چهارشنبه ٢٤ مهر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 چهارشنبه ٢٤ مهر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 چهارشنبه ٢٤ مهر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 چهارشنبه ٢٤ مهر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 چهارشنبه ٢٤ مهر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 چهارشنبه ٢٤ مهر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 چهارشنبه ٢٤ مهر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
معاون کل وزارت بهداشت در گفتگوی ویژه خبری:
پوشش همگانی سلامت در ایران در سال ٢٠٢٣ به ٨٠ درصد خواهد رسید
 چهارشنبه ٢٤ مهر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 سه شنبه ٢٣ مهر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 سه شنبه ٢٣ مهر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
دبیر شصت و ششمین اجلاس وزرای بهداشت منطقه مدیترانه شرقی عنوان کرد:
تعهد سیاسی ایران برای رسیدن به اهداف پوشش همگانی سلامت
 سه شنبه ٢٣ مهر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
در نشست کنترل دخانیات کشورهای مدیترانه شرقی مطرح شد؛
بزرگترین سرمایه گذاری برای کنترل دخانیات، افزایش آگاهی مردم است
 سه شنبه ٢٣ مهر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
ریيس کمیته فنی شصت و ششمین اجلاس وزرای بهداشت منطقه مدیترانه شرقی مطرح کرد:
نمایش قابلیت‌های حوزه سلامت ایران به مسئولان سلامت جهان
 سه شنبه ٢٣ مهر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 سه شنبه ٢٣ مهر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
با حضور وزیر بهداشت و مدیر کل منطقه ای سازمان جهانی بهداشت در همایش پوشش همگانی سلامت صورت گرفت:
تقدیر از 6 دهه فعالیت مادر پرستاری ایران در نظام سلامت
 سه شنبه ٢٣ مهر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در افتتاحیه شصت و ششمین اجلاس وزرای بهداشت منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت:
سازمان جهانی بهداشت در برابر زورگویی و عهدشکنی آمریکا سکوت نکند
 سه شنبه ٢٣ مهر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
دبیر کل سازمان جهانی بهداشت در مراسم افتتاحیه شصت و ششمین اجلاس وزرای بهداشت منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت:
ایران یک رهبر بهداشتی در منطقه است
 سه شنبه ٢٣ مهر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
رییس جمهور در اجلاس وزرای بهداشت منطقه مدیترانه شرقی:
طی 40 سال گذشته به طور متوسط سالانه 6 ماه بر امید زندگی مردم در ایران افزوده شده است
 سه شنبه ٢٣ مهر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
مدیر کل دفتر مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت:
بهداشت همواره مقدم و مورد تاکید است
 سه شنبه ٢٣ مهر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 سه شنبه ٢٣ مهر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 صفحه بعدی >>