وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

تلفن روسای دانشگاه های علوم پزشکی

نام و نام خانوادگی

دانشگاه/ دانشکده

تلفن

نمابر

کد شهر

نشانی

دکتر حسن طاهر احمدی

اراك

33135760

33134766

086

اراک ،خ شهید شیرودی،خ علم الهدی ستاد دانشگاه

دکترمسعود ناصری پور

ایران

88622600

88622528

021

اتوبان همت-جنب برج میلاد-دانشگاه ایران

دکتر عباس نیک روش

اسفراین

37241405

37241407

058

اسفراین - خ طالقانی

دکتر قدرت اخوان اکبری

اردبيل

33522100

33522180

045

میدان قیام- ستاد مرکزی دانشگاه

دکتر جواد آقازاده

اروميه

32226020

31927352

044

بلوار سالت کوی اورژانس

ستاد دع پ

دکتر طاهره چنگیز

اصفهان

37929500

36687701

031

اصفهان-خیابان هزار جریب- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دکتر اسماعیل ایدنی

اهواز

33339092

33335200

061

گلستان-روبروی سازمان آب و برق 5 طبقه دانشگاه علوم پزشکی –سازمان مرکزی طبقه سوم

دکتر علی دل پیشه

ايلام

33334060-33334080

33333647

084

بلوار دانشجو-نرسیده به میدان مخابرات-ساختمان حوزه ریاست دانشگاه علوم پزشکی

دكتر محمد مهران امینی فرد

ايرانشهر

37222230

37231620

054

دانشكده علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني

دکتر علیرضا آموزنده نوباوه

ابادان

53384021

53384021

061

ابادان -خیابان ذوالفقاری -ابتدای 30 متری دانشکده علوم پزشکی ابادان

دکترمحمد محبوبی

اسدآباد

33122499

33122231

081

اسدآباد- انتهای خیابان رفسنجانی- میدان دانشگاه

دکتر سید مظفر ربیعی

بابل

32195100

32190181

011

خ گنج افروز دانشگاه علوم پزشکی

دکترسید حسین داودی

بندرعباس

33334275

-2

33335933

33331991

076

بلوارشهید چمران- جنب استانداری

دکتر سعید کشمیری

بوشهر

33323121

33323123

077

بوشهر-خیابان معلم –روبروی مصلای نماز جمعه –دانشگاه علوم پزشکی

دکتر کاظم قائمی

بيرجند

32430075

32430076

056

خیابان غفاری سازمان مرکزی دانشگاه حوزه ریاست

دکتر اصغر مکارم

بم

44341120

44340847

034

بم-بلوار امام خمینی-ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه

دكتر امین محمدپور

بهبهان

52835094

52830230

061

دانشكده علوم پزشكي

دکتر محمد حسین صومی

تبريز

33346103

33346147

3342761

041

خ آزادی- انتهای خ گلگشت ساختمان مرکز شماره 1 دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دکترعلی جعفریان

تهران

66405666

66419541

021

بلوار کشاورز نبش خیابان قدس طبقه هشتم

دکتر سعیدرضا قنبری زاده

تربت حیدریه

52226010

52228021

051

خیابان فردوسی شمالی-خیابان رازی-ستاد دانشکده

دکتر سید محمدنظری

تربت جام

52524520

52525113

051

تربت جام-خیابان شهید بهشتی

دکتر محمد رحمانیان

جهرم

54447760

54344002

071

بلوار استاد مطهری-سایت دانشگاه علوم پزشکی –ساختمان پردیس

دکتر محمدرضا محمدی ساردو

جيرفت

43319085

43319084

034

جیرفت - میدان شاهد

دکترعلی حق بین

خراسان شمالي

32221910

32228223

058

بجنورد-بلواردولت-کوچه ثبت احوال –ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی

دکتر جواد جواهری

خمین

46224142

4623430

086

خمین- خیابان آزادی

دکتر یوسف پریدار

دزفول

42428012

-

061

دزفول-بلوار 15خرداد خ پست نبش دادگستری

دکتر علی اسماعیلی ندیمی

رفسنجان

34280090

-91

34280092

034

بلوار امام علی (ع)،سازمان مرکزی دانشگاه

دکتر علی اکبر نصیری

زابل

32222069

32243867

32225150

054

خیابان شهید باقری-میدان جهاد ستاد مرکزی دانشگاه علوم

پزشکی زابل

دکتر محمود رضا میری بنجار

زاهدان

33295762-3

33294390

054

میدان دکتر حسابی-پردیس دانشگاه زاهدان

دکتر علیرضا بیگلری

زنجان

33424771-3

33420670

024

بلوار آزادی روبروی شهر داری

دکتر جلیل کوهپایه زاده اصفهانی

ساوه

4224414

42223488

086

ساوه -ابتدای خیابان طالقانی

دکتر مهدی شادنوش

سمنان

33448996

334448999

023

بلوار بسیج روبروی سپاه ناحیه –ستاد مرکزی دانشگاه

دکتر علیرضا مسلم

سبزوار

44011004

44011013

051

خیابان اسد آبادی- ساختمان مرکزی علوم پزشکی –طبقه چهارم

دکتر غلامعباس محمدی

سیرجان

42266407

42266408

034

سیرجان- بلوار سید جمال اسدآبادی-جنب پارک ترافیک شهربازی

دکتر سید عباس موسوی

شاهرود

32395003

32395006

32395009

023

میدان هفت تیر ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی

دکتر ارسلان خالدی فر

شهركرد

33334580

33334588

038

بلوار آیت ا... کاشانی ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی

دکتر محمد اقاجانی

شهيدبهشتي

22439900

-3

22439797

021

بزرگراه شهید چمران-خ یمن-خ شهید اعرابی-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ساختمان شماره یک

دکتر محمد هادی ایمانیه

شيراز

32352559

32359317

071

خ-زند-روبروی خ فلسطین –ساختمان مرکزی دع پ

دکتر فرهاد ابوالنژادیان

شوشتر

36212660

-

061

شوشتر- بلوار شهید شرافت- جنب امور سازمان مالیلتی- سازمان مرکزی دانشکده

دکتر حمیدرضا خرم خورشیدی

علوم توانبخشي و بهزيستي

22180123

22180124

22180121

021

اوین-بلواردانشجو-خ کودکیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

دکترعلیرضا عسکری

فسا

53357093

53357091

071

میدان ابن سینا دانشگاه پزشکی

دکتر منوچهر مهرام

قزوين

33375152-5

33377089

028

قزوین-خ نواب شمالی-مجتمع ادارات – ساختمان ستاد دع­پ قزوین

دکترابوالفضل ایرانی خواه

قم

37713550

37706767

025

قم-خیابان ساحلی-جنب مخابرات-دانشگاه علوم پزشکی

دکتر ابراهیم کوچکی نصرآبادی

كاشان

55443026

55464950

031

کاشان –میدان 15 خرداد

دکتر سیامک واحدی

كردستان

33287100

33233600

087

سندج –خ آبیدر

دکتر حمید درفشی

کرج

32555000

32558931

026

بلوار ایت الله طالقانی-بالاتر از میدان طالقانی-شهرک اداری-ستاد مرکزی دانشگاه البرز

دکتر حمید رضا رشیدی نژاد

كرمان

31325809

31325820

31325822

034

ابتدای جاده هفت باغ، پردیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان

دکترمحمود رضا مرادی

كرمانشاه

38354434

38368170

083

بلوار شهید بهشتی- جنب بیمارستان امام علی(ع) ساختمان

دکتر رضا احمدی

گناباد

57222328

57223815

051

میدان غدیر ستاد مرکزی دانشگاه

دکتر شاهرخ یوسف زاده چابک

گيلان

33324168

-9

33333125

013

رشت – خیابان پرستار- ستاد مرکزی 1

دکتر عبدالرضا فاضل

گلستان

32424540

32424553

017

گرگان- بلوارهیرکان-روبروی انجیراب سازمان مرکزی دانشگاه

دكتر احمد عبداللهی

گراش

52452339

52452335

071

بلوار دانشجو -دانشكده علوم پزشكي

دکتر کوروش ساکی

لرستان

33302149

33302030

066

خ معلم-ستادمرکزی دانشگاه علوم پزشکی لرستان ساختمان شماره 2

دکتر عاطفه رئوفی

لارستان

52253650

52253660

071

استان فارس-لارستان -شهر جدید دادمان -دانشکده لارستان

دکتر سید عباس موسوی

مازندران

33044017

33362370

011

ساری- میدان امام- سه راه جویبار- دع­پ مازندران

دکتر علی جنتی

مراغه

37223244

37223244

041

مراغه- خیابان شهید مصطفی خمینی (دانشسرا سابق) جنب بیمارستان سینا

دکتر مصطفی مهرابی بهار

مشهد

38413007

38413006

051

خ دانشگاه ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی(قرشی)

دکتر سید ناصر استاد

دانشگاه مجازی

88501403

-

021

خیابان شهید بهشتی - خ سرافراز- کوچه یکم-پلاک 3

دکتر حبیب اله موسوی بهار

همدان

32520683

32520773

081

چهارراه خواجه رشید-بلوار

آیت ا... کاشانی

دکتر اورنگ ایلامی

ياسوج

33337239

33337250

074

بلوارشهید مطهری –ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

دکتر محمد رضا میر جلیلی

شهید صدوقی يزد

37258770

37258411

035

میدان باهنرابتدای بلوارشهید بهشتی سازمان مرکزی دانشگاه

دكتر محسن عظیمی نژاد

نيشابور

42627501

34267500

051

نیشابور- ابتدای بلوار معلم-میدان معلم-ستاد مرکزی دانشکده

دکتر عبدالرضا وارسته

وارستگان

35091170

35091172

051

مشهد- بلوار وکیل آباد- بلوار لادن- نبش لادن 3

***

كاربران عزيز؛ با عرض سلام و احترام؛ چنانچه نظري در خصوص موارد فوق داريد و يا تمايل به اضافه كردن و يا اصلاح موردي در اين صفحه داريد، خواهشمند است از طريق تكميل فرم زير، اطلاع دهيد تا اقدام شود.

نسخه چاپي ارسال به دوست

يکشنبه ١٩ آذر ١٣٩٣ - ١٠:٠٠ / شماره خبر: ١١٦٩٢١ / تعداد نمايش: 32817

برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج