وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی گلستان

راه اندازي فرآيند الكترونيكي فرم ماموريت اداري كاركنان توسط مديريت آمار و فناوري اطلاعات دانشگاه

فرآيند الكترونيكي فرم ماموريت اداري و مرخصي در دانشگاه علوم پزشكي راه اندازي شد. مهندس مقدم مدير آمار وفناوري اطلاعات دانشگاه در اين خصوص گفت:با توجه به فراهم سازي اينامكان در دستور قرار گرفته و به اجرا گذاشته و تا كنون حوزه رياست، معاونت توسعه و مديريت منابع، معاونت دارو و غذا، معاونت آموزشي،معاونت درمان، معاونت بهداشت، معاونت فرهنگي و دانشجويي دانشكده هاي پزشكي ، پيراپزشكي، پرستاري و مامايي،فناوري نوين، بهداشت ، دندانپزشكي و مركزوشبكه بندر تركمن راه اندازي گرديد است.

با عنايت به تأكيد معاونت محترم توسعه و مديريت آمار و فناوري اطلاعات دانشگاه، مبني برحذف فرآينده سنتي مبتني بر كاغذ و مكانيزه كردن سيستم ارسال ماموريت اداري و مرخصي كاركنان كه بزرگترين دستاورد و ارزش افزوده در سيستم سرعت بخشيدن به گردش مكاتبات ، امكان پيگيري به لحظه از وضعيت ماموريت و مرخصي، صرفه جويي در وقت و هزينه ، حذف و كاهش اشتباهات كاربران ، كاغذ زدايي (paperless)، ايجاد گزارشات مديريتي از فرآيند و يكپارچه سازي با سيستم مكاتبات اداري دانشگاه مي باشد. اين مهم در مديريت آمار و فناوري اطلاعات در دستور كار و به اجرا گذاشته و از بهمن 94 به صورت پايلوت و در سال 95 در دسترس تمامي واحد هاي تابعه دانشگاه قرار گرفته است و تا كنون حوزه رياست، معاونت توسعه و مديريت منابع، معاونت دارو و غذا، معاونت آموزشي،معاونت درمان، معاونت بهداشت، معاونت فرهنگي و دانشجويي دانشكده هاي پزشكي ، پيراپزشكي، پرستاري و مامايي،فناوري نوين، بهداشت ، دندانپزشكي و مركزوشبكه بندر تركمن راه اندازي گرديد است.

نسخه چاپي ارسال به دوست

شنبه ١ آبان ١٣٩٥ - ١٣:١٣ / شماره خبر: ١٥٢٧١٣ / تعداد نمايش: 2114

برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج