گزارش تصویری
آرشیو
جستجو

دومین بازدید میدانی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت از پروژه مهدی کلینیک

پانزدهمین اجلاس معاونین فرهنگی و دانشجویی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی سرار کشور

نشست مشترک هیات امنای موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی با وزیر بهداشت

هفتمین جلسه شورای سیاستگذاری نظام الکترونیک سلامت کشور

نشست خبری تشریح برنامه اجرایی توسعه پرونده الکترونیک ایرانیان

آخرین گزارش های تصویری