گزارش تصویری
آرشیو
جستجو

سفر وزیر بهداشت به ژنو

جلسه شورای سیاستگذاری و ستاد اجرایی نظام سلامت الکترونیک

جلسه شورای هماهنگی روابط عمومی در خصوص بسیج ملی کنترل فشار خون

نشست خبری بسیج ملی کنترل فشار خون

امضا توافق نامه همکاری مشترک بین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

آخرین گزارش های تصویری