وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

مصوبات مهم هشتاد و نهمین جلسه شورای آموزش پزشکی و تخصصی:

مدت طرح در گروه پزشکی به تدریج با ارتقای نیروی انسانی کاهش می یابد

هشتاد و نهمین جلسه شورای آموزش پزشکی و تخصصی با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل شد.
 
 
به گزارش وبدا، دکتر باقر لاریجانی معاون آموزشی و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی مصوبات هشتاد و نهمین جلسه شورای آموزش پزشکی و تخصصی را تشریح کرد.
 
 
معاون آموزشي وزارت بهداشت از تعيين اولويت هاي پذيرش بومي براي دوره دستياري در قالب مصوبه مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: با توجه به این مصوبه در جهت توزیع منطقی نیروی انسانی و کاهش تدریجی تعهدات گروه پزشکی در کشور تلاش خواهد شد. 
 
 
وی با اشاره به ماموریت حوزه آموزش علوم پزشکی برای تربیت نیروی انسانی مورد نیاز کشور در تمامی مقاطع، اظهار داشت: یکی از طرح های مهمی که در قالب بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی انجام شد، طرح برآورد نیروی انسانی مورد نیاز نظام سلامت در افق 1404 بود. 
 
دکتر لاریجانی با اشاره به اهمیت رشته های تخصصی و فوق تخصصی، تصریح کرد: نیازهای کشور در این مقاطع نیز در تمام رشته ها، مورد ارزیابی قرار گرفته است. 
 
وی خاطرنشان کرد: یکی از موضوعاتی که با آن مواجه هستیم، توزیع نامتوازن نیروهای تخصصی در سطح کشور است. به طوری که در برخی شهرهای بزرگ با حضور متخصصین و در برخی مناطق دیگر با کمبود نیرو مواجه هستیم. لذا می بایست برنامه ریزی مناسبی برای گزینش و نگهداری نیروهای بومی استان ها، خصوصا مناطق کمتر برخوردار صورت گیرد.
 
معاون آموزشی وزارت بهداشت اظهار داشت: با توجه به قانون عدالت آموزشی و التزام به اجرای این قانون درخصوص رشته های تخصصی و فوق تخصصی مقرر شد، معاونت درمان وزارت بهداشت رشته های مورد نیاز حسب نیاز در هر استان در سقف پذيرش مصوبه مجلس شورای اسلامی حداكثر 30 درصد  ظرفیت کل رشته، بر طبق قانون عدالت آموزشی به دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی اعلام کند تا بر اساس شرایط مراکز آموزشی تربیت کننده دستیار رشته های تخصصی بالینی با اولویت پذيرش در مناطق بومی، پذیرش انجام شود. 
 
دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی خاطرنشان کرد: طبق مصوبه شورای آموزش پزشکی و تخصصی، ظرفيت هاي سهميه بومي كه توسط افراد واجد شرايط در سهميه بومی تكميل نشود به ساير داوطلبان آزاد تعلق مي گيرد.
 
 
پذیرش دستیار تخصصی برای رشته های محروم و مناطق مورد نیاز 
 
معاون آموزشی وزارت بهداشت به یکی دیگر از مصوبات شورای آموزش پزشکی و تخصصی، اشاره کرد و گفت: در صورتی که ظرفیت رشته های محروم در مقطع فوق تخصص تکمیل نشود، ظرفیت خالی با افرادی که در آزمون تخصص همان رشته پذیرفته شده اند با احراز شرایطی خاص تکمیل می شود.
  
دکتر لاریجانی با اشاره به اینکه برخی رشته های فوق تخصصی به شدت در کشور مورد نیاز هستند، اظهار داشت: پذیرش مستقیم دستیار در رشته های فوق تخصصی بالینی کم متقاضی، حسب نیاز کشور از مقطع پزشکی عمومی، یکی از مصوبات هشتاد و نهمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی بود. 
 
وی تصریح کرد: براساس این مصوبه، دبیرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصی مجاز است در رشته هایی که براساس نيازسنجي انجام شده محروم تشخيص داده شده و به دنبال پذیرش از طریق آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی سالیانه، پس از تراز نمودن نمرات آزمون، به دلیل عدم حضور داوطلب کافی یا عدم دستیابی داوطلبان به حداقل نمره مجاز پذیرش، ظرفیت خالی داشته و یا ظرفیت های اعلامی، تکمیل نشده اند، نسبت به تکمیل ظرفیت این رشته ها اقدام شود. 
 
وی در ادامه افزود: بر این اساس و با توجه به نیاز ویژه کشور به این رشته ها، ورودی های دوره فوق تخصصی تا سقف ظرفیت اعلام شده از میان فارغ التحصیلان رشته های تخصصی داخلی، جراحی و کودکان که در آزمون دانشنامه تخصصی آن رشته در همان سال قبول شده و متقاضي ادامه تحصيل در دوره فوق تخصص هستند، انتخاب می شوند.
 
 
10 درصد متخصصین برتر می توانند مستقیم به دوره فوق تخصص در رشته های مورد نیاز کشور وارد شوند
 
معاون آموزشی وزارت بهداشت از تصویب شرایط ورود مستقیم از دوره تخصص به فوق تخصص خبر داد و گفت: این مصوبه از سي و هفتمين دوره آزمون ارتقای رشته های تخصصی بالینی به بعد قابل اجرا است.
 
دکتر لاریجانی به اهمیت تربیت نیروهای فوق تخصصی در نظام سلامت و نقش این نیروها در عرصه های آموزش و ارائه خدمات اشاره کرد و اظهار داشت: طبق سند برآورد نیروی انسانی، در برخی رشته ها می بایست تربیت نیرو با سرعت بیشتری صورت پذیرد تا نیازهای کشور در بازه های زمانی منطقی تامین شود.
 
دکتر لاریجانی افزود: بر این اساس پذیرش مستقیم دستیار در رشته های فوق تخصصي مورد نیاز راهکاری است که می تواند با کوتاه تر کردن دوره تحصیل ورود دانش آموختگان به عرضه آموزش و ارائه خدمات را تسریع کند. 
 
دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی، تصریح کرد: براساس این مصوبه، حداكثر 10% نفرات داراي نمره برتر در آزمون گواهينامه تخصصي با تراز كشوري محاسبه شده توسط  مرکز سنجش آموزش پزشکی به تفكيك رشته، پس از اتمام دوره آموزشي تخصصي، با هماهنگی معاونت های آموزشی و درمان مي توانند در رشته هاي مورد نياز فوق تخصصي پذيرفته شوند.
 
معاون آموزشی وزارت بهداشت، بیان داشت: همچنین حداكثر 20% نفرات داراي نمره برتر تراز شده آزمون هاي ارتقای سال هاي تحصيلي ما قبل آخر در رشته هاي تخصصي جراحي عمومي، داخلي و كودكان هر دانشگاه، با هماهنگی معاونت های آموزشی و درمان می توانند مستقیم در مقطع فوق تخصص ادامه تحصیل دهند. 
 
وی خاطرنشان کرد: این افراد در صورتی که 75 درصد کارپوشه (log book) رشته  تخصصی مربوطه شان تکمیل شده و از سوي شوراي آموزشي دانشگاه محل تحصیل تائيد صلاحيت حرفه اي و به دبيرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی معرفی شوند. براساس شيوه نامه تدويني در رشته های مورد نیاز در سقف ظرفیت تخصیص یافته این گروه از داوطلبان می توانند به طور مستقیم در مقطع فوق تخصصي ادامه تحصیل دهند.
 
دکتر لاریجانی با بیان اینکه در صورت لزوم دانشگاه محل تحصيل تخصصي اين گروه از افراد به منظور ادامه تحصيل در مقطع فوق تخصصي بنا به برنامه ريزي دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي تغيير خواهد يافت، گفت: این گروه از افراد در پايان دوره فوق تخصصي و در صورت كسب قبولي نهايي به عنوان دارنده مدرك فوق تخصصي در رشته مربوطه شناخته مي شوند. این افراد در صورت علاقمندی در جریان تحصیل دوره فوق تخصصی می توانند در آزمون بورد تخصصی شرکت کنند. 
 
معاون آموزشی وزارت بهداشت، خاطرنشان کرد: این گروه از دانش آموختگان برای عضویت در هیات علمی ملزم به دارابودن دانشنامه رشته تخصصی مادر و دانشنامه رشته فوق تخصصی مربوطه می باشند.
 
وی با اشاره به اینکه این مصوبه از سي و هفتمين دوره آزمون ارتقای رشته های تخصصی بالینی به بعد قابل اجرا است، گفت: مقررات مرتبط با انصراف، ترك تحصيل، مرخصي اين گروه نیز، متعاقباً اعلام خواهد شد.
 
 
شرط داشتن مدرك دانشنامه تخصصي برای شركت در آزمون دستياري فوق تخصصي و فلوشيپ حذف شد
 
دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی همچنین  از حذف شرط دارا بودن مدرك دانشنامه تخصصي رشته پيش نياز از شرايط الزامي شركت در آزمون هاي پذيرش دستيار فوق تخصصي و دوره هاي تكميلي تخصصي در رشته های مورد نیاز خبر داد و گفت: اين تسهيلات تنها براي رشته هاي مورد نياز اعلام شده توسط وزارت بهداشت اعمال مي شود. 
 
دکتر لاریجانی با اشاره به شرایط ویژه نظام سلامت کشور و تغییرات الگوی بیماری ها اظهار داشت: مسئولیت آموزش تربیت نیروی انسانی کافی برای پاسخگویی به نیازهای سلامت مردم امری مهم بوده و در این بین تامین نیروهای آموزشی و درمانی از میان دانش آموختگان دوره های تکمیلی تخصصی از جمله مواردی است که می بایست مورد توجه ویژه قرار گیرد. 
 
وی در ادامه افزود: تحصیل تا این مقطع بسیار زمان بر است و همین امر باعث می شود همکاران عزیز پس از فارغ التحصیلی در این مقطع در سنین بالا وارد دانشگاه ها و نظام ارائه خدمات شوند و از سوی دیگر در کشور با کمبود این نیروها مواجه هستیم. لذا ضروری است تا جایی که قوانین و مقررات و حفظ کیفیت آموزش اجازه می دهد، شرایط ورود هر چه سریعتر این همکاران به عرصه های تدریس و ارائه خدمات فراهم شود.  
 
وی با بیان اینکه تغيير شرايط شركت در آزمون هاي پذيرش دستيار فوق تخصصي و پذيرش در دوره هاي تكميلی تخصصي (فلوشيپ) در هشتاد و نهمین نشست دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی مورد تصویب قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: براساس مصوبه شورا شرط دارا بودن مدرك دانشنامه تخصصي رشته پيش نياز از شرايط الزامي شركت در آزمون هاي پذيرش دستيار فوق تخصصي و دوره هاي تكميلي تخصصي در رشته های مورد نیاز حذف می شود.  
 
دکتر لاریجانی، گفت: دارندگان مدرك گواهينامه نيز با رعايت ساير مقررات مرتبط مجاز به شركت و پذيرش در آزمون هاي مربوطه، شناخته مي شوند. 
 
دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی در پایان  با تاکید بر اینکه این تغییر فقط برای رشته های مورد نیاز کشور اعمال می شود، یادآور شد: برای عضویت در هیات علمی، دارابودن دانشنامه رشته تخصصی مادر و دانشنامه رشته فوق تخصصی مربوطه الزامی است.

نسخه چاپي ارسال به دوست

دوشنبه ٤ تير ١٣٩٧ - ١١:١٤ / شماره خبر: ١٧٨٠٨٤ / تعداد نمايش: 1743

برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج