وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

پاسخ مطلب مندرج در خبرگزاری آنا:

بي‌خطرسازي پسماندهاي عفوني و تيز و برنده در مراكز عمده توليد كننده پسماند پزشكي ويژه انجام می شود

معاونت بهداشت وزارت بهداشت در این جوابیه تاکید کرد: در 98 درصد بیمارستان های شهر تهران تفکیک پسماند براساس دستورالعمل های کشوری انجام می گردد و 99 درصد بیمارستان ها مجهز به دستگاه فعال بی خطر ساز پسماند هستند.

  به گزارش وبدا، معاونت بهداشت وزارت بهداشت در پاسخ به خبر انتقادی خبرگزاری آنا با عنوان «بی مسئولیتی وزارت بهداشت در قبال مدیریت پسماندهای بیمارستانی» در تاریخ 13 بهمن ماه 97 اعلام کرد:

 طبق ماده 7 قانون مدیریت پسماند، مديريت اجرايي پسماندهاي ويژه به ‌عهده توليد كننده  بوده و درصورت تبديل آن به پسماند عادي، به عهده شهرداري ها خواهد بود. طبق ماده 11 قانون مدیریت پسماند و ماده  3 "ضوابط و روش های مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته" وزارت بهداشت مسئول نظارت بر اجرای روش های مصوب می باشد.  لذا تولیدکننده پسماند پزشکی ویژه در قبال پسماند تولیدی و تخلفات قانونی باید پاسخگو باشد.

براساس برآوردهای سازمان جهانی بهداشت در صورت تفکیک مناسب در مراکز بهداشتی درمانی 10 الی 25 درصد پسماندهای تولیدی، ویژه محسوب می گردند. بنابراین کلیه پسماند تولیدی مراکز بهداشتی درمانی ویژه  نیستند و در صورت تفکیک مناسب 90-75 درصد پسماندهای تولید شده در بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی، پسماند عادی هستند که مدیریت اجرایی آن بر عهده شهرداری ها است و شهرداری و سازمان حفاظت محیط زیست لازم است بین انواع پسماند و نحوه مدیریت آنها تفاوت قائل شوند. 

مراكز توليد كننده پسماند پزشكي ويژه شامل دو بخش مراکز عمده و مراکز خرد هستند که باید پسماندهای خود را مطابق "ضوابط و روش های مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته" مدیریت کنند.

  بي‌خطرسازي پسماندهاي عفوني و تيز و برنده توسط مراكز عمده توليد كننده پسماند پزشكي ويژه مانند بيمارستانها با عنایت به ماده 64 ضوابط، در محل توليد انجام می شود و با عنایت به مکاتبه معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست در صورت اجرای کامل "ضوابط و روشهای مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته" با تاکید بر ماده 69 ضوابط فوق، پسماند عفونی بی خطر شده به عنوان پسماند عادی تلقی می گردد و مدیریت آن بر عهده شهرداری است. کلیه بیمارستان ها برای حمل و نقل پسماند بی خطر شده دارای قرارداد با شهرداری تهران هستند .

در حال حاضر در 98 درصد بیمارستانهای شهر تهران تفکیک پسماند براساس دستورالعمل های کشوری انجام میگردد و 99 درصد بیمارستانها مجهز به دستگاه فعال بی خطر ساز پسماند هستند و بیمارستان های دارای دستگاه بی خطر ساز، موظف به تکمیل و ارسال فرم های اظهارنامه بی خطر سازی پسماند منضم به تاییدیه میکروبی آزمایشگاههای معتمد محیط زیست به صورت ماهیانه هستند ضمن انکه براساس دستورالعمل های ابلاغی ارزيابي عملكرد و پايش ميكروبي، شيميايي و مكانيكي دستگاه هاي غير سوز بي خطر ساز به صورت روزانه و هفتگی(برحسب نوع دستگاه ) انجام می شود.

نظارت وزارت بهداشت در خصوص برنامه مدیریت پسماند بیمارستان ها در سه سطح ستاد وزارت بهداشت، دانشگاه های علوم پزشکی کشور و بیمارستان ها انجام می شود که در بیمارستان ها نظارت توسط کارشناس بهداشت محیط مقیم در بیمارستان به صورت روزانه صورت می گیرد و در دانشگاه های علوم پزشکی توسط مرکز بهداشتی درمانی شهری، مرکز بهداشت شهرستان  و مرکز بهداشت استان نظارت می شود.

 علی رغم صرف هزینه های گزاف بی خطرسازی در بیمارستانها، هزینه های مضاعفی جهت حمل و نقل و دفع نهایی پسماند عفونی بی خطر شده(عادی شده) توسط بیمارستانها پرداخت می گردد که این امر موجب بی انگیزگی در امر مدیریت پسماند و بی خطر سازی پسماند شده است. مستندات کافی در خصوص عادی بودن پسماند بی خطر شده نیز برای سازمان حفاظت محیط زیست ارسال شده که منجر به توافق نامه با سازمان حفاظت محیط زیست و مکاتبه  مبنی بر عادی بودن پسماندهای بی خطر شده گردید. 

پسماندهای شیمیایی و دارویی بیمارستان های تهران در مبدا تفکیک شده و به سایت های مجاز تحویل داده می شوند و یا به روش محفظه سازی بی خطر می گردند.  لذا وارد فرآیند بی خطر سازی با دستگاههای غیر سوز و تحویل به  شهرداری  نمی شوند در ضمن راه اندازی سایت های مدیریت پسماندهای ویژه باید از طریق مراجع ذیربط از جمله سازمان حفاظت محیط زیست  انجام گردد که با وجود پیگیری های مکرر تاکنون محقق نشده است و در حال حاضر تنها یک  سایت مجاز در کشور فعال می باشد که به دلیل بعد مسافت برای شهرهای دیگر مشکلاتی را به همراه دارد . مطابق ماده65 ضوابط مذکور ساير مراكز توليد کننده پسماند پزشكي ويژه (اعم از درمانگاهها، مراكز بهداشت، آزمايشگاهها، مراكز تزريق، راديولوژي‌ها، دندانپزشكي‌ها، فيزيوتراپي‌ها، مطب‌ها و ساير مراكز توليد پسماند پزشكي) مي‌توانند در سايت‌هاي منطقه‌اي يا مركزي، زباله توليدي را بي‌خطر کنند و يا از امكانات بي‌خطرساز بيمارستانهاي مجاور استفاده کنند که بر اساس بند یک مصوبه سی و دومین جلسه کارگروه پسماند استان تهران مورخ 19/3/92 مقرر گردید، سایت مرکزی مدیریت پسماندهای ویژه پزشکی و پسماند ویژه صنعتی در استان تهران در سایت هوشنگ آباد و عزیز آباد برای ایجاد امکان دریافت انواع پسماند پزشکی ویژه شامل پسماند عفونی و تیز و برنده مراکز خرد و پسماند شیمیایی و دارویی کلیه بیمارستان ها راه اندازی و بهره برداری گردد که متاسفانه علی رغم پیگیریهای مکرر ستاد مرکزی وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی تهران، ایران و شهید بهشتی،بعد از گذشت بیش از 5 سال این امر محقق نشده است. علی ایحال تفکیک پسماند مطابق با ضوابط ابلاغی صورت گرفته و در حال حاضر چند  شرکت خصوصی پسماند مراکز بهداشتی درمانی شهرستان های ری، اسلامشهر، ورامین، پاکدشت، قرچک و پیشوا را بی خطر می کنند و سایر مراکز نیز با شهرداری قرارداد منعقد کرده اند.

بسیاری از مراکز بهداشتی درمانی تولید کننده پسماند عفونی، با توجه به ماده 65 ضوابط مذکور که الزامی برای بی خطر سازی در مبدا تولید وجود ندارد،  براساس قراداد منعقده پسماندهای تولیدی را به شهرداری تحویل می دهند و در صورت استعلام بهداشتی از دانشگاههای علوم پزشکی، ارائه قراداد منعقده بین آن مرکز و سازمان مدیریت پسماند شهرداری است. در بازدید های انجام شده نیز چنانچه مراکز فاقد قرارداد باشند از طریق صدور اخطاریه پیگیری لازم  به عمل خواهد آمد و با مراکز متخلف برخورد قانونی صورت می گیرد .

بنابر گزارش هاي واصله علیرغم عقد قراداد با مراکز و دریافت هزینه توسط شهرداری، در بسیاری از موارد پسماند این مراکز همراه با پسماند خانگی حمل می گردد.

ضمن آنکه بسیاری از دفاتر کار و مطب ها به لحاظ نوع فعالیت انجام شده در مطب، پسماند ویژه تولید نمی کنند و پسماند تولیدی آنها باید عادی تلقی گردد.

در خصوص ماده 5 آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند مبنی بر تدوین شیوه نامه پسماند ویژه تبدیل شده به پسماند عادی، که باید توسط وزارت کشور با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست تهیه گردد علیرغم گذشت 13 سال از زمان تصویب آیین نامه، تاکنون محقق نشده است.

نسخه چاپي ارسال به دوست

چهارشنبه ١٥ اسفند ١٣٩٧ - ١٢:٢٨ / شماره خبر: ١٨٧٦٧٥ / تعداد نمايش: 223

برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج