گزارش تصویری
آرشیو
جستجو

نشست كارشناسان دهان و دندان دانشگاه هاي علوم پزشکی كشور

نشست خبری سخنگوی وزارت بهداشت

روایت تصویری ۴۸ ساعت، تلاش بی وقفه نیروهای اورژانس و وزارت بهداشت در امداد رسانی به مصدومین زلزله

بازدید مجدد وزیر بهداشت از شهرستان زلزله زده سرپل ذهاب

بازدید وزیر بهداشت از مرکز مدیریت عملیات بحران وزارت بهداشت (EOC)

آخرین گزارش های تصویری