وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

آيين نامه اجرايي قانون تعيين وضع شغلي دندانسازان تجربي مصوب 22/2/1364 مجلس شوراي اسلامي

عنوان قانون:

متن قانون:

ماده 1 (از آيين نامه ها)

تعريف: تكنسين تجربى لابراتورى دندان به شخصى اطلاق مى‏شود كه بر اساس قانون تعيين وضع شغلى دندانسازان تجربى مصوب 22/2/1364 مجلس شوراى اسلامى و برابر اين آيين نامه در امتحانات پيش بينى شده در قانون شركت نموده و از عهده امتحانات مذكور برآمده و مدرك تكنسين تجربى لابراتورى دندان را جهت اشتغال در لابراتوار دندان (كارگاه دندانسازى) دريافت نمايد. تبصره - لابراتور دندان (كارگاه دندانسازى) به واحدى اطلاق مى‏شود كه در آنجا بنا به درخواست اشخاص ذيصلاح قانونى در امر دندانپزشكى و در حدود صلاحيتشان، انواع پروتزهاى دندانى (دندانهاى مصنوعى جايگزين شونده) ساخته مى‏شود بطورى كه مسئول و كاركنان كارگاه مجاز به مواجهه و تماس مستقيم با بيماران دهان و دندان نمى‏باشند.

ماده 2 (از آيين نامه ها)

شاغلين امر دندانسازى
شاغلين امر دندانسازى مشمول قانون مذكور عبارتند از گروههايى كه فاقد مدرك علمى در رشته دندانسازى از مراكز آموزشى معتبر قانونى هستند و شامل گروههاى ذيل مى‏باشند:
1- افرادى كه طبق تبصره 2 قانون اشتغال كمك دندانپزشكان تجربى مصوب 8/2/1354 موفق به اخذ پروانه كمك تكنسين دندانسازى گرديده‏اند. 2- شاغلين امر دندانسازى كه بنا به عللى موفق نشده‏اند در آزمون قانونى مربوط به اشتغال كمك دندانپزشكان تجربى مصوب 8/2/1354 شركت نمايند. 3- شاغلين داراى گواهينامه مبنى بر طى دوره آموزشى امور مربوط به دندانسازى صادره از سازمانهاى آموزشى غير دانشگاهى. 4- شاغلين داراى حكم استخدامى و يا گواهى اشتغال در مراكز و بخشهاى دندانسازى دولتى. 5- شاغلين امر دندانسازى در بخش خصوصى و كارگاههاى دندانسازى موجود.

ماده 3 (از آيين نامه ها)

شرايط داوطلبين شركت در امتحان
الف - شرايط عمومى
1- تابعيت كشور جمهورى اسلامى ايران
2- اعتقاد به دين مبين اسلام و يا يكى از اديان رسمى كشور.
3- داشتن حداقل مدرك تحصيلى پايان دوره اول راهنمايى و يا سوم متوسطه قديم.
4- دارا بودن گواهينامه پايان خدت وظيفه يا معافيت دائم از خدمت وظيفه عمومى.
5- نداشتن سوء پيشينه كيفرى به تأييد مراجع ذيصلاح.
عدم اعتياد به مواد مخدر (به تأييد آزمايشگاههاى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى). ب - شرايط اختصاصى
دارا بودن حداقل پنج سال سابقه اشتغال در امر دندانسازى تا تاريخ 22/2/64 به تأييد سازمان منطقه‏اى بهدارى استان مربوطه و يا حكم استخدامى جهت شاغلين بخش دولتى به همراه كليه يا يكى از مدارك ذيل:
1- سند اجاره نامه رسمى محل اشتغال به عنوان دندانسازى. 2- گواهينامه صادره از مراكز آموزشى غير دانشگاهى در امور دندانسازى. 3- پرداخت ماليات شغلى حداقل پنج سال در رابطه با اشتغال به امر دندانسازى. 4- گواهى اشتغال به عنوان كادر كمكى دندانسازى در مراكز دولتى.

ماده 4 (از آيين نامه ها)

نحوه برگزارى امتحان
امتحان فقط براى يكبار در دو مرحله نظرى (كتبى 9 و عملى در شهر تهران توسط معاونت آموزشى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى برگزار مى‏گردد.
تبصره - تاريخ برگزارى و برنامه امتحانى از طريق وسائل ارتباط جمعى در سه نوبت و يا فاصله زمانى حداقل ده روز اعلام خواهد گرديد.

ماده 5 (از آيين نامه ها)

صدور گواهينامه
به قبول شدگان در امتحانات نظرى و عملى برگ گواهى تكنسين تجربى، لابراتوارى دندان داده خواهد شد.
تبصره 1- در متن گواهى با عنايت به تبصره 2 قانون تعيين وضع شغلى دندانسازى تجربى مصوب 22/2/1364 مجلس شوراى اسلامى و تبصره ماده يك اين آيين نامه بايستى جمله «دارنده اين گواهى حق هيچگونه دخالت در امر دندانپزشكى و تماس مستقيم با بيماران دهان و دندان را ندارد در غير اين صورت دخالت غير مجاز در امر پزشكى تلقى مى‏گردد» قيد گردد.
تبصره 2- دارندگان گواهى تكنسين تجربى لابراتوارى دندان مى‏توانند برطبق ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى نسبت به اخذ پروانه كار جهت تأسيس كارگاه دندانسازى اقدام و از مزاياى قانونى آن بهره‏مند گردند.

ماده 6 (از آيين نامه ها)

شرح وظيفه
تكنسين‏هاى تجربى لابراتوارى دندان با عنايت به تبصره ماده 1 صرفاً مجاز به ساخت پروتزهاى دندانى در محل كارگاه دندانسازى مى‏باشند.
تبصره 1- اين افراد موظف به رعايت كليه ضوابط و مقررات اعلام شده از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى، منجمله تعرفه‏هاى مصوب قانونى مى‏باشند.
تبصره 2- اين قبيل افراد حق داشتن هيچيك از لوازم و دستگاهها و تجهيزات دندانپزشكى كه به نحوى از انحاء مورد استفاده در امر دندانپزشكى (غير لابراتوارى) قرار مى‏گيرد را در محل كار خود ندارند.
تبصره 3- با متخلفين از موارد فوق الذكر طبق مقررات قانونى رفتار خواهد شد.

ماده 7 (از آيين نامه ها)

هزينه‏هاى اجراى قانون
جهت شركت در امتحان از هر داوطلب مبلغ 000/10 ريال (ده هزار ريال) به عنوان حق ثبت نام كه غير قابل استرداد مى‏باشد دريافت خواهد شد.
تبصره - وجوه دريافتى فوق بحسابى كه بدين منظور در خزانه بنام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى افتتاح خواهد شد واريز و توسط وزارت مزبور صرف هزينه اجراى قانون خواهد شد.

نسخه چاپي ارسال به دوست

چهارشنبه ٣٠ ارديبهشت ١٣٨٨ - ١٤:٤٩ / شماره خبر: ٣٧٩٤ / تعداد نمايش: 5232

برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج