وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

تلفن رئيس و معاونين دانشگاه هاي علوم پزشكي- قسمت 2: ت- س

قسمت 2: ت – س (تبریز، تربت حیدریه، تهران، جهرم، جیرفت، خراسان شمالی، خمین، دزفول، رفسنجان، زابل، زاهدان، زنجان، ساوه، سمنان، سبزوار، سیرجان)

 

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

پست الکترونیک

نشاني

1

دکتر محمد حسین صومی

رئیس دانشگاه

33346103

33346147

333342761

041

hancellor@tbzmed

خ آزادی- خ گلگشت

2

دکتر جعفر صادق تبریزی

معاون بهداشتی

32330184

32330196

041

tabrizijs@tbzmed.ac.ir

آخر خیابان ثقه الاسلام-منبع آب مرکز بهداشت

3

دکتر علی تقی زادیه

معاون درمان

33356420

33356820

33340209

041

alitaghizadieh@yahoo.com

خ آزادی-انتهای خ گلگشت –روبروی دانشکده دندانپزشکی

4

دکتر سعید اصلان آبادی

معاون آموزشی

33341289

33355951

041

aslanabadis@hotmil.com

خ آزادی- انتهای خ گلگشت ساختمان مرکز شماره2دانشگاه

5

دکتر محمد آقازاده

معاون دانشجویی و فرهنگی

33363766

33363767

33355950

041

Aghazadem.yahoo.com

خ آزادی- انتهای خ گلگشت ساختمان مرکز شماره 2 دانشگاه

6

دکتر مسعود فقیه دینوری

معاون پشتیبانی

33559343

33361018

33359670

041

pouraghaeim@yahoo.com

خ آزادی- انتهای خ گلگشت ساختمان مرکز شماره 1 دانشگاه

7

دکتر مسلم نجفی

معاون غذا و دارو

34424446

34424446

041

najafim@tbzmed.ac.ir

تبریز –انتهای خیابان راه آهن روبروی بوستان شنب غازان

8

دکتر محمدرضا رشيدي

معاون تحقيقات و فناوري

33357310

33357311

33344280

041

rashidi@tbzmed.ac.ir

خ آزادی- انتهای خ گلگشت ساختمان مرکز شماره 2 دانشگاه

9

دکتر سید جمال حسینی اقدم

مدیر روابط عمومی

33355941

33355941

041

Hoseinij@tazmed.ac.ir

خ آزادی- انتهای خ گلگشت ساختمان مرکز شماره 1 دانشگاه

10

دکتر سید یعقوب فتح الهی

رئیس دفتر دانشگاه

33346147

33342761

041

Asamin36@yahoo.com

خ آزادی انتهای خ کلکشت داخل دانشگاه تبریز ساختمان مرکزی

دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

پست الکترونیک

نشاني

1

دکتر سعید رضاقنبری زاده

رئیس دانشگاه

52226010

5228021

051

qanbarizadeh1@thums.ac.ir

خیابان قره نی- قره نی1- ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه

2

دکتر الهام بهره مند

معاون بهداشتی

52228027

52220220

051

Bahremande1@thums.ac.ir

تربت حیدریه-خیابان فردوسی شمالی-نبش فردوسی30

3

دکتر محمد رضا بهروز

 معاون درمان

52239314

52236858

051

Behroozmr1@thums.ac.ir

ربت حیدریه- خیابان قره نی-نبش قره نی 12

4

دکتر حمیدرضا میری

معاون آموزشی و پژوهشی

52226114

52228021

051

Mirih1@thums.ac.ir

خیابان فردوسی شمالی -خیابان رازی- ستاد دانشکده

5

سید احمد نظام

معاون دانشجویی و فرهنگی

52246057

52228021

051

Nezama@thums.ac.ir

خیابان فردوسی شمالی-خیابان رازی-ستاد دانشگاه

6

دکتر عبدا... وکیلیان

مدیر توسعه مدیریت ومنابع

52228025

52245762

051

vakiliyana1@thums.ac.ir

خیابان قره نی- قره نی 1- معاونت توسعه دانشگاه

7

دکتر سیدسعید خطیبی

معاون غذا و دارو

52226112

52226112

051

khatibis1@thums.ac.ir

خیابان فردوسی شمالی-فردوسی34

8

غلامرضا میری

رئیس دفتر و مدیر روابط عمومی

52228026

52246030

051

Mirigh1@thums.ac.ir

خیابان قره نی- قره نی 1 - ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه


دانشکده علوم پزشکی تربت جام

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

پست الکترونیک

نشاني

1

 دکتر سید محمد نظری

رییس دانشکده 

 52524520

 52525113

051 

                        nazarim@mums.ac.ir

 تربت جام- خیابان شهید بهشتی

2

دکتر علی سپهری 

معاونت آموزشی و پژوهشی 

 52523522

 52521818

051 

sepehria1@mums.ac.ir 

تربت جام- خیابان شهید بهشتی 

3

 مهندس وحید دانش نادران

مدیر روابط عمومی 

52525113 

 52525113

051 

 daneshv1@mums.ac.ir

 تربت جام- خیابان شهید بهشتی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

پست الکترونیک

نشاني

1

دکتر علی جعفریان

رئیس  دانشگاه

66405666

66419537

66419541

021

office@tums.ac.ir

بلوار کشاورز نبش خیابان قدس طبقه هشتم

2

دکتر محمد شریعتی

معاون بهداشت

66707529

63453104

021

shariati@tums.ac.ir

خیابان حافظ- تقاطع خیابان جمهوری-پلاک252- طبقه اول

3

دکتر صدف علیپور

معاون درمان

66760433

66707684

021

info@darmansina.tums.ac.ir

خیابان حافظ- تقاطع خیابان جمهوری-پلاک 252- طبقه دوم

4

دکتر محمد جلیلی

معاون آموزشی

66418595

66495947

021

tums_edu@tums.ac.ir

بلوار کشاورز نبش خیابان قدس طبقه هفتم- اتاق701

5

دکتر مصطفی محقق

معاون دانشجویی

88955541

88962554

021

Vsca@Tums.ac.ir

خیابان انقلاب خیابان قدس ساختمان 43

6

دکتر حسن توکلی

معاون توسعه، مدیریت و منابع

66413171

66418885

021

vcmdrp@tums.ac.ir

بلوار کشاورز نبش خیابان قدس طبقه پنجم

7

دکتر منان حاجی محمودی

معاون غذا و دارو

66977647

66412653

021

fdo.tums.ac.ir

خیابان انقلاب- خیابان قدس- نبش خیابان طالقانی-

8

دکتر مسعود یونسیان

معاون پژوهشی

2-88987381

88989664

021

afotouhi@Tums.ac.ir

بلوار کشاورز نبش خیابان قدس طبقه پنجم

9

دکترعلیرضا پاساپور

رئیس دفتر رییس دانشگاه مدیر روابط عمومی

88925071

88925072

021

tumspr@tums.ac.ir

بلوار کشاورز- خیابان فلسطین جنوبی- خیابان دمشق- پلاک 21- طبقه دوم

دانشگاه علوم پزشکی جهرم

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

پست الکترونیک

نشاني

1

دکتر محمد رحمانیان

سرپرست دانشگاه

54447760

54344002

071

m.rahmanian.jums.ac.ir

بلوار استاد مطهری-پردیس دانشگاه طبقه سوم-حوزه ریاست

2

دکتر مجید ارجمند

معاون بهداشتی

54345072

54345072

071

 behdasht@jums.ac.ir                

بلوار استاد مطهری پردیس دانشگاه

3

دکتر قهرمان بمانا

معاون درمان

54337060

54446991

071

darman@hums.ac.ir

بلوار استاد مطهری پردیس دانشگاه

4

دکتر روستازاده

معاون آموزشی

54331520

54440823

071

-

بلوار استاد مطهری -پردیس دانشگاه

5

حجت الاسلام  والمسلمین زین العابدین دست داده

معاون دانشجویی و فرهنگی

54345000

54345000

071

dastdade@jmus.ac.ir

بلوار استاد مطهری -پردیس دانشگاه

6

دکتر مهدی مصلی نژاد

معاون توسعه و منابع انسانی

54340402

54340401

071

eimosalanezhad@yahoo.commehd

بلوار استاد مطهری-پردیس دانشگاه

7

دکتر ابوالفضل نیکو سیر

معاون غذا و دارو

54345036

54345037

071

nikosiar@jums.ac.ir

بلوار استاد مطهری-پردیس دانشگاه

8

دکتر کاووس صلح جو

معاون پژوهشی قائم مقام رئیس دانشگاه

54440821

54440821

071

sohjo@jums.ac.ir

بلوار استاد مطهری-پردیس دانشگاه

9

دکتر محمد جواد موحد

مسئول روابط عمومی

54336604

543336604

071

javad.movahed@gmail.com

بلوار استاد مطهری-پردیس دانشگاه

دانشکده علوم پزشکی جیرفت

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

پست الکترونیک

نشاني

1

دکتر محمدرضا محمدی ساردو

رئیس دانشگاه

43319085

43319084

034

Dr.mohamadi@jmu.ac.ir

ج میدان شاهد

2

دکتر یدا..رشیدی

معاونت توسعه

43319085

43315993

034

Dr.rashidi@jmu.ac.ir

ج میدان شاهد

3

دکتر اسدالله احمدی

معاونت بهداشتی

43266022

43266015

034

Dr.ahmadimadi@jmu.ac.ir

ج صاحب آباد

4

دکتر علی کمالی

معاونت آموزشی پژوهشی

43318084

43318084

034

Dr.kamail@jmu.ac.ir

ج بلوار پاسداران

5

دکتر قاسم شمس

معاونت درمان

43264516

43264529

034

dr.shams@jmu.ac.ir

ج خ پرستار

6

نعمت الله شفیعی

معاونت دانشجویی و فرهنگی

43318085

43318085

034

n.shafiee@jmu.ac.ir

ج بلوار پاسداران

7

دکتر  محمد امیر پور

معاونت غذا ودارو

43213568

43214511

034

Dr.amirpour@jmu.ac.ir

ج خ قرنی

8

عباس حسام عارفی

سرپرست روابط عمومی و امور بین الملل

43319361

43315990

034

a.afzalihesam@jmu.ac.ir

ج میدان شاهد

9

نبی اله بهروز

رئیس دفتر دانشگاه

2319085

2319084

034

n.behroz@jmu.ac.ir

ج میدان شاهد

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

پست الکترونیک

نشاني

1

دکتر ابراهیم گل مکانی

رئیس دانشگاه

32221910

-16

32228223

058

dr.golmakani@nkums.ac.ir

میدان دولت، بلوار دولت، مقابل اداره ثبت احوال

2

دکتر سید احمد هاشمی 

معاون بهداشتی

32222683

3223617

058

a.hashemi@nkums.ac.ir

خ چمران- خ جمهوری اسلامی کوچه یادگار

3

دكتر علی حق بین

معاون درمان

32318009

32312641

058

a.haghbin@nkums.ac.ir

خ طالقانی غربی -ابتدای بلوار فرودگاه

4

دکتر رضا گنجی

معاون آموزشی

32221910

32246144

058

r.ganji@nkums.ac.ir

میدان دولت، بلوار دولت، مقابل ثبت احوال

5

دکتر محمود عباسی

معاون توسعه مدیریت و منابع

32221910-16

32222122

058

am.abbasi@nkums.ac.ir

میدان دولت، بلوار دولت، مقابل اداره ثبت احوال

6

دکتر سید علی وکیلی

معاون غذا و دارو

32249001

32247202

058

a.vakili@nkums.ac.ir

خ شهید چمران-چمران 23-جنب مرکز بهداشت بجنورد

7

دکتر فریمان ابراهیم زاده

معاون دانشجویی و فرهنگی

32232513

32245735

058

febrahimzade@nkums.ac.ir

بجنورد خ شریعتی جنوبی، کوچه شهید کریمی راد

8

دکتر علیرضا گلشن

معاون پژوهشی

2247124

32247123

058

a.golshan@nkums.ac.ir

بجنورد خ شریعتی جنوبی- کوچه شهید کریمی راد

9

دکتر عبداله شکریان

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل

32238116

32222122

058

info@nkums.ac.ir

میدان دولت، بلوار دولت، مقابل اداره ثبت احوال


دانشکده علوم پزشکی خمین

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

پست الکترونیک

نشاني

1

 دکتر جواد جواهری

سرپرست دانشکده 

46224142 

 46223430

 086

 javadjavaheri1969@gmail.com

 خمین- خ آزادی

2

 دکتر حشمت اله رضایی

سرپرست معاون توسعه مدیریت و منابع 

46229231 

 46223430

086

 dr.rezaei40@yahoo.com

خمین- خ آزادی 

3

 دکتر شهرام فاضلیان

سرپرست معاون درمان 

 46332215

 46339982

086 

dr.shahram.fazelian.83@gmail.com 

خمین- میدان مدرس- بلوار شهید بهشتی 

4

 محمد علی عروجی

سرپرست معاون بهداشتی 

46222624 

46222624 

086 

 orouhhji56@yahoo.com

خمین بلوار قدس 

5

 هادی محمدی

سرپرست دفتر ریاست و روابط عمومی 

 46224142

 46223430

086 

 hady_1361@yahoo.com

خمین - خ آزادی 

دانشگاه علوم پزشکی دزفول

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

پست الکترونیک

نشاني

1

دکتر یوسف پریدار

رئیس  دانشگاه

42428201

-

061

saemi@dums.ac.ir

 دزفول ، بلوار 15 خردادخ پست نبش دادگستری

2

دکتر منصور ترابی نیا

معاون آموزشی

42429531

061

torabi.m@dums.ac.ir

کوی آزادگان

3

دکتر علیرضا خسروپناه

معاون توسعه مدیریت و منابع

42428201

 -

061

khosropanah.a@dums.ac.ir

دزفول، بلوار 15 خرداد، خ پست نبش دادگستری

4

دکتر مهدیه توکلی

معاون بهداشتی

42538118

-

061

                             tavakoli.f@yahoo.com

 خیابان روستا، میدان حضرت رقیه(س)

5

دکتررضا فاتحی

معاون درمان

42530722

             -

061

                                    Fatehi.r@dums.ac.ir

 بیمارستان افشار

 6

دکتر اسداله سلمانپور

معاون غذا ودارو

42530722

061

salmanpoor.a@dums.ac.ir

بیمارستان افشار 

 7

دکتر بهروز اسماعیل چنگی

معاون دانشجویی وفرهنگی

42429531

-

061

chegeni.b@dums.ac.ir 

کوی آزادگان

 8

دکتر فریدون نیروزاد

معاون پژوهشی

42429731

 

061

Niroozad.f@dums.ir

کوی آزادگان

9

مهندس فریدون جعفریان فر

رئیس اداره روابط عمومی

42428218

-

061

jafarian@Dums.ac.ir

 دزفول ، بلوار 15 خرداد، خ پست نبش دادگستری

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

پست الکترونیک

نشاني

1

ذکتر علی اسماعیلی ندیمی

رئیس دانشگاه

34280090

-91

34280092

034

office@rums.ac.ir

بلوار امام علی (ع)،سازمان مرکزی دانشگاه

2

دكتر احمد جمالي زاده

معاون بهداشتی

34259167

34256210

034

Behdasht@yahoo.com

رفسنجان –بلوار مدرس حوزه معاونت بهداشتی

3

دكتر محمد رضا میرزابیگی

معاون درمان

34280094

34280071

034

darman@rums.ac.ir

بلوار امام (ع)،سازمان مرکزی دانشگاه

4

دکتر حمید حکیمی

معاون آموزشی

34280097

34280097

034

A_pazhooheshi@rums.ac.ir

بلوار امام علی (ع) سازمان مرکزی دانشگاه

5

دکتر محمدرضا حاجی زاده

معاون دانشجویی و فرهنگی

34255400

34255400

034

daneshjooei@rums.ac.ir

میدان فردوس

6

دکتر علی راوری

معاون توسعه مدیریت و منابع

34280090

-91

34280092

034

poshtibani@rums.ac.ir

بلوار امام علی (ع) سازمان مرکزی دانشگاه

7

دکتر لیلا چیت چی

معاون غذا و دارو

34286927

34282706

034

daroo@rums.ac.ir

بلوار طالقانی- نبش کوچه طالقانی 22

8

دکتر حمید حکیمی

معاون پژوهشی

34280097

34280097

034

A_pazhooheshi@rums.ac.ir

بلوار امام علی (ع) سازمان مرکزی دانشگاه

9

ناصر محمدی

مدیر روابط عمومی

34280090

-91

34280092

034

najva225@yahoo.com

بلوار امام علی (ع)،سازمان مرکزی دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی زابل

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

پست الکترونیک

نشاني

1

دکتر علی اکبر نصیری

رئیس  دانشگاه

32222069

32243867

32225150

054

-

خیابان شهید باقری-میدان جهاد ستاد مرکزی دانشگاه

2

دکتر اکبری زاده

معاون بهداشتی

32222035

32232023

054

-

خیابان شهید طالقانی –روبروی کارخانه یخ خراشادی

3

دکتر مهران حصارکی

معاون درمان

32222001

32222001

054

-

میدان جهاد-خیابان شهید باقری

4

دکتر کاوه تبریزیان

معاون آموزشی

32235322

32235320

054

-

مجتمع آموزشی دانشگاه

5

حسین شهدادی

معاون دانشجویی و فرهنگی

32232011

32232012

054

                            -

خ فردوسي- فردوسي 2- ساختمان معاونت دانشجويي- فرهنگي

6

دکتر نقی حیاط

معاون توسعه

32234699

32232023

054

-

خیابان شهید باقری-میدان جهاد - ستاد مرکزی دانشگاه

7

دکترعبدالحسين ميري

معاون غذا و دارو

32225275

32235280

054

-

خیابان شهید رجایی-جنب آزمایشگاه مرکزی

8

دکتر زهرا سپهری

معاون پژوهشی

32230768

32230770

054

 

مجتمع آموزشی دانشسگاه

9

محمد کیانی

مدیر روابط عمومی

32235309

32235309

054

-

خیابان شهید باقری-میدان جهاد ستاد مرکزی دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

پست الکترونیک

نشاني

1

دکتر محمود رضا میری بنجار

رئیس   دانشگاه

3433295762-3

33294390

054

-

فلکه دکتر حسابی-بلوارجنت-پردیس-دع پ زاهدان

2

دکتر سید مهدی طباطبایی

معاون بهداشتی

33438801

32438800

054

-

بلوار بهداشت -میدان مشاهیر-

3

دکتر محمود ایمانی

معاون درمان

33294392

33294391

054

Dahmadei@yahoo.com

فلکه دکتر حسابی- بلوار جنت-پردیس دع پ زاهدان

4

دکتر منیژه خلیلی

معاون آموزشی

33295799

33295759

054

AHMOHAJH@yahoo.com

فلکه دکتر حسابی- بلوار جنت د ع پ زاهدان

5

دکتر محسن مسگرانی

معاون دانشجویی و فرهنگی

3425803

3425803

541

MMesgharni1@gmail.com

فلکه دکتر حسابی- بلوار جنت -پردیس دع پ زاهدان

6

دکتر علیرضا منصوری

معاون پشتیبانی

33295761

33295761

054

-

فلکه دکتر حسابی- بلوار جنت پردیس- دع پ زاهدان

7

دکتر علیرضا مبارکی

معاون غذا و دارو

33218784

33229787

054

-

بلوارمطهری-خیابان امداد

8

دکترمحمود زاده ثاقب

معاون تحقيقات و فناوري

33295796