پنج شنبه ٢٩ شهريور ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
 پنج شنبه ٢٩ شهريور ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
معاون درمان وزارت بهداشت در بازدید از مراكز درماني استان گيلان؛
با استقرار نظام ارجاع الکترونیک، مردم برای دریافت خدمات سلامت سردرگم نمی شوند
 پنج شنبه ٢٩ شهريور ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
 چهارشنبه ٢٨ شهريور ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
 چهارشنبه ٢٨ شهريور ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
 چهارشنبه ٢٨ شهريور ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
 چهارشنبه ٢٨ شهريور ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
 سه شنبه ٢٧ شهريور ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
 سه شنبه ٢٧ شهريور ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
 سه شنبه ٢٧ شهريور ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
 سه شنبه ٢٧ شهريور ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
وزیر بهداشت در آیین افتتاح پروژه های بهداشتی، درمانی و آموزشی استان یزد:
ارزش کمتر عمل صالحی به اندازه کار پزشکان، پرستاران و کادر درمانی است
 سه شنبه ٢٧ شهريور ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
 سه شنبه ٢٧ شهريور ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
 سه شنبه ٢٧ شهريور ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
 سه شنبه ٢٧ شهريور ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
در سفر وزیر بهداشت به استان یزد؛
پروژه های جدید بیمارستان شهید صدوقی افتتاح شد
 سه شنبه ٢٧ شهريور ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
 سه شنبه ٢٧ شهريور ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
مشاور وزیر و مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت عنوان کرد:
سامانه ثبت اعلام کمبود تجهیزات پزشکی برای مدیریت کمبودهای احتمالی
 سه شنبه ٢٧ شهريور ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
 سه شنبه ٢٧ شهريور ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
معاون اجتماعی وزارت بهداشت در قم عنوان کرد:
احداث 40 بیمارستان جدید به همت خیّرین سلامت کشور
 سه شنبه ٢٧ شهريور ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>