وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

تلفن مديران ارشد ستاد مركزي

مقام محترم وزارت و معاونان

ردیف

   

نام و نام خانوادگی

سمت

   

تلفن

نمابر

آدرس

-

   

تلفنخانه

-

   

88363560

الی 80

-

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی

1

   

دکتر سعید نمکی

وزیر

   

88363560

الی80

88364111

شهرک قدس- بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

2

   

دکتر ایرج حریرچی

 معاون کل وزارت بهداشت در مان و آموزش پزشکی

   

88363560

الی80

88364111

شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

3

   

دکتر باقر لاریجانی

معاون آموزشي و دبیر شورای آموزش پزشکی

   

88363976

88363977

88363983

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی

4

   

سید کامل تقوی نژاد

معاون توسعه مديريت ، منابع و برنامه ریزی

   


81452935


شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی

5

    دکترمحمد رضا شانه ساز

معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو

   

66707621

66467266

66705868

خيابان انقلاب - خ فخررازي - ساختمان شماره 3 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

6

   

دکتر رضا ملک زاده

معاون تحقیقات وفناوری

   

81455152

_

شهرك قدس- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوکA

7

   

دکتر قاسم جان بابایی

معاون درمان

   

81454646

_

شهرك قدس- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوکA

8

   

دکتر علیرضا رییسی

معاون بهداشت

   

81455060

88363857

شهرک قدس -بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی-بلوکA

9

   

دكتر سیما سادات لاری

معاون فرهنگی و دانشجویی

   

81455440

-2

-

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی -بلوکA

10

   

دکترمریم حضرتی

معاون پرستاری

   

81454661-81454663

81454370

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

11

   

دکتر حسن امامی رضوی

قائم مقام وزیر در امور دانشگاهها

   

814552300

_

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

12

   

دکترکریم همتی

معاون حقوقی وامور مجلس

   

81454815

81454816

-

شهرک قدس-بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک - ساختمان ستاد مرکزی

حوزه وزارتي

رديف

   

نام و نام خانوادگي

سمت

   

تلفن

نمابر

نشاني

1

   

دکترسید حسین داوودی

مشاور وزیرو مدیرکل حوزه وزارتی

   

-8088363560

88364111

شهرک قدس - بلوار فرحزادی- بلوارایوانک - ساختمان ستاد مرکزی

2

   

دکتر محمد توکلی

مشاور وزیرو رئیس مرکز حراست

   

81455555

88363612

شهرک قدس - بلوارفرحزادی -بلوارایوانک - ساختمان مرکزی

3

   

دکترمحسن اسدی لاری

مدیر کل همکاری های بین الملل

   

81452831

88363714

88363715

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی

4

   

دکترمحمد حسین حیدری

مدیرکل دفتربازرسی و ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

   

81455702

-

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی –

5

   

دکتر کیانوش جهان پور

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی

   

81454421

81454345

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی – بلوک A

6

   

دکتر ایرج حریر چی

نماینده وزیر بهداشت در هیات مرکزی گزینش

   

5-88363594

5-88363594

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی – بلوک B- طبقه 13

7

   

دکترحمید رضا صفی خانی

مدیرکل دفتر آمار و فناوری اطلاعات

   

81453682

81453695

88364383

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی-بلوکA-طبقه پنجم

8

   

دکترمحمد رضا شمس اردکانی

مشاور و مدیر کل دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت

   

81454330

81454457

شهرک قدس- بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستادمرکزی-بلوکA

9     دکتر اکبرفتوحی دبیرشورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی
    81452544 88364368 شهرک قدس-بلوارفرحزادی- بلوارایوانک - ساختمان ستاد مرکزی- بلوک c -طبقه8
10     دکترعلی دل پیشه رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی     - - -

مشاوران وزیر

رديف

   

نام و نام خانوادگي

سمت

   

تلفن

نمابر

نشاني

1

   

دکترمحمد اسماعیل اکبری

مشاور عالی وزیر

   

81453154

_

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی-بلوکA

2     دکتر ایرج فاضل مشاورعالی در آموزش پزشکی          
3     دکترمحمد آسایی مشاوروزیردراموربهداشتی          

4

   

دکتررسول دیناروند

مشاور وزیر

   

88363560-80

_

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

5

   

دکتر سید جواد حاجی میراسماعیل

مشاور ونماینده وزیر در شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی

   

88363560-80

_

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

6

   

نصرالله فتحیان

مشاور وزیر در بهداری رزمی

   

85 و 88764654

88545026

خیابان سهروردي- نبش خ شهيد قندي- پلاك 20

7

   

دکتر حسن امین لو

مشاور وزیر

   

-

-

شهرک قدس-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی -بلوکA- طبقه 15

8

   

دکترسیدعباس پورهاشمی

مشاورونماینده وزیردرامورمناطق محروم وروستایی

   

88645515

88645499

بزرگراه حقانی بعد از کتابخانه ملی فرهنگستان علوم پزشکی

9

   

دکترمحمدتقی جغتایی

مشاوروزیردرامورتوانبخشی

   

-

-

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی-

10

   

دکتر شهلا خسروی

مشاور وزیر در امور مامایی

   

88363560

-80

-

شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

11

   

دکتر ساره محمدی

مشاور وزیر در امور زنان وخانواده

   

88363560

-80

-

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک- ساختمان ستاد مرکزی

12

   

دکترمحمد رضا شمس اردکانی

مشاور و مدیر کل دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت

   

-

_

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

13

   

دکتر محمد رضا ظفرقندی

مشاور و عضو منتخب وزیر در شورای آموزش پزشکی وتخصصی

   

88363560-80

_

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

14

   

دکترسید حسین داوودی

مشاوروزیر ومدیرکل حوزه وزارتی

   

-

_

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

15

   

سید محمد هادی موسوی

مشاور وزیر در امور شاهد وایثارگران

   

88363560-80

_

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

16

   

دکترفریدون نوحی

مشاور و نماینده وزیردرشورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی

   

-

_

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

17

   

دکترعلی اکبرسیاری

مشاور وزیر

   

88363560-80

-

شهرک قدس -بلوار فرحزادی -بلوار ایوانک -ساختمان ستاد مرکزی

18

   

دکتر سعید تاملی

مشاور وزیر بهداشت در امور پزشکان عمومی

   

88363560-80

-

شهرک قدس- بلوار فرحزادی - بلوار ایوانک- ساختمان ستاد مرکزی

19

   

مهندس سید ابراهیم رئیسیون

مشاور وزیر در امور مشارکتهای اقتصادی

   

81453056

-

-

20

   

دکتر سید عباس حسنی

مشاور وزیر در حوزه بازرگانی

   

88363560-80

-

شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک- ساختمان ستاد مرکزی

21

   

دکترسید حسن امامی رضوی

مشاوروزیر

   

-

-

شهرک قدس- بلوارفرحزادی -بلوارایوانک- ساختمان ستاد مرکزی

22

   

دکترمحمد هادی ایمانیه

مشاوروزیردراموردانشگاه ها

   

-

-

شهرک قدس-بلوارفرحزادی -بلوارایوانک -ساختمان ستاد مرکزی

23

   

دکتراسماعیل جبارزاده

نماینده درشورای مردمی نظارت برکیفیت ارائه خدمات وزارت بهداشت

   

-

-

شهرک قدس-بلوارفرحزادی-بلوارایوانک -ساختمان ستاد مرکزی

 24     دکترحسن رزمی  مشاوروزیردراموردندانپزشکی و سلامت دهان ودندان      -  -  شهرک قدس- بلوارفرحزادی- بلوارایوانک -ساختمان ستاد مرکزی
25     دکترشاهین محمد صادقی مشاوروزیردرامورگردشگری سلامت       -  
26     دکتر علیرضا افشار مشاور وزیر در امور بیمه درمان     88363560-80 - شهرک قدس-بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی
27     اقای وهاب زاده مشاور جوان وزیر     - - -

معاونت حقوقی و امور مجلس

رديف

   

نام و نام خانوادگي

سمت

   

تلفن

نمابر

نشاني

1

   

دکترکریم همتی

معاون حقوقی و امورمجلس

   

81454815

81454816

88385581

شهرک قدس-بلوارفرحزادی-بلوارایوانک -ساختمان وزارت بهداشت ،بلوک a  ،طبقه 9

2

   

دکترنامدارعبداللهیان

مدیرکل امورمجلس

   

81454840

81454832

-


شهرک قدس-بلوارفرحزادی -بلوارایوانک -ساختمان وزارت بهداشت، بلوک a ، طبقه 9
3     جواد افشاری سرپرست اداره کل حقوقی و تنظیم مقررات     81452791 88363860 شهرک قدس-بلوارفرحزادی-بلوارایوانک -ساختمان وزارت بهداشت، بلوک c ، طبقه 11
4     دکترمحسن نجفی خواه رئیس مرکز ملی تحقیقات حقوق سلامت     81455418 - شهرک قدس -بلارفرحزادی- بلوارایوانک - ساختمان وزارت بهداشت -بلوک
5     دکترسعید مهرزادی مشاوراجرایی     81454235 88363860 شهرک قدس -بلوارفرحزادی- بلوارایوانک - ساختمان وزارت بهداشت- بلوکa -طبقه 9
6     دکتر ادریس سلطانی
مسئول روابط عمومی     81455427 - شهرک قدس -بلوارفرحزادی -بلوارایوانک -ساختمان بهداشت-باوک a ، طبقه 9

معاونت آموزشي


رديف

   

نام و نام خانوادگي

سمت

   

تلفن

نمابر

نشاني

1

   

دکتر باقر لاریجانی

معاون آموزشی

   

81452891

88363983

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی-بلوکc

2     دکترحمید اکبری مشاور
    81452888 - شهرک قدس-بلوارفرحزادی-بلوارایوانک -ساختمان مرکزی-بلوک c
3     دکترعلی اکبرحق دوست مشاور معاون آموزش و رئیس مرکز تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی
    - - شهرک قدس- بلوارفرحزادی- بلوارایوانک -ساختمان مرکزی- بلوک c
4     دکترحسین کشاورز مشاور     - - -
5     دکترآبتین حیدرزاده
سرپرست مرکزسنجش آموزش پزشکی     66582541
تلفن گویا
66582501
-  
6     دکترعظیم میرزازاده رئیس مرکزمطالعات وتوسعه آموزش علوم پزشکی      88364224
داخلی 2544
 -  
7     دکترعلی بیداری مدیرکل آموزش مداوم جامعه پزشکی     88363988
داخلی2397
-
 
8     دکترخیرالله غلامی سرپرست مرکزخدمات آموزشی      88364536
داخلی 2352 -2323
 -  
9     دکترامیراحمداخوان معاون اجرایی      88364235
داخلی2919
 -  
10     دکترپروین پاسالار  مدیرامورنخبگان ودانشجویان استعداد درخشان
     81452434
81452345
 -  
 11     دکتراسماعیل ایدنی
 قائم مقام دبیرشورای آموزش پزشکی وتخصصی
     88364527
داخلی 2290-2300
 -  
12     دکترسیدعلی حسینی
سرپرست اداره کل امورشاهد و ایثارگر     88364525
داخلی 2352
-  
13     دکترسید علی حسینی رئیس مرکزامورهیات علمی     88364227
داخلی 2309-2310
-  
14     دکترسیدحسن امامی رضوی مشاور دبیرشورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی     88364368
داخلی 2544
-  
15     دکتربهزاد هوشمند
دبیرشورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی     88015801
88364238
-  
16     دکتر محمد حسین آیتی
دبیرشورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی     88364240
داخلی 2544-2541
-  
17     دکترغلامرضا اصغری
دبیرشورای آموزش داروسازی وتخصصی     88364237
داخلی 2497
-  
18     دکترمرضیه مولوی نجومی
دبیرشورای آموزش پزشکی عمومی     88364228
23782502
-  
19     دکتر سید جلیل حسینی
دبیرکمیسیون انجمن علمی گروه پزشکی     81452427 -  
20     دکترمعصومه جرجانی دبیرشورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت وتخصصی     88364533
داخلی2518
-  
21     دکترناصراستاد مشاور و رئیس راه اندازی دانشگاه علوم پزشکی مجازی کشور     88501403-6 -  

22


   

دکتر مسلم بهادری

نایب رئیس کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی

   

66418088

-

شهرک قدس - بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک- ساختمان ستاد مرکزی -بلوکc

23

   

دکترجبرئیل نسل سراجی

دبیر ستاد آمایش سرزمین آموزش عالی سلامت

   

81452891

81452543

-

شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی - بلوکc

24

   

دکترعطااله پور عباسی پورعباسی

دبیرستاد تحول ونوآوری درآموزش عالی سلامت

   

81452891

-

شهرک قدس -بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک- ساختمان ستاد مرکزی- بلوک c

25     دکتر جمشید حاجتی سرپرست مرکز آموزش های مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی     -    
26     دکتر احمد خالق نژاد طبری مشاور معاون آموزشی در توسعه و گسترش آموزش عالی          
27     دکتر علیرضا زالی مشاور          
28     دکتر محمد علی محقق مشاور          
29     دکتر سید منصور رضوی مشاور معاون آموزشی در حوزه برنامه ریزی های آموزشی          
30     دکتر شهرام یزدانی مشاور          
31     دکتر سید امیر محسن ضیایی مشاور          
32     دکتر سعید عسگری مشاور          
33     دکتر امیر حسین تکیان مشاور معاون آموزشی در امور تحول و نوآوری در آموزش علوم پایه          

معاونت تحقيقات و فناوري


رديف

   

نام و نام خانوادگي

سمت

   

تلفن

نمابر

آدرس

1

   

دکتر رضا ملک زاده

معاون تحقیقات وفناوری

   

81455152

-

شهرک قدس- بلوارفرحزادی- بلوارایوانک - بلوک a - طبقه 15

2

   

دکتر شاهین آخوندزاده

قائم مقام معاونت تحقیقات وفناوری

   

81455152

-

شهرک قدس - بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک- باوک a - طبقه 15

3

   

دکتر محمد قاسم جهانگرد

مسئول روابط عمومی

   

81455218

-

شهرک قدس- بلوارفرحزادی- بلوارایوانک - بلوک a - طبقه 15

4

   

دکتر اصغر عبادی فر

رئیس مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات و دبیر جشنواره رازی

   

81455181

-82

-

شهرک قدس - بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک- باوک a - طبقه 15

5

   

دکترحسین وطن پور

رییس دفتر توسعه فناوری سلامت

   

81454325

-

شهرک قدس- بلوارفرحزادی- بلوارایوانک - بلوک a - طبقه 15

6

   

دکترپیام کبیری

رئیس دفتر توسعه و هماهنگی انتشارات و اطلاع رسانی

   

81455225

-

شهرک قدس - بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک- باوک a - طبقه 15

7

   

دکترعلی اکبری ساری

دبیرکمیسیون نشریات معاونت

   

81455158

-

شهرک قدس- بلوارفرحزادی- بلوارایوانک - بلوک a - طبقه 15

8

   

دکتر احسان شمسی گوشکی

دبیرکمیته اخلاق

   

81455218

-

شهرک قدس - بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک- باوک a - طبقه 15

9

   

دکتر رضا نجفی پور

مشاوراجرایی

   

81455203

-

شهرک قدس- بلوارفرحزادی- بلوارایوانک - بلوک a - طبقه 15

10

   

دکتر مسعود امانلو

دبیرکمیته دانشجویی معاونت

   

81455696

-

شهرک قدس - بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک- باوک a - طبقه 15

11

   

دکترکاظم زنده دل

مشاور

   

81455699

-

شهرک قدس- بلوارفرحزادی- بلوارایوانک - بلوک a - طبقه 15

12

   

دکتر بیتا مسگرپور

مشاور

   

81454305

-

شهرک قدس - بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک- باوک a - طبقه 15

معاونت بهداشت


ردیف

   

نام و نام خانوادگی

سمت

   

تلفن

نمابر

نشانی

1

   

دکترعلیرضا رئیسی

معاون بهداشت

   

81455090

81454357

شهرک قدس- بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی-بلوکA-طبقه پانزدهم

2

   

دکترعزیزاله عاطفی

مشاور ومعاون اجرائی

   

81455070


81454357

شهرک قدس - بلوارفرحزادی - بلوارایوانک - ساختمان ستاد مرکزی - بلوک a - طبقه 15

3

   

دکتر جعفر صادق تبریزی

رئیس مرکزمدیریت شبکه

   

81454803

81454357

شهرک قدس-بلوارفرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستادمرکزی-بلوکA-طبقه 12

4

   

دکتر محمدمهدی گویا

رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر

   

81455005

81454357

شهرک قدس-بلوارفرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستادمرکزی-بلوک a - طبقه 12

5

   

دکترافشین استوار

مدیرکل دفترمدیریت بیماریهای غیرواگیر

   

81454240

81454357

شهرک قدس - بلوارفرحزادی -بلوارایوانک - ساختمان ستاد مرکزی - بلوک a - طبقه 11

6

   

دکتراحمد جنیدی جعفری

رئیس مرکز سلامت محیط و کار

   

81454121

81454357

شهرک قدس-بلوارفرحزادی-بلوارایوانک-ساختمان ستادمرکزی-بلوکA- طبقه 11

7

   

دکترحمید صمدزاده

مشاور معاون بهداشت و رئیس اداره  سلامت دهان ودندان

   

81454271

81454357

شهرک قدس - بلوارفرحزادی- بلوارایوانک - ساختمان ستاد مرکزی -بلوک a -طبقه 11

8

   

دکترسید حامد برکاتی

مدیرکل دفترسلامت جمعیت ، خانواده و مدارس

   

81454910

81454357

شهرک قدس -بلوارفرحزادی- بلوارایوانک -ساختمان ستاد مرکزی - بلوک a - طبقه 10

9

   

دکتر احمد حاجبی

مدیر کل دفتر سلامت روانی ، اجتماعی و اعتیاد

   

81454961

81456517

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوارایوانک-ساختمان ستاد مرکزی-بلوکA - طبقه 10

10

   

 دکتر زهراعبدالهی

سرپرست دفتر بهبود تغذیه جامعه

   

81454991

81454357

شهرک قدس -بلوارفرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی بلوکA- طبقه 10

11

   

دکترشهرام رفیعی فر

سرپرست دفترآموزش وارتقاء سلامت

   

81454980

81454357

شهرک قدس-بلوارفرحزادی-بلوارایوانک-ساختمان ستادمرکزی-بلوکA- طبقه 10

12     دکتر سیامک میراب سمیعی مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت     81453061 81454357 شهرک قدس- بلوار فرحزادی -بلوار ایوانک- ساساختمان ستادمرکزی-بلوک c -طبقه6
13     دکتر محمد اسماعیل مطلق مشاور معاون بهداشت در مدیریت کاهش خطر و بلایا     - - -

14

   

حمید انصاری

مدیر روابط عمومی

   

81455524

81454357

شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک- ساختمان ستاد مرکزی -بلوک a- طبقه 5

معاونت درمان

ردیف

   

نام و نام خانوادگی

سمت

   

تلفن

نمابر

نشانی

1

   

دکترقاسم جان بابایی

معاون درمان

   

81454646

81454708

شهرك قدس- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوک طبقه نهمA

2

   

دکترطیب قدیمی

قائم مقام معاون اجرایی

   

81454645

81454708

شهرک قدس-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی-بلوک A

3

   

دکتراحمد حاجبی

قائم مقام درحوزه سلامت روان و اعتیاد

   

81454965

-

شهرک قدس - بلوارفرحزادی -بلوارایوانک -ساختمان ستاد مرکزی-

4

   

دکترمهدی شادنوش

سرپرست مرکز مدیریت پیوند و امور بیماریها

   

81455667

81452206

شهرک قدس-بلوار ایوانک-ساختمان مرکزی-بلوکAطبقه 3

5

    دکتر رضا گل پیرا

سرپرست دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی

   

81454560

81454615

شهرك قدس- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوکA طبقه هفتم

6

   

دکترعلیرضا عسگری

مدیرکل دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان

   

81454410

81454696

شهرك قدس- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوکA طبقه هشتم

7

   

دکتر سیامک سمیعی

مدیر کل اداره امور آزمایشگاه های مرجع

   

81453061

81452383

شهرك قدس- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوکc- طبقه ششم

8

   

دکتربهزاد کلانتری

مدیرکل دفترارزیابی فناوری های سلامت ، تدوین استاندارد و تعرفه خدمات سلامت

   

81454321

81454708

شهرک قدس -بلوارایوانک -ساختمان ستاد مرکزی -بلوک a- طبقه 9

9     دکترمحمد حسین رحمتی مشاورفنی معاونت درمان     - - -
10     سیده سنا حسینی مسئول  روابط عمومی     81455387 81454708 شهرک قدس-بلوار ایوانک- ساختمان ستاد مرکزی-بلوک a طبقه نهم

معاونت توسعه مديريت و منابع

رديف

   

نام ونام خانوادگي

سمت

   

تلفن

نمابر

نشاني

1

   

سید کامل تقوی نژاد

معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

   


81452925

81452937

88363588

ستاد مرکزی وزارت بهداشت بلوک cطبقه 13 معاونت توسعه

2     مهندس نادر آریا مدیر کل دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی          

3

   

دکتر مصطفی پریدار

 مدیر کل امور پشتیبانی و خدمات رفاهی

   


88363731

88363732

ستاد مرکزی وزارت بهداشت بلوکc طبقه 2 معاونت توسعه

4

   

دکتر کامیار یغمائیان

مشاور

   

88363728

88363588

ستاد مرکزی وزارت بهداشت بلوک cطبقه 14 معاونت توسعه

5

   

دکترعلی ابرازه

سرپرست اداره کل مدیریت منابع انسانی

   

88363850

88363849

ستاد مرکزی وزارت بهداشت بلوک cطبقه 10

6

   

فریدون نوری خواه

رئیس مرکز بودجه و پایش عملکرد

   

7- 88363725

88363727

ستاد مرکزی وزارت بهداشت بلوک c طبقه 10

7

   

رحمت ا...پاکدل

رئیس مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری

   

88363842

-3

88363844

ستاد مرکزی وزارت بهداشت بلوک cطبقه 11

8

   

مهندس امیرساکی

مدیر کل دفتر منابع فیزیکی و امور عمرانی

   

88363724

88363841

ستاد مرکزی وزارت بهداشت- بلوک c- طبقه 11

9

   

اصغر کوهی

ذيحساب و مديركل امورمالي

   

86364102

88364101

ستاد مرکزی وزارت بهداشت بلوک cطبقه 3

10     مهندس امیر ساکی مدیر کل دفتر منابع فیزیکی و امور عمرانی     88363724 88363841 ستاد مرکزی وزارت بهداشت- بلوک c- طبقه11

11

   

دکتر علیرضا میرزاصادقی

سرپرست مرکز تحقیقات و مطالعات منابع انسانی سلامت

   

81453422

88364239

ستاد وزارت بهداشت ، بلوک c ، طبقه اول

12     مالک مجیدی مسئول روابط عمومی
    81452932 88363588 ستاد مرکزی وزارت

معاونت فرهنگی، دانشجویی

رديف

   

نام ونام خانوادگي

سمت

   

تلفن

نمابر

نشاني

1

   

دکترسیما سادات لاری

معاون فرهنگی، دانشجویی

   

81455440

-2

88364384

شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک -ساختمان ستاد مرکزی -بلوکA- طبقه 14

2

   

امیرللگانی

مدیر کل فرهنگی

   

81455437

۸۱۴۵۳۰۶۶

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی-بلوک A-طبقه 14

3

   

مهندس رحمان خدابنده لو

مدیر کل دانشجویی

   

81455494

88364384

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی-بلوکA-طبقه 14

4

   

سید مهدی بحرالعلوم

رئیس مرکز قرآن و عترت (ع)

   

81455540


خ ولیعصر -بالاتر از چهارراه طالقانی نبش کوچه گیلان

5

   

 وحيد صرامي

دبیر شورای مرکزی انضباطی دانشجویان

   

81455652

88946919

88944721

خ ولیعصر- بالاتر از چهارراه طالقانی-نبش کوچه گیلانی

6

   

حسام الدین علامه

مشاور

   

81455655

۸۱۴۵۳۰۶۶

شهرک قدس -بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک-ساختمان  ستاد مرکزی بلوک 14

7

   

مهدی معماری

مسئول روابط عمومی

   

81455456

۸۱۴۵۳۰۶۶

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی -بلوک A

معاونت پرستاری

رديف

   

نام ونام خانوادگي

سمت

   

تلفن

نمابر

نشاني

1

   

دکترمریم حضرتی

معاون پرستاری

   

81454661

-

شهرک قدس- بلوارفرحزادی- بلوارایوانک - ساختمان ستاد مرکز - بلوک a

2

   

دکتر مریم  رسولی

مدیرکل دفترارتقاء سلامت و خدمات بالینی پرستاری

   

81454661

-

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی -بلوک A

3

   

احمد نجاتیان

مدیرکل دفترتوانمند سازی و بهره وری سرمایه های انسانی

   

81454661

-

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی -بلوک A

4

   

حاتم احمدوند

معاون مدیر کل ارتقائ سلامت معاونت پرستاری

   

81454668

-

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی -بلوک A

5

   

رامین عوض پور

مشاور در امور دانشگاه های علوم پزشکی و مدیر روابط عمومی معاونت پرستاری

   

81454369

-

شهرک قدس-بلوارفرحزادی-بلوارایوانک -ساختمان ستاد مرکزی -بلوک A

اداره کل دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت


رديف

   

نام ونام خانوادگي

سمت

   

تلفن

نمابر

نشاني

1

   

دکترمحمد رضا شمس اردکانی

مدیر کل دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت

   

81454330

81454457

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی -بلوک A

2

   

دکتر مجید خلیلی

 معاون

   

81454339

81454457

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی -بلوک A

3

   

دکتر نفیسه حسینی یکتا

مدیردفتر توسعه سلامت

   

81454339

81454457

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی -بلوک A

4

   

دکتر علیرضا عباسیان

معاون تعالی

   

81454339

81454457

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی -بلوک A

5     دکتر آرمان زرگران مشاور امور بین الملل          

6

   

مینا بنی اسدی

مسئول روابط عمومی

   

81455391

-

وزارت بهداشت بلوک a طبقه 6

سازمان غذا و دارو


رديف

   

نام ونام خانوادگي

سمت

   

تلفن

نمابر

نشاني

1

   

دکترمحمد رضا شانه ساز

معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو

   

66405598

66705868

خ انقلاب -خ فخررازی-سازمان غذا ودارو

2

   

دکترعبدالعظیم بهفر

مدیرکل  امور فرآورده های آرایشی وبهداشتی

   

66405590

66467265

خ انقلاب - خ فخررازی-سازمان غذا ودارو

3

   

فرزانه یزدانی سودجانی

معاون توسعه مدیریت ومنابع

   

61927102

66417251

خ انقلاب- خ فخر رازی -سازمان غذا ودارو

4

   

تیمور هدایتی

ذیحساب و مدیرامورمالی

   

66910719

66933739

خ انقلاب-خ فخررازی- سازمان غذا و دارو

5

   

دکترمهرناز خیراندیش

مدیر کل دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده های سلامت

   

61927432

66405570

خ انقلاب-خ فخررازی-سازمان غذا ودارو

6

   

دکترآل بویه

سرپرست اموربین الملل

   

66405598

66405570

خ انقلاب - خ فخررازی-سازمان غذا ودارو

7

   

دکتر سید محمود مسیحا هاشمی

مدیر کل  آزمايشگاههاي مرجع كنترل غذا و دارو وتجهیزات پزشکی

   

66406174

66404330

خ امام خميني - نرسیده به تقاطع ولیعصر -مرکز آزمایشگاه های کنترل غذا ودارو

8

   

دکتر شهریاراسلامی تبار

مدیرکل دفتربازرسی، پاسخگویی به شکایات وامور حقوقی

   

66466062

66469123

خ انقلاب - خ فخر رازی سازمان غذا ودارو

9

   

مهندس سید حسین صفوی

مدیرکل امورتجهیزات وملزومات پزشکی

   

88890857

88934577

خ ولیعصر-بالاتر از میدان ولیعصر-کوچه دانش کیان

10

   

دکترمهناز خانوی

سرپرست اداره کل فراورده ها ی طبیعی وسنتی و مکمل

   

66405568

66405568

خ انقلاب - خ فخر رازی-سازمان غذا ودارو

11

   

اکبر کرامت

مدیرکل توسعه سرمایه منابع انسانی وتحول اداری

   

66427927

66933739

خ انقلاب-خ فخررازی- سازمان غذا ودارو

12

   

دکتر حسن علیپور

سرپرست اداره کل حراست سازمان غذا و دارو

   

66954441

66954441

خ امام خمینی-نرسیده به تقاطع ولیعصر -مرکز آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا ودارو

13

   

عباس مهدی زاده

مدیر کل دفتر برنامه ریزی، بودجه و مدیریت عملکرد

   

66466062

61927209

خ انقلاب - خ فخررازی-سازمان غذا ودارو

14     دکترغلامحسین مهرعلیان
مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل
    66466930 66466918 خ انقلاب ،خ فخررازی، سازمان غذاودارو
15     دکتر محمد حسین عزیزی مدیرکل امورفرآورده های غذایی وآشامیدنی     - - خ انقلاب -خ فخررازی -سازمان غذاودارو
16
    دکترصادق محبی
سرپرست اداره کل حوزه ریاست روابط عمومی و امور بین الملل
    66405569 66405570 خ انقلاب -خ فخررازی -سازمان غذاودارو
17     دکتررویا خسروخاور رئیس مرکز تحقیقات آزمایشگاهی     - - خ انقلاب- خ فخررازی -سازمان غذاودار
18     مهندس میرسجادی امیری مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و سامانه های سلامت     - - خ انقلاب- خ فخررازی -سازمان غذا ودارو
19     دکتر حسین رستگار مشاور در امور فعالیتهای دانش بنیان و فناوریهای نوین     66405598 66705868 -

سازمان انتقال خون


رديف

   

نام ونام خانوادگي

سمت

   

تلفن

نمابر

نشاني

1

   

دكترعلی اکبر

پور فتح الله

مديرعامل سازمان انتقال خون ايران

    88601582 و 83

88601580

بزرگراه شیخ فضل اله نوری- تقاطع بزرگراه همت- جنب برج میلاد- سازمان انتقال خون ایران- بلوک a- طبقه 9

2

   

بهادرکاظمی

معاونت توسعه مدیریت ومنابع

   

88601542 و 44

88601544

بزرگراه شیخ فضل اله نوری- تقاطع بزرگراه شهید همت- جنب برج میلاد-سازمان انتقال خون- بلوک a- طبقه 7

3

   

دکترعباس صداقت

معاون فنی وفن آوری نوین

   

88601585 و 6

88623617

بزرگراه شیخ فضل اله نوری- تقاطع بزرگراه شهید همت-جنب برج میلاد- سازمان انتقال خون ایران- بلوک a- طبقه 7

4

   

دکتر صدیقه امینی کافی آباد

معاون تضمین کیفیت وکنترل کیفی

   

88601559 و 60

88601585

بزرگراه شیخ فضل اله نوری-تقاطع بزرگراه شهید همت-جنب برج میلاد -سازمان انتقال خون ایران-بلوک a-طبقه 3

5

   

حسن هدایت زاده

مشاور مدیرعامل و مدیر کل دفتر مرکزی حراست

   

 

88601590

الی 4

88601590

بزرگراه شیخ فضل اله نوری-تقاطع بزرگراه شهید همت-جنب برج میلاد- سازمان انتقال خون ایران-بلوکa- طبقه 5

6

   

دکترمحمد کاخکی

مدیرکل دفترعملکرد وپاسخگویی به شکایات

   

88601579 و 89

88601589

بزرگراه شیخ فضل اله نوری-تقاطع بزرگراه شهید همت-جنب برج میلاد- سازمان انتقال خون ایران- بلوک a- طبقه 5

7

   

دکتر مهتاب مقصود لو

 معاون آموزشی و پژوهشی موسسه عالی طب انتقال خون

   

88601573

88628741

بزرگراه شیخ فضل اله نوری- تقاطع بزرگراه شهید همت- جنب برج میلاد- سازمان انتقال خون ایران- بلوکa- طبقه 2

8

   

فرهود زعفرانی

مدیرکل دفترفناوری اطلاعات،رتباطات و تحول اداری

   

88601568و 69و 70

88601568

بزرگراه شیخ فضل اله نوری- تقاطع بزرگراه شهید همت-جنب برج میلاد- سازمان انتقال خون- بلوکa- طبقه 8

9

   

ابوالفضل اصغری

سرپرست دفترحقوقی

   

88601616

88601618

بزرگراه شیخ فضل اله نوری- تقاطع بزرگراه شهید همت- جنب برج میلاد-سازمان انتقال خون ایران- بلوک a--طبقه 5

10

   

دکتر مجتبی شرفی

مدیرکل اداره کل پشتیبانی و نگهداری تجهیزات پزشکی

   

88601566و 67

88601567

بزرگراه شیخ فضل اله نوری-تقاطع بزرگراه شهید همت-جنب برج میلاد-سازمان انتقال خون ایران-بلوکc- طبقه2

11

    محمد علی غلامی

مدیرکل منابع انسانی

   

88601550و 56و 57

88601555

بزرگراه شیخ فضل اله نوری-تقاطع بزرگراه شهید همت- جنب برج میلاد- سازمان انتقال خون ایران- بلوکa- طبقه4

12

   

دکتر بشیر حاجی بیگی

مشاور مدیر عامل، مدیرکل دفتر مدیر عامل و روابط عمومی و سخنگوی سازمان

   

88601580و 82و 83

88601580

بزرگراه شیخ فضل اله نوری-تقاطع بزرگراه شهید همت- جنب برج میلاد-- سازمان انتقال خون ایران-بلوکa-طبقه 5

13     دکتر مرتضی طباطبایی مدیر کل انتقال خون استان تهران     88956161 88990469 خیابان انقلاب - خیابان وصال شیرازی-بالاتر از تقاطع طالقانی-شماره99
14     - مدیرکل دفتر برنامه ریزی، جذب و فراخوان اهداکنندگان     88601565 88601574 بزرگراه شیخ فضل اله نوری-تقاطع بزرگراه شهید همت-جنب برج میلاد-سازمان انتقال خون-بلوکc- طبقه3
15     دکتر شهین شریفی مدیر کل دفتر نظارت فنی و خدمات آزمایشگاه های مرجع و قائم مقام معاونت فنی و فناوری های نوین     88601577 88601574 بزرگراه شیخ فضل اله نوری- تقاطع بزرگراه شهید همت- جنب برج میلاد - سازمان انتقال خون ایران- بلوکc- طبقه3

انستیتوپاستور ایران

رديف

   

نام ونام خانوادگي

سمت

   

تلفن

نمابر

نشاني

1

   

دکترعلیرضا بیگلری

رئیس انستيتو پاستور ايران

   

66954321

66468760

خیابان پاستور- خیابان 12 فروردین- پلاک 69

2

   

دکترسعید بوذری

معاونت تحقیقات انستیتوایران

   

66969297

66483187

خیابان پاستور -خیابان 12 فروردین - پلاک 69

3

   

دکتر میرداود عمرانی

معاون توسعه، مدیریت و منابع

   

66465136

66483187

انستیتو پاستور ایران

4

   

دکتر وحید بنی اسدی

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل

   

66409467

66409467

خیابان پاستور- خیابان 12 فروردین- پلاک 69

5

   

دکتردلارام درود

معاونت تولید

   

02636102313

02636102313

انستیتو پاستورایران

6

   

محسن طریقی

مدیریت امورمالی

   

66467214

66467214

انستیتو پاستورایران

7

   

غلامرضا عبادی

مدیریت اموراداری

   

64112553

66950361

انستیتو پاستورایران

8

   

دکتر احسان مصطفوی

مدیریت آموزشی، فرهنگی و دانشجویی

   

66402771

66402771

انستیتو پاستورایران

9

   

دکترمصطفی صالحی وزیری

مدیریت خدمات تخصصی

   

66496582

66496582

انستیتو پاستور ایران

10

   

مهندس علی ناشراحکامی

مدیریت آمار وفناوری اطلاعات

   

64112437

64112437

انستیتو پاستور ایران

11

   

مهندس کامران محمودیان

مدیریت فنی ومهندسی

   

64112320

66403409

انستیتو پاستورایران

12

   

دکترمحبوب حضرتی

مدیریت حراست

   

66492600

66492600

انستیتو پاستور ایران

صندوق رفاه دانشجویان


رديف

   

نام ونام خانوادگي

سمت

   

تلفن

نمابر

نشاني

1

   

مهندس بهروز رحیمی

رئیس صندوق رفاه دانشجویان

   

88946251

88946252

88944432

88946253

خ وليعصر – بالاتر از خيابان آيت الله طالقاني – نرسيده به كوچه گيلان – پلاك 1605- ساختمان ولیعصر

2     دکتر بهزاد تدین معاون تسهیلات     - - خ ولیعصر- بالاتر از خیابان ایت الله طالقانی- نرسیده به کوچه گیلان- پلاک 1605-ساختمان ولیعصر
3     سعیدرضا اعظمی معاون پشتیبانی و مدیریت منابع     - - خ ولیعصر- بالاتر از خیابان آیت الله طالقانی- نرسیده به کوچه گیلانی-پلاک1605
4     محمد علی شهامی مدیر سرمایه گذاری و اقتصادی     - - خ ولیعصر- بالاتر از خیابان آیت الله طالقانی - نرسیده به کوچه گیلانی- پلاک1605

5

   

 دکتر محمود صمدپور

مدیر روابط عمومی

   

84212161

_

خ وليعصر – بالاتر از خيابان آيت الله طالقاني – نرسيده به كوچه گيلان – پلاك 1605ساختمان ولیعصر

سازمان بیمه سلامت ایرانیان

رديف

   

نام ونام خانوادگي

سمت

   

تلفن

نمابر

نشاني

1     مهندس طاهر موهبتی زهان
رئیس هیات مدیره و مدیر عامل
    22856578 - -

2

   

دکترعلی حسن زاده

رئیس هیات مدیره

   

22852122

-

خیابان دکترشریعتی -حسینیه ارشاد-خیابان قبا- بلوار شهرزاد-خیابان علیپور مشکانی

3

   

خانم دکتر آناهیتا کشاورزی

دبیر کمیته تخصیص و بیمه سلامت

   

22858533

-

خیابان دکترشریعتی-حسینیه ارشاد-خیابان قبا- بلوارشهرزاد-خیابان علیپورمشکانی

4

   

شاهرخ رامزی

معاون برنامه ریزی، مدیریت و توسعه منابع

   

22858582

-

خیابان دکترشریعتی-حسینیه ارشاد- خیابان قبا- بلوارشهرزاد- خیابان علیپورمشکانی

5

   

سید محمد منقمی راد

مدیر کل دفتر مرکزی حراست

   

22856577

22847802

-

خیابان دکترشریعتی-حسینیه ارشاد- خیابان قبا- بلوارشهرزاد- خیابان علیپورمشکانی

6

   

صادق دبیری

مدیرکل حوزه هیات مدیره ومدیر عامل

   

22845722

-

خیابان دکترشریعتی-حسینیه ارشاد- خیابان قبا- بلوارشهرزاد- خیابان علیپورمشکانی

7

   

مهندس محمد  هاشمی

مدیرکل روابط عمومی واموربین الملل

   

22844757

-

خیابان دکترشریعتی-حسینیه ارشاد- خیابان قبا- بلوارشهرزاد- خیابان علیپورمشکانی

8 دکتر کوروش فرزین معاون بیمه و خدمات سلامت
9 مهندس رضا میلانی معاون آمار، فناوری اطلاعات و ارتباطات
10 دکتر عزت اله گل علی زاده عضو هیات مدیره و قائم مقام مدیر عامل در امور استان ها
11 دکتر پیروزیان مدیر کل دفتر ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات
12 دکتر حقدوست مشاور مدیر عانمل
13 دکتر تارا مشاور مدیر عامل
14 دکتر علی شجاعی سرپرست مرکز تحقیقات و مطالعات بیمه ای
15 آقای ترابی مدیر کل دفتر حقوقی

سازمان اورژانس کشور

 

ردیف

   

نام ونام خانوادگي

سمت

   

تلفن

نمابر

نشاني

1

   

دکترپیرحسین کولیوند

رئیس اورژانس کشور    

81454115

-

شهرک قدس -بلوارفرحزادی- بلوارایوانک -ساختمان ستاد مرکزی بلوک a -طبقه 7

2     دکترحمیدرضا لرنژاد قائم مقام     81455688 - شهرک قدس-بلوارفرحزادی-بلوارایوانک - ساختمان ستادمرکزی-بلوک a -طبقه 7
3     دکترمحمد فتحی معاون پشتیبانی     49231412 - شهرک قدس-بلوارفرحزادی-بلوارایوانک - ساختمان ستاد مرکزی-بلوکa طبقه7
4     دکترحسن نوری معاون فنی و عملیات     81454099 - شهرک قدس-بلوارفرحزادی- بلوارایوانک - ساختمان ستادمرکزی -بلوک a طبقه 7
5     دکترنفیسه میرکتولی معاون آموزش     81454015 - شهرک قدس-بلوارفرحزادی- بلوارایوانک - ساختمان ستاد مرکزی-بلوک a طبقه7
6     دکترحمیدرضا خانگه قائم مقام بحران     81454539 - شهرک قدس- بلوارفرحزادی- بلوارایوانک -ساخمان ستاد مرکزی-بلوک a طبقه 7
9     - مدیرروابط عمومی     44896374 - شهرک قدس- بلوارفرحزادی- بلوار ایوانک - ساختمان ستاد مرکزی - بلوک a طبقه 7

هیأت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران

ردیف

   

نام ونام خانوادگي

سمت

   

تلفن

نمابر

نشاني

1

    دکترمهدی یوسفی

رئیس هیات امنای صرفه جوی ارزی در معالجه بیماران

   

۴۲۶۰۱۰۰۰۰ داخلی ۳۱۵ و۳۰۶

۸۸۸۰۷۲۴۴

خیابان طالقانی-بین خ حافظ ونجات اللهی-پلاک ۳۶۶

2

   

علیرضا مهران پور

ذیحساب ومدیر کل امور مالی

   

۴۲۶۰۱۰۰۰۰داخلی ۵۱۹

۸۸۸۰۷۲۴۴

خیابان طالقانی-بین خ حافظ ونجات اللهی پلاک ۳۶۶

3

   

هومن نریمانی

مدیرکل طرح و برنامه

   

۴۲۶۰۱۰۰۰ داخلی ۲۰۳

۸۸۸۰۷۲۴۴

خیابان طالقانی-بین خ حافظ  ونجات اللهی- پلاک ۳۶۶ 

4

   

دکتر محمد حسین دشتی

رئیس اداره بازرگانی داخلی و خارجی

   

۴۲۶۰۱۰۰۰ داخلی ۳۲۲

۸۸۸۰۷۲۴۴

خیابان طالقانی-بین خ حافظ ونجات اللهی پلاک ۳۶۶

5

   

مجتبی ترکمن

مدیر منابع انسانی وپشتیبانی

   

۴۲۶۰۱۰۰۰ داخلی ۱۴۹

۸۸۸۰۷۲۴۴

خیابان طالقانی - بین خ حافظ ونجات اللهی پلاک ۳۶۶

6

   

دکتر عبدالرضا برزگر

مدیر امور حقوقی و امور قراردادها

   

-

۸۸۸۰۷۲۴۴

خیابان طالقانی-بین حافظ ونجات اللهی -پلاک ۳۶۶

7

   

سید مصطفی جوزی

مدیر حراست

   

۴۲۶۰۱۰۰۰ داخلی ۲۰۵

۸۸۸۰۷۲۴۴

خیابان طالقانی-بین حافظ ونجات اللهی پلاک ۳۶۶

8

   

پوینده کریم پور

مسئول روابط عمومی

   

۴۲۶۰۱۰۰۰ داخلی

۸۸۸۰۷۲۴۴

خیابان طالقانی- بین حافظ ونجات اللهی پلاک ۳۶۶


 

 

 

 


نسخه چاپي ارسال به دوست

يکشنبه ١٩ آذر ١٣٩٦ - ١٠:٠٠ / شماره خبر: ٢٧٨٨١ / تعداد نمايش: 378832

برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج