وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

تلفن رئيس و معاونين دانشگاه هاي علوم پزشكي- قسمت 2: ت- س

قسمت 2: ت – س (تبریز، تربت حیدریه، تهران، جهرم، جیرفت، خراسان شمالی، خمین، دزفول، رفسنجان، زابل، زاهدان، زنجان، ساوه، سمنان، سبزوار، سیرجان)

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

پست الکترونیک

نشاني

1

دکتر محمد حسین صومی

رئیس دانشگاه

33346103

33346147

333342761

041

hancellor@tbzmed

خ آزادی- خ گلگشت

2

دکتر جعفر صادق تبریزی

معاون بهداشتی

32330184

32330196

041

tabrizijs@tbzmed.ac.ir

آخر خیابان ثقه الاسلام-منبع آب مرکز بهداشت

3

دکتر علی تقی زادیه

معاون درمان

33356420

33356820

33340209

041

alitaghizadieh@yahoo.com

خ آزادی-انتهای خ گلگشت –روبروی دانشکده دندانپزشکی

4

دکتر سعید اصلان آبادی

معاون آموزشی

33341289

33355951

041

aslanabadis@hotmil.com

خ آزادی- انتهای خ گلگشت ساختمان مرکز شماره2دانشگاه

5

دکتر محمد آقازاده

معاون دانشجویی و فرهنگی

33363766

33363767

33355950

041

Aghazadem.yahoo.com

خ آزادی- انتهای خ گلگشت ساختمان مرکز شماره 2 دانشگاه

6

دکتر مسعود فقیه دینوری

معاون پشتیبانی

33559343

33361018

33359670

041

pouraghaeim@yahoo.com

خ آزادی- انتهای خ گلگشت ساختمان مرکز شماره 1 دانشگاه

7

دکتر مسلم نجفی

معاون غذا و دارو

34424446

34424446

041

najafim@tbzmed.ac.ir

تبریز –انتهای خیابان راه آهن روبروی بوستان شنب غازان

8

دکتر محمدرضا رشيدي

معاون تحقيقات و فناوري

33357310

33357311

33344280

041

rashidi@tbzmed.ac.ir

خ آزادی- انتهای خ گلگشت ساختمان مرکز شماره 2 دانشگاه

9

دکتر سید جمال حسینی اقدم

مدیر روابط عمومی

33355941

33355941

041

Hoseinij@tazmed.ac.ir

خ آزادی- انتهای خ گلگشت ساختمان مرکز شماره 1 دانشگاه

10

دکتر سید یعقوب فتح الهی

رئیس دفتر دانشگاه

33346147

33342761

041

Asamin36@yahoo.com

خ آزادی انتهای خ کلکشت داخل دانشگاه تبریز ساختمان مرکزی

دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

پست الکترونیک

نشاني

1

دکتر سعید رضاقنبری زاده

رئیس دانشگاه

52226010

5228021

051

qanbarizadeh1@thums.ac.ir

خیابان قره نی- قره نی1- ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه

2

دکتر الهام بهره مند

معاون بهداشتی

52228027

52220220

051

Bahremande1@thums.ac.ir

تربت حیدریه-خیابان فردوسی شمالی-نبش فردوسی30

3

دکتر محمد رضا بهروز

معاون درمان

52239314

52236858

051

Behroozmr1@thums.ac.ir

ربت حیدریه- خیابان قره نی-نبش قره نی 12

4

دکتر حمیدرضا میری

معاون آموزشی و پژوهشی

52226114

52228021

051

Mirih1@thums.ac.ir

خیابان فردوسی شمالی -خیابان رازی- ستاد دانشکده

5

سید احمد نظام

معاون دانشجویی و فرهنگی

52246057

52228021

051

Nezama@thums.ac.ir

خیابان فردوسی شمالی-خیابان رازی-ستاد دانشگاه

6

دکتر عبدا... وکیلیان

مدیر توسعه مدیریت ومنابع

52228025

52245762

051

vakiliyana1@thums.ac.ir

خیابان قره نی- قره نی 1- معاونت توسعه دانشگاه

7

دکتر سیدسعید خطیبی

معاون غذا و دارو

52226112

52226112

051

khatibis1@thums.ac.ir

خیابان فردوسی شمالی-فردوسی34

8

غلامرضا میری

رئیس دفتر و مدیر روابط عمومی

52228026

52246030

051

Mirigh1@thums.ac.ir

خیابان قره نی- قره نی 1 - ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه


دانشکده علوم پزشکی تربت جام

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

پست الکترونیک

نشاني

1

دکترمحمد افکار

سرپرست دانشکده

52524520

52525113

051

nazarim@mums.ac.ir

تربت جام- خیابان شهید بهشتی

2

دکتر علی سپهری

معاونت آموزشی و پژوهشی

52523522

52521818

051

sepehria1@mums.ac.ir

تربت جام- خیابان شهید بهشتی

3

مهندس وحید دانش نادران

مدیر روابط عمومی

52525113

52525113

051

daneshv1@mums.ac.ir

تربت جام- خیابان شهید بهشتی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

پست الکترونیک

نشاني

1

دکترعباسعلی کریمی

رئیس دانشگاه

66405666

66419537

66419541

021

office@tums.ac.ir

بلوار کشاورز نبش خیابان قدس طبقه هشتم

2

دکتر محمد شریعتی

معاون بهداشت

66707529

63453104

021

shariati@tums.ac.ir

خیابان حافظ- تقاطع خیابان جمهوری-پلاک252- طبقه اول

3

دکتر صدف علیپور

معاون درمان

66760433

66707684

021

info@darmansina.tums.ac.ir

خیابان حافظ- تقاطع خیابان جمهوری-پلاک 252- طبقه دوم

4

دکتر محمد جلیلی

معاون آموزشی

66418595

66495947

021

tums_edu@tums.ac.ir

بلوار کشاورز نبش خیابان قدس طبقه هفتم- اتاق701

5

دکتر مصطفی محقق

معاون دانشجویی

88955541

88962554

021

Vsca@Tums.ac.ir

خیابان انقلاب خیابان قدس ساختمان 43

6

دکتر حسن توکلی

معاون توسعه، مدیریت و منابع

66413171

66418885

021

vcmdrp@tums.ac.ir

بلوار کشاورز نبش خیابان قدس طبقه پنجم

7

دکتر منان حاجی محمودی

معاون غذا و دارو

66977647

66412653

021

fdo.tums.ac.ir

خیابان انقلاب- خیابان قدس- نبش خیابان طالقانی-

8

دکتر مسعود یونسیان

معاون پژوهشی

2-88987381

88989664

021

afotouhi@Tums.ac.ir

بلوار کشاورز نبش خیابان قدس طبقه پنجم

9

دکترعلیرضا پاساپور

رئیس دفتر رییس دانشگاه مدیر روابط عمومی

88925071

88925072

021

tumspr@tums.ac.ir

بلوار کشاورز- خیابان فلسطین جنوبی- خیابان دمشق- پلاک 21- طبقه دوم

دانشگاه علوم پزشکی جهرم

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

پست الکترونیک

نشاني

1

دکتر محمد رحمانیان

سرپرست دانشگاه

54447760

54344002

071

m.rahmanian.jums.ac.ir

بلوار استاد مطهری-پردیس دانشگاه طبقه سوم-حوزه ریاست

2

دکتر مجید ارجمند

معاون بهداشتی

54345072

54345072

071

behdasht@jums.ac.ir

بلوار استاد مطهری پردیس دانشگاه

3

دکتر قهرمان بمانا

معاون درمان

54337060

54446991

071

darman@hums.ac.ir

بلوار استاد مطهری پردیس دانشگاه

4

دکتر روستازاده

معاون آموزشی

54331520

54440823

071

-

بلوار استاد مطهری -پردیس دانشگاه

5

حجت الاسلام والمسلمین زین العابدین دست داده

معاون دانشجویی و فرهنگی

54345000

54345000

071

dastdade@jmus.ac.ir

بلوار استاد مطهری -پردیس دانشگاه

6

دکتر مهدی مصلی نژاد

معاون توسعه و منابع انسانی

54340402

54340401

071

eimosalanezhad@yahoo.commehd

بلوار استاد مطهری-پردیس دانشگاه

7

دکتر ابوالفضل نیکو سیر

معاون غذا و دارو

54345036

54345037

071

nikosiar@jums.ac.ir

بلوار استاد مطهری-پردیس دانشگاه

8

دکتر کاووس صلح جو

معاون پژوهشی قائم مقام رئیس دانشگاه

54440821

54440821

071

sohjo@jums.ac.ir

بلوار استاد مطهری-پردیس دانشگاه

9

دکتر محمد جواد موحد

مسئول روابط عمومی

54336604

543336604

071

javad.movahed@gmail.com

بلوار استاد مطهری-پردیس دانشگاه

دانشکده علوم پزشکی جیرفت

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

پست الکترونیک

نشاني

1

دکتر محمدرضا محمدی ساردو

رئیس دانشگاه

43319085

43319084

034

Dr.mohamadi@jmu.ac.ir

ج میدان شاهد

2

دکتر یدا..رشیدی

معاونت توسعه

43319085

43315993

034

Dr.rashidi@jmu.ac.ir

ج میدان شاهد

3

دکتر اسدالله احمدی

معاونت بهداشتی

43266022

43266015

034

Dr.ahmadimadi@jmu.ac.ir

ج صاحب آباد

4

دکتر علی کمالی

معاونت آموزشی پژوهشی

43318084

43318084

034

Dr.kamail@jmu.ac.ir

ج بلوار پاسداران

5

دکتر قاسم شمس

معاونت درمان

43264516

43264529

034

dr.shams@jmu.ac.ir

ج خ پرستار

6

نعمت الله شفیعی

معاونت دانشجویی و فرهنگی

43318085

43318085

034

n.shafiee@jmu.ac.ir

ج بلوار پاسداران

7

دکتر محمد امیر پور

معاونت غذا ودارو

43213568

43214511

034

Dr.amirpour@jmu.ac.ir

ج خ قرنی

8

عباس حسام عارفی

سرپرست روابط عمومی و امور بین الملل

43319361

43315990

034

a.afzalihesam@jmu.ac.ir

ج میدان شاهد

9

نبی اله بهروز

رئیس دفتر دانشگاه

2319085

2319084

034

n.behroz@jmu.ac.ir

ج میدان شاهد

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

پست الکترونیک

نشاني

1

دکتر علی حق بین

رئیس دانشگاه

32222922

32222122

0583

-

میدان دولت، بلوار دولت، مقابل اداره ثبت احوال

2

دکتر سید احمد هاشمی

معاون بهداشتی

32222683

32242044

0583

a.hashemi@nkums.ac.ir

خ چمران- خ جمهوری اسلامی کوچه یادگار

3

دكترعلی نظری

معاون درمان

32210948

32210949

0583

-

خ طالقانی غربی -ابتدای بلوار فرودگاه

4

دکتر رضا گنجی

معاون آموزشی

32216144

32246144

0583

r.ganji@nkums.ac.ir

میدان دولت، بلوار دولت، مقابل ثبت احوال

5

دکتر محمود عباسی

معاون توسعه مدیریت و منابع

32222925

32222400

0583

am.abbasi@nkums.ac.ir

میدان دولت، بلوار دولت، مقابل اداره ثبت احوال

6

دکترعلی یوسفی

معاون غذا و دارو

32249001

32247202

058

-

خ شهید چمران-چمران 23-جنب مرکز بهداشت بجنورد

7

دکتر فریمان ابراهیم زاده

معاون دانشجویی و فرهنگی

32742441

32742441

0583

febrahimzade@nkums.ac.ir

بجنورد خ شریعتی جنوبی، کوچه شهید کریمی راد

8

دکترکاوه حجت

معاون تحقیقات وفناوری

32742088

32742088

0583

-

بجنورد خ شریعتی جنوبی- کوچه شهید کریمی راد

9 دکترعلی حجازی قائم مقام ورئیس دفترریاست 32222922 32222122 0583 - -

10

مهندس پیمان فیضی

مدیر روابط عمومی و اموربین الملل

32229588

32238116

0583

-

میدان دولت، بلوار دولت، مقابل اداره ثبت احوال


دانشکده علوم پزشکی خمین

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

پست الکترونیک

نشاني

1

دکتر جواد جواهری

سرپرست دانشکده

46224142

46223430

086

javadjavaheri1969@gmail.com

خمین- خ آزادی

2

دکتر محمد تقی عظیمی

سرپرست معاون توسعه مدیریت و منابع

46229231

46223430

086

-

خمین- خ آزادی

3

دکتر شهرام فاضلیان

سرپرست معاون درمان

46332216

46331216

086

dr.shahram.fazelian.83@gmail.com

خمین- میدان مدرس- بلوار شهید بهشتی

4

محمد علی عروجی

سرپرست معاون بهداشتی

46222624

46222624

086

orouhhji56@yahoo.com

خمین بلوار قدس

5

دکتر محمد تقی عظیمی

سرپرست مدیریت غذا و دارو

46232954

46232953

086

-

خمین- خ تختی

6

هادی محمدی

سرپرست دفتر ریاست و روابط عمومی

46224142

46223430

086

hady_1361@yahoo.com

خمین - خ آزادی

دانشگاه علوم پزشکی دزفول

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

پست الکترونیک

نشاني

1

دکتر یوسف پریدار

رئیس دانشگاه

42428201

-

061

saemi@dums.ac.ir

دزفول ، بلوار 15 خردادخ پست نبش دادگستری

2

دکتر منصور ترابی نیا

معاون آموزشی

42429531

-

061

torabi.m@dums.ac.ir

کوی آزادگان

3

دکتر علیرضا خسروپناه

معاون توسعه مدیریت و منابع

42428201

-

061

khosropanah.a@dums.ac.ir

دزفول، بلوار 15 خرداد، خ پست نبش دادگستری

4

دکتر مهدیه توکلی

معاون بهداشتی

42538118

-

061

tavakoli.f@yahoo.com

خیابان روستا، میدان حضرت رقیه(س)

5

دکتررضا فاتحی

معاون درمان

42530722

-

061

Fatehi.r@dums.ac.ir

بیمارستان افشار

6

دکتر اسداله سلمانپور

معاون غذا ودارو

42530722

-

061

salmanpoor.a@dums.ac.ir

بیمارستان افشار

7

دکتر بهروز اسماعیل چنگی

معاون دانشجویی وفرهنگی

42429531

-

061

chegeni.b@dums.ac.ir

کوی آزادگان

8

دکتر فریدون نیروزاد

معاون پژوهشی

42429731

 

061

Niroozad.f@dums.ir

کوی آزادگان

9

مهندس فریدون جعفریان فر

رئیس اداره روابط عمومی

42428218

-

061

jafarian@Dums.ac.ir

دزفول ، بلوار 15 خرداد، خ پست نبش دادگستری

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

پست الکترونیک

نشاني

1

ذکتر علی اسماعیلی ندیمی

رئیس دانشگاه

34280090

-1

34280092

034

office@rums.ac.ir

بلوار امام علی (ع)،سازمان مرکزی دانشگاه

2

دكتر احمد جمالي زاده

معاون بهداشتی

34256210

34259167

034

Behdasht@yahoo.com

رفسنجان –بلوار مدرس حوزه معاونت بهداشتی

3

دكتر محمد رضا میرزابیگی

معاون درمان

34280094

34280072

034

darman@rums.ac.ir

بلوار امام (ع)،سازمان مرکزی دانشگاه

4

دکتر حمیداستاد ابراهیمی

معاون آموزشی

34280097

34280097

034

-

بلوار امام علی (ع) سازمان مرکزی دانشگاه

5

دکتر محمدرضا حاجی زاده

معاون دانشجویی و فرهنگی

34255400

34256660

034

daneshjooei@rums.ac.ir

میدان فردوس

6

دکترعلی مظفری

معاون توسعه مدیریت و منابع

34280090

-91

34280092

034

poshtibani@rums.ac.ir

بلوار امام علی (ع) سازمان مرکزی دانشگاه

7 دکترعلی شمسی زاده معاون تحقیقات و فناوری 34280097 34280097 034 - بلوار امام علی -سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی

8

دکتر مهرنوش مهرابیان

معاون غذا و دارو

34282704-5

34282706

034

-

بلوار طالقانی- نبش کوچه طالقانی 22

9

دکترحمید نجم الدینی

معاون اجتماعی

34280090-1

34280092

034

-

بلوار امام علی (ع) سازمان مرکزی دانشگاه

10

ناصر محمدی

مدیر روابط عمومی

34280075

34280072

034

-

بلوار امام علی (ع)،سازمان مرکزی دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی زابل

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

پست الکترونیک

نشاني

1

دکتر علی اکبر نصیری

رئیس دانشگاه

32222069

32243867

32225150

054

-

خیابان شهید باقری-میدان جهاد ستاد مرکزی دانشگاه

2

دکتر اکبری زاده

معاون بهداشتی

32222035

32232023

054

-

خیابان شهید طالقانی –روبروی کارخانه یخ خراشادی

3

دکتر مهران حصارکی

معاون درمان

32222001

32222001

054

-

میدان جهاد-خیابان شهید باقری

4

دکتر کاوه تبریزیان

معاون آموزشی

32235322

32235320

054

-

مجتمع آموزشی دانشگاه

5

حسین شهدادی

معاون دانشجویی و فرهنگی

32232011

32232012

054

-

خ فردوسي- فردوسي 2- ساختمان معاونت دانشجويي- فرهنگي

6

دکتر نقی حیاط

معاون توسعه

32234699

32232023

054

-

خیابان شهید باقری-میدان جهاد - ستاد مرکزی دانشگاه

7

دکترعبدالحسين ميري

معاون غذا و دارو

32225275

32235280

054

-

خیابان شهید رجایی-جنب آزمایشگاه مرکزی

8

دکتر زهرا سپهری

معاون پژوهشی

32230768

32230770

054

 

مجتمع آموزشی دانشسگاه

9

حمید رضا بزی

مسئول روابط عمومی دانشگاه

32235309

32235309

054

-

خیابان شهید باقری-میدان جهاد ستاد مرکزی دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

پست الکترونیک

نشاني

1

دکتر محمود رضا میری بنجار

رئیس دانشگاه

3433295762-3

33294390

054

-

فلکه دکتر حسابی-بلوارجنت-پردیس-دع پ زاهدان

2

دکتر سید مهدی طباطبایی

معاون بهداشتی

33438801

32438800

054

-

بلوار بهداشت -میدان مشاهیر-

3

دکتر محمود ایمانی

معاون درمان

33294392

33294391

054

Dahmadei@yahoo.com

فلکه دکتر حسابی- بلوار جنت-پردیس دع پ زاهدان

4

دکتر منیژه خلیلی

معاون آموزشی

33295799

33295759

054

AHMOHAJH@yahoo.com

فلکه دکتر حسابی- بلوار جنت د ع پ زاهدان

5

دکتر محسن مسگرانی

معاون دانشجویی و فرهنگی

3425803

3425803

541

MMesgharni1@gmail.com

فلکه دکتر حسابی- بلوار جنت -پردیس دع پ زاهدان

6

دکتر علیرضا منصوری

معاون پشتیبانی

33295761

33295761

054

-

فلکه دکتر حسابی- بلوار جنت پردیس- دع پ زاهدان

7

دکتر علیرضا مبارکی

معاون غذا و دارو

33218784

33229787

054

-

بلوارمطهری-خیابان امداد

8

دکترمحمود زاده ثاقب

معاون تحقيقات و فناوري

33295796

33295796

054

-

میدان دکتر حسابی-پردیس دانشگاه زاهدان

9

دکتر عباسی

سرپرست روابط عمومی

33295765

33294390

054

-

میدان دکتر حسابی-پردیس دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی زنجان

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

پست الکترونیک

نشاني

1

دکترپرویز قزلباش

رئیس  دانشگاه

3342477-3

33420670

024

riasat@zums.ac.ir

بلوار آزادی -خیابان جمهوری-روبروی بیمه اسیا

2

دکتر محمدرضا صائینی

معاون بهداشت ورئیس مرکز بهداشت استان

33422810

334211015

024

zanjanhealth@zums.ac.ir

بلوار آزادی -خیابان جمهوری-روبروی بیمه آسیا

3

دکترمحمد رضا جمشسدی

معاون درمان

33567407

33567400

024

treatment@zums.ac.ir

دروازه ارک- جنب بیمارستان دکتر بهشتی

4

دکتر مهدی اسکندری

معاون آموزشی

33424767

33424769

024

education@zums.ac.ir

بلوار آزادی-خیابان جمهوری-روبروی بیمه آسیا

5

دکتر مهران محسنی

معاون فرهنگی واموردانشجویی

33470574

33470573

024

-

انتهای شهرک کارمندان-پردیس جامع دانشگاه-منتها علیه کوی اساتید

6

دکترمحمد رضا مهراسبی

معاون توسعه مدیریت و منابع

 

33424771-3

33421801

024

-

بلوار آزادی -خیابان جمهوری-روبروی بیمه آسیا

7

دکترجواد تاج کی

معاون غذا و دارو

33364980

33364981

024

vcfd@zums.ac.ir

خیابان امام پایین تر از چهارراه امیر کبیر

8

دکترعلیرضا شغلی

معاون تحقیقات و فناوری

33420677

33424770

024

research@zums.ac.ir

بلوار آزادی -خیابان جمهوری-روبروی بیمه آسیا

9

اسمعیل   رحمانی

مشاوررئیس دانشگاه و مدیرروابط عمومی

3342771-3

33420670

024

riasat@zums.ac.ir

بلوار آزادی- خیابان جمهوری-روبروی بیمه آسیا

دانشکده علوم پزشکی ساوه

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

پست الکترونیک

نشاني

1

دکتر جلیل کوهپایه زاده اصفهانی

رییس دانشکده

4224414

42223488

086

jkuhpayeh@yahoo.com

ساوه - خ شریعتی -ابتدای خیابان طالقانی

2

دکتر حبیب اله رضایی

سرپرست معاون توسعه مدیریت ومنابع

42220455

42223488

086

_

ساوه-خ شریعتی-ابتدای خیابان طالقانی

3

دکتر ناصر عباسی دزفولی

سرپرست معاون دارو ودرمان

4220648

42223488

086

_

ساوه - خ شریعتی -ابتدای خ طالقانی

4

دکتر حمید رضا عطار مقدم

سرپرست معاون آموزشی و پژوهشی

42243395

_

086

baradaran98@yahoo.com

ساوه - شهر صنعتی کاوه- انتهای منطقه مسکونی -خ یاس دانشکده پرستاری

5

دکتر رضا نظری

سرپرست معاون بهداشتی

42232030

42226653

086

_

ساوه -خ شریعتی-ابتدای خیابان طالقانی

6

دکتر محمد قربانلی

سرپرست معاون دانشجویی فرهنگی

42343395

_

086

_

ساوه- شهر صنعتی کاوه-انتهای منطقه مسکونی-خ یاس دانشکده پرستاری

7

اکرم نوری

سرپرست روابط عمومی

42220722

42223488

086

mohammadatarood@yahoo.com

ساوه-خ شریعتی-ابتئای خ طالقانی

دانشگاه علوم پزشکی سمنان

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

پست الکترونیک

نشاني

1

دکتر مهدی شادنوش

رئیس دانشگاه

33448996

334448999

023

mshadnush@gmail.com

بلوار بسیج - بعد از پل امیر کبیر - جنب نیروی انتظامی

2

دکترجعفر جندقی

معاون بهداشتی

334452355

33452557

023

ijandaghi@yahoo.com

بلوار بسیج - بعد از پل امیر کبیر- جنب نیروی انتظامی

3

دکتر علی گوهری

معاون درمان

33451342

33443850

023

poyan83@yahoo.com

بلوار بسیج - بعد از پل امیر کبیر- جنب نیروی انتظامی

4

دکترنوید دانایی

معاون آموزشی

33440225

33451346

023

Dr danai@gmail.com

بلوار بسیج - بعد از پل امیر کبیر- جنب نیروی انتظامی

5

دکتر محمد عموزاده خلیلی

معاون دانشجویی و فرهنگی

33441962

33432332

023

moh35@yahoo.com

بلوار بسیج - بعد از پل امیر کبیر - جنب نیروی انتظامی

6

دکتر محمد علی طاهری

معاون توسعه مدیریت و منابع

33448951-2

33448950

023

taheri0086@yahoo.com

بلوار بسیج - بعد از پل امیر کبیر-- جنب نیروی انتظامی

7

دكتر محمدكاظم زينعلي

معاون غذا و دارو

33333648

33333648

023

Mkzeinali@yahoo.com

بلوار مولوی-جنب مسجد آل محمد

8

دکتر علی رشیدی پور

تحقيقات و فناوري

33440225

33451346

023

Arashidy_pour44@yahoo.com

بلوار بسیج - بعد از پل امیر کبیر- جنب نیروی انتظامی

9

زهرا مهدیان

مدیر روابط عمومی

33448995

33448995

023

zahra_mahdiyan@yahoo.com

بلوار بسیج - بعد از پل امیرکبیر- جنب نیروی انتظامی

10

نعمت ا...قدس

رئیس دفتر دانشگاه

33448996

33448999

023

-

بلوار بسیج - بعد از پل امیر کبیر- جنب نیروی انتظامی


دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

پست الکترونیک

نشاني

1

دکتر علیرضا مسلم

رئیس دانشگاه

44011004

44011013

051

president@medsab.ac.ir

خیابان اسد ابادی جنب باغ ملیستاد مرکزی داشگاه- طبقه چهارم

2

دکترفاطمه نوده

معاون بهداشتی

44645520

44645136

051

vc.health@medsab.ac.ir

خیابان طالقانی مقابل حسینیه نجم معاونت بهداشتی

3

دکترمحمد نعمت شاهی

معاون درمان

44011028

44011014

051

vc.treatment@medsab.ac.ir

خیابان اسد آبادی جنب باغ ملی-ستاد مرکزی- طبقه سوم

4

دکترژیلا آگاه

معاون آموزشی

44011440

-

051

vc.education@medsab.ac.ir.

توحیدشهر مجتمع پردیس دانشگاه

5

مهندس محمد مهرپویان

معاون توسعه مدیریت ومنابع

44011031

4001024

051

vc.dmr@medsab.ac.ir

خیابان اسدابادی-جنب باغ ملی ستاد مرکزی دانشگاه طبقه دوم

6

دکتر ابوالقاسم ده نبی

معاون غذا و دارو

44011034

44011034

051

vcFD.medsab.ac.ir

خیابان اسدابادی جنب باغ ملی ستاد مرکزی دانشگاه طبقه دوم

7

دکترفرشته قراط

معاون تحقیقات وفناوری

44011319

-

051

vc.research@medsab.ac.ir

توحید شهر مجتمع پردیس دانشگاه

8

دکترعلی دلبری

معاون دانشجویی و فرهنگی

44011414

-

051

vc.sc@medsab.ac.ir

توحید شهر مجتمع پردیس دانشگاه

9

محمد باقرزاده

سرپرست روابط عمومی

44011085

44011085

051

-

خیابان اسد آبادی جنب باغ ملی ستاد مرکزی دانشگاه طبقه چهارم

دانشکده علوم پزشکی سیرجان

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

پست الکترونیک

نشاني

1

دکتر غلامعباس محمدی

رئیس دانشکده

42266407

42266408

034

-

سیرجان- بلوار سید جمال اسدآبادی- جنب پارک ترافیک شهربازی

2

دکتر موسی نصرالله پور

معاون توسعه مدیریت و منابع

42263052

42263052

034

-

سیرجان - خیابان تختی- کوچه بهداشت

3

دکتر غلامرضا جهانشاهی

معاون درمان

-

-

034

-

سیرجان- بلوار سید جمال اسدآبادی- جنب پارک - ترافیک شهربازی

4

دکتر سید محمد رضوی نسب

معاون بهداشتی

42262577

42262577

034

-

سیرجان- خیابان تختی- کوچه بهداشت

5

دکتر محمد موقری پور

معاون آموزشی، پژوهشی، دانشجویی، فرهنگی

42266407

42266408

034

-

سیرجان-بلوار سیدجمال اسدآبادی- جنب پارک شهربازی

6

سید علی آتشی پور

مدیر روابط عمومی

42266407

42266408

034

-

سیرجان- بلوار سیدجمال اسدآبادی- جنب پارک شهربازی

قسمت 1: الف – ب (آبادان، اسفراین، اراك، اردبیل، ارومیه، اصفهان، اهواز، ایلام، بابل، بندرعباس، بوشهر،‌ بیرجند)

قسمت 2: ت – س (تبریز، تربت حیدریه، تربت جام، تهران، جهرم، جیرفت، خراسان شمالی، دزفول، رفسنجان، زابل، زاهدان، زنجان، ساوه، سمنان، سبزوار، سیرجان)

قسمت 3: ش – ك (شاهرود، شهرکرد، شوشتر، شهید بهشتی، شیراز، شوشتر، توانبخشی و بهزیستی، فسا، قزوین، قم، کاشان، کردستان، کرج، کرمان، کرمانشاه)

قسمت 4: گ– ي (گناباد، گیلان، گلستان، لرستان، مازندران، مشهد، نیشابور، همدان، یاسوج، یزد، مجازی، وارستگان)

كاربران عزيز؛ با عرض سلام و احترام چنانچه نظري در خصوص موارد فوق داريد و يا تمايل به اضافه كردن و يا اصلاح موردي در اين صفحه داريد، خواهشمند است از طريق تكميل فرم زير، اطلاع دهيد تا اقدام شود.

 

نسخه چاپي ارسال به دوست

سه شنبه ١١ مهر ١٣٩٦ - ١٠:٠٠ / شماره خبر: ٢٧٨٨٤ / تعداد نمايش: 66423

برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج