وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

گزارش فعاليت ها و اقدامات نظام سلامت کشور در نيمه اوّل دولت دهم (عملکرد دو ساله شهريور 1388 الي شهريور 1390)

الف- دريافت فايل PDF

 

ب- متن كامل به شرح زير:

بسم الله الرّحمن الرّحیم

 

عناوين

 • حاكميت و سياست­گذاري
 • بهداشت
 • درمان
 • تجهيزات پزشكي
 • غذا و دارو
 • آموزشی
 • تحقیقات و فناوری
 • دانشجویی و فرهنگی
 • توسعه مدیریت و منابع

 

********************************************************

حاكميت و سياست­گذاري

********************************************************

·     تدوين لايحه و «برنامه پنجم توسعه در حوزه سلامت، آموزش و پژوهش پزشكي» شامل؛ 9 هدف كلي، 9 بسته اجرايي، 85 هدف راهبردي و 900 پروژه. تشكيل كارگروه­هاي ويژه براي اجراي اقدامات كليدي قانون برنامه و تهيه برنامه­عملياتي سال 1390 از جمله اقداماتي است كه در اين خصوص انجام شده است.

·     در زمينه عوامل اجتماعي سلامت و عدالت در سلامت، اقداماتي هم­چون؛ تدوين سيستم پايش عدالت در سلامت، راه­اندازي شبكه تحقيقات عوامل اجتماعي تعيين كننده سلامت، ادغام رويكرد عوامل اجتماعي تعيين كننده سلامت در مراقبت­هاي اوليه سلامتي و تدوين مدل بومي ارزيابي اثرات سياست­ها، برنامه­ها و پروژه­هاي سلامت با تمركز عدالت در سلامت صورت گرفته است.

·     تدوين «نقشه تحول نظام سلامت» كه در اين راستا مطالعه‌اي در سه بخش مرور تجربيات ساير كشورها، بررسي آراء و نظرات ذينفعان در حوزه‌هاي مختلف و تهيه برنامه اقدام و برنامه‌ريزي عملياتي تدوين نقشه نظام سلامت انجام شد. هم­چنين به منظور تامين نيازمندي‌هاي اطلاعاتي در مراحل مختلف فرآيند تدوين نقشه، زير پروژه‌هاي نقشه سلامت طراحي شد كه در مرحله اجرا هستند. جلب مشاركت مديران، كارشناسان و ذينفعان نظام سلامت در تدوين نقشه جامع نقش عمده‌اي داشت.

·     اجراي «نقشه جامع علمي سلامت» كه در اين زمينه نسبت به برگزاري كارگاه آموزشي تدوين نقشه علمي براي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور و نظارت بر روند تدوين نقشه علمي دانشگاه‌ها اقدام شده است.

·     بعد از مدتي وقفه در تشكيل جلسات شوراي عالي سلامت، در سال 89 براي نخستين بار به درخواست وزارت متبوع اين شورا دو بار تشكيل جلسه داد و موضوعات مرتبط با سلامت را بررسي كرد.

·     تدوين «برنامه‌هاي اولويت‌دار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي» با مشاركت معاونين، مديران و كارشناسان نظام سلامت و ابلاغ آن از سوي مقام عالي وزارت در ابتداي سال جاري. اين اولويت­ها در حوزه‌هاي بهداشت، درمان، آموزش، تحقيقات، مديريت، دانشجويي- فرهنگي، غذا و دارو، امور مجلس، تجهيزات پزشكي و ساير برنامه‌هاي مشترك تعيين شده است.

·     «برنامه تدوين راهبردهاي كلان سلامت زنان» كه به مديريت دفتر امور زنان انجام شده بود در جلسات كارشناسي دبيرخانه شوراي سياست‌گذاري بررسي و با الحاق مصوباتي در زمينه ارتقاء سلامت همه­جانبه زنان با تاكيد بر شيوه زندگي سالم، مقابله با استرس و مهارت­هاي زندگي و سلامت اجتماعي و معنوي مورد تصويب قرار گرفت.

·     در راستای «تدوين برنامه حاكميت خدمات باليني» اقدامات مهمی انجام گرفته که در اين خصوص مي‌توان به مواردی هم­چون؛ انجام مطالعات علمي و جلسات بحث و تبادل نظر، برگزاري كارگاه‌ها و دوره‌هاي آموزشي، ابلاغ دستورالعمل حاكميت خدمات باليني از سوي مقام وزارت، تعيين جايگاه حاكميت خدمات باليني در نمودار سازماني وزارت متبوع و توجه به نظام حاكميت خدمات باليني و رعايت حقوق بيمار در معيارهاي ارزشيابي مراكز درماني اشاره کرد.

·     در راستای «تدوين برنامه راهبردي عوامل اجتماعي سلامت» اقداماتي هم‌چون؛ تهيه برنامه استراتژيك عوامل اجتماعي سلامت، تعيين شاخص‌هاي كشوري عدالت در سلامت، طراحي ابزار كشوري پايش و اندازه‌گيري نابرابري‌هاي سلامت، تدوين برنامه عملياتي در 14 حيطه اولويت‌دار، برگزاري كارگاه‌ها، سمينار و جلسات و برنامه آموزش مداوم و طرح موضوع در شوراي عالي سلامت و اخذ سه مصوبه مرتبط صورت گرفته است.

·     تدوين و ابلاغ «برنامه سطح‌بندي خدمات پري­ناتال» به عنوان برنامه توسعه بيمارستان‌هاي پري‌ناتال به دانشگاه‌ها و هم­چنين تشكيل ستاد اجرايي برنامه در دفتر سلامت خانواده و جمعيت (مشترك ميان معاونت بهداشت و معاونت درمان).

·     تدوين «منشور حقوق بيمار» در حول 5 محور شامل؛ دريافت مطلوب خدمات، دسترسي به اطلاعات، حق تصميم‌گيري آزادانه، احترام به حريم خصوصي و رعايت اصل رازداري، نظام كارآمد رسيدگي به شكايات. در اين راستا برگزاري كارگاه مشورتي منشور حقوق بيمار و تشكيل شوراي عالي اخلاق پزشكي و ابلاغ تشكيل كميته‌هاي اخلاق پزشكي در دانشگاه‌هاي علوم پزشكي انجام شده است.

·     برگزاری منظم جلسات شوراي سياست‌گذاري که از اهم مصوبات شوراي سياست‌گذاري در طي يك سال گذشته می­توان به مواردی هم­چون؛ اولويت‌هاي برنامه‌اي در سال 1389، برنامه اصلاح الگوي مصرف، تدوين نقشه سلامت كشور، اجرايي كردن نقشه جامع علمي كشور، منشور حقوق بيمار، تشكيل شوراي عالي اخلاق پزشكي، تشكيل شبكه تحقيقات، آموزش و مراقبت سرطان سينه، سطح‌بندي خدمات پري‌ناتال، پياده‌سازي برنامه حاكميت خدمات باليني در دانشگاه‌ها، راهبردهاي كلان سلامت زنان و برنامه حذف مالاريا اشاره کرد. 

·     برگزاری دو جلسه شوراي عالي سلامت در دولت دهم با مصوباتی هم­چون؛ عوامل اجتماعي موثر بر سلامت، برنامه حذف مالاريا، ساماندهي فروشندگان دوره­گرد مواد غذايي، ساماندهي سبدغذايي مطلوب، طرح كاهش بيماري‌هاي قلبي عروقي و كنترل و كاهش بيماري سالك و...

·     تدوين «برنامه اصلاح الگوي مصرف» در راستاي فرمايشات مقام معظم رهبري در زمينه پرهيز از اسراف و افراط و تفريط. برنامه اصلاح الگوي مصرف در نيمه دوم سال 88 در شوراي سياست‌گذاري تدوين و پس از تصويب، از سوي وزير محترم به تمام واحدها و دانشگاه‌ها ابلاغ شد. شوراي سياست‌گذاري تدوين، اجرا و پايش برنامه را پي‌گيري مي‌كند.

***

  

********************************************************

بهداشت

********************************************************

·     در دولت دهم «طرح پزشک خانواده» همچنان بسط و گسترش يافت. در سال 1389 اجراي اين طرح در شهرهاي 20  تا 50 هزار نفر جمعيت نيز آغاز شد و در سه استان در حال انجام است. تاكنون حدود 30 ميليون نفر تحت پوشش ارايه خدمات پزشك خانواده قرار گرفته­اند.

·     ارتقاي شاخصهاي بهداشتي از رشد خوبي برخوردار شد، به­طوريكه ميزان مرگ نوزادان از 46/14 در هزار تولد زنده در سال 84 به كمتر از 12 در هزار تولد زنده كاهش يافت. هم­چنين ميزان مرگ مادران به علت عوارض زايمان و بارداري نيز از 27 به حدود 20 در صدهزار تولد زنده و ميزان مرگ كودكان زير يك سال نيز به 18 در هزار تولد زنده در سال 90 بهبود يافته است.

·     تكميل شبكه بهداشتي-  درماني روستايي از اولويت هاي وزارتخانه در دولت دهم اعلام شده است. از سال گذشته تاكنون نزديك 2200 خانه بهداشت، در مناطق روستايي ساخته شده كه با اين تعداد شبكه بهداشتي- درماني روستايي تكميل خواهد شد.

·         پروژه‌هاي مصوبات سفرهاي استاني مربوط به نظام سلامت 1952 پروژه هستند كه از اين پروژه­ها، تعداد زيادي خانه‌هاي بهداشت  طي سال 90 و سال بعد تكميل خواهد شد و تكميل350 مركز بهداشتي و درماني روستايي و 272 پايگاه بهداشتي درماني جزء اولويت­ها در دستور كار قرار دارند.

·     در بخش بهداشت گام­های موثری برای کنترل، ريشه­کنی و حذف بيماری­های واگير و غيرواگير صورت گرفت. در سال 1389 نسبت به بهبود سازماني مديريت بيماري­ها اقدام شد و مديريت بيماري­هاي واگير و غيرواگير از مديريت سازماني جداگانه برخوردار شدند.  

·     نظام مراقبت عوامل خطر بيماري­هاي غيرواگير در اين مدت توسعه يافت و در بررسي­هاي ادواري مختلف در 30 هزار نمونه کشوری، الگوي عوامل خطر اين بيماري­ها در مناطق مختلف مشخص شد.

·     با تقويت فعاليت­های ايمن­سازی، هم­اکنون پوشش ايمن­سازی واکسن برای تمام واکسن به اهداف تعيين شده کشوری يعنی بالای 98% جمعيت هدف رسيده است. از سال 1385 كه طرح بسيج ايمن­سازی افراد 18 سال عليه بيماری هپاتيت ب نيز آغاز شده بود، در سال 89 به پايان رسيد و اكنون تمام نوجوانان و هم­چنين جوانان سن باروري بر عليه اين بيماري واكسينه هستند.

·     سامانه سلامت ايرانيان براي پرونده الكترونيك سلامت راه­اندازي و اطلاعات 8 ميليون و 500 هزار نفر جمعيت در اين سامانه ثبت شده است. تا پايان سال90 نيز، 21 هزار نفر به اين سامانه افزوده مي­شود. هم­چنين در سال1390،  14 ميليارد تومان تجهيزات سخت‌افزاري، براي دانشگاه هاي سراسر كشور تهيه شد به طوري كه تمام مراكز بهداشتي- درماني تا پايان سال، حداقل‌هاي سخت‌افزاري و اتصال به شبكه را دارا خواهند شد.

·     با انگيزه رفع مشكلات بهداشتي حاشيه‌نشين‌هاي شهري، برنامه «داوطلبين سلامت» در تمام نقاط شهري گسترش پيدا کرد. در حال حاضر بيش از 135 هزار داوطلب سلامت در اين برنامه مشاركت داشته و بيش از 4.5 ميليون خانوار را تحت پوشش دارند.

·     اجرای برنامۀ کشوری سلامت دهان و دندان دانش­آموزان و سالمندان، به کارگيری دندانپزشکان در مناطق محروم و ارايه برنامه­هاي­ ارتقای سطح آگاهی اقشار جامعه نسبت به سلامت دهان و دندان متعدد از جمله فعاليت­های اخير در زمينه سلامت دهان و دندان است.

·     از سال 1384 كه برنامه كشوري پيشگيري و كنترل بيماري ديابت در سيستم سلامت كشور ادغام شد، بيش از 9 ميليون نفر غربالگري شدند. ارزشيابي برنامه، حکايت از اجراي موفق اين برنامه دارد.

·     اجرای برنامه ترويج شيوه زندگی سالم در دوره سالمندی از سال 1386 که طی آن حدود 37 هزار سالمند در 72 شهرستان آموزش استاندارد مبتني بر نياز را فراگرفتند. مراقبت­هاي ادغام يافته و جامع سالمندي نيز در 17 شهرستان به مرحله اجرا درآمد.

·     با تقويت و ارتقاي برنامه­هاي سلامت محيط و کار، هم­اکنون بيش از 90 درصد از خانوارهای روستايي به آب آشاميدنی سالم دسترسي داشته و 70 درصد آن­ها نيز به سيستم جمع‌آوری و دفع بهداشتی زباله دسترسی دارند.

·     تدوين راهنماي غذايي كشور، تدوين سند مطلوب غذايي در بحران‌ها، تدوين پروتكل مراقبت تغذيه‌اي كودكان بستري و تهيه و تدوين برنامه عملياتي بين‌بخشي امنيت غذايي به منظور برنامه­ريزي اجرايي و مداخلاتي براي افزايش دسترسي عادلانه جامعه به خدمات سلامت و غذاي مغذي، سالم و كافي.

·     طراحي و اجراي پروژه مكمل­ياري روي براي كودكان با هدف پيش­گيري و كنترل كمبود روي در كودكان زير 6 سال و هم­چنين غني‌سازي ميان­وعده‌هاي دانش‌آموزان با روي.

·     تشكيل كميته تدوين و بازنگري راهنماي كشوري مراقبت‌هاي تغذيه‌اي و رژيم درماني و تهيه پروتكل براي 8 بيماري شايع در بيمارستان و پروتكل مشاوره تغذيه و رژيم درماني در بيماري‌هاي مذكور و هم­چنين فعال كردن كميته‌هاي بين­بخشي استاني با هدف افزايش كارايي برنامه پيش­گيري و كنترل كمبود يد و افزايش دسترسي مردم به نمك‌هاي يددار با كيفيت مطلوب.

·     اجراي بسيج آموزش كشوري پيش­گيري از كمبود يد و ترويج مصرف نمك يددار تصفيه شده در سطح دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور و تهيه و توزيع مطالب آموزشي به تيراژ 100 هزار نسخه به مناسبت هفته جهاني تيروئيد و بيستمين سال يدرساني و هفته سلامت.

·     برگزاري چندين همايش علمي و دوره آموزشي شامل همايش كاربردي اختلالات ناشي از كمبود يد، دوره آموزشي بين‌المللي پايش ريزمغذي‌ها، كارگاه آموزشي كشوری برنامه‌هاي بهبود تغذيه جامع، كارگاه آموزشي ECCD و برپايي دوره‌هاي آموزشي پايش يد ادرار براي كارشناسان و تهيه و تدوين مقالات و متون آموزشي و درج در جرايد ملي كشور با موضوعات روز جامعه مانند: تغذيه در روزه‌داري، تغذيه در ايام امتحانات، تغذيه بيمارستاني و ساير موارد.

·     تعیین و تثبیت ساختار اداره سلامت اجتماعی كه در اين خصوص اقدامات موثري هم­چون؛ تهیه نظا­م­نامه کاري اداره سلامت اجتماعي، تهیه برنامه راهبردي 5 ساله اداره سلامت اجتماعی، برگزاري سه نشست تخصصي، جمع‌آوري برنامه‌هاي مداخلاتي ساير كشورها در زمينه سلامت رواني اجتماعي، اجرای فاز اول مطالعاتی تبيين و تعيين جايگاه مددكاري در نظام مراقبت­هاي سلامت، اجرای فاز اول مطالعاتی ساماندهي سازمان­هاي مردم­نهاد در حوزه سلامت و تهیه مقدماتی شاخص­هاي سلامت اجتماعی صورت گرفته است.

·     برگزاري نخستین هم­اندیشی سلامت اجتماعی در دهم تيرماه 1389 با هم­کاري سایر سازمان­ها و نهادهاي مرتبط. مخاطبان اصلي اين هم­انديشي كه در دو پانل با حضور 9 سخنران و 9 عضو پانل و 2 تسهيل­گر اجرا شد، مديران و كارشناسان تمام سازمان­ها و نهادهای دولتي و غيردولتي مرتبط با موضوع سلامت اجتماعی و فعالان حوزه‌های سیاست­گذاری، انديشمندان حوزه سلامت اجتماعی و انجمن‌های علمی و تخصصی بودند.

***

  

********************************************************

درمان

********************************************************

·     در طی دولت دهم توسعه و راه­اندازي بيمارستان و تخت بيمارستانی مورد توجه قرار گرفت. در سال 1389، حدود 2800 تخت بيمارستاني به تخت‌هاي بيمارستاني كشور افزوده شد و تا پايان سال 1390 نيز 4000  تخت تجهيز و به بيمارستان‌هاي كشور اضافه مي­شود. حدود 35 هزار تخت در حال ساخت و 14 هزار و 300 تخت نيز در حال طراحي هستند و با راه­اندازي آن­ها، نياز كشور به تخت بيمارستاني مرتفع خواهد شد. در حال حاضر تعداد تخت­هاي بستري و تخت ويژه به ترتيب130 هزار و 4700 تخت است كه پيش بيني مي­شود تا سال 93 به ترتيب به 141 هزار و 7400 تخت برسد.

·     راه‌اندازي 30 بخش دياليز خوني و صفاقي، تأمين 800 ماشين دياليز براي اين بخش‌ها، تأمين 90 دستگاه سيستم تصفيه آب براي بخش‌هاي دياليز از اقدامات صورت گرفته در زمينه توسعه بخش‌هاي دياليز است.

·         در راستاي جلوگيري از هزينه­هاي تحمل­ناپذير سلامت با اولويت­بندي بيماران نيازمند، درمان بسياري از بيماري­ها از جمله 5 سرطان شايع كشور، اغلب بيماري­هاي خاص، بستري­هاي طولاني مدت در ICU، CCU و بخش سوختگي، بيماران نيازمند تعويض مفصل و ساير بيماران صعب­العلاج به صورت رايگان و يا با حداقل فرانشيز توسط بيمارستان­هاي منتخب وزارت متبوع صورت مي­گيرد.

·         استانداردسازي خدمات و مراقبت سلامت و تدوين راهنماهاي باليني، بومي­سازي نحوه محاسبه حق­الزحمه پزشكان و تغيير شيوه تأمين مالي در بخش بيمه­اي كشور از نظام ناعادلانه سرانه­اي به نظام تناسبي كه روش بسيار عادلانه­تري است از جمله اقداماتي است كه در سال 1389 صورت گرفته است.

·     در زمينه ارتقاي خدمات اورژانس بيمارستاني، سند ارتقاي اورژانس بيمارستاني طراحي و به دانشگاه‌ها ابلاغ شد. هم­چنين در راستاي رتبه‌بندي و ارزشيابي اورژانس بيمارستاني اقدامات موثري صورت گرفت و دانشگاه­ها موظف شده­اند كميته‌هاي تعيين تكليف بيماران و پزشك متخصص را در اورژانس‌ها قرار داده و در جلب رضايت مردم بكوشند.

·     در راستاي برقراري عدالت در سلامت و تأمين پزشك متخصص مورد نياز بيمارستان­هاي تابعه و افزايش بهره­وري و ماندگاري در نقاط محروم، گام­هاي موثري برداشته شد كه از جمله آن مي­توان به اعزام 1425 متخصص به مناطق محروم در سال 89 اشاره كرد كه 110 نفر متخصص براي نخستين بار به اين مناطق اعزام شده­اند. اين رقم نسبت به سال 86، 72% افزايش داشته است.

·     به منظور رعايت حقوق بيماران و سطح­بندي خدمات نظام بستري كشور، در سال 1389 دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني تأسيس شد. هم­چنين نسبت به تدوين پيش­نويس ساختار تشكيلات حاكميت باليني، تدوين منشور اخلاقي پرستاران و تصويب و ابلاغ استانداردهاي حقوق بيمار و همراه در اسفند 89 اقدام شد.  

·     هم ­اكنون بيش از 90 مركز پيوند اعضا و نسوج در كشور فعال است و سالانه به طور ميانگين حدود 2000 مورد پيوند كليه و 4500 پيوند قرنيه در كشور انجام مي‌شود. تنها در طي يك سال 89-88 اهداي عضو از موارد مرگ مغزي 212 مورد، پيوند كليه 2142 مورد، پيوند كبد 210 مورد، پيوند قلب 46 مورد و پيوند ريه 11 مورد صورت گرفته است.

·     حمايت درماني از بيماران خاص به ميزان بيش از 35 ميليارد ريال در سطح دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور و درمان 550 نفر موارد مبتلا به هپاتيت C در بيماران تالاسمي و هموفيلي به صورت رايگان صورت گرفته است.

 

مدیریت حوادث و فوریت­های پزشکی

·     در راستاي تداوم برنامه تقويت و ساماندهي شبكه اورژانس كشور، چند پايگاه اورژانس شهري و جادهاي راه­اندازی شد و هم­اكنون ، تعداد كل پايگاه­هاي اورژانس شهري و جادهاي به نزديك 1900 پايگاه رسيده است. قرار است در سال 90، 500 پايگاه جديد ساخته شود.

·     زمان رسيدن آمبولانس بر بالين بيماران نيز بهبود يافته و در حال حاضر در شهرهاي كوچك 8 دقيقه، در شهرهاي بزرگ 10 دقيقه و 14 دقيقه در مراکز جاده­اي كاهش يافته است.

·     افزايش مراكز پيام و ديسپچينگ به تعداد مراكز پيام موجود و همچنين كدينگ آمبولانس‌هاي بيمارستاني و مراكز بهداشتي- درماني همسان با اورژانس پيش‌بيمارستاني در راستاي مديريت واحد براي ترابري بيماران در اورژانس پيش­بيمارستاني.

·     تدوين دستورالعمل رتبه‌بندي و سطح‌بندي پايگاه‌ها و مراكز ارتباطات EOC و هم­چنين تدوين مديريت فوريت‌های پزشكي در صحنه تصادفات رانندگي در آيين‌نامه مديريت ايمني و حمل و نقل و سوانح رانندگي و هم­كاري با دبيرخانه كميسيون ايمني راه‌ها براي تدوين سند راهبرد ملي ايمني راه‌هاي ايران.

·     تهيه بانك اطلاعات شاخص‌هاي ارزيابي عملكرد براي بهبود ايمني راه‌ها و بانك اطلاعات آمار تعداد مصدومين ناشي از حوادث ترافيكي و بازنگري و تدوين شاخص‌هاي ارزيابي عملكرد براي بهبود ايمني راه‌ها.

·     ايجاد و گسترش كمپ‌هاي زمستاني در محورهاي برف‌گير و صعب‌العبور و ارتقاي دسترسي عمومي به خدمات فوريت‌هاي پزشكي در ايام خاص از قبيل ارايه خدمات فوريت‌هاي پزشكي به زائرين حرم امام راحل (ره)، زائرين مناطق دفاع مقدس، مراسم چهارشنبه­سوري و ....

·     مكان‌يابي پايگاه‌هاي جاده‌اي اولويت‌دار و مكان‌يابي محورهاي حادثه­خيز روستايي و فرعي براي اتخاذ تمهيدات لازم به منظور افزايش پوشش خدمات فوريت‌هاي پزشكي در جاده‌هاي برون شهري.

·     برگزاري دومين كارگاه توجيهي مدرسين رشته فوريت‌هاي پزشكي، كارگاه آموزش احياء پيشرفته بيماران ترومايي ATLS و تهيه و تدوين كوريكولوم آموزشي دوره دكتراي تخصصي (PhD) سلامت در بلايا و فوريت‌ها از جمله اقداماتي است كه براي آموزش مديران ستادي و  صف صورت گرفته است.

·     برگزاري سومين المپياد علمي- عملياتي كشوري تكنيسين‌هاي فوريت‌هاي پزشكي و اولين المپياد كشوري دانشجويان رشته فوريت‌هاي پزشكي، تدوين و تصويب كوريكولوم آموزشي كارشناس ناپيوسته رشته فوريت‌هاي پزشكي، برگزاري 7 دوره آزمون اورژانس‌هاي طبي پيش­بيمارستاني و تدوين كتاب و جزوه آموزشي از جمله اقداماتي است كه براي آموزش پرسنل اورژانس صورت گرفته است.

·     توليد چندين برنامه راديويي و تلويزيوني، تدوين جزوات آموزشي با موضوعات مختلف، تهيه و ساخت انيميشن و پخش از شبكه سراسري سيماي جمهوري اسلامي ايران، آموزش كمك‌هاي اوليه به ده هزار نفر از رانندگان تاكسي و تداوم اجراي طرح آموزش بسيج احياء و آموزش بيش از 300 هزار نفر از مخاطبين از جمله فعاليت‌هاي آموزش همگاني اورژانس در طي اين مدت است.

·     تدوين برنامه استقرار سيستم رسيدگي به شكايات، تدوين برنامه استقرار سيستم ترياژ، تدوين پيش‌نويس سند راهبردي بهبود اورژانس‌هاي بيمارستاني و تدوين استاندارد تجهيزات و داروهاي بخش اورژانس بيمارستاني از جمله فعاليت‌ها در زمينه اورژانس بيمارستاني است.

·     تدوين فرآيندهاي عملياتي استاندارد براي ساختار مديريتي پاسخ به بحران‌ها و ساختار بهداشت و درمان در پاسخ به حوادث غيرمترقبه، تدوين استراتژي‌ها براي فعاليت‌هاي كاهش خطر، طراحي برنامه رويكرد و متدولوژي براي هشدار سريع در سيستم بهداشتي-  درماني و تهيه طرح ارزيابي آسيب‌پذيري و خطر در استان‌ها از ساير فعاليت­ها در زمينه اورژانس است.

·     تدوين نهايي نظام ارزيابي عملكرد دانشگاه‌ها، تدوين و يكسان‌سازي شاخص‌هاي ارزيابي عملكرد مراكز اورژانس دانشگاه­ها، تدوين و يكسان‌سازي فرم‌هاي عملكرد مراكز و شاخص‌هاي بازديد از پايگاه‌ها، تدوين چك‌ليست‌هاي يكسان سطح اول و دوم، بازديدهاي مستمر از مراكز و پايگاه‌هاي اورژانس سراسر كشور از جمله فعاليت­ها در زمينه بازرسي و ارزيابي عملكرد اورژانس است.

·     توزيع 351 دستگاه آمبولانس بنز اسپيرينتر بين پايگاه­هاي اورژانس پيش‌بيمارستاني و توزيع 500 دستگاه آمبولانس بيمارستاني و برگزاري 5 مناقصه و خريد تجهزات پزشكي اورژانس كشور شامل: 150 دستگاه الكتروشوك، 150 دستگاه AED، 1000 ست تجهيزات داخل آمبولانس، 100 دستگاه اتوبوس آمبولانس و 1000 دستگاه آمبولانس تيپ A تنها در سال اول دولت دهم.

 

اعتباربخشی و نظارت بر درمان 

·         در زمينه اعتباربخشي مراكز درماني نسبت به تدوين پيش‌نويس استانداردهاي اعتباربخشي بيمارستاني و اجراي استانداردها در 8 بيمارستان پايلوت، ارزيابي بيمارستان‌هاي پايلوت و نهايتاً تدوين نسخه نهايي استانداردهاي اعتباربخشي بيمارستاني و راهنماي استانداردهاي مذكور اقدام شد.

·     در زمينه ارزشيابي مراكز درماني نسبت به بررسي چك‌ليست‌هاي واصله از دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور و ارايه گزارش مربوط به مقايسه بيمارستان‌ها و بخش‌هاي ويژه از نظر درجه مكتسبه اقدام و گواهي‌نامه براي آنان صادر شد.

·     در خصوص بيمارستان‌هاي هيات­امنايي اقداماتي هم­چون؛ انتخاب چند بيمارستان براي شركت در طرح، پايش عملكرد بيمارستان‌ها، برگزاري دوره‌هاي توجيهي و آموزشي، تائيد عملكرد و معرفي بيمارستان‌هاي واحد شرايط به سازمان‌هاي بيمه‌گر، پرداخت K 6/1 به بيمارستان‌هاي واجد شرايط و پاسخ به ايرادات وارده از جانب مجلس شوراي اسلامي به آيين­نامه تدوين شده صورت گرفته است.

·     صدور حدود 20هزار پروانه دايم و تمديد پروانه و صدور 4500 پروانه موقت براي پزشكان و پيراپزشكان و هم­چنین صدور موافقت اصولي و پروانه بهره‌برداري براي موسسات پزشكي كه از جمله مي‌توان به موافقت اصولي و پروانه بهره‌برداري براي صد­ها بيمارستان، درمانگاه، مركز درمان سوءمصرف­مواد، مؤسسه راديولوژي و سونوگرافي، مركز مشاوره پرستاري و مامايي و... اشاره كرد.

·     تدوين برنامه تفويض صدور پروانه موسسات پزشكي به دانشگاه‌ها، تدوين برنامه تمديد الكترونيكي پروانه مؤسسات پزشكي، تهيه بسته‌هاي آموزشي براي كارشناسان دانشگاه و متقاضيان تأسيس موسسات پزشكي و بررسي قانون مربوط به مقررات پزشكي، دارويي و ارايه پيشنهادات اصلاح آن به مجلس شوراي اسلامي از جمله اقدامات توسعه‌اي در زمينه صدور پروانه‌ها است.

·     اجراي برنامه ارتقاي اورژانس بيمارستاني و تشكيل ستاد ويژه و برنامه‌ريزي راهبردي براي اين ارتقاء از ابتداي سال 1389، اجراي برنامه حاكميت باليني براي ارتقاي خدمات باليني در بيمارستان‌هاي دولتي و تهيه استانداردهاي اعتباربخشي درمان و آماده كردن برای ابلاغ آن­ها.

·     برگزاري جلسات درون و برون‌بخشي در راستاي ارتقاي سيستم نظارت بر درمان كشور، تعامل با رسانه‌ها و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به منظور جلوگيري از تبليغات سوء و گمراه كننده پزشكي و بازديدهاي موردي و ادواري تيم نظارتي از جمله ساير فعاليت‌ها در اين زمينه است.

 

ارزيابي فناوري و تدوين استاندارد و تعرفه سلامت

·     بررسي كارشناسي و تعيين تعرفه‌هاي خدمات تشخيصي و درماني و مشاركت با سازمان‌هاي بيمه‌گر در خصوص ورود بالغ بر 40 خدمت تشخيصي- درماني و دارويي تحت شمول تعهدات بيمه پايه.

·     مشاركت فعال در مباحث كارشناسي حذف يارانه‌هاي انرژي و تاثير آن بر ارايه خدمات سلامت موضوع كميته هدفمند كردن يارانه‌هاي حاصل انرژي، مشاركت در خصوص تدوين دستورالعمل اجرايي حق فني داروخانه‌ها و مشاركت در تدوين آيين‌نامه اجرايي بند 14، 24 و 37 ماده واحده قانون بودجه سال 88.

·     انتشار كتابچه تعرفه خدمات تشخيصي، درماني سال 89و 90 و هم­چنين بازنگري و انتشار كتاب ارزش‌هاي نسبي خدمات تشخيصي- درماني 2008 موسوم به كاليفرنيا.

·     بررسي و تحليل نظام پرداخت بخش سلامت كشور و تدوين ساز و كارهاي نوين نظام پرداخت و هم­چنين بررسي و تحليل نظام تامين مالي و تخصيص منابع سنجش سلامت كشور و تدوين راه‌كارهاي ارتقاي نظام فعلي.

·     تشكيل كميته­هاي تخصصي راهبردي تدوين شناسنامه و استاندارد خدمات و تشكيل كميته حل اختلاف كشور سازمان‌هاي بيمه‌گر پايه و مراكز درماني دانشگاهي.

·     تدوين برنامه استراتژيك اقتصاد سلامت و هم­چنين مطالعه حساب‌هاي ملي سلامت مشتمل بر؛ جمع‌آوري داده‌هاي مطالعه هزينه سلامت خانوار، اصلاح پرسشنامه‌ها و بازبيني جمع‌آوري داده‌هاي مراكز بهداشتي درماني ارايه­دهنده خدمت و تدوين گزارش اوليه.

·     يكسان­سازي مراحل انجام ارزيابي فناوري سلامت بين مجريان انجام پروژه‌هاي ارزيابي فناوري سلامت در مراكز تحقيقاتي مختلف و سفارش پروژه‌هاي اولويت‌بندي شده به محققين و مراكز تحقيقاتي دانشگاهي كشور.

 

مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني

·     اعزام 1340 نفر نيروي تخصصي به مناطق محروم كشور و اعزام پزشك متخصص براي نخستين بار در نقاط محروم كشور به تعداد 110 نفر. درصد اعزام نيروهاي تخصصي به دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور نسبت به سال قبل 31% افزايش يافته است. در حال‌حاضر در بيمارستان‌هاي بالاي 64 تخت كشور، چهار متخصص اصلي، داخلي يا اطفال، زنان، بيهوشي و جراح عمومي حضور دارند.

·     در سال 1389 تعداد 308 پرونده بيماران در شوراي عالي پزشكي مطرح شد كه با 18 نفر از بيماران براي اعزام و يا تمديد مجوز اعزام به خارج از كشور براي ادامه درمان موافقت شد. تعداد كميسيون‌هاي تخصصي شوراي عالي پزشكي 60 كميسيون و تعداد كميسيون‌هاي فني برگزار شده 7 مورد بوده است.

·         تدوين و نهايي كردن دستورالعمل نظام ارجاع مبتني بر پزشك خانواده، تدوين پيش‌نويس شاخص‌هاي نيروي انساني بيمارستان‌هاي كشور، تدوين پيش‌نويس آيين‌نامه توزيع عادلانه تخت‌هاي بيمارستاني، سطح‌بندي و استانداردسازي تجهيزات پزشكي در بخش‌هاي بستري بيمارستاني از جمله اقدامات صورت گرفته در سطح دو است.

·     مطالعه و ارزيابي سريع نحوه توزيع عادلانه تجهيزات سنگين، تدوين استانداردهاي بخش‌هاي مراقبت‌هاي ويژه، تدوين استانداردهاي مراكز شيمي- درماني سرپايي، تدوين دستورالعمل نحوه مداخله در درمان مبتلا به بدخيمي، تدوين دستورالعمل پرداخت ثابت ويژه متخصصين شاغل در مناطق محروم و تهيه نرم‌افزار نظام اطلاعات شبكه سلامت كشور (HNIS) از جمله ساير اقدامات در اين زمينه است.

 

امور پرستاري و مامايي

·     تدوين و تصويب شرح وظايف عمومي و تخصصي پرستاري و ابلاغ به دانشگاه‌ها، تدوين و تصويب استانداردهاي حرفه‌اي و مراقبتي پرستاري، تدوين و تصويب راهنماي باليني مراقبت‌هاي پرستاري در بخش‌هاي بستري و راهنماي مراقبتي بازديد ازمنزل.

·     تدوين دستورالعمل‌هاي كنترل عفونت بيمارستاني ويژه پرستاران، دستورالعمل يكسان‌سازي يونيفرم كادر خدمات درماني- آموزشي، دستورالعمل مراقبت‌هاي پرستاري در سل، دستورالعمل اجرايي مراقبت از بيمار مبتلا به آنفلوانزا، دستورالعمل اصلاح الگوي مصرف و ... از جمله دستورالعمل‌هاي تدوين شده در زمينه امور پرستاري است.

·     برگزاري كارگاه‌هاي آموزشي متعدد، تهيه دو نرم‌افزار جامع، چاپ سه كتاب، انجام دو طرح تحقيقاتي، تشكيل كميته تدوين منشور اخلاق پرستاري در راستاي حقوق بيماران، بررسي مستمر صلاحيت حرفه‌اي متقاضيان تأسيس مراكز مشاوره و ارايه خدمات پرستاري در منزل و ... از جمله ساير فعاليت‌هاي صورت گرفته دفتر امور پرستاري است.

·     تصويب شرح وظايف مامايي، تصويب آموزش مجازي ماماي تيم سلامت، تشكيل بانك اطلاعاتي مامايي كشور، بازنگري كوريكولوم آموزشي مقطع كارشناس مامايي، تدوين دستورالعمل كلاس‌هاي آمادگي براي زايمان و مشاركت در ساير برنامه‌هاي مرتبط از جمله اقدامات انجام شده اداره امور مامايي است.

 

آزمايشگاه مرجع سلامت

·     واگذاري اختيارات كميسيون قانوني آزمايشگاه‌ها و صدور پروانه‌ها به اداره امور آزمايشگاه‌هاي دانشگاه‌ها با توجه به سياست تمركززدايي و در راستاي واگذاري كاهش تصدي‌گري و ممانعت از اجراي قانون تبصره 5 الحاقي به ماده 20 مربوط به مقررات امور پزشكي.

·     در راستاي بازنگري برخي از قوانين و مقررات مرتبط، نسبت به جمع‌آوري نظرات كارشناسي صاحب‌نظران، انجمن‌هاي تخصصي و دانشگاه‌ها و تدوين ضوابط جديد اقدام شد. هم­چنين نسبت به مكانيزه­كردن اطلاعات آزمايشگاه‌هاي كشور، ارزيابي ادارات امور آزمايشگاه‌هاي كشور و طراحي و ارتقاي سايت انگليسي آزمايشگاه‌ها نيز اقدام شده است.

·     طراحي برنامه سطح‌بندي، طراحي ساختار و تشكيل 9 آزمايشگاه مرجع منطقه‌اي و طراحي ساختار براساس ادغام و يك­پارچه­سازي آزمايشگاه‌هاي مركز بهداشت استان و آزمايشگاه رفرانس و تأسيس 42 آزمايشگاه مرجع ملي در راستاي سياست كلي ارتقاي نظام مديريت آزمايشگاه‌هاي سلامت وزارتخانه و استقرار شبكه آزمايشگاه‌هاي كشور صورت گرفته است.

·     ارتقاي كيفيت عملكرد آزمايشگاه‌هاي بهداشتي كشور در زمينه بيماري‌هاي تحت مراقبت واگير و غيرواگير، پشتيباني آزمايشگاهي در شرايط بحران و ارتقاي عملكرد آزمايشگاه‌ها در شرايط بحران، ارتقاي وضعيت آزمايشگاه‌هاي بهداشت محيط و حرفه‌اي و ارتقاي وضعيت ارايه خدمات مرتبط با سلامت شاغلين (طب­كار) از جمله فعاليت‌هاي مديريت آزمايشگاه‌هاي بهداشتي كشور است.

·     استقرار و ارتقاي برنامه ايمني- زيستي در شبكه آزمايشگاهي كشور و ارتقاي كيفيت عملكرد آزمايشگاه‌هاي تشخيص مواد مخدر به ويژه در مورد داروهاي جديد مورد سوء مصرف از ديگر اقدامات انجام شده در زمينه مديريت آزمايشگاه‌هاي بهداشتي است.

·     در زمينه مديريت فناوري آزمايشگاهي كشور نيز اقدامات ارزنده‌اي صورت گرفته است كه از جمله آن مي‌توان به تشكيل كميته ثبت وسايل تشخيص آزمايشگاهي، برگزاري دوره‌هاي متعدد آموزشي براي ناظرين فني شركت‌ها، تدوين دستورالعمل توزيع فرآورده‌هاي تشخيصي آزمايشگاهي و پايش دوره‌اي شركت‌هاي توزيع اشاره كرد.

·     در زمينه مديريت تضمين كيفيت آزمايشگاه‌ها نيز توجه لازم شده است و اقداماتي هم‌چون؛ تدوين چك‌ليست‌هاي تخصصي بخش‌هاي فني آزمايشگاه، برگزاري 15 دوره كارگاه تربيت مميز، تهيه بسته‌هاي آموزشي- كاربردي، تدوين دستورالعمل‌هاي مربوط به ارجاع نمونه‌هاي آزمايشگاه در داخل و خارج از كشور، تدوين استانداردهاي عملكرد براي سطوح مختلف آزمايشگاهي، تدوين منشور حقوق بيماران در آزمايشگاه‌هاي پزشكي و اعتباربخشي 10 آزمايشگاه متقاضي لوح كيفيت صورت گرفته است.

***

 

********************************************************

دارو و غذا

********************************************************

تامین و تولید داروی مورد نیاز

·     توجه ويژه به اصلاح ساختار در حوزه غذا و داروي كشور و ايجاد سازمان غذا و دارو در دولت دهم يكي از كارهاي زيربنايي در خصوص ساماندهي به وضعيت دارو و نظارت بر مواد غذايي و آشاميدني است كه در سال 89 انجام شد.

·     هم­اکنون تقريباً 97 درصد حجم مصرفي داروهاي كشور را داروهاي توليد داخل تشكيل می­دهد، در حالی­که اين عدد در سال 84 حدود 95 درصد بوده است. افزايش توليد داروهاي داخلي به كاهش كمبودهاي مقطعي داروها ناشي از مشكلات تأمين از طريق واردات كمك کرده است.

·     در بخش توليد دارو در کشور موفقيت­های چشم­گيری حاصل شده است. توليد داروهاي با فناوري­هاي نوين از جمله اسورال، اسويكس، انوكساپارين، دفروكسامين، زولندرونيك اسيد، پنتوپرازول، زيفرون، ايماتينيب، فلوتاميد، ريتوكسيماب، تاكسوتر، پاكليتاكسل از جمله اين موفقيت­ها در دو سال اخير است.

·     فراهم شدن امكانات توليد داخلي واكسن آنفلوانزا آنتي بوتوليسم براي اولين بار، فراهم شدن امكانات توليد و كنترل ايمونو گلوبولين ضدهاري و توليد داروهاي منوكلونال آنتي بادي و فاكتورهاي نوتركيب 7 و 8 در داخل كشور در طي دو سال اخير.

 • راه‌اندازي خطوط توليد داروهاي ضد سرطان در شركت‌هاي داروسازي اسوه و سبحان انكولوژي، راه‌اندازي خطوط توليد فرآورده‌هاي Soft gel در شركت پارس مينو و ساخت فرآورده‌هاي دارويي راكوتان شركت داروسازي زهراوي و هم‌چنين شروع به ساخت سايت جديد توليد داروهاي نوتركيب و توليد بيش از 90 داروي ژنريك جديد در كشور.

·     در راستای صادرات فرآوره­های دارويي، در طی اين مدت كميتۀ توسعۀ صادرات با شركت­هاي ذينفعان تشكيل و به طور ميانگين سالانه 10 تا 15 درصد به حجم صادرات افزوده شده است. در سال 89 ميزان صادرات دارو بالغ بر 90 ميليون دلار گزارش شد.

·     ايجاد 4 مركز پلاسما فرزيس فعال در داخل كشور به منظور جمع­آوري و استحصال پلاسما و ارسال آن براي شركت­هاي خارجي براي تهيه محصولات دارويي مشتق از پلاسما در طي دو سال اخير.

·     نظام­مند كردن واردات فرآورده­هاي طبيعي و مكمل، تشكيل دبيرخانه دايمي فارماكوپه گياهان دارويي و داروهاي گياهي ايران و توليد داخل دارويي با برند بتافرون در بخش خصوصي از جمله ساير فعاليت­هاي دولت دهم در زمينه دارو است.

·     افزایش مراکز تأمين داروهاي كمبود و فوريتي به طوری که هم اكنون تعداد مراكز تك­نسخه­اي و فوريتي به بيش از 40 مركز رسيده است و علاوه بر رفع انحصار باعث كاهش اقلام داروهاي كمبودی شده است.

·     افزايش تعداد پروانه­هاي ساخت دارو كه باعث توان توليد بيشتر و ايجاد رقابت شده و منجر به ثبات بازار و كاهش بروز كمبودهاي مقطعي و ممانعت از افزايش غيرمنطقي قيمت داروها مي­شود.

·     در زمينه داروهاي بيوسيميلار، كشور ايران تا قبل از سال 84، توانايي توليد2 محصول داشت كه طي سال­هاي 88 -84 اين تعداد به 11 دارو رسيد. اين روند باشتاب فزاينده­اي رو به پيشرفت است و در صورت ادامه روند موجود به 24 دارو طي تا پايان سال 1390 خواهيم رسيد. در حال حاضر ايران با داشتن 24 داروي بيوتكنولوژيك از كشورهاي آرژانتين، برزيل و روسيه بسیار جلوتر بوده و از كشورهايي مثل هندوستان و چين نيز سبقت گرفته است.

 • در پايان سال 91، «جمهوري اسلامي ايران»، اولين كشور صاحب توليدات بيوسيميلار در جهان خواهد بود. در سال­هاي 90-88، با توليد داروهاي بيوتكنولوژيك، حداقل 25 ميليون دلار صرفه­جويي اقتصادي و كاهش ارزبري حاصل شده كه در سال 91-90 به بيش از 200 ميليون دلار خواهد رسيد، ضمن اين­كه پتانسيل صادرات 22 ميليون دلاري نيز خواهيم داشت.

·     در دولت دهم نسبت به جلب همكاري صنايع براي توليد محصولات غذايي سالم اقدامات موثري صورت گرفت كه از نتايج آن مي­توان به توليد تخم مرغ غني از امگا 3، توليد نوشابه­هاي سالم به جاي نوشابه­هاي گازدار، تشويق صنايع براي توليد شير و لبنيات كم چرب و بدون چربي، بهبود فرمولاسيون روغن­هاي خوراكي و تلاش براي تغيير استاندارد روغن نباتي نام برد.

·     اولين فراخوان براي توليد داروهاي با ارزبري بالا و مورد نياز كشور در سال 1388 انجام شد. پس از بررسي پيشنهادات و طرح هاي ارايه شده، در نهايت 12 طرح توليدي ماده اوليه دارو، مورد تاييد و تصويب قرار گرفت و از مجموع 12 داروي مصوب، 8 داروي اول مراحل نهايي تولید را طي كرده و پرونده دارو مورد تایید سازمان غذا و دارو قرار گرفته يا در حال بررسي است و طي چند ماه آينده به بازار روانه خواهد شد. 4 داروي ديگر نيز، در حال گذراندن روند ساخت و توليد بر اساس جدول و برنامه ارايه شده، تا پايان سال 91 مي­باشند. همچنين فراخوان دوم توليد داروهاي با ارزبري بالا و مورد نياز كشور نيز در سال جاری انجام شد كه پس از بررسي طرح­هاي پيشنهادي و ارسالی به اين معاونت، در نهايت 16 طرح دارويي حايز امتياز و شرايط لازم براي توليد ماده اوليه دارويي شناخته شد. در اين زمينه قراردادهاي آن­ها نيز به زودي منعقد شده و طبق ارزيابي، طي يك تا دو سال آينده به محصول تبديل خواهند شد.

·         ساماندهي توزيع و مصرف داروهاي يارانه‌اي از طريق سهميه‌بندي و كنترل و اعمال تغييرات لازم به صورت ماهيانه برای 19 قلم دارو و تامين نيازهاي اورژانسي بيماران خاص نظیر بیماران هموفيلي، تالاسمي، MS، پيوندي، فشارخون ريوي و گوشه. 

·     پايش بازار دارو و جلوگيري از كمبود دارويي كه در اين خصوص اقداماتي هم­چون؛ ساماندهي وضعيت تامين و توزيع داروهاي بيماران متابوليك و ارسال داروي بيماران به نزديك‌ترين داروخانه محل سكونتشان، ساماندهي وضعيت تامين و توزيع شيرخشك رژيمي – يارانه‌اي و ساماندهي وضعيت تامين و توزيع واكسن‌ها و داروهاي مورد نياز معاونت بهداشت صورت گرفته است.

·     در زمينه تأمين «مواد اوليه دارويي»، بيش از 55 فقره پروانه و موافقت اصولي شامل؛ پروانه ساخت، پروانه تاسيس كارخانجات، احداث كارخانه، واردات و توليد مواد اوليه دارويي صادر شده است. در زمينه نظارت بر امور داروخانه و توزيع داروی فوريتي در طي اين مدت، 450 مجوز تاسيس داروخانه صادر شده است.

·     در زمينه توليد «ملزومات دارويي»؛ در طي اين مدت 6 پروانه تاسيس و 259 پروانه ثبت توليد داخلي و واردات صادر شده و 123 ملزومات دارويي ثبت شده است. هم­چنين نسبت به بازنگري ضوابط توليد، واردات و تاسيس مربوط به اقلام ملزومات دارويي و تهيه و تدوين استانداردهاي مرتبط با ملزومات دارويي اقدام شده است.

·     توجه به توسعه «داروهاي طبيعي و مكمل» كه در اين خصوص 83 مورد داروهاي جديد در فهرست ثبت شده است. هم­چنين 8 مورد داروهاي طبيعي وارداتي، 57 مورد مكمل‌هاي وارداتي و 32 مورد مكمل‌هاي توليد داخل نيز به ثبت رسيده است. در اين راستا 21 مجوز ساخت مواد اوليه (عصاره و اسانس)، 2 پروانه تاسيس براي واحد توليد مكمل و 35 پروانه ساخت فرآورده‌هاي طب سنتي صادر شده است.

·     بازنگري در اقلام داروهاي ترك اعتياد و فهرست توليد مواد اوليه تحت كنترل و واردات داروهاي تحت كنترل و هم­چنين صدور 3 موافقت اصولي براي احداث واحد الكل‌سازي و 13 پروانه مسئول فني توليد مواد تحت كنترل.

 

نظارت بر فرآورده‌هاي غذايي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي

·     صدور هزاران مورد پروانه مسئول فني براي واردات محصولات آرايشي و بهداشتي و محصولات غذايي و آشاميدني، پروانه تاسيس-  بهره‌برداري فرآورده‌هاي غذايي، آشاميدني، بسته­بندي و مكمل­ها، پروانه تاسيس - بهره‌برداري فرآورده‌هاي آرايشي و بهداشتي و پروانه ساخت فرآورده‌هاي غذايي و بهداشتي.

·     ارزيابي واحدهاي توليدي صنايع غذايي و اعطاء نشان ايمني و سلامت به 9 محصول و دريافت گواهي سيستم ايمني و كيفيت ISO 22000 يا HACCP براي 33 واحد توليدي.

·     تدوين برنامه ايمني مواد غذايي در قالب برنامه‌هاي دوسالانه WHO/JPRM از سال 2006 تاكنون (برنامه FOS)، تدوين برنامه مشترك با سازمان خواروبار و كشاورزي در سال 2009 (برنامه Food Security) و مستندسازي ضوابط، دستورالعمل­ها و روش­هاي اجرايي به منظور شفاف‌سازي امور اجرايي و اصلاح فرآيندهاي مرتبط با صدور مجوزهاي بهداشتي.

·     بازنگري ساختار آزمايشگاه غذا و دارو و ايجاد آزمايشگاه‌هاي مستقل آرايشي و بهداشتي و آزمايشگاه‌هاي مكمل‌ها و فرآورده‌هاي طبيعي و آزمايشگاه ملزومات و تجهيزات پزشكي و هم­چنين بازسازي ساختمان آزمايشگاه‌هاي كنترل غذا و دارو از ساير فعاليت‌هاي مرتبط با آزمايشگاه‌هاي كنترل غذا و دارو است.

 

ستاد مركزي اطلاع‌رساني داروها و سموم (DPIC)

·     ارتقاي سيستم‌ پاسخگويي و ثبت اطلاعات؛ مركز ملي DPIC، در سال 1388 ضمن تجهيز و راه‌اندازي سيستم نرم‌افزاري ضبط مكالمات و ثبت اطلاعات، با جلب مشاركت كارشناسان خبره و افزايش تعداد آن­ها به 5 نفر در هر شيفت، با ميانگين حدود شش هزار تماس تلفني در ماه به 73 هزار تماس تلفني در طول يك سال پاسخ داد. اين روند تا ابتداي خرداد 1389 ادامه داشت.سپس تلفن 09646 به معاونت غذا و داروي دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي واگذار شد و مركز DPIC در ادامه به فعاليت‌هاي ستادي خود پرداخت. هم­چنين ساعات كاري مراكز اطلاع‌رساني از 5/7 به ميانگين 5/8 ساعت در روز ارتقا يافته است.

·     ارتقاي راه‌اندازي و پشتيباني برنامه كمبودهاي دارويي؛ اجراي برنامه كمبودهاي دارويي از سال 88 آغاز شد. در اين برنامه داروخانه‌ها با مراجعه به سايتwww.dpic.ir   اقدام به گزارش داروهايي مي‌كنند كه در بازار دارويي دچار كمبود مقطعي شده است ولي آن داروخانه داروهاي مذكور را جزء موجودي خود دارد. به اين ترتيب متقاضيان تهيه دارو از طريق مراجعه به سايت متوجه مي‌شوند كه دارو را از كدام داروخانه تهيه كنند. در طي يك سال نزديك به 80 داروخانه در اين سيستم ثبت نام كرده‌اند.

·     ورود و پردازش اطلاعات نسخ سال 1388 از 26 كميته كشوري تجويز و مصرف منطقي دارو (RUD) به منظور تدوين و ساماندهي داده‌هاي نسخ كه 8/63 ميليون نسخه مربوط به سال 88 از 26 كميته RUD در دانشگاه‌هاي علوم پزشكي تاكنون در نرم‌افزار پردازشگر نسخ ثبت و بررسي شده و فيدبك گزارش شاخص‌هاي نسخ برای پزشكان ارسال شده است.

·     تهيه گزارش شاخص‌هاي نسخه‌نويسي سال 88 در كشور كه شامل موارد ذيل است: ميانگين اقلام دارويي: 22/3، بيماران دريافت­كننده داروي تزريقي: 89/43 درصد، بيماران دريافت كننده كورتيكواستروئيدها: 21/25 درصد و بيماران دريافت­كننده آنتي­ميكروبيال: 31/50 درصد.

·     تهيه پيش‌نويس طرح جمع‌آوري داروهاي اضافه از منازل با كمك شهرداري تهران و امحاء داروهاي تاريخ گذشته موجود در منازل با هم­كاري سازمان محيط زيست، هم­چنین هماهنگي با پخش هجرت برای هم­كاري در امحاء داروهاي خاص جمع‌آوري شده از منازل.

·     اجراي برنامه‌هاي متعدد درخصوص آموزش مردم و خانواده‌ها براي مصرف منطقي دارو شامل: طراحي و برنامه‌ريزي برنامه آموزش زنان خانه‌دار و جشنواره مادر، خانواده و مصرف منطقي دارو، برگزاري ده سخنراني در فرهنگسراها و خانه‌هاي سلامت شهر تهران، آموزش 144 نفر از مربيان خانه‌هاي اسباب‌بازي شهرداري تهران، برگزاري دوره آموزشي مصرف منطقي آنتي‌بيوتيك‌ها و آنفلوانزاي نوع H1N1  ويژه سلامت­ياران شهرداري تهران، طراحي و هم­كاري در برگزاري جشنواره ملي كودك و مصرف منطقي دارو در شيراز و طراحي انيميشن‌هاي آموزشي.

 

مركز ثبت و بررسي عوارض ناخواسته داروها (ADR)

·     افزايش در گزارش­دهي، ثبت، ارزيابي و شناسايي عوارض و خطاهاي دارويي، توسعه نقاط جمع‌آوري اطلاعات ADR به واحدهاي بهداشتي درماني و واحدهاي دارويي كشور و جمع‌آوري، ثبت و بررسي بيش از هفت هزار مورد گزارش عارضه و خطاي دارويي در در اين مدت و ارسال گزارش‌هاي دريافتي به WHO.

·     آموزش نمايندگان مركز ADR در 560 بيمارستان سطح كشور در زمينه ايمني دارويي و گزارش‌دهي عوارض و اشتباهات دارويي به مركز ADR (موضوع آيين‌نامه اجرايي گزارش‌دهي عوارض و خطاهاي دارويي به مركز ADR)، توزيع صندوق­هاي ويژه جمع‌آوري گزارش‌هاي عوارض دارويي برای نصب در بيمارستان‌هاي كشور، تهيه و توزيع پوستر و پمفلت ADR، تهيه پوستر داروهاي تزريقي و تهيه 10 حلقه فيلم عوارض دارويي.

·     از سوي دبيرخانه تحقيقات كاربردي و دبيرخانه كميته تخصصي مطالعات باليني معاونت غذا و دارو نيز اقداماتي صورت گرفته است كه عمده آن­ها عبارتند از: فرمولاسيون فرآورده تزريقي طولاني اثر لوپرولايداستات، توليد آزمايگشاهي داروي دسموپرسين به شكل اسپري بيني، توليد آرد رژيمي (بدون پروتئين) به منظور توليد محصولات آرد رژيمي و بررسي ميزان پذيرش و اثر آن بر شاخص‌هاي متابوليكي در بيماران مبتلا به اختلالات متابوليك مادرزادي و كليوي، طراحي واجراي الگوي بازبيني فهرست دارويي طرح پزشك خانواده و بيمه روستايي در راستاي ارتقاء تجويز و مصرف منطقي داروها، طراحي و پايلوت مدل تحليل امنيت غذايي استان، طرح‌ريزي سامانه جامع اطلاعات دارويي (سجاد)، ارزيابي پيش‌فرض‌هاي شكل‌دهنده نظام قانون‌گذاري ايمني زيستي ايران و سطح‌بندي صنايع بيوفارماسيوتيكس كشور براساس استانداردهاي GMP و تضمين كيفيت.

·     ساماندهي وضعيت كابل‌كشي شبكه داخلي معاونت، انجام تغييرات زيربنايي در حوزه اموال و بازسازي تأسيسات ساختمان معاونت غذا و دارو از جمله ساير فعاليت‌هاي مرتبط با حوزه معاونت غذا و دارو است.

***

 

********************************************************

تجهيزات پزشكي

********************************************************

·     در طي فعاليت دولت نهم و دهم رشد چشم­گيري در توليد تجهيزات پزشکي به وجود آمد، تعداد كارخانجات تجهيزات پزشکي در با رشد 28 درصد از 350 شرکت به 450 شرکت و تعداد محصولات توليدي نيز از 450 قلم به 550 قلم افزايش يافت.

·     بيش از 85% از ملزومات پزشكي يك بار مصرف كيت‌هاي آزمايشگاهي، وسايل دندانپزشكي و تعداد چشمگيري از تجهيزات پزشكي با كيفيت بسيار خوب در داخل كشور توليد مي‌شود كه صرفه‌جويي ارزي زيادي را به همراه داشته است.

·     شناسنامه­دار کردن شركت­هاي تجهيزات پزشكي و انجام فرآيند ثبت  شركت­ها و كمپاني­هاي بين­المللي به طوري­كه بر اساس اطلاعات ثبت شده، در حال حاضر 2216 شركت تجهيزات پزشكي در كشور فعاليت مي­کنند كه بر اساس ضوابط ابلاغي وزارت متبوع بيش از 5500 كمپاني­ بين­المللي مختلف را در خود جاي داده­اند.

·     در طی اين مدت روشهاي کنترل کيفي بر اساس استانداردهاي روز جهاني تغيير کرد و نسبت به ارتقای‌ ضوابط و استانداردهاي توليد و‌ ارتقای كيفيت و كنترل تجهيزات پزشكي اهتمام ويژه­ای شد به طوری­که فقط در سال گذشته 120 گونه از 550 گونه محصولات توليد كشور، موفق به اخذ استانداردهاي اتحاديه اروپا در فرآيند توليد اين تجهيزات شدند.

·     نظام‌مندكردن عرضه و توزيع تجهيزات پزشكي در كشور با تصويب ضوابط عرضه و توزيع تجهيزات پزشكي از سوی مقام وزارت و نظام‌مند كردن ورود تجهيزات پزشكي به كشور از طريق تدوين ضوابط مربوطه كه عموماً توسط كميته ماده 7 آيين‌نامه تجهيزات پزشكي با حضور معاونين وزير در كميته مذكور به تصويب و ابلاغ مي‌رسد.

·     نظارت و ارزيابي فرآيندهاي مربوطه به تجهيزات پزشكي به طوري كه در طي يك سال گذشته بازرسي‌هاي متعددي در حوزه‌هاي مختلف تجهيزات پزشكي در چارچوب وظايف و اختيارات سازماني به عمل آمده است.

·     تاكيد بر ارايه خدمات پس از فروش با تصويب ضوابط مربوطه و نظام‌مند كردن ارايه خدمات و هم­چنين رتبه‌بندي شركت‌هاي تجهيزات پزشكي با هم­كاري معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري.

·     ساماندهي برگزاري نمايشگاه‌هاي تجهيزات پزشكي، دارو و خدمات سلامت براساس فصل نهم آيين‌نامه تجهيزات پزشكي و ماده 37 دستورالعمل پيش­گيري و مبارزه با قاچاق.

·     شناسنامه‌دار كردن شركت‌هاي تجهيزات پزشكي و انجام فرآيند ثبت شركت‌ها و كمپاني‌هاي بين‌المللي به طوري كه براساس اطلاعات ثبت شده در حال حاضر 2216 شركت تجهيزات پزشكي در كشور فعاليت مي‌كنند و اين شركت‌ها براساس ضوابط ابلاغي وزارت متبوع بيش از 5500 كمپاني بين‌المللي را در خود جاي داده‌اند.

·     افزايش چشم‌گير صادرات تجهيزات پزشكي براساس ماده 87 قانون برنامۀ چهارم توسعه، به طوري كه ميزان صادرات از 4 ميليون دلار در سال 84 به بيش از 8 ميليون دلار در سال 88 رسيده است.

·     با ارتقاي ضوابط و استانداردهاي مرتبط با تجهيزات پزشكي، در سال گذشته 120 گونه از 550 گونه توليدي كشور موفق به اخذ استانداردهاي اتحاديه اروپا شدند.. تمام توليدكنندگان بايد داراي گواهينامه ايزو 13485 و تيم مديريت كيفيت باشند كه اين امر يك انقلاب بزرگ در حوزه تجهيزات پزشكي محسوب مي‌شود.

·     در حال حاضر، دامنه وسيعي از تجهيزات High-Tech مانند پودر استخوان، دريچه مصنوعي قلب، تجهيزات راديولوژي، دستگاه اتو آنالايزر و ... در داخل كشور توليد مي‌شود. پتانسيل و امكان توليد بسياري از دستگاه‌ها نيز در كشور وجود دارد كه در آينده‌اي نزديك به بهره‌برداري خواهد رسيد.

  

********************************************************

آموزش پزشكي

********************************************************

·     در دولت دهم در خصوص توسعه و تقويت آموزش پزشكي كشور اقدامات موثري هم­چون؛ تدوين سند تحول كلان در نظام آموزش علوم پزشكي كشور، تدوين سند آمايش سرزمين و خوشه­بندي دانشگاه­هاي علوم پزشكي و طراحي و پياده­سازي شبكه دانشگاه­هاي علوم پزشكي در كشورهاي اسلامي در راستاي تحقق مرجعيت علمي صورت گرفت.

·     از شروع به كار دولت دهم، 5 دانشگاه علوم پزشكي جديد در شهرهاي جيرفت، دزفول، كرج، نيشابور و تربت حيدريه تاسيس شد و هم­چنين تفويض اختيار بيشتري به دانشگاه­هاي علوم پزشكي صورت گرفت.

·     افزايش تعداد قطب­هاي علمي به 30 قطب، افزايش تعداد پذيرش دستياران پزشكي تخصصي به 2800 نفر در سال و افزايش تعداد پذيرش دانشجويان تحصيلات تكميلي به ميزان 50% از جمله ساير فعاليت­هاي آموزش پزشكي در طي دو سال اخير است.

·     در بخش آموزش پزشكي به گسترش كمي و كيفي مراكز آموزشي توجه شده است. در طي اين مدت مجوز تأسيس 45 دانشكده و آموزشكده علوم پزشكي صادر شده است. به موازات آن رشته­هاي جديدي در مقطع دكتراي تخصصي و كارشناسي ارشد پزشكي راه­اندازي شد.  

·     تعداد رشته محل­هاي مقطع دكتري تخصصي از 97 رشته محل در سال 83 به بيش از 190 رشته محل رسيده است. هم­چنين در مقطع كارشناسي ارشد تعداد رشته محل در سال 83 از 120 رشته محل به 350 رشته محل رسيده است كه حدود سه برابر افزایش داشته است.

·     در کنار رشد کمّی، ارتقای کيفيت آموزش پزشکی نيز مورد توجه قرار گرفت. در اين مدت طرح بومی گزينی دانشجو در برخی رشته­ها، پذيرش دانشجويان ممتاز به مقاطع بالاتر بدون شرکت در آزمون ورودی و راه­اندازی تله­کنفرانس و تله­مديسين در دانشگاه­های علوم پزشکی و آموزش مجازی از راه دور اجرا شده است.

·     با هدف تعامل و تأثيرگذاری علمی و فرهنگی با ساير کشورهای دنيا و رسيدن به موقعيت مطلوب و مطرح علمی و آموزشی جهانی با استانداردهای بين­المللی و به منظور کاهش روند مهاجرت استعدادهای جوان به خارج از کشور و مشکلات موجود فرهنگی در کشوهای ديگر نسبت به تقويت شعب بين­الملل دانشگاه­های علوم پزشکی اقدام شد. در حال حاضر تعداد 1600 دانشجو در اين شعب مشغول به تحصيل هستند که 88% آن­ها در مقطع دکترای حرفه­ای و PhD علوم پزشکی مشغول تحصیلند.

·     به دنبال تصميم قاطع مقام محترم وزارت مبني بر ابطال آزمون دستياري سال 88، تمهيدات بسياري براي افزايش ضريب ايمني برگزاري آزمون‌ها فراهم شد كه از جمله مي‌توان به: تكميل و ارتقاي تجهيزات و ابزارهاي كنترل كننده مانند دوربين و ارتقاي نرم‌افزار و سخت‌افزارهاي امنيتي، افزايش تعداد ناظرين آزمون‌ها، تغيير در تعيين شماره‌هاي داوطلبي و غيره اشاره كرد.

·     راه‌اندازي 410 رشته – محل در تمام مقاطع تحصيلي رشته‌هاي مختلف علوم پزشكي كه 140 مورد آن مربوط به مقاطع كارداني، كارشناسي و 270 مورد آن مربوط به رشته‌هاي تحصيلي كارشناسي ارشد تا فوق تخصص است.

·     بررسي بيش از 500 مورد پرونده دانشجويان مستنكف از تعهدات خود كه در طي اين مدت، بدون محاسبه پرداخت‌هاي قسطي بيش از 12 ميليارد ريال از تعهدات آنان به حساب خزانه دولت واريز شد.

·     توجه ويژه به امور دانشجويان غيرايراني و برگزاري همايش فارغ‌التحصيلي دانشجويان غيرايراني در اردي‌بهشت ماه 89 در دانشگاه علوم پزشكي قزوين. هم اكنون 516  دانشجوي غيرايراني در رشته‌هاي مختلف علوم پزشكي در دانشگاه‌هاي داخل كشور مشغول تحصيلند.

·     توجه به مشكلات تحصيلي دانشجويان داخل و بررسي بيش از 600 پرونده دانشجويان در كميسيون بررسي موارد خاص و 3200 تقاضاي ميهماني و انتقال در دانشگاه‌هاي علوم پزشكي داخل و موافقت با انتقال تعدادي از آن­ها در مقاطع مختلف تحصيلي.

·     پذيرش تعداد 24052 نفر دانشجو در مقاطع كارداني، كارشناسي و دكتراي عمومي در رشته‌هاي علوم پزشكي از طريق كنكور سراسري در سال تحصيلي 89 – 1388 كه از آن­ها 5087 نفر (21%) در رشته‌هاي دكتراي عمومي، 15210 نفر (4/63%) كارشناسي پيوسته و ناپيوسته و 3755 نفر (6/15%) نيز در مقطع كارداني پذيرفته شدند.

·     تشكيل كميته رتبه‌بندي آموزشي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و تدوين پيش‌نويس شاخص‌ها و معيارهاي رتبه‌بندي آموزشي دانشگاه‌ها و هم­چنين تدوين معيارهاي نهايي ارزيابي دروني مراكز توسعه آموزش پزشكي (EDC) و تدوين آيين‌نامه شرح وظايف EDC و EDO دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و نحوه تعامل آن­ها با يكديگر.

·     تدوين چند آيين‌نامه و دستورالعمل كه از جمله آن­ها مي‌توان به آيين‌نامه ورود بدون آزمون دانشجويان ممتاز به مقاطع بالاتر، آيين‌نامه ادغام آموزش علوم پزشكي در نظام ارايه خدمات بهداشتي-  درماني و تدوين دستورالعمل اجرايي آيين‌نامه دانش­پژوهي اشاره كرد.

·     برگزاري 22 آزمون علوم پزشكي از سوي مركز سنجش آموزش پزشكي در طي يك سال گذشته با حدود 85 هزار داوطلب و پذيرش 17700 نفر كه حدود 2700 نفر در آزمون‌هاي دستياري پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي، 1600 نفر در آزمون كارشناسي ارشد، 600  نفر در آزمون دكتراي تخصصي (phD) و 300  نفر در آزمون فوق تخصص پذيرفته شدند.

·     انجام اقدامات موثر در زمينه ارتقاي كيفي آزمون‌ها كه از جمله مي‌توان به مواردي هم‌چون؛ طراحي و بهره‌برداري از نرم‌افزار تحليل آزمون‌ها، توسعه و تكميل نرم‌افزار بانك سئوالات آزمون‌ها، ايجاد بانك اطلاعات داوطلبان و پذيرفته‌شدگان آزمون‌ها و هم­كاري در اصلاح قوانين و مقررات فعلي جذب دانشجو در آزمون‌هاي مختلف اشاره كرد.

·     با توسعه الكترونيكي ثبت نام و انتخاب رشته در آزمون‌ها، در طي سال 88 مجموعاً بالغ بر 4/1 ميليارد ريال (140 ميليون تومان) در هزينه‌ها صرفه‌جويي شده است كه 2/1 ميليارد ريال آن صرفه‌جويي در هزينه‌هاي مصرفي و 200 ميليون ريال آن حاصل حذف 5000 ساعت/ نفر كار نيروي انساني بوده است. علاوه بر كاهش هزينه‌ها، اين كار موجب رضايتمندي داوطلبين و كوتاه شدن فرآيندهاي كاري نيز شده است.

·     به منظور كاهش اعتراضات و پاسخ‌گويي شفاف به داوطلبين آزمون‌ها، امكان مشاهده پاسخ­نامه و مطابقت آن با كليد نهايي با استفاده از كد رهگيري توسط هر داوطلب مهیا شده و هم­چنين امكان تصحيح مجدد دستي پاسخ‌نامه‌هاي معترضين با حضور آنان نيز فراهم شده است.

·     صدور مجوز برگزاري 6440 برنامه آموزشي مداوم پزشكي شامل؛ 2854 برنامه مدون، 1788 كنفرانس، 1212 كارگاه، 497 كنگره و سمينار و 89 برنامه خودآموز و كوتاه مدت حرفه‌اي و هم­چنين بازنگري 11 مورد برنامه‌هاي مدون و 40 بازديد از برنامه‌هاي آموزش مداوم در سال گذشته.

·     تهيه بانك اطلاعاتي اعضاي شوراي هماهنگي و برنامه‌ريزي آموزش مداوم دانشگاه‌ها و تفويض بررسي و صدور مجوز برنامه‌هاي آموزش مداوم و تفويض50% از اولويت‌هاي آموزشي به دانشگاه‌هاي علوم پزشكي سراسر كشور.

·     تهيه و تدوين آيين‌نامه حاميان تجاري، تدوين دستورالعمل اجرايي بررسي و صدور مجوز برنامه‌هاي حضوري آموزش مداوم، تصويب ضوابط ميزان حق ثبت نام براي برنامه‌هاي حضوري آموزش مداوم.

·     تدوين تقويم برنامه‌هاي آموزش مداوم و هم­چنين طراحي و راه‌اندازي سيستم اطلاعات آموزش مداوم ستاد و دانشگاه‌ها و پيشرفت 80% اين طرح.

·         تصويب برگزاري آزمون ويژه براي بهياران متقاضي ادامه تحصيل در رشته پرستاري و صدور گواهي مهارت حرفه‌اي سي‌تي‌اسكن و ام­آرآي براي متخصصين راديولوژي و صدور گواهي فعاليت فعاليت‌هاي آموزشي- پژوهشي.

·     درخصوص توجه به آموزش طب سنتي و مكمل، ضمن پذيرش دانشجو در مقاطع دكتراي تخصصي(Ph.D)  طب سنتي، فعاليت‌هايي از قبيل؛ ساماندهي آموزش مداوم در طب سنتي و مكمل، بررسي و رفع چالش‌هاي دوره دكتراي تخصصي طب سنتي و فعال كردن كميته دانشجويي طب سنتي صورت گرفته است.

·     ابلاغ ضوابط آموزش باليني برنامه پزشكي عمومي و شاخص‌هاي ارزيابي دروني به دانشكده‌هاي پزشكي و هم­چنين تصويب و ابلاغ حداقل توانمندي‌هاي پزشكان عمومي، برنامه‌هاي ضروري (كوريكولوم) دروس كارآموزي پزشكي عمومي.

·     برگزاري چند كارگاه ارتقاي روايي و پايايي آزمون پيش­كارورزي براي اعضاي هيأت ممتحنه آزمون پيش‌كارورزي و كارگاه توانمندسازي علمي ارزيابان، نمايندگان دانشكده‌هاي پزشكي و كارشناسان واحد ارزشيابي.

·     بازديد از 38 دانشكده پزشكي و تهيه بانك اطلاعات برنامه آموزشي اين 38 دانشكده پزشكي كه از پيشرفت صد در صدي برخوردار بوده است.

·     تقويت و توسعه تسهيلات ويژه براي دانشجويان شاهد و ايثارگر در زمينه‌هاي تقويت بنيه علمي، خدمات فرهنگي و رفاهي و پژوهشي و برگزاري كلاس‌هاي آمادگي آزمون دستياري براي 351 نفر دانشجو.

·     تشكيل كانون دانشجويان شاهد و ايثارگر و انتخاب و معرفي دانشجويان نمونه شاهد و ايثارگر به سيزدهمين جشنواره انتخاب دانشجويان نمونه كشوري.

***

  

********************************************************

تحقيقات پزشكي

********************************************************

·     افزايش رتبه ايران در توليد علم در بخش علوم پزشكي از 37 در سال 2009 به 32 در سال 2011، افزايش تعداد مراكز تحقيقاتي علوم پزشكي مصوب از 222 مركز در سال 87 به 367 مركز در سال 1390، افزايش تعداد مقالات ايندكس شده علوم پزشكي در ISI از 3806 مقاله در سال 1388 به 4317 مقاله در پايان سال 1389 و توسعه كمي و كيفي مراكز رشد علوم پزشكي كشور به 26 مركز در سال 89 از جمله فعاليت­هاي كمّي در زمينه تحقيقات پزشكي در طي دولت دهم است.

·     افزايش سهم كشور ايران در توليد علوم پزشكي در دنيا از 42 صدم درصد در فاصله سال­هاي 2008 - 2004 به رشد حدود دو برابري به 78 صدم درصد در پايان سال 2011 رسيده است كه اين رشد در مقايسه با سهم ايران در توليد همه علوم در جهان كه 14 درصد بوده، بسيار چشمگير است.

·     تدوين نقشه جامع علمي نشريات علوم پزشكي، مصوب كردن 28 نشريه علمي- پژوهشي جديد در حيطه علوم پزشكي، اعطاي موافقت اصولي به 46 نشريه و نمايه شدن بيش از 27 نشريه علمي- پژوهشي در پايگاه اطلاعاتي Scopus از جمله اقدامات دوساله در زمينه نشريات علوم پزشكي است.

·     هم­زمان با توجه به کيفيت آموزش پزشکي فعاليت­هاي نسبتاً مطلوبي در زمينه تحقيقات و فن آوري پزشکي نيز صورت گرفته است. تعداد مراکز تحقيقات پزشکي از 222 مركز ابتداي سال 88 به 367 مرکز تا خرداد 90 رسيده است.

·     تعداد شبکه­هاي تحقيقات پزشکي با رشد مطلوب به 20 شبکه تحقيقاتي گسترش يافت. هم­چنين تعداد پايگاه­هاي عرضه اطلاعات پزشكي از 30 پايگاه به حدود 50 پايگاه افزايش يافته است.

·     مجلات علمي پژوهشي از 142 عنوان ابتداي سال 88، هم اكنون به 198 عنوان افزايش يافته است كه از اين تعداد 128 مجله در نمايه­هاي معتبر بين­المللي ايندكس مي­شود. تعداد مقالات ايندكس شده علوم پزشكي در ISI از 3806 مقاله در سال 1388 به 4317 مقاله در سال 90 رسيده و طرح­هاي مصوب پژوهشي در اين زمينه نيز با رشد 5/22 درصدي به 6816 طرح رسيده است.

·     با جذب اعضاي هيأت علمی جديد، تعداد اعضاي هيأت علمي به بيش از 12000 نفر رسيده و دانشجويان كارشناسي ارشد به بالا نيز به بيش از 5000 دانشجو در سال 90 افزايش يافته است.

·         با مجموع فعاليت­هاي پژوهشي صورت گرفته، رتبه ايران در بين ساير کشورها در توليد مقالات علوم پزشکی صعود کرده است. طبق نتايج ارزشيابي پژوهشي دانشگاه­هاي علوم پزشکي کشور، روند مقالات ايراني نمايه شده در کل مجلات معتبر بين­المللي نيز افزايش چشم­گير داشته است.

·     ارتقاء و توسعه برنامه جامع الكترونيك واحد تاليف و ترجمه كتب پزشكي در سال 89 كه در اين خصوص اقداماتي از قبيل؛ ارتباط با مولفين و مترجمين، راه‌اندازي سايت، تأليف و ترجمه و تهيه بانك اطلاعاتي آن، جستجو در بانك اطلاعاتي سايت و ثبت كتب جديد برای ترجمه ايجاد شده است.

·     دو فراخوان توليد داروهاي مورد نياز (كه مستلزم توسعه فناوري است) در سال 89 و 90 صورت گرفت كه 8 داروي اول مراحل نهايي تولید را طي كرده و پرونده دارو مورد تایید سازمان غذا و دارو قرار گرفته يا در حال بررسي است و طي چند ماه آينده به بازار روانه خواهد شد. در صورت بومي­سازي دانش فني توليد اين داروها و توليد در كشور سالانه 200 ميليون دلار صرفه­جويي خواهد شد.

·     در سال 1389 حدود 100 درخواست انتشار نشريات علمي بررسي شد، 45 نشريه جديد داراي موافقت اصولي شدند و 18 نشريه رتبه علمي- پژوهشي گرفتند. در اين سال 30 درخواست جديد تقاضاي موافقت اصولي نيز دريافت شد.

·     ارزيابي وضعيت تحقيقات نظام سلامت در 40 دانشگاه علوم پزشكي كشور، برگزاري چند دوره كارگاه توانمندسازي با عنوان ارزيابي اقتصادي در ارائه خدمات سلامت، تجديد تفاهم‌نامه‌هاي بين‌المللي ميان مراكز معتبر تحقيقاتي و دانشگاهي داخلي و خارجي، امضاء 18 پروژه جديد هم­كاري تحقيقاتي با دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي كشورهاي مالزي، اندونزي، چين و ... و هم­چنين ادامه روند پي‌گيري فعاليت‌هاي 12 پروژه مشترك قديمي.

 

توسعه هماهنگي و ارزيابي تحقيقات

·     ارزشيابي فعاليت‌هاي پژوهشي 200 مركز تحقيقات علوم پزشكي و 46 دانشگاه علوم پزشكي كشور و استخراج نتايج آن و هم­چنين انتخاب و اعلام مراكز تحقيقاتي برگزيده در حوزه‌هاي علوم باليني، علوم پايه، بيومديكال و علوم دارويي برای معرفي و تقدير در جشنواره بين‌المللي پژوهشي رازي.

·     استانداردسازي فرم‌هاي اطلاعات و بررسي پرونده‌هاي ابداعات و اختراعات و هم­چنين فراهم كردن زمينه اعطاي تسهيلات و امتيازات به نوآوران از طريق بررسي پرونده‌هاي ارجاعي از مراكز مرتبط. تعداد اختراعات و اكتشافات بررسي شده در كميته، 150 مورد بوده است كه 68% آن تاييد شده است.

·     برگزاري كارگاه­هاي توانمندسازي براي محققين دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور شامل «برنامه‌ريزي استراتژيك، تعيين اولويت‌هاي ملي، خلاقيت و نوآوري، مقاله‌نويسي و دوره تكميلي، ده گام پژوهش، End note, Learning by doing» و راه‌اندازي سايت براي اطلاع­رساني كارگاه‌هاي مذكور.

·     بازنگري آيين‌نامه ميزباني فرصت مطالعاتي داخل كشور و اعطاي ميزباني دوره فرصت مطالعاتي به يك مركز تحقيقات علوم پزشكي و هم­چنين اعطاي استفاده از فرصت انتقال تكنيك از خارج كشور به داخل به اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌ها.

·     تدوين و ابلاغ آيين‌نامه دوره دكتري تخصصي پژوهشي (PhD by Research) و دستورالعمل پذيرش و اعتباربخشي مؤسسات و دانشجويان داوطلب اين دوره و هم­چنين بررسي 50 تقاضاي مراكز تحقيقاتي و تصويب نهايي 22 مركز تحقيقاتي مجري برگزاري دوره دكتري تخصصي پژوهشي در شوراي گسترش دانشگاه‌هاي علوم پزشكي.

·     بازنگري اساسنامه تشكيل شبكه‌هاي تحقيقات علوم پزشكي، حمايت مالي از شبكه‌هاي تحقيقاتي و تصويب دو شبكه تحقيقاتي از جمله فعاليت‌هاي مرتبط با شبكه‌هاي تحقيقات علوم پزشكي است.

·     انجام اقدامات لازم در خصوص طراحي نرم‌افزار بانك اطلاعات طرح‌هاي تحقيقاتي، مقالات و تجهيزات شبكه‌هاي علوم پزشكي و هم­چنين وب محور کردن فرآيند راه‌اندازي دوره دكتري تخصصي پژوهشي.

 

كميته كشوري تحقيقات دانشجويي

·     تهيه تفاهم‌نامه‌ها و توافقنامه‌ها ميان معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با چند سازمان و تهيه پيش‌نويس تفاهم‌نامه براي برگزاري نشست‌ها در ارتباط با احياء فرهنگ و تمدن اسلام و ايران.

·     تهيه و ابلاغ دستورالعمل اجرايي نحوه امتيازدهي به فعاليت‌هاي تحقيقاتي دانشجويان پژوهشگر موضوع بند «ك» ماده 2 آيين‌نامه «تسهيلات آموزشي، پژوهشي و رفاهي ويژه استعدادهاي درخشان» و معرفي 5 دانشجو به عنوان دانشجويان پژوهشگر و هم­چنين معرفي كميته تحقيقات دانشجويي برتر در جشنواره رازي. .

·     برگزاري ده­ها كنگره، راه‌اندازي 55 سايت كميته‌هاي تحقيقات دانشجويي، انتشار 80 خبرنامه، فصلنامه، گاهنامه و مجله، تصويب 1400 طرح تحقيقاتي، چاپ 500 مقاله در مجلات داخلي و 350 مقاله در مجلات خارجي، ارائه حدود 2000 مقاله در كنگره‌هاي داخلي و 400 مقاله در كنگره‌هاي خارجي، ثبت حدود 15 اختراع، تأليف و ترجمه 40 كتاب و برگزاري 80 تور علمي در طي اين مدت توسط كميته‌هاي تحقيقات دانشجويي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي صورت گرفته است.

 

مركز توسعه و هماهنگي اطلاعات و انتشارات علمي

·     توسعه سامانه ملي مديريت تحقيقات سلامت كه در اين خصوص طرح سمات يك در تمام دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور اجرا شده و طرح سمات دو آغاز شده است.

·     در راستاي توسعه و حمايت سايت HBI‌ و توسعه سيستم شبكه اطلاع رساني اقداماتي موثری از قبيل؛ افزايش سرعت دستيابي، تبادل و كاربرد اطلاعات در زمينه اطلاع‌رساني پزشكي با استفاده از پست الكترونيك، پيامك، آراس‌اس، خبرنامه و بولتن‌هاي الكترونيك ماهانه صورت گرفته است.

·     ايجاد يك سيستم اطلاعات مديريت تحقيقات پزشكي و فن‌آوري با بسترهاي ارتباطي الكترونيكي پايدار براي بهينه‌سازي و ارتقاء سيستم در فضاي امن الكترونيكي و مديريت محتواي اطلاعات زماني اجراي سيستم و نرم‌افزار ECMS.

·     به منظور مديريت و الكترونيك کردن اسناد سازماني نسبت به تعيين فضاي نگه­داري اسناد و كتب موجود در سيستم ECMS و تعيين فيلدهاي مورد نياز اقدام شده و اين برنامه در حال انجام است و ارزيابي آن بسيار خوب بوده است.

·     ارتقاء و توسعه برنامه جامع الكترونيك واحد تاليف و ترجمه كتب پزشكي كه در اين خصوص اقداماتي از قبيل؛ ارتباط با مولفين و مترجمين، راه‌اندازي سايت، تأليف و ترجمه و تهيه بانك اطلاعاتي آن، جستجو در بانك اطلاعاتي سايت و ثبت كتب جديد برای ترجمه ايجاد شده است.

·     ارزشيابي برنامه‌ها و فعاليت‌هاي مراكز اطلاع‌رساني پزشكي و انجام فعاليت‌هاي آموزشي ناظر بر كارگاه‌ها و همايش‌هاي اطلاع­رساني علوم پزشكي كشور از ساير فعاليت‌هاي صورت گرفته در حوزه اطلاع‌رساني پزشكي است.

 

دفتر توسعه فناوري سلامت

·     تدوين پيش‌نويس آيين‌نامه مالكيت فكري علوم پزشكي (ثبت نوآوري)، تهيه شرح وظايف و چارت سازماني پيشنهادي دفتر توسعه فناوري سلامت و مشاركت در شكل‌گيري برنامه عملياتي دفتر توسعه فناوري سلامت و گزارش‌دهي online‌ در فواصل ماهيانه.

·     تشكيل كميته اجرايي توسعه طرح‌هاي فناوري دارويي در راستاي خودكفايي كه براساس برنامه‌ريزي به عمل آمده طرح‌هاي برتر در حوزه دارويي و بيوتكنولوژي با اولويت ميزان ارزبري انتخاب و مورد حمايت قرار گيرند.

·     حمايت مالي از 15 مركز رشد فناوري و پيگيري ايجاد صندوق‌هاي حمايت از محققين و فناوران به تعداد 6 صندوق كه تاكنون 2 صندوق مراحل نهايي اخذ مجوز فعاليت را طي مي‌كند.

·     بازديد از مراكز رشد فناوري، برگزاري 6 جلسه كميته تخصصي فناوري، شركت در جلسات نمايشگاه اكسپو 2010 شانگهاي چين، شركت در نمايشگاه فناوري‌هاي پيشرفته بيوتكنولوژي و شركت در جلسات هماهنگي توليد برنامه نرم‌افزاري فناوري سلامت از جمله ساير فعاليت‌هاي دفتر توسعه فناوري سلامت است.

***

 

********************************************************

دانشجويي - فرهنگي

********************************************************

امور فرهنگي و دانشجويي

·     برگزاری دومین و سومين جشنواره فرهنگی دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور. ميانگين شركت كنندگان اين دو جشنواره دومین 1436 نفر بود كه طي اين جشنواره از بيش از 400 نفر برگزيده تقدير شد. اين دو جشنواره شامل؛ مسابقات، نمایشگاه، کارگاه‌هاي عكاسي، كاريكاتور و نشست‌های ادبی، هنری، معارف اسلامی و نشریات دانشجویی بود.

·      راه‌اندازی کمیته مرکزی ناظر بر نشریات دانشجویی، راه‌اندازی پايگاه جامع الكترونيك نشريات دانشجويي و برگزاری انتخابات مدیران مسئول دانشجویی کمیته ناظر بر نشریات با حضور دانشجویان عضو کمیته مذکور در بهمن ماه 88.

·     جمع‌آوري اطلاعات آماري مربوط به نشريات دانشجويي از طريق سامانه الكترونيك، مشاركت در تدوين طرح برگزاري هفتمين جشنواره سراسري نشريات دانشجويي و تهيه و تدوين طرح رتبه‌بندي نشريات و ارسال آن به دانشگاه‌ها برای اعلام‌نظر و جمع‌بندی و همچنين برگزاری چند کارگاه آموزشی ویژه سردبیران و مدیران مسئول و كارشناسان نشریات دانشجویی.

·     راه‌اندازی هيأت‌های نظارت بر تشکل‌ها و سامانه ثبت و ارزيابی فعاليت تشکل‌های دانشجویی دانشگاه‌ها و بازنگری در انتصاب نمایندگان مقام محترم وزارت در هیأت نظارت و تهیه ابلاغ نامه از طرف وزیر محترم برای نمایندگان 30 دانشگاه علوم پزشکی کشور و هم­چنين تشکیل کارگروه ویژه دانشگاهی به منظور اصلاح آیین­نامه‌ها و بازنگری در مقررات مربوط به تشکل‌های دانشجویی.

·     برگزاری نشست­هاي سراسری دبیران تشکل‌های اسلامی دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور با حضور دبیران تشکل‌های 33 دانشگاه و برگزاري کارگاه آموزشی مهارت‌های روانشناختی فعالیت در تشکل‌های اسلامی، کارگاه آموزشی آشنایی با اندیشه‌های امام خمینی (ره) و کارگاه آموزشی با عنوان جنگ‌نرم.

·      تشکیل کارگروه ستادی ویژه راه‌اندازی دبیرخانه فرهنگی دانشجویان بورسیه غیرایرانی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دریافت اطلاعات خام دانشجویان بورسیه غیرایرانی و استخراج آمار و ارقام مربوط به حدود 590 نفر دانشجویان بورسیه برای استفاده در تصمیم‌گیری‌های مربوطه.

·     تدوين پيش‌نويس آيين‌نامه رفتار و پوشش حرفه‌اي دانشجويان، هم­كاري در تدوين آيين‌نامه ارزشيابي بيمارستان‌ها با رويكرد رسيدگي به وضعيت حجاب و عفاف پرسنل، تدوين منشور حقوق بيمار با رويكرد توجه به مسائل فرهنگي و هم­چنين تدوين طرح ملي«تبيين جايگاه حجاب و عفاف در دانشگاه‌هاي علوم پزشكي».

·     برگزاري دومين همايش حجاب و عفاف دانشجويان دانشگاه‌هاي علوم پزشكي در فروردين 89 در دانشگاه علوم  پرشکی ياسوج، راه‌اندازی پیوند حریم با موضوع حجاب و عفاف در سایت معاونت دانشجویی، فرهنگی و برپايي نمايشگاه حجاب و عفاف در كنار نمايشگاه بين­المللي قرآن كريم در ماه مبارک رمضان سال‌جاری.

·     راه‌اندازی سامانه ثبت و ارزيابی فعاليت‌های گردشگری دانشگاه‌ها، تدوین تفاهم‌نامه ساماندهي امور گردشگري با سازمان ميراث فرهنگي و هماهنگي براي تهيه سفركارت دانشجويي.

·     برگزاری اردوهای خزرآباد ساری و اعزام بيش از 4000 نفر از دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور و اجرای برنامه‌های فرهنگی (شامل دوره‌های سه‌روزه؛ هر دوره با حضور 200 نفر دانشجو) و برپایی نمایشگاه‌ صنایع دستی در مجتمع خزرآباد.

·     راه‌اندازی کانون دانشجویی دانشگاه‌های استان تهران و سامانه ثبت و ارزيابی فعاليت‌ کانون‌های دانشجویی دانشگاه‌ها و بهره‌برداري از سامانه پیامک با عنوان «از خانه تا وزارتخانه» با شماره 30007318 براي ارتباط sms با دانشجویان و پاسخ‌گویی به آنان.

·     برگزاري دومین و سومين كارگاه آموزشي ویژه مدیران فرهنگی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور با عنوان "مهارت­هاي ارتباطي مديران" و "مديريت و مهندسي ارزش" در اسفند ماه 88 و " انگيزش در كار"  در تیر ماه سال ‌جاری.

·      تدوين شاخص‌هاي فرهنگي و ارسال آن به دانشگاه‌هاي علوم پزشكي براي اجراي آزمايشي يك­ساله آن، تدوین برنامه عملياتي معاونت دانشجويي و فرهنگی و اخذ گزارش عملکرد فرهنگی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور.

·      تشكيل كميته‌ بازنگري آيين­نامه‌ انتخاب دانشجوي نمونه، مشاركت در برنامه‌ انتخاب دانشجوي نمونه در سال 88 و اصلاح آیین‌نامه شوراهای صنفی و ارسال آن به دانشگاه‌ها برای اظهارنظر کارشناسی.

·      انجام نظرسنجي و ارزيابي وضعيت مساجد و اقامه نماز در دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و تشكيل ستاد مركزي استقبال از دانشجويان جديدالورود و انجام امور مربوط به ارتقاء كيفيت استقبال در دانشگاه‌هاي علوم پزشكي در سال‌جاری از ساير فعاليت‌هاي امور فرهنگي است.

·      تأمین و ابلاغ اعتبار به میزان 85/1 ميليارد ريال (185 ميليون تومان) به دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور براي  ارتقاي سطح کمّی و کیفی اردوها و مشاركت در برگزاري چند اردو و جشنواره دانشجويي مانند، جشنواره پایان­نامه و کتاب سال دانشجویی و اردوی فرهنگی طریق جاوید.

·      مشارکت در برگزاری بزرگ­داشت ارتحال امام خمینی (ره)، مشاركت در طرح بزرگ ضيافت اندیشه در ماه مبارک رمضان و مشاركت در برگزاري يادواره شهداي دانشجو از جمله برنامه‌هاي حوزه فرهنگي است كه با همكاري ساير ارگان‌ها صورت گرفت.

·     توجه ويژه به بهره‌گيري از فناوري اطلاعات در معاونت دانشجويي- فرهنگي كه در اين خصوص اقداماتي نظير؛ راه‌اندازی سامانه ارتباط الکترونیک با دانشگاه‌ها، راه‌اندازی پایگاه الکترونیک مسابقات قرآنی دانشجویان، راه‌اندازي سايت معاونت، ارتقاي سامانه پيامك (SMS) براي استفاده در مسابقات و نظرسنجي‌ها، ثبت مشخصات نشريات دانشگاهي تحت­وب، ثبت­نام كارگاه‌هاي آموزشي از طريق وب، ثبت وضعيت تشكل­های دانشجويي تحت وب و غيره صورت گرفته است.

 

فعاليت‌هاي قرآني

·     افتتاح مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تشکیل و فعال کردن کانون­های قرآن و عترت در 45 دانشگاه علوم پزشکی کشور زیر نظر معاونت­های دانشجویی- فرهنگی دانشگاه­ها.

·     تدوين ساختار پيشنهادي مركز قرآن و عترت و تشكيل شوراي سياست‌گذاري فعاليت‌هاي قرآن و عترت وزارت متبوع، تشكيل كارگروه آموزش‌هاي قرآن و عترت، تشكيل كارگروه فعاليت‌هاي علمي پژوهشي قرآن و عترت و تشکیل مجمع کارشناسی و مشورتی قرآن و عترت دانشجویی دانشگاه­های علوم پزشکی کشور در راستاي تقويت فعاليت‌هاي قرآني.

·      راه­اندازی پایگاه اطلاع­رسانی مرکز قرآن و عترت وزارت به نشاني www.shefanoor.ir، انتشار 7500 جلد كتاب مفاهيم جاويدان و ارسال آن به دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و اقدام براي جمع‌آوري مقالات، پژوهش‌ها و پایان‌نامه‌های علوم پزشکی مرتبط با قرآن و عترت.

·     برگزاری چند همایش و دوره آموزشی ویژه دبیران و کارشناسان فعالیت­های قرآن و عترت دانشگاه­های علوم پزشکی کشور در راستای تبیین و توجیه مأموریت‌ها و برگزاري كارگاه مهارت‌هاي زندگي.

·         برگزاری چهاردهمین جشنواره قرآنی اساتید و کارکنان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در اهواز (اسفند 88) و پانزدهمين جشنواره قرآني دانشجويان دانشگاه‌هاي علوم پزشكي سراسر كشور در قم (خرداد 89) با حضور حدود 600 نفر از برگزيدگان و هم­چنین برگزاري سومين المپياد قرآني دانشجويان با هم­كاري وزارت علوم و سازمان سنجش در دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور در خردادماه 89.

·      میزبانی بــرگزاری بیست و پنجمین جشنـــواره ملی قرآن دانشجویان کشور که در این راستا ضمن تشکیل دبیرخانه جشنواره و برگزاری10 جلسه شورای سیاست­گذاری و برنامه­ریزی با حضور نمایندگان دانشگاه ها و سازمان­های دانشگاهی و تشکیل کمیته­ها و جلسات مربوط، 5 شماره ویژه­نامه جشنواره نیز با عنوان «شفاء» منتشر شده است.

·     اطلاع­رسـانی فعالیت­های مرکز در شبکه رادیویی قرآن و سیمای قرآن، ســایت‌های مختلف و هم­چنین حضور در برنامه­های متعدد صدا و سیما، شركت در نمايشگاه بين‌المللي قرآن كريم و برنامه‌ریزی و هماهنگی برای برگزاری «اولین دوره مسابقات قرآنی ویژه کادر پزشکی و کارکنان بیمارستان­های استان تهران» از ساير فعاليت‌هاي قرآني است.

·     دریافت سهمیه سال 89 و اعزام 914 نفر دانشجو و 100 نفر اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها از ستاد عمره دانشگاهیان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها و چاپ و ارسال 7500 جلد کتاب مفاهیم جاودان (منبع رشته های کتبی جشنواره پانزدهم) به دانشگاه­های علوم پزشکی کشور از سایر فعالیت­هاست.

·     اعزام دانشگاهیان به سفر فرهنگی، زیارتی سوریه و عتبات عالیات و پاسخ‌گویی به سؤالات دانشگاهیان متقاضی و هم­چنين مشارکت در برگزاری چهارمین و پنجمین دوره جشنواره «تولدی نو» ویژه دانشگاهیان عمره‌گزار در سال ‌جاری.

 

امور خوابگاه­ها و مراکز مشاوره

·     تدوين شناسنامه خوابگاه‌ها، تلاش براي اجراي دستورالعمل ايمن‌سازي خوابگاه‌هاي دانشجويي و برگزاري هفته خوابگاه‌ها از فعاليت‌هاي صورت گرفته در زمينه خوابگاه‌هاي دانشجويي است.

·     ايجاد هماهنگي و برنامه‌ريزي براي ارائه صبحانه به دانشجويان ساكن خوابگاه‌هاي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و پيگيري تأمين و برقراري اقلام اساسي غذايي يارانه‌اي مورد نياز غذاخوري‌هاي دانشجويي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي.

·     تهيه و تدوين شاخص‌ها و استانداردهاي امور رفاهي دانشجويي و تلاش براي بهبود و ارتقاي وضعيت فعلي و رسيدن به وضعيت مطلوب و تهيه مدلي يكسان براي ارزيابي عملكرد دانشگاه‌ها در 3 تيپ از جمله فعاليت‌هاي امور رفاهي دانشجويي است.

·     راه­اندازي و استقرار حدود 40 پايگاه خدمات مشاوره روانشناختي در خوابگاه­هاي دانشجويي و افزايش تعداد آن‌ها از 85 پايگاه به 125 پايگاه و هم­چنين ايجاد 22 خط مشاوره تلفني در دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور و افزايش آن از 8 خط به 30 خط به منظور پيش­گيري از بروز و شيوع آسيب­هاي رواني اجتماعي.

·     غربالگري و پايش سلامت روان دانشجويان جديدالورود و اجرای برنامه آموزشي مهارت­هاي زندگي با تاكيد بر 3 مهارت مديريت استرس، جرأت­مندي و ارتباط مؤثر و آموزش­هاي پيش از ازدواج  با رويكرد ديني براي25000 نفر از  دانشجويان.

·      برگزاري 807 برنامه آموزشي در حوزه ارتقای سلامت روان دانشجويان و برگزاري 8 كارگاه آموزشي كشوري با رويكرد ديني در حيطه مديريت مسائل و مشكلات دانشجويان  و هم­چنين ارائه خدمات روانشناختي و مشاوره به 10483 دانشجوي مراجعه كننده به ادارات مشاوره و افزايش جمعيت تحت پوشش خدمات از 14000 نفر به 17483 نفر.

·     اجراي طرح­هاي تحقيقاتي در زمينه ارتقا و تأمين بهداشت روان دانشجويان، تدوين و اجراي پروتكل پيش­گيري از  افت تحصيلي دانشجويان و تدوين و توزيع 1043عنوان بروشور، پمفلت و نشريه بهداشت روان دانشجويان از جمله ساير فعاليت‌هاي دفتر مركزي مشاوره است.

·      در راستاي پيش­گيري از مصرف مواد در محيط­هاي دانشجويي اقدامات ارزنده­اي هم چون؛ تهيه و توزيع توليدات آموزشي مانند معرفي كتب آموزشي، لوح فشرده، پوستر و پمفلت و اجراي همايش و سمينار در خوابگاه‌هاي دانشجويي  صورت گرفته است.

 

تربيت بدني

·     برگزاري نهمين المپياد ورزشي دانشجويان دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور ويژه دختران در يزد و پسران در كرمانشاه و هم­كاري با فدراسيون ملي ورزش‌هاي دانشگاهي در برپايي اردوهاي آمادگي و اعزام تيم‌هاي ملي دانشجويان به المپيك دانشجويان جهان.

·     هماهنگي در خصوص تخصيص اعتبار به دانشگاه‌هاي شركت‌كننده و ميزبان در المپياد ملي و تصويب آيين‌نامه پرداخت حق‌الزحمه داوران و عوامل اجرايي مسابقات ورزشي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور و هم­چنین مكاتبه با فدراسيون‌هاي ورزشي براي اخذ سهميه كلاس‌هاي آموزشي داوري و مربيگري براي كارشناسان تربيت بدني دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور.

·     برگزاري مسابقات تك­رشته‌اي دانشجويان دانشگاه‌هاي علوم پزشكي در 6 رشته ورزشي براي پسران و يك رشته ورزشي (شطرنج) براي دختران در مجتمع خزرآباد ساري و هم­چنين برگزاري مسابقات فوتبال دسته 2 دانشجويان پسر دانشگاه‌هاي علوم پزشكي در بوشهر و مشاركت در برگزاري دومين المپياد ملي ورزش‌هاي دانشجويي كشور.

·     برگزاري گردهمايي مديران و مسئولين تربيت­بدني دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور و هم­چنين برپايي دو كارگاه آموزشي «برنامه‌ريزي تقويم‌هاي ورزشي» و «حركات اصلاحي» ويژه مديران و مسئولين تربيت­بدني دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور.

 

صندوق رفاه دانشجويان

·     تهيه و تنظيم و اصلاح مجموعه قوانين و مقررات صندوق رفاه دانشجويان، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي تسهيلات اعطايي و هم­چنين تهيه راهنماي استفاده از وام‌ها و تسهيلات اعطايي براي دانشجويان روزانه و شبانه.

·     در ابتداي دولت دهم سرانه وام­هاي دانشجويي بين 25 تا 60 درصد افزايش داده شد. همچنين نسبت به افتتاح حساب متمركز براي تمام دانشجويان متقاضي تسهيلات و توسعه كمّي و كيفي ارايه تسهيلات اعطايي به دانشجويان اقدام شد، به طوري كه در طي اين مدت بيش از 94 هزار مورد وام تحصيلي، 24 هزار مورد وام ضروري، 10 هزار وام بيمه، 5 هزار وام مسكن، 4 هزار وام شهريه و 3 هزار مورد وام ديگر شامل خريد كالا، وديعه مسكن و غيره پرداخت شده است.

·     درآمدهاي اختصاصي صندوق از محل ساماندهي و پيگيري وصول مطالبات، اصلاح فرم­هاي تعهد و اخطار و پيگيري مستمر از مستنكفين از تعهد به ميزان 35 درصد افزايش يافت.

·     افزايش 2 برابري درآمد گروه سرمايه­گذاري از محل مجتمع خزرآباد كه اين درآمد صرف توسعه مجتمع از قبيل: گسترش فضاي سبز، ايجاد باغ وحش، تجهيز رستوران، اصلاح و بهبود منوي غذايي و نحوه پخت غذا و بازسازي سوييت­هاي دانشجويي شد.

·     افزايش 145 درصدي سود واحد تجارت الكترونيك از طريق اعطاي وام خريد كالا به 1512 نفر از دانشجويان و افزايش 64 درصدي سبد سهام گروه سرمايه­گذاري و رشد آن از 405 ميليون ريال به 666 ميليون ريال از جمله ديگر دستاوردها در زمينه افزايش درآمد منابع جديد براي پرداخت اعطاي تسهيلات بيشتر به دانشجويان است.  

·     پاسخ‌گويي مستمر و روزانه از طريق سيستم الكترونيكي و كاهش مراجعات حضوري به صندوق رفاه از طريق خدمات بازپرداخت الكترونيكي و صدور تسويه حساب الكترونيكي كه منجر به صرفه.­جويي 50 هزار ساعت شده است.

***

 

********************************************************

توسعه مديريت و منابع

********************************************************

توسعه مدیریت و تحول اداری

·     بازطراحي ساختار ستاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي به عنوان يک سازوکار پايه­اي براي پاسخ­دهي سريع و کارآمد به مطالبات رو به افزايش ذي­نفعان و تدوين پيش­نويس شرح وظايف تمام واحدهاي ستاد مرکزی پيروي نمودار مصوب جديد.

·     استقرار نظام برنامه­ريزي عملياتي که در این خصوص اقداماتی هم­چون؛ تشکيل تيم برنامه­ريزي عملياتي، بررسي نتايج و الگوي اجرايي فرآيند و فرم­هاي برنامه سال گذشته، تدوين و اولويت­بندي استراتژي­ها و تطبيق با اسناد بالادستي، تدوين اولويت­بندي اهداف عملياتي ساليانه، تدوين و نهايي کردن بسته برنامه عملياتي و پايش و ارزيابي عملکرد برنامه صورت گرفته است.

·     اجرای طرح استقرار نظام ارزيابي عملکرد جامع دانشگاه­هاي علوم پزشکي که در اين راستا اقداماتی هم­چون؛ مرور متون و تحليل الگوهاي ارزيابي عملکرد و انتخاب الگوي مناسب براي ارزيابي جامع دانشگاه­هاي علوم پزشکي، تدوين شاخص­ها و معيارهاي ارزيابي بر اساس مدل منتخب و خودارزيابي دانشگاه­ها و نهایتاً تدوين گزارش صورت گرفت.

·     طراحي و برنامه­ريزي براي راه­اندازي خانه مديران سلامت کشور، طراحي نظام مديريت فرايندهاي سازماني، طراحي سيستم مكانيزه مديريت اسناد و آرشيو معاونت توسعه مديريت و منابع، طراحي نظام جامع مديريت مديران در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، طراحي پايگاه اطلاعات مديريت پروژه‌هاي كشوري منابع فيزيكي و طراحي پورتال آموزش كاركنان از جمله برنامه­های مهمی است که در سال 89 تلاش­های عمده­ای برای اجرای آن­ها انجام شده است.

·     ترميم، تصويب و ابلاغ تشکيلات دانشگاه­ها و دانشکده­هاي علوم پزشکي کشور، ابلاغ تشکيلات براي چند مرکز تحقيقات کشور و هم­چنین ابلاغ تشکيلات جديد براي چند بيمارستان.

·     اجرای برنامه ارتقاء بهره­وري و اصلاح الگوي مصرف در نظام سلامت که از جمله دستاوردهای آن می­توان به تدوين آئين­نامه بهره­وري و اصلاح الگوي مصرف وزارتخانه، تدوين نظام­نامه و شيوه­نامه مديريت چرخه بهره­وري وزارتخانه و تهيه برنامه سالانه اصلاح الگوي مصرف اشاره کرد.

·     به منظور ارتقاء کمي و کيفي خدمات بهداشت و درمان و مدیریت بيمارستان­ها به صورت هيئت امنايي اقداماتی از قبیل؛ تدوين نسخه اوليه اساسنامه بيمارستان­هاي هيئت امنايي، تهيه نسخه اوليه تفاهم­نامه ميان دانشگاه علوم پزشکي و بيمارستان برای واگذاري اداره بيمارستان به هئيت امنا، تدوين آئين­نامه اجرايي بيمارستان­هاي هيئت امنايي براي سال 89 و نظام­مندکردن انتخاب خبره مديريتي در هيئت امناي بيمارستان­ها صورت گرفت. 

·     انجام اقدامات موثر در راستای پياده­سازي الگوي تعالي سازماني در بيمارستان­ها، برگزاري پودمان آموزشي Mini-MBA مديريت بيمارستاني و تدوين چارچوب کلان پودمان آموزشي Mini-MPA مديريت نظام سلامت. پياده سازي نظام کسب و تسهيم تجارب مديريت بيمارستاني، استقرار جايزه تعالي سازماني ويژه بخش بهداشت و درمان و تشکيل "کارگروه کاهش تصدي".

·     اجراي فاز نخست پروژه مستندسازي تجارب مديران عالي و کارشناسان خبره وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در سال گذشته که پس از انجام مطالعات در مورد سه وزير، هشت معاون وزير و چهار كارشناس خبره، حدود 50 جلسة مصاحبة هدفمند براي مستندسازي تجارب اين افراد در حوزه‌هاي مختلف عملكردي برگزار شد. تدوین كتاب «به‌داشت بهداشت»؛ تهیه لوح فشرده و مجموعة ارزشمند از مستندات، فيلم، صوت، عكس از سوابق نظام سلامت و سرمايه‌ معنوي آن حاصل اجرای این پروژه است.

·     بازنگري رسته­ها و قوانين و مقررات مرتبط با طبقه­بندي مشاغل متناسب با ساختار تشکيلاتي جديد، تنظيم جدول عناوين مديريتي و سرپرستي، برقراري مزاياي قانوني کارکنان ستاد مرکزي وزارت متبوع، انجام مطالعات پايه و برگزاري همايش سالانه کشوري کارشناسان طبقه­بندي مشاغل دانشگاه­ها و دانشکده­هاي علوم پزشکي، بازنگري رسته­ها و قوانين و مقررات مرتيط با طبقه­بندي مشاغل با محوريت ماده 49 و تهيه دستورالعمل­هاي تکليفي و بررسي موانع اجرايي ضوابط انتخاب، انتصاب و تغيير مديران و نظارت بر اجراي صحيح آن در واحدهاي تابعه وتدوين شيوه­نامه ضوابط از جمله سایر فعالیت­ها است.

 

توسعه منابع انسانی

·     تدوين سند توسعه منابع انساني بخش سلامت در دولت دهم به منظور تأمين و توزيع عادلانه نيروي انساني مورد نياز كه در اين خصوص نسبت به تشكيل دبيرخانه مربوطه، تنظيم سياستنامه و تحليل اسناد بالا دستي و مطالعه چالش­هاي نظام مديريت منابع انساني بخش سلامت و.. اقدام شد.

·     در حوزۀ مديريت منابع انساني اقدامات مهمّي براي ترميم حقوق و مزاياي كاركنان صورت گرفت. همچنين افزايش فوق‌العاده سختي شرايط محيط كار، اجراي طرح ارتقاي شغلي پرستاران و مشاغل بهداشتي درماني و اصلاح پرداخت فوق‌العاده ويژه به پرستاران، پرداخت فوق‌العاده ويژه به پزشكان بهره‌مند از حق محروميت از مطب و پرداخت فوق‌العاده ويژه به مشاغل هم سطح كارشناسي انجام شده است.

·     در راستای اجرای قانون ارتقای بهره­وری کارکنان بالینی نظام سلامت، نسبت به تدوین آیین­نامه و دستورعمل قانون، برآورد نیروی انسانی و برآورد مالی ناشی از اجرای این قانون اقدام شد.

·     با توجه به كمبود نيروي انساني وزارتخانه، در اين مدت علاوه بر پايدار كردن ماده واحده اعطاي سالانه 6000 مجوز استخدامي به وزارت متبوع، مجوز جذب نيرو برابر با تعداد نيروي خروجي دريافت شد. هم­چنين در اين مدت دستورالعمل نحوۀ استخدام نيروي انساني، انعقاد قرارداد نيروهاي موقت، انعقاد قرارداد پزشكان خانواده، داوطلبين آزمون بهورزيو... تهيه و تنظيم شد.

·     برگزاری چندین همایش و نشست در راستای توسعه مدیریت منابع انسانی که از جمله آن می­توان به برگزاري شانزدهمين و هفدهمين همايش مديران نيروي انساني، برگزاري مجمع مديران كل امور اداري و منابع انساني وزارتخانه­ها و دستگاه­هاي دولتي در ستاد وزارت متبوع و برگزاري اولين و دومين نشست کميته تخصصي اجراي قانون مديريت خدمات كشوري و ... اشاره کرد.

·     برگزاري جلسات كميته راهبري آموزش، تأييد و تصويب عناوين دوره آموزشي و انعقاد 4 فقره قرارداد با مراکز مختلف آموزشی برای برگزاری ده­ها دوره آموزشی و آموزش کارکنان ستاد مرکزی و هم­چنین بررسي دوره­هاي آموزشي برگزار شده در ستاد و دانشگاه­های علوم پزشکی.

·     تكميل شناسنامه آموزش كاركنان، تدوين دستورالعمل اجرايي نحوه اعطاي گواهينامه­هاي نوع دوم و تحليل محتواي قانون مديريت خدمات كشوري و ارائه پيشنهادات در راستای اصلاح آيين­نامه­هاي ارسالي و ... .

·     بررسی مواد قانون مدیریت خدمات کشوری و هم­کاری در تدوین و پیشنهاد آیین­نامه­ها و دستورعمل­های قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله آیین­نامه­های؛ حق شغل و شاغل کارکنان، ارتقاء و انتصاب کارکنان، ارزشیابی کارکنان و غیره.

·     اقدام برای اصلاح بانک اطلاعات منابع انسانی و یکسان­سازی اقلام داده­ای که در این خصوص فعالیت­هایی از قبیل؛ احصاء تمام رشته­هاي شغلي به تفكيك رسته، تعريف انواع وضعيت استخدامي بر اساس مستندات قانوني و بررسی و کدبندی ساختار سازماني تمام واحدهاي تابعه دانشگاه­های علوم پزشکی صورت گرفته است.

·     انجام چهار پروژه از پروژه­های دو سالانه 2009-2008 سازمان جهانی بهداشت در زمینه­های مرتبط با منابع انسانی بخش سلامت با پیشرفت متوسط به میزان 50 درصد و هم­چنین تدوین برنامه دوسالانه 2011-2010 پروژه­های سازمان جهانی بهداشت و دفاع از برنامه و جذب بودجه مورد نیاز.  

·     تحلیل قوانین توسعه کشور از دید مدیریت استراتژیک منابع انسانی، تدوین اولویت­های پژوهشی و توزيع 6492 مجوز استخدامي جاي­گزين و بهداشتي- درماني در طی مدت یک سال گذشته.

·     تنظيم احکام حقوقي کارکنان رسمي و پيماني بر اساس آخرين مصوبات ابلاغ شده به طوری که در يك سال اخير 3150 حكم تطبيق قانون مديريت خدمات كشوري و اصلاحيه، 717 حکم تمديد قرارداد كاركنان انجام كار معین و اصلاحيه، 280 حكم ارتقاء و انتصاب شغلي، 235 حكم تبديل وضعيت استخدامي، 100 حكم مرخصي بدون حقوق و تغيير وضعيت اشتغال، 90 حكم تغيير حقوق مزايا و 160 حكم مأموريت و انتقال ورودي و خروجي و ده­ها حکم دیگر صادر شده است.

·     توزيع احکام و تائيديه­ها و اصلاح احکام بازنشستگان به تعداد 4000 مورد، اصلاح حقوق بازنشستگان هم­تراز هيئت علمي، تحويل و واگذاري سهام عدالت به 1000نفر و کارت منزلت به 200 نفر از بازنشستگان از جمله فعالیت­های صورت گرفته اداره بازنشستگی است.  

·     در سال 88 به غير از پاسخ­گوئي به استعلامات و مكاتبات دانشگاه­ها، حدود 12 هزار نامه مردمي ارجاعی طي سفر دوم هیأت دولت پاسخ داده شده كه به طور ميانگين در هر ماه، هر كارشناس بين 80 تا 120 نامه مكاتبه با دانشگاه­ها داشته است.

 

تأمین و توزیع نیروی انسانی

·     در طی این مدت، تعداد 15868 معرفي­نامه و 12674 پايان طرح و 977 معافيت در خصوص طرح مشمولين قانون خدمت پزشکان و پيراپزشکان مورد بررسي قرار گرفته است. هم­چنین ثبت­نام و تقسيم پزشکان عمومي طي 6 دوره، صدور 6135 تاييديه تحصيلي براي فارغ­التحصيلان، حفظ و به­روز نگه­داشتن بانک­هاي اطلاعاتي، ارائه اطلاعات آماري و گزارش­گيري و ثبت اطلاعات فارغ­التحصيلي دانش­آموختگان صورت گرفته است.

·     انجام عمليات اجرايي مربوط به ثبت­نام و اعزام پيام­آوران بهداشت در سال 88 که طي 6 دوره، تعداد 483 نفر پيام­آور بهداشت به مناطق محروم اعزام شدند. با توجه به محروميت منطقه سيستان و بلوچستان و عدم تامين نيروي منطقه، اکثر این نیروی پیام­آور بهداشت به اين منطقه اعزام شدند.

·     طراحي و پياده­سازي سيستم مديريت طرح مشمولين قانون خدمت پزشکان و پيراپزشکان تحت­وب که در سال 88 فاز اول آن شامل مرحله شناخت انجام شد و فاز دوم تحت عنوان فرآوري و تبديل داده­ها در دست اقدام است. با راه­اندازي نرم­افزار، امکان دسترسي کاربران دانشگاه به بانک اطلاعاتي جديد مهيا شده و تمام امور مشمولين از اين طريق انجام می­شود که اين امر از مکاتبات و مراجعات متعدد جلوگيري خواهد کرد. تهیه نرم­افزار توزيع پزشکان، راه­اندازی سايت معاونت تأمین و توزِيع نيروي انساني، پيگيري استقرار بانک اطلاعاتي SQL SERVER  تحت وب از جمله سابر فعالیت­ها در این زمینه است.

 

امور پشتیبانی و رفاهی

·     تنها در طي دو سال دولت دهم، صد­ها فقره وام، کمک هزينه ازدواج و کمک هزينه فوت به كاركنان ستاد مركزي وزارت متبوع پرداخت شده است. علاوه بر اين، ده­ها فقره کمک هزينه تشويق فرزندان دانش­آموز و دانشجوی کارکنان در طی اين مدت پرداخت شده است.

·     اجراي طرح بيمه تكميلي درمان برای 2688 نفر از كاركنان و افراد تحت تكفل آنان، انعقاد قرارداد بيمه عمر و حوادث برای 4000 نفر از کارکنان و بازنشستگان به مبلغ 20 میلیون ریال، برقراری بيمه شخص ثالث و بدنه خودروی در اختیار و هم­چنین انعقاد قراداد با بيمه پارسيان برای بيمه شخص ثالث و بدنه خودروهاي كاركنان در سال اول دولت دهم انجام شد.

·     برگزاري كميسيون ماده 2 و اخذ مجوز خريد 1200 آمبولانس مورد نياز شبكه اورژانس كشور و بيمارستان­ها، خريد چند دستگاه اتوبوس بنز و ميني­بوس هيوندا برای دانشگاه­هاي علوم پزشكي از محل مصوبات و اعتبارات سفرهاي استاني و هم­کاري در خريد تجهيزات پزشکي مربوط به مراکز فوريت­هاي پزشکي و بيمارستان­ها.   

·     واگذاري امور راهبري و نگه­داشت تاسيسات برقي، مکانيکي، مخابراتي و آسانسورهاي 12 باب از ساختمان­هاي ستاد مرکزي وزارت متبوع با هزينه­اي بالغ بر 5/9 میلیارد ریال به بخش خصوصی، تجهيز و راه­اندازي سالن آمفي­تئاتر ساختمان نصر 5 با هزينه­اي بالغ بر 4 میلیارد ریال و تجهيز طبقات اول، دوم و سوم بلوک A ساختمان نصر 5.

·     فروش 40 دستگاه خودروی مازاد از طريق مزايده عمومي و کسب درآمد به میزان 2/1 میلیارد ریال از این طریق، دريافت 490 فقره مجوز طرح ترافيك شامل؛ تعيين سهميه دانشگاه­هاي علوم پزشکي، مکاتبه و اعلام سهميه به دانشگاه­ها، دريافت مدارک مربوطه و ثبت در سايت سازمان حمل و نقل و ترافيک تهران و دريافت و توزيع مجوزهاي مذکور به دانشگاه­ها و معاونت­ها.

·     انجام برخي امور بازسازي و تغيير کاربري در ساختمان ستاد مرکزی شامل ايجاد فضايي در زيرزمين برای فروشگاه تعاوني مصرف، ايجاد محلي برای سالن ورزش، رنگ­آميزي قسمت­هايي از ساختمان، ايجاد فضاهايي در زيرزمين برای استفاده انبار، ايجاد سالن غذاخوري سالن آمفي تئاتر و ايجاد فضای مرکز سنجش.

·     بازسازي قسمتي از تاسيسات مکانيکي ساختمان ستاد مرکزی، ساختمان حافظ، ساختمان آزمايشگاه مرجع سلامت، تاسيسات ساختمان تجهيزات پزشکي و هم­چنین کنترل، ثبت و پايش مصارف انرژي در ساختمان­هاي ستادي و نصب تعداد 300 دستگاه سنسور در قسمت­هاي مختلف ساختمان به منظور کاهش مصرف انرژي.  

·     ساماندهي اسناد با انجام اسكن تمام نامه­هاي معاونت توسعه از سال 82، موضوع­بندي و تفكيك مكاتبات از سال­هاي 1362 تا 1389 در بايگاني ساختمان حافظ و نصر 5، امحاء اوراق و اسناد راكد بر اساس مجوزهاي عمومي سازمان اسناد براي اولين بار در وزارتخانه و هم­چنین ارتقاء و استقرار سيستم اتوماسيون تحت وب.

·     راه­اندازي گيشه اطلاع­رساني در ساختمان ستاد مرکزی، برگزاري دوره آموزشي طرح تكريم برای پرسنل، ارایه آدرس­هاي مورد نياز به مراجعين، تهيه بروشورهاي اطلاع­رساني و راهنماي مراجعين، نصب تابلوهاي اعلانات در تمام طبقات، نصب دستگاه­هايTouch Screen ، نظرسنجي­ از ارباب رجوع و پاسخ­گویی مناسب به 100 هزار ارباب رجوع ساختمان ستاد مرکزی.

·     عقد قرارداد امور نظافت ساختمان­هاي وزارتخانه به میزان بیش از 11 میلیارد ریال و عقد قرارداد پذيرايي نيم­چاشت و چاي کارکنان ستاد مرکری و پذيرايي از شرکت­کنندگان در همايش­ها و کارگاه­ها به میزان حدود 25 میلیارد ریال در طی یک سال. 

·     برگزاری 523 جلسه و همايش با شرکت حدود 41 هزار نفر و میانگین 78 نفر در هر جلسه و همایش در ساختمان ستاد مرکزي و پرداخت مبلغ 7/5 میلیارد ریال برای هزینه پذیرایی این همایش و جلسات در سال 1388.

·     کنترل و راهبري بالغ بر 6000 مناقصه، مزايده و ترک تشريفات، انجام 83 مناقصه و قرارداد با مبلغ بیش از 1311 میلیارد ریال، تأليف کتاب «روند برگزاري مناقصات در 18 گام اجرايي» و تدوين كتاب «مجموعه قوانين كاربردي دستگاه‌هاي دولتي در امر برگزاري مناقصات»، آموزش 725 نفر از مديران و کارشناسان مرتبط با برگزاری مناقصه طی 5800 ساعت و برگزاري اولين همايش تخصصي مناقصات از جمله اقدامات انجام شده در زمینه انجام صحیح مناقصات است.

·     تقدير از 81 نفر از بازنشستگان و اهداء لوح و سكه تمام بهار آزادي به آنان، معرفي 850 نفر از كاركنان برای استفاده از هتل لاله مشهد و 528 نفر به مجتمع تفريحي خزرآباد ساري، برگزاري كلاس­هاي فوق­برنامه شامل زبان، خلاقيت و موسيقي برای كودكان و نگه­داري و آموزش 80 نفر نفر از كودكان 6 ماهه تا 6 ساله کارکنان ستاد مرکزی در مهدكودك.

·     برگزاري مسابقات ورزشي در سطح ستاد مرکزی در 5 رشته و شرکت در مسابقات ورزشي كاركنان دولت در 8 رشته تيمي و انفرادي در دو بخش آقايان و خانم­ها، اجراي 2 برنامه كوهپيمائي و گلگشت،  اجاره سالن­هاي ورزشي مختلف برای كاركنان، تهيه و توزيع كارت زيباموج نوين براي تمام كاركنان وزارت متبوع به مبلغ يك ميليارد ريال و هم­چنین اجراي طرح غني­سازي اوقات فراغت فرزندان و طرح پایگاه تابستانی برای 478 نفر از فرزندان کارکنان.

·     انجام فعاليت ويزيت پزشكي در درمانگاه به تعداد 800 نفر توسط پزشك عمومي طرحي، راه­اندازي درمانگاه دندانپزشكي با بكارگيري يك نفر داندانپزشك و يك دستيار دندانپزشك و شروع به فعاليت از دي­ماه و ويزيت و درمان 300 نفر از كاركنان و هماهنگي با سازمان انتقال خون و استقرار تيم خون­گيري در ساختمان نصر 5 و اهداء خون توسط 120نفر از کارکنان.

·     عقد تفاهم­نامه با بانك ملت و پرداخت 3690 فقره وام شامل2000 وام قرض­الحسنه، 800 وام خريد لوازم منزل، 800 وام خريد خودرو، 50 وام خريد مطب و دفتر كار و 40 دوام خريد تجهيزات پزشكي جمعاً به میزان 137 میلیارد ریال. پرداخت 104 مورد كمك هزينه ازدواج، 84 مورد كمك هزينه فوت، 200 مورد كمك هزينه مهد كودك به كاركنان اناث و تشويق 530 نفر از فرزندان ممتاز كاركنان (دانش­آموز و دانشجو) با پرداخت مبلغ كلي 285 میلیون ريال فقط در فاصله زماني يك سال 89-88. 

 

***

 

گزارش فعاليت­ها و اقدامات نظام سلامت كشور در نيمه اول دولت دهم

گزارش اجمالی عملکرد دو­ساله ورارت بهداشت، درمان و آمورش پزشکی- شهريور 88 الي شهريور 89

تهیه و تدوین: روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

تاریخ انتشار: شهریور 1390

آدرس: تهران، شهرک قدس، بلوار فرحزادی، بلوار ایوانک، ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،

بلوک A، طبقه سوم، روابط عمومی، تلفن: 88363582

سایت: www.behdasht.gov.ir   پست الکترونیک: pr@behdasht.gov.ir

 دانلود فايل : Behdasht dolat 10 Nim1.pdf ( 508KB )

نسخه چاپي ارسال به دوست

پنج شنبه ٣١ شهريور ١٣٩٠ - ١٣:٥٦ / شماره خبر: ٤٤٤١٨ / تعداد نمايش: 42013

برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج