وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

تلفن مديران ارشد ستاد مركزي

مقام محترم وزارت و معاونان

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

نمابر

آدرس

-

تلفنخانه

-

88363560

الی 80

-

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی

1

دکتر سید حسن قاضی زاده هاشمی

وزیر

88363560

الی80

88364111

شهرک قدس- بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

2

دکتر ایرج حریرچی

قائم مقام و معاون کل وزارت بهداشت در مان و آموزش پزشکی

88363560

الی80

88364111

شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

3

دکتر باقر لاریجانی

معاون آموزشي و دبیر شورای آموزش پزشکی

88363976

88363977

88363983

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی

4

دکتر سید علی صدرالسادات

معاون توسعه مديريت و منابع

81452925

81452937

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی

5

دکتر غلامرضا اصغری

معاون وزیر ورئیس سازمان غذاودارو

66707621

66467266

66705868

خيابان انقلاب - خ فخررازي - ساختمان شماره 3 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

6

دکتر رضا ملک زاده

معاون تحقیقات وفناوری

81455152

_

شهرك قدس- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوک A

7

دکتر قاسم جان بابایی

معاون درمان

81454646

_

شهرك قدس- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوک A

8

دکتر علیرضا رییسی

معاون بهداشت

81455060

88363857

شهرک قدس -بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی-بلوکA

9

دکتر علی اکبر حقدوست

معاون برنامه ریزی راهبردی وهماهنگی

81454820

81454825

88385581

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی-بلوکA

10

دكتر محمدرضا فراهانی

معاون فرهنگی و دانشجویی

81455440

-2

-

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی -بلوکA

11

دكتر سید محمد هادی ایازی

معاون امور اجتماعی

81453154

-

شهرك قدس بلوار فرحزادي بلوار ايوانك ساختمان ستاد مركزي

12

دکترمریم حضرتی

معاون پرستاری

81454661-81454663

81454370

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

13

دکتر حسن امامی رضوی

قائم مقام وزیر در امور دانشگاهها

814552300

_

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

14 دکترابراهیم گلمکانی معاون حقوقی وامور مجلس

81454815

81454816

-

شهرک قدس-بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک - ساختمان ستاد مرکزی

حوزه وزارتي

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

نشاني

1

سید رضا سید علی خانی

رئیس مرکز حراست

81455555

88363612

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی

2

دكتر محسن اسدی لاری

قائم مقام وزیر در امور بین الملل

88363714

88363715

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی

3

دکتر حسین کشاورز

مشاور وزیر و مدیر کل حوزه وزارتی

88363560 الي 80

88364111

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی

4

دکتر حسین کشاورز

نماینده وزیر و سرپرست دفتر هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری

81453235

88363585

88363585

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی – بلوک A – طبقه 2

5

دکترمحمد توکلی

مشاور و مدیرکل دفتربازرسی و ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

81455702

-

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی –

6

دکتر عباس زارع نژاد

مشاور و رئیس مرکز روابط عمومی واطلاع رسانی

81454421

81454445

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی – بلوک A

7

دکتر ایرج حریر چی

نماینده وزیر بهداشت در هیات مرکزی گزینش

5-88363594

5-88363594

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی – بلوک B- طبقه 13

8

دکتر سیدمحمود تارا

رئیس دفتر آمار و فناوری اطلاعات

81453682

81453695

88364383

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی-بلوک A-طبقه پنجم

9

دکتر محمود خدادوست

مشاور و مدیر کل دفتر طب سنتی ایرانی- اسلامی

81454330

81454457

شهرک قدس- بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستادمرکزی-بلوکA

مشاوران وزیر

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

نشاني

1

دکتر مصطفی قانعی

مشاور وزیر ودبیر شورای فن آوری سلامت

88363560-80

88363971

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوک B- طبقه چهاردهم- دفتر مشاوران

2

دکتر داوود دانش جعفری

مشاور عالی وزیر در امور زیر بنایی و تحول در نظام سلامت

81453154

_

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی-بلوک A

3

دکتررسول دیناروند

مشاور وزیر

88363560-80

_

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

4

دکتر سید جواد حاجی میراسماعیل

مشاور ونماینده وزیر در شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی

88363560-80

_

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

5

دکتر حاجی آخوندی

مشاور وزیر در امور طب سنتی و گیاهان دارویی

88823949

88821554

ایرانشهر شمالی- نبش کوچه شریف- ساختمان شماره 5- وزارت متبوع- طبقه دوم

6

دکترسید جمال الدین سجادی

مشاور وزیر در امور آموزشی و تحقیقاتی

88364230

88364234

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی -

7

نصرالله فتحیان

مشاور وزیر در بهداری رزمی

85 و 88764654

88545026

خیابان سهروردي- نبش خ شهيد قندي- پلاك 20

8

دکتر حسن امین لو

مشاور وزیر در امر برنامه و بودجه

81455270

88363721

شهرک قدس-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی -بلوکA- طبقه 15

9

دکتر صدری زاده

مشاورورئیس فرهنگستان علوم پزشکی در امور بهداشتی وبین و الملل

88645515

88645499

بزرگراه حقانی بعد از کتابخانه ملی فرهنگستان علوم پزشکی

10

دکتر پورجلالی

مشاور مالی

81452981

88364111

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی-

11

دکتر صیاد یوسفی

فرمانده بسیج مرکز بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

88363969

88363969

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی-

12

دکتر شهلا خسروی

مشاور وزیر در امور مامایی

88363560

-80

-

شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

13

دکتر ساره محمدی

مشاور وزیر در امور زنان

88363560

-80

-

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک- ساختمان ستاد مرکزی

14

دکتر سید محمود طباطبایی

مشاور وزیر در امر بیمارستانهای خصوصی کشور

88363560-80

_

شهرک قدس- بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

15

دکتر بهرام عین اللهی

مشاور ونماینده وزیر در شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی

88363560-80

_

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

16

دکتر محمد رضا ظفرقندی

مشاور وعضو منتخب وزیر در شورای آموزش پزشکی

88363560-80

_

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

17

دکتر باقر لاریجانی

مشاور ونماینده وزیر بهداشت در شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی

88363560-80

_

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

18

سید محمد هادی موسوی

مشاور وزیر در امور شاهد وایثارگران

88363560-80

_

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

19

دکتر محمد حسین نیکنام

مشاور وزیر در امور بین الملل

88363560-80

_

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

20

دکتر حسن بهبودی

مشاور وزیر و عضو شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی

88363560-80

_

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

21

دکتر حسین رحیمی

مشاور وزیر در امور سنجش ارزشیابی علم وفناوری

88363560-80

-

شهرک قدس -بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

22

دکترعلی اکبرسیاری

مشاور وزیر

88363560-80

-

شهرک قدس -بلوار فرحزادی -بلوار ایوانک -ساختمان ستاد مرکزی

23

دکتر علیر ضا استقامتی

مشاور وزیر و عضو منتخب وزیر در شورای آموزش پزشکی و تخصصی

883635620-80

-

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

24

دکتر سید رضا مجدزاده

رئیس موسسه ملی تحقیقات سلامت

88991112

-

شهرک قدس -بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

25

دکتر رضا ملک زاده

رئیس موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی

88363560-80

-

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

26

دکتر سعید تاملی

مشاور وزیر بهداشت در امور پزشکان عمومی

88363560-80

-

شهرک قدس- بلوار فرحزادی - بلوار ایوانک- ساختمان ستاد مرکزی

27

دکتر محمد جهانگیری

دبیر ستاد کشوری نظارت بر اجرای تعرفه

88363560-80

-

-

28

آقای رئیسیون

مشاور وزیر در امور مشارکتهای اقتصادی

-

سرپرست هیات امناء و صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران

81453056

-

-

29

دکتر حق دوست

مشاور وزیر و سرپرست رصدخانه اطلاعات نظام سلامت

88363560
الی80

-

شهرک قدس- بلوار فرحزادی - بلوار ایوانک- ساختمان ستاد مرکزی

30

دکتر سید عباس حسنی

مشاور وزیر در حوزه بازرگانی

88363560-80

-

شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک- ساختمان ستاد مرکزی

31 دکترسید حسن امامی رضوی مشاوروزیر - - شهرک قدس- بلوارفرحزادی -بلوارایوانک- ساختمان ستاد مرکزی
32 دکترمحمد اسماعیل اکبری مشاوروزیر - - شهرک قدس- بلوارفرحزادی-بلوارایوانک -ساختمان ستاد مرکزی
33 دکترمحمد هادی ایمانیه مشاوروزیردراموردانشگاه ها - - شهرک قدس-بلوارفرحزادی -بلوارایوانک -ساختمان ستاد مرکزی
34 دکترسیدامیرمحسن ضیایی مشاوروزیر - - شهرک قدس -بلوارفرحزادی-بلوار ایوانک - ساختمان ستاد مرکزی
35 دکترعلی جعفریان مشاورو نماینده وزیردرشورای آموزش پزشکی وتخصصی - - شهرک قدس-بلوارفرحزادی -بلوارایوانک -ساختمان ستاد مرکزی
36 محمد میرزابیگی مشاورودبیرستاد امورکارآفرینی و اشتغال - - شهرک قدس-بلوارفرحزادی-بلوارایوانک -ساختمان ستاد مرکزی
37 دکترخسرو حیدری مشاوروزیر -

 

 

شهرک قدس -بلوارفرحزادی- بلوارایوانک -ساختمان ستاد مرکزی

معاونت برنامه ریزی، هماهنگی

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

نشاني

1

دکترعلی اکبر حق دوست

معاون برنامه ریزی راهبردی و هماهنگی

81454820-81454825

88385581

شهرك قدس -بلوار فرحزادي -بلوار ايوانك-ساختمان وزارت بهداشت

2

دکتر محسن نجفی خواه

قائم مقام معاونت امور مجلس

81455517

_

شهرك قدس-بلوار فرحزادي -بلوار ايوانك-ساختمان وزارت بهداشت

3

دکتر حسن امین لو

مشاور وزیر و دبیر مجامع، شوراها و هیات امنا

81455270

-

شهرك قدس -بلوار فرحزادي-بلوار ايوانك-ساختمان وزارت بهداشت

4

دکتر حمید رضا صفی خانی

قائم مقام معاونت در امور برنامه ریزی

81455270

_

شهرك قدس -بلوار فرحزادي -بلوار ايوانك-ساختمان وزارت بهداشت

5

جواد افشاری

سرپرست دفتر امور حقوقی

81452791

88363859

88363971

شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک- ساختمان وزارت بهداشت

6

علی تراب

مسئول روابط عمومی

-81455568

-

شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک- ساختمان وزارت بهداشت


معاونت حقوقی و امور مجلس

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

نشاني

1

دکترابراهیم گلمکانی

معاون

81454815

81454816

-

شهرک قدس-بلوارفرحزادی-بلوارایوانک -ساختمان وزارت بهداشت

معاونت آموزشي

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

نشاني

1

دکتر باقر لاریجانی

معاون آموزشی و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی

81452891

88363983

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی-بلوکc

2

دکترسعیدعسگری

مشاور و قائم مقام مرکزملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی

81452891

88363983

شهرک قدس - بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک- ساختمان ستاد مرکزی -بلوکc

3

دکتر امیر احمد اخوان

معاون اجرایی

88364235

88363860

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوکc

4

دکتر سید محمد توانگر

مشاور و دبیر شورای مشاوران حوزه معاونت آموزشی

88393560-80

-

شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی - بلوکc

5

دکتر نیما رضایی

مشاور معاونت در امور بین الملل

8836356-80

-

شهرک قدس -بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک- ساختمان ستاد مرکزی- بلوک c

6

دکتر احمد خالق نژاد طبری

مشاور درتوسعه وگسترش آموزش علوم پزشکی

88364240

88364240

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوک c

7

دکتر علی بیداری

مدیر کل آموزش مداوم جامعه پزشكي

88363988

88363986

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوک c

8

محمد حسین پور کاظمی

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی

88364105

88364105

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوک A

9

دکتر سید محسن رحیمی

مدیر کل دانشجویان شاهد و ایثارگر

88363988

88364525

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوک C

10

دکتر رامتین حدیقی

رئیس مرکز خدمات آموزشی

88364536

88364536

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوک A

11

دکتر سید علی حسینی

مشاور وزیر ورئیس مرکز امور هیات علمی

88364227

88364227

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوک C

12

دکترسید حسن امامی رضوی

مشاور و دبیرشورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی

81452300

-

شهرک قدس- بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک- ساختمان ستاد مرکزی

13

دکتر آبتین حیدرزاده

دبیر شورای آموزش پزشکی عمومی

88364228

88364228

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوک C

14

دکترمحمد شریف زاده

دبیر شورای آموزش داروسازی و تخصصی

88364237

88364237

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوک C

15

دکتر جمشید حاجتی

دبیر شورای آموزش علوم پایه پزشکی بهداشت و تخصصی

88364533

88364533

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوک C

16

دکتر سید منصور رضوی

مشاور درحوزه برنامه ریزیهای آموزشی

88364227

-

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی C

17

دکتر پروین پاسالار

مدیر امور نخبگان و دانشجویان استعداد درخشان

88364224

88364116

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ستاد مرکزی -بلوک C

18

دکتر مهدی شادنوش

سردبیر فصلنامه علمی وپژوهشی طب وتزکیه

81452909

_

شهرک قدس -بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-بلوکC

19

دکتر مهدی محمدزاده

مشاور معاون آموزشی ودبیر کار گروه کشوری تجاری سازی و اقتصاد آموزش پزشکی

81452891

_

شهرک قدس -بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-بلوکc

20

دکتر علیرضا استقامتی

دبیر کمسیون انجمن های علمی گروه پزشکی

88364224

-

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-بلوکc

21

دکتر عطاء الله پور عباسی

دبیر کمیته تحقیق و توسعه

81452910

-

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-بلوکC

22

دکتر محمد علی محققی

مشاور معاون آموزشی و مسئول راه اندازیب دانشگاه طب سنتی اسلامی - ایرانی

81452891

-

-

23

دکتر جبرائیل نسل سراجی

معاون دبیر شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی و دبیر ستاد اجرایی سند آمایش سرزمینی آموزش عالی سلامت

81452891

-

-

24

دکتر مسعود یاوری

مسئول کمیته و اعتبار بخشی آموزشی بیمارستانهای آموزشی

88363560-80

-

-

25 دکتر سید امیر محسن ضیایی مشاورورئیس شورای مشاوران حوزه معاونت آموزشی - - -
26 دکتر شهرام یزدانی مشاور وعضو شورای مدیران حوزه معاونت آموزشی - - -
27 دکتر محمد عبداللهی مشاور درتحقق مرجعیت علمی درحوزه آموزش علوم پزشکی - - -
28 دکتراکبرفتوحی دبیرشورای گسترش دانشگاه ها - - -
29 دکتراسماعیل ایدنی قائم مقام دبیر شورای آموزش پزشکی وتخصصی - - شهرک قدس -بلوارفرحزادی-بلوارایوانک -ساختمان ستاد مرکزی

معاونت تحقيقات و فناوري

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

آدرس

1

دکتر رضا ملک زاده

معاون تحقیقات وفناوری

81455152

_

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-بلوکA-طبقه پانزدهم

2

دکتر شاهین آخوندزاده

قائم مقام معاونت تحقیقات وفناوری

81455152

_

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلور ایوانک-بلوکA-طبقه پانزدهم

3

دکتر اصغر عبادی فر

رئیس مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات و دبیر جشنواره رازی

81455181

-82

_

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-بلوکA-طبقه پانزدهم

5

دکترحسین وطن پور

رییس دفتر توسعه فناوری سلامت

81454325

_

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-بلوکA-طبقه سیزدهم

6

دکتراحسان شمسی گوشکی

دبیر کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی

81455152

_

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-بلوکA-طبقه پانزدهم

7

دکتر کاظم زنده دل

مسئول ثبت سرطان کشوری

81455152

-

شهرک قدس- بلوار فرحزادی - بلوار ایوانک- بلوکA-طبقه پانزدهم

8

دکتر پیام کبیری

رییس مرکز توسعه و هماهنگي اطلاعات وانتشارات علمی

81455158

_

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-بلوکA-طبقه سیزدهم

9

دکتر علی اکبری ساری

دبیر کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور

81454950

81454272

_

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-بلوکA-طبقه سیزدهم

10

دکتر قاسم جهانگرد

مشاور و رئیس دفتر معاونت و مدیر روابط عمومي

81455218

81455219

_

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-بلوکA-طبقه پانزدهم

11

دکتر مجتبی زارعی

دبیر شورای تحقیقات علوم پزشکی

88363560-80

-

شهرک قدس- بلوار فرحزادی - بلوار ایوانک

معاونت بهداشت

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

نمابر

نشانی

1

دکترعلیرضا رئیسی

معاون بهداشت

81455060

88363857

شهرک قدس- بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی-بلوکA-طبقه پانزدهم

2

دکتر افشین استوار

سرپرست دفترمدیریت بیماری های غیرواگیر

81455060

-

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی -بلوک A

3

دکترمحمد شریعتی

قائم مقام معاون بهداشت و رئیس مرکز مدیریت شبکه

81454803

_

شهرک قدس-بلوارفرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستادمرکزی-بلوکA-طبقه ششم

4

دکتر محمدمهدی گویا

رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر

81455005

_

شهرک قدس-بلوارفرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمانستادمرکزی-بلوک

5

دکتر محمد اسماعیل مطلق

مدیر کل دفتر سلامت جمعیت ،خانواده و مدارس

81454910

_

شهرک قدس -بلوار فرحزادی-بلوارایوانک-ساختمان ستاد مرکزی-بلوکA

6

دکتر خسرو صادق نیت

مدیر کل دفتر سلامت محیط و کار

81454120

_

شهرک قدس-بلوارفرحزادی-بلوارایوانک-ساختمان ستادمرکزی-بلوکA

7

دکتر احمد حاجبی

مدیر کل دفتر سلامت روانی ، اجتماعی و اعتیاد

81454961

_

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوارایوانک-ساختمان ستاد مرکزی-بلوکA

8

دکتر شهرام رفیعی فر

سرپرست دفتر آموزش وارتقای سلامت

81454980

_

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان مرکزی-بلوک

9

خانم دکتر زهراعبدالهی

سرپرست دفتر بهبود تغذیه جامعه

81454992

_

شهرک قدس -بلوارفرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی بلوکA

10

دکترعزیز اله عاطفی

مشاور ومعاون اجرایی معاونت بهداشتی

81455070

_

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزیAبلوک

11

دکترعلی اردلان

مشاور معاون بهداشت و سرپرست واحد مدیریت و کاهش خطر بلایا

81454230

_

شهرک قدس-بلوارفرحزادی-بلوارایوانک-ساختمان ستادمرکزی-بلوکA

12

دکتر سیامک سمیعی

مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت

81453061

-

شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک- ساختمان ستاد مرکزی

13

دکتر حمید صمد زاده

مشاور معاون بهداشت ورئیس اداره سلامت دهان و دندان

81454271

-

شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک- ساختمان ستاد مرکزی

14

حمید انصاری

مسئول روابط عمومی

81455524

-

شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک- ساختمان ستاد مرکزی

معاونت درمان

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

نمابر

نشانی

1

دکترقاسم جان بابایی

معاون درمان

81454646

81454708

شهرك قدس- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوک طبقه نهمA

2

دکترطیب قدیمی

قائم مقام معاون اجرایی

81454645

81454708

شهرک قدس-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی-بلوک A

3

دکتر علی ماهر

معاون در امور فنی و برنامه ریزی

81455486

81454708

شهرک قدس- بلوار ایوانک- ساختمان ستاد مرکزی-بلوکA - طبقه نهم

4

دکتر پیر حسین کولیوند

سرپرست سازمان اورژانس کشور

81454115

81454537

شهرک قدس-بلوار ایوانک-ساختمان مرکزی-بلوکAطبقه نهم

5

دکتر علیرضا اولیائی منش

مدیر کل دفتر ارزیابی فناوری و تدوین استاندارد و تعرفه سلامت

81454322-81454320

81454615

شهرك قدس- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوک A - طبقه هشتم

6

دکتربهزاد کلانتری

مدیر کل دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی

81454560

81454615

شهرك قدس- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوک A طبقه هفتم

7

دکترعلیرضا عسگری

مدیرکل دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان

81454410

81454696

شهرك قدس- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوک A طبقه هشتم

8

دکتر سیامک سمیعی

مدیر کل اداره امور آزمایشگاه های مرجع

81453061

81452383

شهرك قدس- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوک c- طبقه ششم

9

آرزو دهقانی

مسئول روابط عمومی

81455385

81454708

شهرك قدس- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوک A طبقه نهم

10

مهندس حسن باقری

مشاور معاونت درمان

81455319

81454708

شهرك قدس- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوک A - طبقه نهم

11

دکتر سید احمد حاجبی

مدیر کل دفتر سلامت روانی و اعتیاد

81454961

81456517

شهرک قدس- بلوار ایوانک- ساختمان ستاد- بلوکAطبقه نهم

معاونت توسعه مديريت و منابع

رديف

نام ونام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

نشاني

1

دکتر صدرالسادات

معاون توسعه مدیریت و منابع


81452925

81452937

88363588

ستاد مرکزی وزارت بهداشت بلوک cطبقه 13 معاونت توسعه

2

دکتر مصطفی پریدار

قائم مقام معاونت توسعه مدیریت و منابع و مدیر کل امور پشتیبانی و خدمات رفاهی


88363731

88363732

ستاد مرکزی وزارت بهداشت بلوکc طبقه 2 معاونت توسعه

3

دکتر کامیار یغمائیان

مشاور و رئیس دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع

88363728

88363588

ستاد مرکزی وزارت بهداشت بلوک cطبقه 13 معاونت توسعه

4

دکتر غلامحسین صالحی زلالی

مشاور معاونت توسعه مدیریت و منابع

81452952

88363588

ستاد مرکزی وزارت بهداشت بلوک c- طبقه 13

5

دکترداریوش مهدوی

مشاور معاونت توسعه مدیریت ومنابع

81452952

88363588

ستاد مرکزی وزارت بهداشت بلوک cطبقه 13

6

دکتر جلیل کاوه

مشاور معاونت توسعه مدیریت و منابع

81452952

88363588

ستادمرکزی وزارت بهداشت بلوک c طبقه 13

7

دکتر غلامرضا خاکی

مسئول کمیته طراحی و تدوین برنامه جامع حوزه معاونت توسعه

81452952

88363588

ستاد مرکزی وزارت بهداشت- بلوک c- طبقه 13

8

بیوک مردانی

مشاور معاونت توسعه مدیریت و منابع

81452952

88363588

ستاد مرکزی وزارت بهداشت بلوک cطبقه 13

9

احمد ماهی

مدیر کل منابع انسانی

88363850

88363849

ستاد مرکزی وزارت بهداشت بلوک cطبقه 10

10

دکتر مسعود ابوالحلاج

رئیس مرکز بودجه و پایش عملکرد

7- 88363725

88363727

ستاد مرکزی وزارت بهداشت بلوک c طبقه 10

11

دکتر محمد حسین سالاریان زاده

رئیس مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری

88363842

-3

88363844

ستاد مرکزی وزارت بهداشت بلوک cطبقه 11

12

مهندس امیرساکی

مدیر کل دفتر منابع فیزیکی و امور عمرانی

88363724

88363841

ستاد مرکزی وزارت بهداشت- بلوک c- طبقه 11

13

اصغر کوهی

ذيحساب و مديركل امورمالي

86364102

88364101

ستاد مرکزی وزارت بهداشت بلوک cطبقه 3

14

جلیل رجب کردی

مشاور معاونت توسعه مدیریت و منابع

81452952

81452952

ستاد مرکزی وزارت بهداشت بلوکc طبقه 13

15

مهدی امین زاده

مسئول روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت ومنابع

81452952

88363588

ستاد مرکزی وزارت بهداشت بلوک c طبقه13 معاونت توسعه

حوزه مديريت و هماهنگي امور بازرگاني

رديف

نام ونام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

آدرس

1

دكتر سید عباس حسنی

قائم مقام وزیر در امور اقتصادی وبازرگانی ورئیس مرکز مدیریت وهماهنگی امور بازرگانی

81453056-9

88363587

88363587

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی – بلوك A- طبقه دوم

معاونت فرهنگی، دانشجویی

رديف

نام ونام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

نشاني

1

دکتر محمدرضا فراهانی

معاونت فرهنگی، دانشجویی

81455440

-2

88364384

شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک -ساختمان ستاد مرکزی -بلوکA- طبقه 14

2

دکتر محمد تاج فرد

مشاور اجرایی ، معاونت فرهنگی ، دانشجویی و

81455440-2

88364384

شهرک قدس-بلوار فرحزادی، بلوار ایوانک، ساختمان ستاد مرکزی، بلوکA، طبقه 14

3

جلال نژاد جواد

مدیر کل، معاونت فرهنگی، دانشجویی

81455440-2

88364384

شهرک قدس- بلوار فرحزادی، بلوار ایوانک، ساختمان ستاد مرکزی، بلوک A، طبقه 14

4

دکتر بهرام علی قنبری هاشم آبادی

مشاور علمی، پژوهشی و قائم مقام اجرایی معاونت فرهنگی، دانشجویی

81455495

88694384

شهرک قدس- بلوار فرحزادی - بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی - بلوک A- طبقه 14

5

مهدی صالحی

رئیس دفتر و مدیر اجرایی معاونت فرهنگی، دانشجویی

81455440

-2

88364384

شهرک قدس-بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی-بلوک A-طبقه 14

6

دکتر حسام الدین علامه

مدیر کل فرهنگی معاونت فرهنگی ، دانشجویی

814554949

88364384

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی-بلوک A-طبقه 14

7

دکتر نبی مطلبی

مدیر کل دانشجویی معاونت فرهنگی ، دانشجویی

81455494

88364384

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی-بلوکA-طبقه 14

8

دکتربحرالعلومی

رئیس مرکز قرآن و عترت (ع)

88944952

88925611

88925607

خ ولیعصر -بالاتر از چهارراه طالقانی نبش کوچه گیلان

9

دكتر وحيد صرامي

دبیر شورای مرکزی انضباطی

88946919

88944121

88946919

88944721

خ ولیعصر- بالاتر از چهارراه طالقانی-نبش کوچه گیلانی

10

مهدی معماری

مدیر روابط عمومی

81455456

-

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی -بلوک A

اداره کل دفتر طب سنتی ایرانی- اسلامی

رديف

نام ونام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

نشاني

1

دکتر محمود خدادوست

مشاور و مدیر کل دفتر طب سنتی ایرانی- اسلامی

81454330

81454457

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی -بلوک A

2

دکتر مجید خلیلی

مشاور و معاون اجرایی

81454339

81454457

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی -بلوک A

3

دکتر مهدی یوسفی

مدیردفتر توسعه سلامت

81454339

81454457

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی -بلوک A

4

دکتر علیرضا عباسیان

مدیر دفتر تعالی طب سنتی

81454339

81454457

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی -بلوک A

سازمان غذا و دارو

رديف

نام ونام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

نشاني

1

دکترغلامرضا اصغری

معاون وزير و رئیس سازمان غذا ودارو

66405598

66705868

خ انقلاب -خ فخررازی-سازمان غذا ودارو

2

دکترعبدالمجید چراغعلی

مشاوراجرایی وسیاست گذاری

66405598

66705868

خ انقلاب - خ فخررازی - سازمان غذا ودارو

3 مهندس مهدی الوندی مشاوردراموربرنامه ریزی عملیاتی وپایش برنامه های سازمان 66405598 66705868 خ انقلاب - خ فخررازی-سازمان غذا ودارو

4

دکتر محمد حسین حریری

معاون توسعه مدیریت ومنابع

61927102

66417251

خ انقلاب- خ فخر رازی -سازمان غذا ودارو

5

دکتر فرزاد پیرویان

معاون طرح و برنامه

66405598

-

خ انقلاب-خ فخررازی- سازمان غذا و دارو

6

دکتراکبربرندگی

مدیرکل اموردارو و مواد تحت کنترل

66405598

-

خ انقلاب-خ فخررازی-سازمان غذا ودارو

7

دکتر شکوفه نیک فر

معاون تحقیق و توسعه

66466930

-

خ انقلاب - خ فخررازی-سازمان غذا ودارو

8

دکتر هدایت حسینی

مدیر کل نظارت و ارزیابی مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی

66467494

66467269

خ انقلاب- خ فخررازی -سازمان غذا ودارو

9

دکتربهرام دارایی

رئیس مرکز آزمايشگاههاي مرجع كنترل غذا و دارو وتجهیزات پزشکی

66406174

66404330

خ امام خميني - نرسیده به تقاطع ولیعصر -مرکز آزمایشگاه های کنترل غذا ودارو

10

دکتر شهریاراسلامی تبار

مدیرکل دفتربازرسی، پاسخگویی به شکایات وامور حقوقی

66466062

66469123

خ انقلاب - خ فخر رازی سازمان غذا ودارو

11

دکترمحمود بیگلر

مدیرکل امورتجهیزات وملزومات پزشکی

88890857

88934577

خ ولیعصر-بالاتر از میدان ولیعصر-کوچه دانش کیان

12

دکتر امیر حسین جمشیدی

مدیر کل داروهای طبیعی وسنتی

66405568

66405568

خ انقلاب - خ فخر رازی-سازمان غذا ودارو

13

دکتر عبدالعظیم بهفر

سرپرست اداره کل منابع انسانی وپشتیبانی

66405598

خ انقلاب-خ فخررازی-سازمان غذاودارو

14

مهندس محمد هاشمی

مدیر روابط عمومی

66405569

667055868

خ انقلاب-خ فخررازی- سازمان غذا ودارو

15

دکتر رویا خسرو خاور

رئیس مرکز تحقیقات آزمایشگاهی غذا ودارو

66463613

66463613

خ امام خمینی-نرسیده به تقاطع ولیعصر -مرکز آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا ودارو

16

شاهرخ افتخاری

ذیحساب و مدیر کل امور مالی

66404223

66400080

خ انقلاب-خ فخررازی-سازمان غذا ودارو

17 دکترشکوفه نیکفر دبیرشورای بررسی وتدوین داروهای ایران 66404223 66400080 خ انقلاب - خ فخررازی-سازمان غذا ودارو
18 عباس مهد یزاده مدیرکل دفترراهبری وپایش امور استانها 66404223 66400080 خ انقلاب - خ فخررازی- سازمان غذاودار

19

دکتراکبرعبدالهی اصل مدیرکل دفترفناوری اطلاعات وسامانه های سلامت

66405598

-

خ انقلاب-خ فخررازی-سازمان غذا ودارو

سازمان انتقال خون

رديف

نام ونام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

نشاني

1

دكترعلی اکبر

پور فتح الله

مديرعامل سازمان انتقال خون ايران

88601581-2

88601580

بزرگراه شهید همت -جنب دانشگاه علوم پزشکی -سازمان انتقال خون ایران

2

دکتر غلامرضا توگه

مشاور عالی مدیر عامل

88601581-2

88601580

بزرگراه شهید همت -جنب دانشگاه علوم پزشکی-سازمان انتقال خون ایران

3

دکتر فردین بلوچی

مشاور اجرایی مدیر عامل

88601581

-2

88601580

بزرگره شهید همت- جنب دانشگاه پزشکی- سازمان انتقال خون ایران

4

دکتر بشیر حاجی بیگی

مدیر کل دفتر مدیر عامل و روابط عمومی

88601545

888601555

بزرگراه شهید همت-جنب دانشگاه علوم پزشکی-سازمان انتقال خون ایران

5

دکتر صدیقه امینی کافی آباد

معاون تضمین کیفیت وکنترل کیفی

88601581

-2

88601580

بزرگراه شهید همت- جنب دانشگاه علوم پزشکی-سازمان انتقال خون ایران

6

دکتر بهادر کاظمی

معاون توسعه مدیریت ومنابع

88601542-3

88601542

بزرگراه شهید همت-جنب دانشگاه دعلوم پزشکی-سازمان انتقال خون ایران

7

دکتر کریم شمس اسنجان

معاون فنی و فناوری های نوین

88601581-2

88601580

بزرگراه شهید همت -جنب دانشگاه علوم پزشکی-سازمان انتقال خون ایران

8

دکتر مهتاب مقصود لو

قائم مقام و معاون آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون

88601573

88060717

بزرگراه شهید همت-جنب دانشگاه علوم پزشکی-سازمان انتقال خون ایران

9

دکترسید مرتضی طباطبایی

مدیر کل انتقال خون استان تهران

8956168

8959096

خ وصال شیرازی-پایگاه انتقال خون تهران

10

سید اردشیر تراب جهرمی

مشاور مدیر کل ومدیر کل دفتر مدیریت عملکرد وپاسخگویی به شکایات

88601588-9

88601589

بزرگراه شهید همت -جنب دانشگاه علوم پزشکی-سازمان انتقال خون ایران

11

دکتر فریبا صیقلی

مدیر همکاری های بین الملل و عضو شورای هکاری های بین المللی و نظارت بر سفر های خارجی کارکنان وزارت بهداشت

88601546

88601545

بزرگراه شهید همت- جنب دانشگاه علوم پزشکی -سازمان انتقال خون ایران

12

محمد ساداتی

رئیس هیات تخلفات اداری

88601501-30

88601555

بزرگراه شهید همت-جنب دانشگاه علوم پزشکی -سازمان انتقال خون ایران

13

دکتر بشیر حاجی بیگی

مدیر روابط عمومی

88601546

88601545

بزرگراه شهید همت- جنب دانشگاه علوم پزشکی- سازمان انتقال خون

انستیتوپاستور ایران

رديف

نام ونام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

نشاني

1

دکترعلیرضا بیگلری

رئیس انستيتو پاستور ايران

66954321

66468760

خیابان پاستور- خیابان 12 فروردین- پلاک 69

2

دکتر وحید بنی اسدی

مدير روابط عمومي

66409467

66409467

خیابان پاستور- خیابان 12 فروردین- پلاک 69

صندوق رفاه دانشجویان

رديف

نام ونام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

نشاني

1

دکتر مجید مشکینی

رئیس صندوق رفاه دانشجویان

88946251

88946252

88944432

88946253

خ وليعصر – بالاتر از خيابان آيت الله طالقاني – نرسيده به كوچه گيلان – پلاك 1605- ساختمان ولیعصر

2

آقای دکتر محمود صمدپور

مدیر روابط عمومی

84212161

_

خ وليعصر – بالاتر از خيابان آيت الله طالقاني – نرسيده به كوچه گيلان – پلاك 1605ساختمان ولیعصر

سازمان بیمه سلامت ایران

رديف

نام ونام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

نشاني

1

مهندس طاهر موهبتی زهان

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل

22856578

22845734

-

خیابان دکترشریعتی- حسینیه ارشاد-خیابان قبا- بلوارشهرزاد- خیابان شهید علیپورمشکانی

2

دکترعلی حسن زاده

رئیس هیات مدیره

22852122

-

خیابان دکترشریعتی -حسینیه ارشاد-خیابان قبا- بلوار شهرزاد-خیابان علیپور مشکانی

3

خانم دکتر آناهیتا کشاورزی

معاون بیمه خدمات سلامت

22858533

-

خیابان دکترشریعتی-حسینیه ارشاد-خیابان قبا- بلوارشهرزاد-خیابان علیپورمشکانی

4

مهندس غلامرضا عباس پاشا

معاون توسعه مدیریت ومنابع

22858582

-

خیابان دکترشریعتی-حسینیه ارشاد- خیابان قبا- بلوارشهرزاد- خیابان علیپورمشکانی

5

سید محمد رضا هاشمی نیا

مشاورمدیرعامل و مدیرکل دفترمرکزی حراست

22856577

22847802

-

خیابان دکترشریعتی-حسینیه ارشاد- خیابان قبا- بلوارشهرزاد- خیابان علیپورمشکانی

6

مهندس علی کرابی

مدیرکل دفترهیئت مدیره ومدی عامل

22845722

-

خیابان دکترشریعتی-حسینیه ارشاد- خیابان قبا- بلوارشهرزاد- خیابان علیپورمشکانی

7

دکترامیرمحمودی

مدیرکل روابط عمومی واموربین الملل

22844757

-

خیابان دکترشریعتی-حسینیه ارشاد- خیابان قبا- بلوارشهرزاد- خیابان علیپورمشکانی

كاربران عزيز؛ با عرض سلام و احترام چنانچه نظري در خصوص موارد فوق داريد و يا تمايل به اضافه كردن يا اصلاح مورد خاصي در اين صفحه داريد، خواهشمند است از طريق تكميل فرم زير، اطلاع دهيد تا بررسي و اقدام شود.

نسخه چاپي ارسال به دوست

سه شنبه ١١ مهر ١٣٩٦ - ١٠:٠٠ / شماره خبر: ٢٧٨٨١ / تعداد نمايش: 253696

برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج