وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

آيين نامه اجرايي قانون حمايت از تاسيس و اداره مجتمعهاي بزرگ و متمركز قاليبافي

عنوان قانون:

متن قانون:

ماده 1 (از آيين نامه ها)

بافنده در اين آيين نامه به فردى اطلاق مى‏شود كه حداقل داراى 18 سال سن بوده و طبق قرارداد پيمانكارى در مجتمع‏هاى قاليبافى مشمول اين آيين نامه به بافت قالى، گليم، جاجيم، ورنى و نظاير آن اشتغال داشته باشد.

ماده 2 (از آيين نامه ها)

كارگاههاى قاليبافى كه مبادرت به توليد محصولات مندرج در ماده (1) اين آيين نامه به صورت دستباف مى‏نمايند در صورت داشتن شرايط زير به عنوان مجتمعهاى بزرگ و متمركز قاليبافى شناخته شده و از مزاياى مندرج در قانون حمايت از تأسيس و اداره مجتمع‏هاى بزرگ و متمركز قاليبافى - مصوب 1381- برخوردار مى‏شوند: 1- در زمينى به مساحت حداقل هفتصد (700) متر مربع و با سطح زير بناى حداقل پانصد (500) متر مربع - شامل مديريت مجتمع، كارگاه بافت و تأسيسات و خدمات جانبى - و با رعايت استانداردهاى نور و روشنايى، تهويه، امكانات بهداشتى و ايمنى مطابق با ضوابط ايمنى و بهداشت كار مصوب شوراى عالى حفاظت فنى، تأسيس و اداره شوند. 2- تعداد دار قالى فعال و در حال بافت در اين مجتمعها براى روش بافت دار عمودى حداقل چهل (40) دستگاه با ظرفيت بافت حداقل دويست و چهل (240) متر مربع و براى روش بافت دار افقى حداقل بيست (20) دستگاه با ظرفيت بافت حداقل يكصد و بيست (120) متر مربع در هر دوره توليد و با حداقل پنجاه (50) نفر بافنده براى دار عمودى و بيست (20) نفر براى دار افقى متناسب با مشخصات ياد شده باشد. تبصره - حداقل مساحت مجتمع قاليبافى به ازاى اضافه شدن هر ده دستگاه دار قالى سيصد (300) متر افزايش مى‏يابد. 3- مواد اوليه مصرفى، ابزار و دار قالى در مجتمعها بايد مطابق استانداردهاى ملى كشور باشد؛ استفاده از الياف مصنوعى، پشم دباغى، بافت گره جفتى يا بدون گره و خامه‏هاى رنگ شده - با ثبات نورى، شست و شو و سايشى كمتر از حد استاندارد در مجتمعهاى قاليبافى ممنوع است و مدير مجتمع موظف است با رعايت كليه استانداردهاى مرتبط با صنعت فرش دستباف به صورت مدون و يكجا - اعم از خامه پشم، كرك، ابريشم، نخ پنبه‏اى، رنگهاى طبيعى و غير طبيعى، نحوه گره زدن، عمليات تكميلى و غيره - كليه مراحل توليد و فراورى محصولات در حال توليد مجتمع را براساس ضوابط و استانداردهاى مشخص شده به انجام رساند.

ماده 3 (از آيين نامه ها)

صدور كارت شناسايى و تطبيق مشخصات براى مجتمع‏هاى قاليبافى، بر عهده وزارت بازرگانى است كه با حداقل تشريفات انجام خواهد شد.

ماده 4 (از آيين نامه ها)

گواهى تطبيق مشخصات مجتمعهاى قاليبافى براى استفاده از مزاياى اين قانون به عهده وزارت بازرگانى است كه با حداقل تشريفات انجام خواهد شد. تبصره - وزارت بازرگانى موظف است فرم و مشخصات شناسنامه را تعيين و در اختيار مجتمع‏ها قرار دهد.

ماده 5 (از آيين نامه ها)

سازمان بيمه خدمات درمانى موظف است در خصوص برقرارى بيمه خدمات درمانى براى بافندگان مجتمعهاى قاليبافى و خانواده درجه يك آنها اقدام نموده و حق بيمه سهم مجتمعها و بافندگان را از مبلغ قرارداد كسر نمايد. تبصره 1- بيست درصد (20%) حق بيمه موضوع اين ماده توسط بافنده و بقيه توسط مجتمع قاليبافى پرداخت مى‏شود. تبصره 2- سى درصد (30%) حق بيمه خانواده درجه يك بافنده توسط خود بافنده و بقيه توسط مجتمع پرداخت مى‏شود.

ماده 6 (از آيين نامه ها)

صاحبان مجتمع‏هاى قاليبافى در هنگام اخذ مجوز، ملزم به عقد قرارداد با ادارات كل بيمه خدمات درمانى استانها يا ساير نمايندگان سازمان بيمه خدمات درمانى و معرفى كليه بافندگان بيمه نشده و افراد تحت تكفل آنان به ادارات كل بيمه خدمات درمانى استانها جهت بيمه نمودن آنان مى‏باشند. تبصره - صاحبان مجتمع‏هاى قاليبافى موظفند در پايان هر ماه به ازاء هر فرد معرفى شده مبلغ حق سرانه ماهانه را به حساب سازمان بيمه خدمات درمانى واريز و فيش مربوط را به همراه ليست اسامى به اداره كل بيمه خدمات درمانى استان تحويل نمايند.

ماده 7 (از آيين نامه ها)

تسهيلات و امتيازات صاحبان مجتمعهاى قاليبافى كه در امر كيفيت توليد مرتكب تخلف شوند، در صورت ادامه تخلف پس از دريافت دو بار اخطار كتبى از وزارت بازرگانى، قطع و در صورت اصرار بر تخلف با تشخيص وزارتخانه ياد شده نسبت به ابطال كارت شناسايى و گواهى تطبيق مجتمعها اقدام خواهد شد.

ماده 8 (از آيين نامه ها)

سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور موظف است همه ساله بنا به پيشنهاد وزارت بازرگانى در لايحه بودجه كل كشور اعتبارات ويژه‏اى با حداكثر سود چهار درصد (4%) جهت حمايت از تأسيس و اداره مجتمع‏هاى بزرگ و متمركز قاليبافى و تأمين نقدينگى مجتمع‏هاى ياد شده، پيش بينى نمايد. معاون اول رئيس جمهور - محمد رضا عارف

 

نسخه چاپي ارسال به دوست

چهارشنبه ٣٠ ارديبهشت ١٣٨٨ - ١٤:٤٥ / شماره خبر: ٣٧٩١ / تعداد نمايش: 3076

برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج