وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ملزومات پویش "روز جهانی بهداشت" چیست؟

پوشش همگانی سلامت؛ هدفی دست یافتنیپویش روز جهانی بهداشت، فرصتی است برای جشن گرفتن سلامتی و عافیت و همچنین یادآوری این نکته به رهبران جهان که همه افراد باید در موقع لزوم به مراقبت های بهداشتی مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنند.

تمرکز این پویش بر عدالت و همبستگی وبالا بردن استاندارد سلامت برای همه جهانیان است که ازطریق رفع شکاف و بی عدالتی درارائه خدمات بهداشتی وجلوگیری از جا ماندن افراد از دریافت این خدمات محقق خواهد شد. به همین منظور شعار روزجهانی سلامت " سلامت برای همه و در همه جا"  انتخاب شده است.

پوشش جهانی بهداشت به این معنی است که همه افراد به مراقبت ها و خدمات بهداشتی مورد نیازشان در هرزمان و مکان که ضرورت دارد، بدون تحمل هزینه های درمانی سنگین و طاقت فرسا دسترسی داشته باشند.

ما براین باوریم که این هدف دست یافتنی است و آغاز این مسیر با فرآهم ساختن دسترسی افراد به خدمات درمانی وبهداشتی اولیه خواهد بود. مراقبت های بهداشتی اولیه و دسترسی به آن یک رویکرد کلی درجامعه با تمرکز برنیازهای اساسی افراد، خانواده ها و گروه های مختلف نسبت به مسئله سلامت است.
برای تحقق هدف ایجاد دسترسی آسان عموم مردم به بهداشت و درمان، دولت ها باید روی ارائه خدمات بهداشتی و درمانی اولیه باکیفیت و ارزان سرمایه گذاری کنند. درهمین رابطه کارکنان بخش بهداشت و سلامت باید همواره درجهت مراقبت و حمایت از بیماران تلاش کرده وآنان را برای استفاده از خدمات بهداشتی و درمانی و حفظ سلامت فردی شان آموزش دهند. همچنین توانمندسازی افراد و گروه های مختلف اجتماعی درجهت حفظ سلامت شخصی ازجمله دیگراقداماتی است که باید مورد توجه دست اندرکاران حوزه بهداشت و سلامت قرارگیرد.

دسترسی به بهداشت و درمان و سلامت فردی از حقوق اساسی بشراست. ما درکنار یکدیگر خواهیم توانست تا رویای دستیابی همه افراد به خدمات بهداشتی و درمانی را به واقعیت بدل کنیم.

اهداف:

•    ایجاد درک بهتر از اهمیت پوشش جهانی بهداشت و درمان و اهمیت مراقبت های بهداشتی اولیه به عنوان پایه و اساس آن.

•    تقویت فعالیت افراد، سیاست گذاران و کارکنان حوزه بهداشت و درمان به منظورتحقق پوشش جهانی بهداشتی و درمانی برای همه افراد.

پیام های کلیدی:

ما می دانیم که ایجاد پوشش جهانی بهداشت و درمان ممکن است، پس بیایید تا این هدف را به واقعیت بدل کنیم.

•    سلامت و دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی از حقوق اساسی بشراست. هم اکنون زمان آن است که همه افراد در هر کجای جهان به خدمات بهداشتی و درمانی دسترسی داشته باشند.

•    پوشش جهانی بهداشت به معنای آن است که همه افراد بشر هر کجا و هرزمان که لازم باشد به خدمات ارزان و با کیفیت بهداشتی و درمانی دسترسی داشته باشند.

•    در حال حاضر دست کم نیمی از جمعیت جهان به خدمات بهداشتی و درمانی موردنیاز خود دسترسی ندارند.

•    حدود 100 میلیون نفر به صورت سالانه و به دلیل پرداخت هزینه های سنگین خدمات بهداشتی و درمانی دچار فقر شدید می شوند.

•    این افراد جه کسانی هستند و ما چگونه می توانیم به آنها کمک کنیم؟ به منظور درک بهتر شرایط این افراد، به اطلاعات و داده هایی دررابطه با سن، جنسیت، درآمد، محل زندگی، آموزش و دیگر عوامل و معیارها که دسترسی به خدمات درمانی را تحت تاثیر خود قرار می دهند نیاز داریم.

•    بهداشت و سلامت از حقوق مهم و اساسی بشر است. همگان باید به اطلاعات و خدمات بهداشتی و درمانی مورد نیاز خود برای حفظ سلامت خود و خانوده شان دسترسی داشته باشند.

•    دسترسی به مراقبت های بهداشتی اولیه اساس و پایه برنامه ایجاد پوشش جهانی بهداشت و سلامت است.

•    خدمات بهداشتی نامناسب و بی کیفیت موجب ازدست رفتن جان بسیاری از افراد شده و میلیاردها دلار هزینه و خسارات به بار می آورد. ما باید برای بهبود کیفیت و امنیت خدمات بهداشتی و درمانی در سطح جهان اقدام کنیم.


•    خدمات و مراقبت های بهداشتی اولیه باید نخستین مرحله از تماس با نظام خدمات درمانی باشد. جایی که بسیاری از افراد، خانواده ها و گروه های مختلف اجتماعی عمده خدمات درمانی و بهداشتی موردنیاز خود را درآنجا دریافت می کنند. از پیشگیری تا درمان، توان بخشی و مراقبت های پرخطر همگی خدماتی هستند که افراد باید در نزدیک ترین مکان ممکن به محل زندگی یا کار خود دریافت کنند.

•    در اصل، مراقبت های اولیه بهداشتی در مورد مراقبت از مردم است و به آنها کمک می کند تا سلامت خود را بهبود بخشیده یا سلامت جسمانی خود را حفظ کنند. به جای آنکه تنها به درمان یک بیماری یا شرایط خاص بپردازد.

•    مراقبت های بهداشتی اولیه اکثریت نیازهای بهداشتی شما در طول زندگی شما را پوشش می دهد. خدماتی مانند غربالگری برای مشکلات بهداشتی، واکسیناسیون، ارائه اطلاعات در مورد چگونگی جلوگیری از بیماری، برنامه ریزی بهداشتی و درمانی خانوادگی، ارائه خدمات درمانی کوتاه مدت و بلندمدت و هماهنگی با سایرسطوح مراقبتی و توانبخشی.

•    یک نظام بهداشتی با ارائه خدمات اولیه بهداشتی و درمانی با کیفیت و قدرتمند، نتایج بسیار بهتر و موثرتری در بهبود شرایط حوزه سلامت به دنبال خواهد داشت. صرفه جویی در هزینه ها و کیفیت بالای مراقبت و خدمات بهداشتی و درمانی از مشخصه های بارز این نظام بهداشتی است.

•    خدمات بهداشتی اولیه بسیار مقرون به صرفه بوده و عادلانه ترین راه برای ارائه خدمات مراقبتی، بهداشتی و درمانی به شمار می رود. استفاده از این روش کمک بزرگی به کشورها به منظور پیشرفت در جهت تحقق هدف ایجاد پوشش بهداشت جهانی به شمار می رود.


•    کارکنان حوزه سلامت نقش بسیار مهمی در آموزش بیماران به منظور مراقبت از سلامت فردی آنها دارند. ایجاد هماهنگی در زمینه مراقبت و حمایت از نیازهای بیماران خود درمقابل مدیران مراکز درمانی و سیاستگذاران از جمله وظایف مهم این افراد است. 

•    کارکنان حوزه سلامت به خوبی با فرهنگ و سبک زندگی جامعه خود آشنا هستند که این موضوع در شرایط بحرانی نظیرشیوع یک بیماری یا وضعیت اضطراری از اهمیت بسیار زیادی برخوردار خواهد بود.


•    برای تحقق هدف پوشش جهانی بهداشت ما نیازمند دسترسی افراد و گروه های مختلف اجتماعی به خدمات بهداشتی و درمانی با کیفیت هستیم. این موضوع سبب می شود سلامت افراد و خانواده شان حفظ شود. همچنین استفاده از کارکنان ماهر و آموزش دیده حوزه بهداشت و درمان ارائه خدمات درمانی با کیفیت را به دنبال داشته و تصمیم سازان و سیاستگذاران حوزه درمان را به سرمایه گذاری و تامین منابع لازم جهت تحقق پوشش جهانی بهداشت و درمان ترغیب خواهد کرد.کارکنان حوزه بهداشت و درمان صدای بیماران هستند
•    کارکنان حوزه سلامت باید با همکاران خود متحد شده و به مدیران و رهبران تان نشان دهید که ازایده خدمات بهداشتی و درمانی برای همه مردم حمایت می کنید.

•    کارکنان بخش سلامت می توانند با ارائه توصیه ها و خدمات درمانی با کیفیت به افراد زندگی آنان را تغییر داده و درجهت بهبود آن بکوشند. اجازه دهید تا همه به مهارت ها وتخصص شما فعالان و کارکنان حوزه بهداشت و درمان دسترسی داشته باشند.

•    با توانمندسازی بیماران به آنان کمک کنید تا از سلامت شخصی شان به خوبی محافظت کنند. آموزش بیماران در رابطه با نیازهای شان و همچنین ارائه مشاوره های تخصصی برای حفظ سلامت شخصی آنان ازجمله اقدامات مهم و کلیدی شما کارکنان بخش بهداشت و درمان محسوب می شود.

و اما سیاستگذاران...

•    سلامتی و سالم بودن یک انتخاب سیاسی است. این اولویت باید درتمام تصمیمات و سیاست های دولت درنظر گرفته شود.

•    سرمایه گذاری روی مبحث ارائه خدمات بهداشتی و درمانی پایه ازجمله مهمترین اقدامات برای تحقق بخشیدن به ایده پوشش جهانی بهداشت و درمان است. شما می توانید با سیاستگذاری صحیح این ایده را محقق کنید.

و در آخر اینکه، رویداد امسال به دریافت و جمع آوری داده های موردنیاز درحوزه بهداشت و سلامت اختصاص یافته است. با استفاده ازاین داده ها می توان ضمن تامین منابع مورد نیاز، در صورت لزوم تغییرات مثبتی را درجایی که اعمال آن ضروری است، صورت داد.

ترجمه: مریم غفاری

نسخه چاپي ارسال به دوست

چهارشنبه ٤ ارديبهشت ١٣٩٨ - ١٢:٢٩ / شماره خبر: ١٨٩٣٨٢ / تعداد نمايش: 144

برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج