جمعه ١ شهريور ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در آیین بزرگداشت روز پزشک:
وزیر بهداشت به تکالیف قانونی وزارت بهداشت در قانون برنامه توسعه توجه ویژه دارد
 جمعه ١ شهريور ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
شهردار تهران در آیین بزرگداشت روز پزشک:
بخش مهمی از خدمات پزشکان در ارتباط مستقیم با درمان مردم است
 جمعه ١ شهريور ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 جمعه ١ شهريور ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 جمعه ١ شهريور ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 جمعه ١ شهريور ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 جمعه ١ شهريور ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 جمعه ١ شهريور ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 جمعه ١ شهريور ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 جمعه ١ شهريور ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 جمعه ١ شهريور ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 جمعه ١ شهريور ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
بر اساس قوی ترین شواهد علمی منتشره محققان ایرانی در مجله «لنست» عنوان شد؛
کاهش چشمگیر سکته های قلبی و مغزی با مصرف مستمر قرص «پلی پیل»
 جمعه ١ شهريور ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 جمعه ١ شهريور ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 جمعه ١ شهريور ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 پنج شنبه ٣١ مرداد ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 پنج شنبه ٣١ مرداد ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت:
ایران باید به دست ایرانیان آباد شود
 پنج شنبه ٣١ مرداد ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 پنج شنبه ٣١ مرداد ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 پنج شنبه ٣١ مرداد ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>