوار فرحزادی -بلوار ایوانک -ساختمان ستاد مرکزی

23

دکتر علیر ضا استقامتی

مشاور وزیر و عضو منتخب وزیر در شورای آموزش پزشکی و تخصصی

883635620-80

-

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

24

دکتر سید رضا مجدزاده

رئیس موسسه ملی تحقیقات سلامت

88991112

-

شهرک قدس -بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

25

دکتر رضا ملک زاده

رئیس موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی

88363560-80

-

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

26

دکتر سعید تاملی

مشاور وزیر بهداشت در امور پزشکان عمومی

88363560-80

-

شهرک قدس- بلوار فرحزادی - بلوار ایوانک- ساختمان ستاد مرکزی

27

دکتر محمد جهانگیری

دبیر ستاد کشوری نظارت بر اجرای تعرفه

88363560-80

-

-

28

آقای رئیسیون

مشاور وزیر در امور مشارکتهای اقتصادی

-

سرپرست هیات امناء و صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران

81453056

-

-

29

دکتر حق دوست

مشاور وزیر و سرپرست رصدخانه اطلاعات نظام سلامت

88363560
الی80

-

شهرک قدس- بلوار فرحزادی - بلوار ایوانک- ساختمان ستاد مرکزی

30

دکتر سید عباس حسنی

مشاور وزیر در حوزه بازرگانی

88363560-80

-

شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک- ساختمان ستاد مرکزی


معاونت برنامه ریزی، هماهنگی

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

نشاني

1

دکترعلی اکبر حق دوست

معاون برنامه ریزی راهبردی و هماهنگی

81454820-81454825

88385581

شهرك قدس -بلوار فرحزادي -بلوار ايوانك-ساختمان وزارت بهداشت

2

دکتر محسن نجفی خواه

قائم مقام معاونت امور مجلس

81455517

_

شهرك قدس-بلوار فرحزادي -بلوار ايوانك-ساختمان وزارت بهداشت

3

دکتر حسن امین لو

مشاور وزیر و دبیر مجامع، شوراها و هیات امنا

81455270

-

شهرك قدس -بلوار فرحزادي-بلوار ايوانك-ساختمان وزارت بهداشت

4

دکتر حمید رضا صفی خانی

قائم مقام معاونت در امور برنامه ریزی

81455270

_

شهرك قدس -بلوار فرحزادي -بلوار ايوانك-ساختمان وزارت بهداشت

5

جعفر عاشوری

مشاور اجرایی و رئیس حوزه معاونت برنامه ریزی، هماهنگی ،حقوقی و امور مجلس

81454815

-

شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک- ساختمان وزارت بهداشت

6

جواد افشاری

سرپرست دفتر امور حقوقی

81452791

88363859

88363971

شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک- ساختمان وزارت بهداشت

7

علی تراب

مسئول روابط عمومی

-81455568

-

شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک- ساختمان وزارت بهداشت


معاونت حقوقی و امور مجلس

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

نشاني

1

دکترابراهیم گلمکانی

معاون

81454815

81454816

-

شهرک قدس-بلوارفرحزادی-بلوارایوانک -ساختمان وزارت بهداشت

2

3

4

5

6

7

معاونت آموزشي

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

نشاني

1

دکتر باقر لاریجانی

معاون آموزشی و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی

81452891

88363983

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی-بلوکc

2

دکترسعیدعسگری

مشاورمعاونت آموزشی وقائم مقام مرکزملی تحقیقات راهبردی آموزش

81452891

88363983

شهرک قدس - بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک- ساختمان ستاد مرکزی -بلوکc

3

دکتر امیر احمد اخوان

معاون اجرایی

88364235

88363860

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوکc

4

دکتر سید محمد توانگر

مشاور و دبیر شورای مشاوران حوزه معاونت آموزشی

88393560-80

-

شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی - بلوکc

5

دکتر نیما رضایی

مشاور معاونت در امور بین الملل

8836356-80

-

شهرک قدس -بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک- ساختمان ستاد مرکزی- بلوک c

6

دکتر احمد خالق نژاد طبری

مشاور درتوسعه وگسترش آموزش علوم پزشکی

88364240

88364240

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوک c

7

دکتر علی بیداری

مدیر کل آموزش مداوم جامعه پزشكي

88363988

88363986

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوک c

8

محمد حسین پور کاظمی

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی

88364105

88364105

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوک A

9

دکتر سید محسن رحیمی

مدیر کل دانشجویان شاهد و ایثارگر

88363988

88364525

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوک C

10

دکتر شهرام یزدانی

رئیس مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

88364224

88364116

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوک C

11

دکتر رامتین حدیقی

رئیس مرکز خدمات آموزشی

88364536

88364536

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوک A

12

دکتر سید علی حسینی

مشاور وزیر ورئیس مرکز امور هیات علمی

88364227

88364227

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوک C

13

دکترسید حسن امامی رضوی

مشاور و دبیرشورای عالی برنامه ریزی عالوم پزشکی

81452300

-

شهرک قدس- بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک- ساختمان ستاد مرکزی

13

دکتر آبتین حیدرزاده

دبیر شورای آموزش پزشکی عمومی

88364228

88364228

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوک C

14

دکترمحمد شریف زاده

دبیر شورای آموزش داروسازی و تخصصی

88364237

88364237

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوک C

15

دکتر سعید عسگری

مشاوروقائم مقام مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی

88364238

88364237

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوک C

16

دکتر جمشید حاجتی

دبیر شورای آموزش علوم پایه پزشکی بهداشت و تخصصی

88364533

88364533

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوک C

17

دکتر سید منصور رضوی

مشاور درحوزه برنامه ریزیهای آموزشی

88364227

-

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی C

18

دکتر پروین پاسالار

مدیر امور نخبگان و دانشجویان استعداد درخشان

88364224

88364116

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ستاد مرکزی -بلوک C

19

دکتر مهدی شادنوش

سردبیر فصلنامه علمی وپژوهشی طب وتزکیه

81452909

_

شهرک قدس -بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-بلوکC

20

دکتر مهدی محمدزاده

مشاور معاون آموزشی ودبیر کار گروه کشوری تجاری سازی و اقتصاد آموزش پزشکی

81452891

_

شهرک قدس -بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-بلوکc

21

دکتر علیرضا استقامتی

دبیر کمسیون انجمن های علمی گروه پزشکی

88364224

-

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-بلوکc

22

دکتر عطاء الله پور عباسی

دبیر کمیته تحقیق و توسعه

81452910

-

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-بلوکC

23

دکتر محمد علی محققی

مشاور معاون آموزشی و مسئول راه اندازیب دانشگاه طب سنتی اسلامی - ایرانی

81452891

-

-

25

دکتر جبرائیل نسل سراجی

معاون دبیر شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی و دبیر ستاد اجرایی سند آمایش سرزمینی آموزش عالی سلامت

81452891

-

-

26

دکتر مسعود یاوری

مسئول کمیته و اعتبار بخشی آموزشی بیمارستانهای آموزشی

88363560-80

-

-

27 دکتر سید امیر محسن ضیایی مشاورورئیس شورای مشاوران حوزه معاونت آموزشی - - -
28 دکتر شهرام یزدانی مشاور وعضو شورای مدیران حوزه معاونت آموزشی - - -
29 دکتر محمد عبداللهی مشاور درتحقق مرجعیت علمی درحوزه آموزش علوم پزشکی - - -

معاونت تحقيقات و فناوري

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

آدرس

1

دکتر رضا ملک زاده

معاون تحقیقات وفناوری

81455152

_

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-بلوکA-طبقه پانزدهم

2

دکتر شاهین آخوندزاده

قائم مقام معاونت تحقیقات وفناوری

81455152

_

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلور ایوانک-بلوکA-طبقه پانزدهم

3

دکتر اصغر عبادی فر

رئیس مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات و دبیر جشنواره رازی

81455181

-82

_

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-بلوکA-طبقه پانزدهم

5

دکترحسین وطن پور

رییس دفتر توسعه فناوری سلامت

81454325

_

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-بلوکA-طبقه سیزدهم

6

دکتراحسان شمسی گوشکی

دبیر کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی

81455152

_

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-بلوکA-طبقه پانزدهم

7

دکتر کاظم زنده دل

مسئول ثبت سرطان کشوری

81455152

-

شهرک قدس- بلوار فرحزادی - بلوار ایوانک- بلوکA-طبقه پانزدهم

8

دکتر پیام کبیری

رییس مرکز توسعه و هماهنگي اطلاعات وانتشارات علمی

81455158

_

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-بلوکA-طبقه سیزدهم

9

دکتر علی اکبری ساری

دبیر کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور

81454950

81454272

_

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-بلوکA-طبقه سیزدهم

10

دکتر قاسم جهانگرد

مشاور و رئیس دفتر معاونت و مدیر روابط عمومي

81455218

81455219

_

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-بلوکA-طبقه پانزدهم

11

دکتر مجتبی زارعی

دبیر شورای تحقیقات علوم پزشکی

88363560-80

-

شهرک قدس- بلوار فرحزادی - بلوار ایوانک

معاونت بهداشت

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

نمابر

نشانی

1

دکترعلیرضا رئیسی

معاون بهداشت

81455060

88363857

شهرک قدس- بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی-بلوکA-طبقه پانزدهم

2

دکتر احمد کوشا

معاون فنی معاونت بهداشت و مدیر کل دفتر مدیریت بیماری های غیر واگیردار

81455060

-

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی -بلوک A

3

دکتر جعفر صادق تبریزی

قائم مقام معاونت بهداشت و رئیس مرکز مدیریت شبکه

81454803

_

شهرک قدس-بلوارفرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستادمرکزی-بلوکA-طبقه ششم

4

دکتر محمدمهدی گویا

رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر

81455005

_

شهرک قدس-بلوارفرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمانستادمرکزی-بلوک

5

دکتر محمد اسماعیل مطلق

مدیر کل دفتر سلامت جمعیت ،خانواده و مدارس

81454910

_

شهرک قدس -بلوار فرحزادی-بلوارایوانک-ساختمان ستاد مرکزی-بلوکA

6

دکتر خسرو صادق نیت

مدیر کل دفتر سلامت محیط و کار

81454120

_

شهرک قدس-بلوارفرحزادی-بلوارایوانک-ساختمان ستادمرکزی-بلوکA

7

دکتر احمد حاجبی

مدیر کل دفتر سلامت روانی و اعتیاد

81454961

_

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوارایوانک-ساختمان ستاد مرکزی-بلوکA

8

دکتر شهرام رفیعی فر

سرپرست دفتر آموزش وارتقای سلامت

81454980

_

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان مرکزی-بلوک

9

خانم دکتر زهراعبدالهی

سرپرست دفتر بهبود تغذیه جامعه

81454992

_

شهرک قدس -بلوارفرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی بلوکA

10

دکترعزیز اله عاطفی

مشاور ومعاون اجرایی معاونت بهداشتی

81455070

_

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزیAبلوک

11

دکترعلی اردلان

مشاور معاون بهداشت و سرپرست واحد مدیریت و کاهش خطر بلایا

81454230

_

شهرک قدس-بلوارفرحزادی-بلوارایوانک-ساختمان ستادمرکزی-بلوکA

12

دکتر سیامک سمیعی

مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت

81453061

-

شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک- ساختمان ستاد مرکزی

13

دکتر حمید صمد زاده

رئیس اداره بهداشت دهان و دندان

81454271

-

شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک- ساختمان ستاد مرکزی

14

حمید انصاری

مسئول روابط عمومی

81455524

-

شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک- ساختمان ستاد مرکزی

معاونت درمان

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

نمابر

نشانی

1

دکترقاسم جان بابایی

معاون درمان

81454646

81454708

شهرك قدس- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوک طبقه نهمA

2

دکتر علی شهرامی

معاون اجرایی

81454645

81454708

شهرک قدس-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی-بلوک A

3

دکتر علی ماهر

معاون در امور فنی و برنامه ریزی

81455486

81454708

شهرک قدس- بلوار ایوانک- ساختمان ستاد مرکزی-بلوکA - طبقه نهم

3

دکتر پیر حسین کولیوند

سرپرست سازمان اورژانس کشور

81454115

81454537

شهرک قدس-بلوار ایوانک-ساختمان مرکزی-بلوکAطبقه نهم

4

دکتر علیرضا اولیائی منش

مدیر کل دفتر ارزیابی فناوری و تدوین استاندارد و تعرفه سلامت

81454322-81454320

81454615

شهرك قدس- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوک A - طبقه هشتم

5

دکتر علی ماهر

مدیر کل دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی

81454560

81454615

شهرك قدس- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوک A طبقه هفتم

6

دکترسید محمد حسین میر دهقان

مدیرکل دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان

81454410

81454696

شهرك قدس- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوک A طبقه هشتم

7

دکتر سیامک سمیعی

مدیر کل اداره امور آزمایشگاه های مرجع

81453061

81452383

شهرك قدس- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوک c- طبقه ششم

8

آرزو دهقانی

مسئول روابط عمومی

81455385

81454708

شهرك قدس- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوک A طبقه نهم

9

مهندس حسن باقری

مشاور معاونت درمان

81455319

81454708

شهرك قدس- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوک A - طبقه نهم

10

دکتر سید احمد حاجبی

مدیر کل دفتر سلامت روانی و اعتیاد

81454961

81456517

شهرک قدس- بلوار ایوانک- ساختمان ستاد- بلوکAطبقه نهم

معاونت توسعه مديريت و منابع

رديف

نام ونام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

نشاني

1

دکتر صدرالسادات

معاون توسعه مدیریت و منابع


81452925

81452937

88363588

ستاد مرکزی وزارت بهداشت بلوک cطبقه 13 معاونت توسعه

2

دکتر مصطفی پریدار

قائم مقام معاونت توسعه مدیریت و منابع و مدیر کل امور پشتیبانی و خدمات رفاهی


88363731

88363732

ستاد مرکزی وزارت بهداشت بلوکc طبقه 2 معاونت توسعه

3

دکتر کامیار یغمائیان

مشاور و رئیس دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع

88363728

88363588

ستاد مرکزی وزارت بهداشت بلوک cطبقه 13 معاونت توسعه

4

دکتر غلامحسین صالحی زلالی

مشاور معاونت توسعه مدیریت و منابع

81452952

88363588

ستاد مرکزی وزارت بهداشت بلوک c- طبقه 13

5

دکترداریوش مهدوی

مشاور معاونت توسعه مدیریت ومنابع

81452952

88363588

ستاد مرکزی وزارت بهداشت بلوک cطبقه 13

6

دکتر جلیل کاوه

مشاور معاونت توسعه مدیریت و منابع

81452952

88363588

ستادمرکزی وزارت بهداشت بلوک c طبقه 13

7

دکتر غلامرضا خاکی

مسئول کمیته طراحی و تدوین برنامه جامع حوزه معاونت توسعه

81452952

88363588

ستاد مرکزی وزارت بهداشت- بلوک c- طبقه 13

9

بیوک مردانی

مشاور معاونت توسعه مدیریت و منابع

81452952

88363588

ستاد مرکزی وزارت بهداشت بلوک cطبقه 13

10

احمد ماهی

مدیر کل منابع انسانی

88363850

88363849

ستاد مرکزی وزارت بهداشت بلوک cطبقه 10

11

دکتر مسعود ابوالحلاج

رئیس مرکز بودجه و پایش عملکرد

7- 88363725

88363727

ستاد مرکزی وزارت بهداشت بلوک c طبقه 10

12

دکتر محمد حسین سالاریان زاده

رئیس مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری

88363842

-3

88363844

ستاد مرکزی وزارت بهداشت بلوک cطبقه 11

13

مهندس امیرساکی

مدیر کل دفتر منابع فیزیکی و امور عمرانی

88363724

88363841

ستاد مرکزی وزارت بهداشت- بلوک c- طبقه 11

14

اصغر کوهی

ذيحساب و مديركل امورمالي

86364102

88364101

ستاد مرکزی وزارت بهداشت بلوک cطبقه 3

15

جلیل رجب کردی

مشاور معاونت توسعه مدیریت و منابع

81452952

81452952

ستاد مرکزی وزارت بهداشت بلوکc طبقه 13

16

مهدی امین زاده

مسئول روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت ومنابع

81452952

88363588

ستاد مرکزی وزارت بهداشت بلوک c طبقه13 معاونت توسعه

حوزه مديريت و هماهنگي امور بازرگاني

رديف

نام ونام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

آدرس

1

دكتر سید عباس حسنی

قائم مقام وزیر در امور اقتصادی وبازرگانی ورئیس مرکز مدیریت وهماهنگی امور بازرگانی

81453056-9

88363587

88363587

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی – بلوك A- طبقه دوم

معاونت فرهنگی، دانشجویی

رديف

نام ونام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

نشاني

1

دکتر محمدرضا فراهانی

معاونت فرهنگی، دانشجویی

81455440

-2

88364384

شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک -ساختمان ستاد مرکزی -بلوکA- طبقه 14

2

دکتر محمد تاج فرد

مشاور اجرایی ، معاونت فرهنگی ، دانشجویی و

81455440-2

88364384

شهرک قدس-بلوار فرحزادی، بلوار ایوانک، ساختمان ستاد مرکزی، بلوکA، طبقه 14

3

جلال نژاد جواد

مدیر کل، معاونت فرهنگی، دانشجویی

81455440-2

88364384

شهرک قدس- بلوار فرحزادی، بلوار ایوانک، ساختمان ستاد مرکزی، بلوک A، طبقه 14

4

دکتر بهرام علی قنبری هاشم آبادی

مشاور علمی، پژوهشی و قائم مقام اجرایی معاونت فرهنگی، دانشجویی

81455495

88694384

شهرک قدس- بلوار فرحزادی - بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی - بلوک A- طبقه 14

5

مهدی صالحی

رئیس دفتر و مدیر اجرایی معاونت فرهنگی، دانشجویی

81455440

-2

88364384

شهرک قدس-بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی-بلوک A-طبقه 14

6

دکتر حسام الدین علامه

مدیر کل فرهنگی معاونت فرهنگی ، دانشجویی

814554949

88364384

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی-بلوک A-طبقه 14

7

دکتر نبی مطلبی

مدیر کل دانشجویی معاونت فرهنگی ، دانشجویی

81455494

88364384

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی-بلوکA-طبقه 14

8

دکتربحرالعلومی

رئیس مرکز قرآن و عترت (ع)

88944952

88925611

88925607

خ ولیعصر -بالاتر از چهارراه طالقانی نبش کوچه گیلان

9

دكتر وحيد صرامي

دبیر شورای مرکزی انضباطی

88946919

88944121

88946919

88944721

خ ولیعصر- بالاتر از چهارراه طالقانی-نبش کوچه گیلانی

10

مهدی معماری

مدیر روابط عمومی

81455456

-

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی -بلوک A

اداره کل دفتر طب سنتی ایرانی- اسلامی

رديف

نام ونام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

نشاني

1

دکتر محمود خدادوست

مشاور و مدیر کل دفتر طب سنتی ایرانی- اسلامی

81454330

81454457

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی -بلوک A

2

دکتر مجید خلیلی

مشاور و معاون اجرایی

81454339

81454457

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی -بلوک A

3

دکتر مهدی یوسفی

مدیردفتر توسعه سلامت

81454339

81454457

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی -بلوک A

4

دکتر علیرضا عباسیان

مدیر دفتر تعالی طب سنتی

81454339

81454457

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی -بلوک A

سازمان غذا و دارو

رديف

نام ونام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

نشاني

1

دکترغلامرضا اصغری

معاون وزير و رئیس سازمان غذا ودارو

66405598

66705868

خ انقلاب -خ فخررازی-سازمان غذا ودارو

2

دکترعبدالمجید چراغعلی

مشاوراجرایی وسیاست گذاری

66405598

66705868

خ انقلاب - خ فخررازی - سازمان غذا ودارو

3

دکتر محمد حسین حریری

معاون توسعه مدیریت ومنابع

61927102

66417251

خ انقلاب- خ فخر رازی -سازمان غذا ودارو

4

دکتر فرزاد پیرویان

معاون طرح و برنامه

66405598

-

خ انقلاب-خ فخررازی- سازمان غذا و دارو

5

دکتراکبربرندگی

مدیرکل اموردارو و مواد تحت کنترل

66405598

-

خ انقلاب-خ فخررازی-سازمان غذا ودارو

7

دکتر شکوفه نیک فر

معاون تحقیق و توسعه

66466930

-

خ انقلاب - خ فخررازی-سازمان غذا ودارو

8

دکتر هدایت حسینی

مدیر کل نظارت و ارزیابی مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی

66467494

66467269

خ انقلاب- خ فخررازی -سازمان غذا ودارو

9

دکتربهرام دارایی

رئیس مرکز آزمايشگاههاي مرجع كنترل غذا و دارو وتجهیزات پزشکی

66406174

66404330

خ امام خميني - نرسیده به تقاطع ولیعصر -مرکز آزمایشگاه های کنترل غذا ودارو

10

دکتر شهریاراسلامی تبار

مدیرکل دفتربازرسی، پاسخگویی به شکایات وامور حقوقی

66466062

66469123

خ انقلاب - خ فخر رازی سازمان غذا ودارو

11

دکترمحمود بیگلر

مدیرکل امورتجهیزات وملزومات پزشکی

88890857

88934577

خ ولیعصر-بالاتر از میدان ولیعصر-کوچه دانش کیان

12

دکتر امیر حسین جمشیدی

مدیر کل داروهای طبیعی وسنتی

66405568

66405568

خ انقلاب - خ فخر رازی-سازمان غذا ودارو

13

دکتر عبدالعظیم بهفر

سرپرست اداره کل منابع انسانی وپشتیبانی

66405598

خ انقلاب-خ فخررازی-سازمان غذاودارو

14

مهندس محمد هاشمی

مدیر روابط عمومی

66405569

667055868

خ انقلاب-خ فخررازی- سازمان غذا ودارو

15

دکتر رویا خسرو خاور

رئیس مرکز تحقیقات آزمایشگاهی غذا ودارو

66463613

66463613

خ امام خمینی-نرسیده به تقاطع ولیعصر -مرکز آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا ودارو

16

شاهرخ افتخاری

ذیحساب و مدیر کل امور مالی

66404223

66400080

خ انقلاب-خ فخررازی-سازمان غذا ودارو

17

دکتراکبرعبدالهی اصل مدیرکل دفترفناوری اطلاعات وسامانه های سلامت

66405598

-

خ انقلاب-خ فخررازی-سازمان غذا ودارو

سازمان انتقال خون

رديف

نام ونام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

نشاني

1

دكترعلی اکبر

پور فتح الله

مديرعامل سازمان انتقال خون ايران

88601581-2

88601580

بزرگراه شهید همت -جنب دانشگاه علوم پزشکی -سازمان انتقال خون ایران

2

دکتر غلامرضا توگه

مشاور عالی مدیر عامل

88601581-2

88601580

بزرگراه شهید همت -جنب دانشگاه علوم پزشکی-سازمان انتقال خون ایران

3

دکتر فردین بلوچی

مشاور اجرایی مدیر عامل

88601581

-2

88601580

بزرگره شهید همت- جنب دانشگاه پزشکی- سازمان انتقال خون ایران

4

دکتر بشیر حاجی بیگی

مدیر کل دفتر مدیر عامل و روابط عمومی

88601545

888601555

بزرگراه شهید همت-جنب دانشگاه علوم پزشکی-سازمان انتقال خون ایران

5

دکتر صدیقه امینی کافی آباد

معاون تضمین کیفیت وکنترل کیفی

88601581

-2

88601580

بزرگراه شهید همت- جنب دانشگاه علوم پزشکی-سازمان انتقال خون ایران

6

دکتر بهادر کاظمی

معاون توسعه مدیریت ومنابع

88601542-3

88601542

بزرگراه شهید همت-جنب دانشگاه دعلوم پزشکی-سازمان انتقال خون ایران

دکتر کریم شمس اسنجان

معاون فنی و فناوری های نوین

88601581-2

88601580

بزرگراه شهید همت -جنب دانشگاه علوم پزشکی-سازمان انتقال خون ایران

7

دکتر مهتاب مقصود لو

قائم مقام و معاون آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون

88601573

88060717

بزرگراه شهید همت-جنب دانشگاه علوم پزشکی-سازمان انتقال خون ایران

8

دکترسید مرتضی طباطبایی

مدیر کل انتقال خون استان تهران

8956168

8959096

خ وصال شیرازی-پایگاه انتقال خون تهران

9

سید اردشیر تراب جهرمی

مشاور مدیر کل ومدیر کل دفتر مدیریت عملکرد وپاسخگویی به شکایات

88601588-9

88601589

بزرگراه شهید همت -جنب دانشگاه علوم پزشکی-سازمان انتقال خون ایران

10

دکتر فریبا صیقلی

مدیر همکاری های بین الملل و عضو شورای هکاری های بین المللی و نظارت بر سفر های خارجی کارکنان وزارت بهداشت

88601546

88601545

بزرگراه شهید همت- جنب دانشگاه علوم پزشکی -سازمان انتقال خون ایران

11

محمد ساداتی

رئیس هیات تخلفات اداری

88601501-30

88601555

بزرگراه شهید همت-جنب دانشگاه علوم پزشکی -سازمان انتقال خون ایران

12

دکتر بشیر حاجی بیگی

مدیر روابط عمومی

88601546

88601545

بزرگراه شهید همت- جنب دانشگاه علوم پزشکی- سازمان انتقال خون

انستیتوپاستور ایران

رديف

نام ونام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

نشاني

1

دکترعلیرضا بیگلری

سرپرست انستيتو پاستور ايران

66954321

66468760

خیابان پاستور- خیابان 12 فروردین- پلاک 69

2

دکتر وحید بنی اسدی

مدير روابط عمومي

66409467

66409467

خیابان پاستور- خیابان 12 فروردین- پلاک 69

صندوق رفاه دانشجویان

رديف

نام ونام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

نشاني

1

دکتر مجید مشکینی

رئیس صندوق رفاه دانشجویان

88946251

88946252

88944432

88946253

خ وليعصر – بالاتر از خيابان آيت الله طالقاني – نرسيده به كوچه گيلان – پلاك 1605- ساختمان ولیعصر

2

آقای دکتر محمود صمدپور

مدیر روابط عمومی

84212161

_

خ وليعصر – بالاتر از خيابان آيت الله طالقاني – نرسيده به كوچه گيلان – پلاك 1605ساختمان ولیعصر

سازمان بیمه سلامت ایران

رديف

نام ونام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

نشاني

1

مهندس طاهر موهبتی زهان

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل

22856578

22845734

-

خیابان دکترشریعتی- حسینیه ارشاد-خیابان قبا- بلوارشهرزاد- خیابان شهید علیپورمشکانی

2

دکترعلی حسن زاده

رئیس هیات مدیره

22852122

-

خیابان دکترشریعتی -حسینیه ارشاد-خیابان قبا- بلوار شهرزاد-خیابان علیپور مشکانی

3

خانم دکتر آناهیتا کشاورزی

معاون بیمه خدمات سلامت

22858533

-

خیابان دکترشریعتی-حسینیه ارشاد-خیابان قبا- بلوارشهرزاد-خیابان علیپورمشکانی

4

مهندس غلامرضا عباس پاشا

معاون توسعه مدیریت ومنابع

22858582

-

خیابان دکترشریعتی-حسینیه ارشاد- خیابان قبا- بلوارشهرزاد- خیابان علیپورمشکانی

5

سید محمد رضا هاشمی نیا

مشاورمدیرعامل و مدیرکل دفترمرکزی حراست

22856577

22847802

-

خیابان دکترشریعتی-حسینیه ارشاد- خیابان قبا- بلوارشهرزاد- خیابان علیپورمشکانی

6

مهندس علی کرابی

مدیرکل دفترهیئت مدیره ومدی عامل

22845722

-

خیابان دکترشریعتی-حسینیه ارشاد- خیابان قبا- بلوارشهرزاد- خیابان علیپورمشکانی

7

دکترامیرمحمودی

مدیرکل روابط عمومی واموربین الملل

22844757

-

خیابان دکترشریعتی-حسینیه ارشاد- خیابان قبا- بلوارشهرزاد- خیابان علیپورمشکانی

كاربران عزيز؛ با عرض سلام و احترام چنانچه نظري در خصوص موارد فوق داريد و يا تمايل به اضافه كردن يا اصلاح مورد خاصي در اين صفحه داريد، خواهشمند است از طريق تكميل فرم زير، اطلاع دهيد تا بررسي و اقدام شود.

نسخه چاپي ارسال به دوست

يکشنبه ١٩ دی ١٣٩٥ - ١٠:٠٠ / شماره خبر: ٢٧٨٨١ / تعداد نمايش: 247640

برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج