وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

تلفن مديران ارشد ستاد مركزي

 

 

مقام محترم وزارت و معاونان

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

نمابر

آدرس

-

تلفنخانه

-

88363560

الی 80

-

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی

1

دکتر سید حسن قاضی زاده هاشمی

وزیر

88363560

الی80

88364111

شهرک  قدس- بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

2

دکتر ایرج حریرچی

قائم مقام و معاون کل وزارت بهداشت در مان و آموزش پزشکی

88363560

الی80

88364111

شهرک  قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

3

دکتر باقر لاریجانی

معاون آموزشي و دبیر شورای آموزش پزشکی

88363976

88363977

88363983

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی

4

دکتر سید علی صدرالسادات

معاون توسعه مديريت و منابع


88363588

88363857

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی

5

دکتر رسول دیناروند

معاون وزیر ورییس سازمان غذاودارو

66707621

66467266

66705868

خيابان انقلاب - خ فخررازي - ساختمان شماره 3 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

6

دکتر رضا ملک زاده

معاون تحقیقات وفناوری

81455152

_

شهرك قدس- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوک A

7

دکتر محمد حاجی آقاجانی

معاون درمان

81454646

_

شهرك قدس- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوک A

8

دکتر علی اکبر سیاری

معاون بهداشت

81455060

88363857

شهرک قدس -بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی-بلوکA

9

طاهر موهبتی

معاون برنامه ریزی هماهنگی، حقوقی و امور مجلس

81454820

81454825

88385581

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی-بلوکA

10

دكتر محمدرضا فراهانی

معاون فرهنگی و  دانشجویی

81455440

-2

-

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی -بلوکA

11

دكتر سید محمد هادی ایازی

معاون امور اجتماعی

81453154

-

شهرك قدس بلوار فرحزادي بلوار ايوانك ساختمان ستاد مركزي

12

محمد میرزابیگی

معاون پرستاری

81454661-81454663

81454370

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

13

دکتر حسن امامی رضوی

قائم مقام وزیر در امور دانشگاهها

814552300

_

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

حوزه وزارتي

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

نشاني

1

دکتر محمد توکلی

رییس مرکز حراست

81455555

88363612

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی

2

دكتر محسن اسدی لاری

قائم مقام وزیر در امور بین الملل

88363714

88363715

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی

3

دکتر حسین کشاورز

مشاور وزیر و مدیر کل حوزه وزارتی

88363560 الي 80

88364111

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی

4

دکتر حسین کشاورز

نماینده وزیر و سرپرست دفتر هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری

81453235

88363585

88363585

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی – بلوک A – طبقه 2

5

دکتر سید سجاد رضوی

مشاور و  مدیرکل دفتربازرسی و ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

88364230

88364234

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی – بلوک B- طبقه 14

6

دکتر عباس زارع نژاد

مشاور و رئیس مرکز روابط عمومی واطلاع رسانی

81454243

81454445

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی – بلوک A

7

دکتر ایرج حریر چی

نماینده وزیر بهداشت در هیات مرکزی گزینش

5-88363594

5-88363594

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی – بلوک B- طبقه 13

8

دکتر سیدمحمود تارا

رئیس دفتر آمار و فناوری اطلاعات

81453682

81453695

88364383

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی-بلوک A-طبقه پنجم

9

دکتر محمود خدادوست

مشاور و مدیر کل دفتر طب سنتی ایرانی- اسلامی

81454330

81454457

شهرک قدس- بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستادمرکزی-بلوکA

مشاوران وزیر

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

نشاني

1

دکتر مصطفی قانعی

مشاور وزیر ودبیر شورای فن آوری سلامت

88363560-80

88363971

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوک B- طبقه چهاردهم- دفتر مشاوران

2

دکتر داوود دانش جعفری

مشاور عالی وزیر در امور زیر بنایی و تحول در نظام سلامت

81453154

_

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی-بلوک A

3

دکتر محمد رضا منصوری

مشاور ونماینده وزیر در شورای عالی برنامه ریزی پزشکی

88363560-80

_

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

4

دکتر فریدون نوحی

مشاور ونماینده وزیر در شورای عالی برنامه ریزی پزشکی

88363560-80

_

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

5

دکتر حاجی آخوندی

مشاور وزیر در امور طب سنتی و گیاهان دارویی

88823949

88821554

ایرانشهر شمالی- نبش کوچه شریف- ساختمان شماره 5- وزارت متبوع- طبقه دوم

6

دکترسید جمال الدین سجادی

 

مشاور وزیر در امور آموزشی و تحقیقاتی

88364230

88364234

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی -

7

حاج آقا سیدرضا نیری

مشاور وزیر در امور خیرین سلامت

85 و 88764654

88545026

خیابان سهروردي- نبش خ شهيد قندي- پلاك 20

8

دکتر حسن امین لو

مشاور وزیر در امر برنامه و بودجه

81455270

88363721

شهرک قدس-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی -بلوکA- طبقه 15

9

دکتر صدری زاده

مشاورورئیس فرهنگستان علوم پزشکی در امور بهداشتی وبین و الملل

88645515

88645499

بزرگراه حقانی بعد از کتابخانه ملی فرهنگستان علوم پزشکی

10

دکتر پورجلالی

مشاور مالی

81452981

88364111

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی-

11

دکتر صیاد یوسفی

فرمانده بسیج مرکز بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

88363969

88363969

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی-

12

دکتر نجمه تهرانیان

مشاور وزیر در امور مامایی

88363560

-80

-

شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

13

دکتر زینت قنبری

مشاور وزیر در حوزه سلامت زنان

88363560

-80

-

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک- ساختمان ستاد مرکزی

14

دکتر سید محمود طباطبایی

مشاور وزیر در امر بیمارستانهای خصوصی کشور

88363560-80

_

شهرک قدس- بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

15

دکتر بهرام عین اللهی

مشاور ونماینده وزیر در شورای گسترش دانشگاههای علوم  پزشکی

88363560-80

_

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

16

دکتر محمد رضا ظفرقندی

مشاور وعضو منتخب وزیر در شورای آموزش پزشکی

88363560-80

_

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

17

دکتر باقر لاریجانی

مشاور ونماینده وزیر بهداشت در شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی

88363560-80

_

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

18

سید محمد هادی موسوی

مشاور وزیر در امور شاهد وایثارگران

88363560-80

_

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

19

دکتر محمد حسین نیکنام

مشاور وزیر در امور بین الملل

88363560-80

_

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان  ستاد مرکزی

20

دکتر حسن بهبودی

مشاور وزیر و عضو شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی

88363560-80

_

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

21

دکتر حسین رحیمی

مشاور وزیر در امور سنجش ارزشیابی علم وفناوری

88363560-80

-

شهرک قدس -بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

22

دکتر عبدالله کریمی

مشاور وزیر و عضو منتخب وزیر بهداشت در شورای آموزش پزشکی وتخصصی

88363560-80

-

شهرک قدس -بلوار فرحزادی -بلوار ایوانک -ساختمان ستاد مرکزی

23

دکتر علیر ضا استقامتی

مشاور وزیر و عضو منتخب وزیر در شورای آموزش پزشکی و تخصصی

883635620-80

-

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

24

دکتر سید رضا مجدزاده

رئیس موسسه ملی تحقیقات سلامت

88991112

-

شهرک قدس -بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

25

دکتر رضا ملک زاده

رئیس موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی

88363560-80

-

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

26

دکتر سعید تاملی

مشاور وزیر بهداشت در امور پزشکان عمومی

88363560-80

-

شهرک قدس- بلوار فرحزادی - بلوار ایوانک- ساختمان ستاد مرکزی

27

دکتر محمد جهانگیری

دبیر ستاد کشوری نظارت بر اجرای تعرفه

88363560-80

-

-

28

آقای رئیسیون

مشاور وزیر در امور مشارکتهای اقتصادی

81453056

-

-

29

دکتر حق دوست

مشاور وزیر و سرپرست رصدخانه اطلاعات نظام سلامت

88363560
الی80

-

شهرک قدس- بلوار فرحزادی - بلوار ایوانک- ساختمان ستاد مرکزی

30 دکتر سید عباس حسنی مشاور وزیر در حوزه بازرگانی 88363560-80 - شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک- ساختمان ستاد مرکزی

معاونت برنامه ریزی، هماهنگی، حقوقی و  امور مجلس

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

نشاني

1

طاهر موهبتي

معاون برنامه ریزی ، هماهنگی، حقوقی و امور مجلس

81454820-81454825

88385581

شهرك قدس -بلوار فرحزادي -بلوار ايوانك-ساختمان وزارت بهداشت

2

دکتر محسن نجفی خواه

قائم مقام معاونت امور مجلس

81455517

_

شهرك قدس-بلوار فرحزادي -بلوار ايوانك-ساختمان وزارت بهداشت

3

دکتر حسن امین لو

مشاور وزیر و دبیر مجامع، شوراها و هیات امنا

81455270

-

شهرك قدس -بلوار فرحزادي-بلوار ايوانك-ساختمان وزارت بهداشت

4

دکتر حمید رضا صفی خانی

قائم مقام معاونت در امور برنامه ریزی

81455270

_

شهرك قدس -بلوار فرحزادي -بلوار ايوانك-ساختمان وزارت بهداشت

5

جعفر عاشوری

مشاور اجرایی و رئیس حوزه معاونت برنامه ریزی، هماهنگی ،حقوقی و امور مجلس

81454815

-

شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک- ساختمان وزارت بهداشت

6

جواد افشاری

سرپرست دفتر امور حقوقی

81452791

88363859

88363971

شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک- ساختمان وزارت بهداشت

7

-

مسئول روابط عمومی

-

-

شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک- ساختمان وزارت بهداشت

معاونت آموزشي

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

نشاني

1

دکتر باقر لاریجانی

معاون آموزشی و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی

81452891

88363983

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی-بلوکc

2

دکتر حمید اکبری

قائم مقام معاونت آموزشی

81452891

88363983

شهرک قدس - بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک- ساختمان ستاد مرکزی -بلوکc

3

دکتر امیر احمد اخوان

معاون اجرایی

88364235

88363860

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوکc

4

دکتر سید محمد توانگر

مشاور و دبیر شورای مشاوران حوزه معاونت آموزشی

88393560-80

-

شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی - بلوکc

5

دکتر نیما رضایی

مشاور معاونت در امور بین الملل

8836356-80

-

شهرک قدس  -بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک- ساختمان ستاد مرکزی- بلوک c

6

دکتر احمد خالق نژاد طبری

دبیر شورای گسترش دانشگاههای  علوم پزشکی

88364240

88364240

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوک c

7

دکتر علی بیداری

مدیر کل آموزش مداوم جامعه پزشكي

88363988

88363986

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوک c

8

محمد حسین پور کاظمی

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی

88364105

88364105

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوک A

9

دکتر سید محسن رحیمی

مدیر کل دانشجویان شاهد و ایثارگر

88363988

88364525

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوک C

10

دکتر شهرام یزدانی

رئیس مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

88364224

88364116

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوک C

11

دکتر رامتین حدیقی

رئیس مرکز خدمات آموزشی

88364536

88364536

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوک A

12

دکتر سید علی حسینی

مشاور وزیر ورئیس مرکز امور هیات علمی

88364227

88364227

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوک C

13

دکتر امامی رضوی

قائم مقام دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی

81452300

-

شهرک قدس- بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک- ساختمان ستاد مرکزی

13

دکتر طاهره چنگیز

دبیر شورای آموزش پزشکی عمومی

88364228

88364228

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوک C

14

دکتر محمد عبداللهی

دبیر شورای آموزش داروسازی و تخصصی

88364237

88364237

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوک C

15

دکتر سعید عسگری

دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی

88364238

88364237

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوک C

16

دکتر جمشید حاجتی

دبیر شورای آموزش علوم پایه پزشکی بهداشت و تخصصی

88364533

88364533

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوک C

17

دکتر سید منصور رضوی

دبیر شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی

88364227

-

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی C

18

دکتر پروین پاسالار

مدیر امور نخبگان و دانشجویان استعداد درخشان

88364224

88364116

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ستاد مرکزی -بلوک C

19

دکتر مهدی شادنوش

سردبیر فصلنامه علمی وپژوهشی طب وتزکیه

81452909

_

شهرک قدس -بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-بلوک C

20

دکتر مهدی محمدزاده

مشاور معاون آموزشی ودبیر کار گروه کشوری تجاری سازی و اقتصاد آموزش پزشکی

81452891

_

شهرک قدس -بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-بلوکc

21

دکتر علیرضا استقامتی

دبیر کمسیون انجمن های علمی  گروه پزشکی

88364224

-

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-بلوکc

22

دکتر عطاء الله پور عباسی

دبیر کمیته تحقیق و توسعه

81452910

-

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-بلوکC

23

دکتر محمد علی محققی

مشاور معاون آموزشی و مسئول راه اندازیب دانشگاه طب سنتی اسلامی - ایرانی

81452891

-

-

25

دکتر جبرائیل نسل سراجی

معاون دبیر شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی و دبیر ستاد اجرایی سند آمایش سرزمینی آموزش عالی سلامت

81452891

-

-

26

دکتر مسعود یاوری

مسئول کمیته و اعتبار بخشی آموزشی بیمارستانهای آموزشی

88363560-80

-

-

معاونت تحقيقات و فناوري

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

آدرس

1

دکتر رضا ملک زاده

معاون تحقیقات وفناوری

81455152

_

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-بلوکA-طبقه پانزدهم

2

دکتر شاهین آخوندزاده

قائم مقام معاونت تحقیقات وفناوری

81455152

_

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلور ایوانک-بلوکA-طبقه پانزدهم

3

دکتر اصغر عبادی فر

رئیس مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات و دبیر جشنواره رازی

81455181

-82

_

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-بلوکA-طبقه پانزدهم

5

دکترحسین وطن پور

رییس دفتر توسعه فناوری سلامت

81454325

_

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-بلوکA-طبقه سیزدهم

6

دکتراحسان شمسی گوشکی

دبیر کمیته  اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی

81455152

_

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-بلوکA-طبقه پانزدهم

7

دکتر کاظم زنده دل

مسئول ثبت سرطان کشوری

81455152

-

شهرک قدس- بلوار فرحزادی - بلوار ایوانک- بلوکA-طبقه پانزدهم

8

دکتر پیام کبیری

رییس مرکز توسعه و هماهنگي اطلاعات وانتشارات علمی

81455158

_

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-بلوکA-طبقه سیزدهم

9

دکتر علی اکبری ساری

دبیر کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور

81454950

81454272

_

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-بلوکA-طبقه سیزدهم

10

دکتر قاسم جهانگرد

مشاور و رئیس دفتر معاونت و مدیر روابط عمومي

81455218

81455219

_

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-بلوکA-طبقه پانزدهم

11

دکتر مجتبی زارعی

دبیر شورای تحقیقات علوم پزشکی

88363560-80

-

شهرک قدس- بلوار فرحزادی - بلوار ایوانک

معاونت بهداشت

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

نمابر

نشانی

1

دکتر علی  اکبر سیاری

معاون بهداشت

81455060

88363857

شهرک قدس- بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی-بلوکA-طبقه پانزدهم

2

دکتر احمد کوشا

معاون فنی معاونت بهداشت و مدیر کل دفتر مدیریت بیماری های غیر واگیردار

81455060

-

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی -بلوک A

3

دکتر جعفر صادق تبریزی

قائم مقام معاونت بهداشت و رئیس مرکز مدیریت شبکه

81454803

_

شهرک قدس-بلوارفرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستادمرکزی-بلوکA-طبقه ششم

4

دکتر محمدمهدی گویا

رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر

81455005

_

شهرک قدس-بلوارفرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستادمرکزی-بلوک

5

دکتر محمد اسماعیل مطلق

مدیر کل دفتر سلامت جمعیت ،خانواده و مدارس

81454910

_

شهرک قدس -بلوار فرحزادی-بلوارایوانک-ساختمان ستاد مرکزی-بلوکA

6

دکتر خسرو صادق نیت

مدیر کل دفتر سلامت محیط و کار

81454120

_

شهرک قدس-بلوارفرحزادی-بلوارایوانک-ساختمان ستادمرکزی-بلوکA

7

دکتر احمد حاجبی

مدیر کل دفتر سلامت روانی و اعتیاد

81454961

_

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوارایوانک-ساختمان ستاد مرکزی-بلوکA

8

دکتر شهرام رفیعی فر

سرپرست دفتر آموزش وارتقای سلامت

81454980

_

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان مرکزی-بلوک

9

خانم دکتر زهراعبدالهی

سرپرست دفتر بهبود تغذیه جامعه

81454992

_

شهرک قدس -بلوارفرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی بلوکA

10

دکترعزیز اله عاطفی

مشاور ومعاون اجرایی معاونت بهداشتی

81455070

_

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی Aبلوک

11

دکترعلی اردلان

مشاور معاون بهداشت و سرپرست واحد مدیریت و کاهش خطر بلایا

81454230

_

شهرک قدس-بلوارفرحزادی-بلوارایوانک-ساختمان ستادمرکزی-بلوکA

12

دکتر سیامک سمیعی

مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت

81453061

-

شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک- ساختمان ستاد مرکزی

13

دکتر حمید صمد زاده

رئیس اداره بهداشت دهان و دندان

81454271

-

شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک- ساختمان ستاد مرکزی

14

حمید انصاری

مسئول روابط عمومی

81455524

-

شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک- ساختمان ستاد مرکزی

معاونت درمان

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

نمابر

نشانی

1

دکتر محمد حاجی آقاجانی

معاون درمان

81454646

81454708

شهرك قدس- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوک  طبقه نهم A

2

دکتر علی شهرامی

معاون اجرایی

81454645

81454708

شهرک قدس-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی-بلوک A

3

دکتر علی ماهر

معاون در امور فنی و برنامه ریزی

81455486

81454708

شهرک قدس- بلوار ایوانک- ساختمان ستاد مرکزی-بلوکA - طبقه نهم

3

دکتر پیر حسین کولیوند

سرپرست  مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی کشور

81454115

81454537

شهرک قدس-بلوار ایوانک-ساختمان مرکزی-بلوک A طبقه نهم

4

دکتر علیرضا اولیائی منش

مدیر کل دفتر ارزیابی فناوری و تدوین استاندارد و تعرفه سلامت

81454322-81454320

81454615

شهرك قدس- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوک A - طبقه هشتم

5

دکتر علی ماهر

مدیر کل دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی

81454560

81454615

شهرك قدس- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوک A طبقه هفتم

6

دکترسید محمد حسین میر دهقان

مدیرکل دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان

81454410

81454696

شهرك قدس- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوک A  طبقه هشتم

7

دکتر سیامک سمیعی

مدیر کل اداره امور آزمایشگاه های مرجع

81453061

81452383

شهرك قدس- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوک c- طبقه ششم

8

آرزو دهقانی

مسئول روابط عمومی

81455385

81454708

شهرك قدس- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوک A طبقه نهم

9

مهندس حسن باقری

مشاور معاونت درمان

81455319

81454708

شهرك قدس- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوک A - طبقه نهم

10

دکتر سید احمد حاجبی

مدیر کل دفتر سلامت روانی و اعتیاد

81454961

81456517

شهرک  قدس- بلوار ایوانک- ساختمان ستاد- بلوک A طبقه نهم

معاونت توسعه مديريت و منابع

رديف

نام ونام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

نشاني

1

دکتر صدرالسادات

معاون توسعه مدیریت و منابع


88363728

88363588

ستاد مرکزی وزارت بهداشت بلوک cطبقه 13 معاونت توسعه

2

دکتر مصطفی  پریدار

قائم مقام معاونت توسعه مدیریت و منابع و مدیر کل امور پشتیبانی و خدمات رفاهی


88363731

88363732

ستاد مرکزی وزارت بهداشت بلوکc طبقه 2 معاونت توسعه

3

دکتر کامیار یغمائیان

مشاور و رئیس دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع

88363728

88363588

ستاد مرکزی وزارت بهداشت بلوک cطبقه 13 معاونت توسعه

4

دکتر غلامحسین صالحی زلالی

مشاور معاونت توسعه مدیریت و منابع

81452952

88363588

ستاد مرکزی وزارت بهداشت بلوک c- طبقه 13

5

دکترداریوش مهدوی

مشاور معاونت توسعه مدیریت ومنابع

81452952

88363588

ستاد مرکزی وزارت بهداشت بلوک cطبقه 13

6

دکتر جلیل کاوه

مشاور معاونت توسعه مدیریت و منابع

81452952

88363588

ستادمرکزی وزارت بهداشت بلوک c طبقه 13

7

دکتر غلامرضا خاکی

مسئول کمیته طراحی و تدوین برنامه جامع حوزه معاونت توسعه

81452952

88363588

ستاد مرکزی وزارت بهداشت- بلوک c- طبقه 13

9

بیوک مردانی

مشاور معاونت توسعه مدیریت و منابع

81452952

88363588

ستاد مرکزی وزارت بهداشت بلوک cطبقه 13

10

احمد ماهی

مدیر کل منابع انسانی

88363850

88363849

ستاد مرکزی وزارت بهداشت بلوک cطبقه 10

11

دکتر مسعود ابوالحلاج

رئیس مرکز بودجه و پایش عملکرد

7- 88363725

88363727

ستاد مرکزی وزارت بهداشت بلوک c طبقه 10

12

دکتر محمد حسین سالاریان زاده

رئیس مرکز توسعه مدیریت  و تحول اداری

88363842

-3

88363844

ستاد مرکزی وزارت بهداشت بلوک cطبقه 11

13

مهندس امیرساکی

مدیر کل دفتر منابع فیزیکی و امور عمرانی

88363724

88363841

ستاد مرکزی وزارت بهداشت- بلوک c- طبقه 11

14

اصغر کوهی

ذيحساب و مديركل امورمالي

86364102

88364101

ستاد مرکزی وزارت بهداشت بلوک cطبقه 3

15 جلیل رجب کردی مشاور معاونت توسعه مدیریت و منابع 81452952 81452952 ستاد مرکزی وزارت بهداشت بلوکc طبقه 13

16

لیلا آهنگرزاده

مسئول روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت ومنابع

81452957

88363588

ستاد مرکزی وزارت بهداشت بلوک c طبقه13 معاونت توسعه

حوزه مديريت و هماهنگي امور بازرگاني

رديف

نام ونام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

آدرس

1

دكتر سید عباس حسنی

قائم مقام وزیر در امور اقتصادی  وبازرگانی ورئیس مرکز مدیریت  وهماهنگی امور بازرگانی

81453056-9

88363587

88363587

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی – بلوك A- طبقه دوم

معاونت فرهنگی، دانشجویی

رديف

نام ونام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

نشاني

1

دکتر محمدرضا فراهانی

معاونت فرهنگی، دانشجویی

81455440

-2

88364384

شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک -ساختمان ستاد مرکزی -بلوکA- طبقه 14

2

دکتر محمد تاج فرد

مشاور اجرایی ، معاونت فرهنگی ، دانشجویی و

81455440-2

88364384

شهرک قدس-بلوار فرحزادی، بلوار ایوانک، ساختمان ستاد مرکزی، بلوکA، طبقه 14

3

جلال نژاد جواد

مدیر کل، معاونت فرهنگی، دانشجویی

81455440-2

88364384

شهرک قدس- بلوار فرحزادی، بلوار ایوانک، ساختمان ستاد مرکزی، بلوک A، طبقه 14

4

دکتر بهرام علی قنبری هاشم آبادی

مشاور علمی، پژوهشی و قائم مقام اجرایی  معاونت فرهنگی، دانشجویی

81455495

88694384

شهرک قدس- بلوار فرحزادی - بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی - بلوک A- طبقه 14

5

مهدی صالحی

رئیس دفتر و مدیر اجرایی معاونت  فرهنگی، دانشجویی

81455440

-2

88364384

شهرک قدس-بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی-بلوک A-طبقه 14

6

دکتر حسام الدین علامه

مدیر کل فرهنگی معاونت فرهنگی ، دانشجویی

814554949

88364384

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی-بلوک A-طبقه 14

7

دکتر نبی مطلبی

مدیر کل دانشجویی معاونت فرهنگی ، دانشجویی

81455494

88364384

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی-بلوکA-طبقه 14

8

دکتربحرالعلومی

رئیس مرکز قرآن و عترت (ع)

88944952

88925611

88925607

خ ولیعصر -بالاتر از چهارراه طالقانی نبش کوچه گیلان

9

دكتر وحيد صرامي

دبیر شورای مرکزی انضباطی

88946919

88944121

88946919

88944721

خ ولیعصر- بالاتر از چهارراه طالقانی-نبش کوچه گیلانی

10

مهدی معماری

مدیر روابط عمومی

81455456

-

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی -بلوک A

اداره کل دفتر طب سنتی ایرانی- اسلامی

رديف

نام ونام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

نشاني

1

دکتر محمود خدادوست

مشاور و مدیر کل دفتر طب سنتی ایرانی- اسلامی

81454330

81454457

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی -بلوک A

2

دکتر مجید خلیلی

مشاور و معاون اجرایی

81454339

81454457

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی -بلوک A

3

دکتر مهدی یوسفی

مدیردفتر توسعه سلامت

81454339

81454457

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی -بلوک A

4

دکتر علیرضا عباسیان

مدیر دفتر تعالی طب سنتی

81454339

81454457

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی -بلوک A

 

سازمان غذا و دارو