وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

آيين نامه اجرايي كنترل و نظارت بهداشتي برسموم و مواد شيميايي

عنوان قانون:

متن قانون:

ماده 1 (از آيين نامه ها)

در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معانى مشروح مربوط به كار مى‏روند: الف - مواد شيميايى - تركيباتى هستند با منشأ معدنى يا آلى كه حداقل داراى يك عنصر شيميايى بوده و به اشكال مختلف اعم از گاز، بخار، مايع و جامد ديده شوند و با توجه به راه ورود به بدن و طول تماس، سلامت انسان و بهداشت محيط را به مخاطره اندازند. ب: سم: ماده‏اى است كه داراى منشأ بيولوژيك يا شيمايى (معدنى يا آلى) بوده و از راههاى مختلف در مقادير معين و معمولاً جزيى باعث اختلال و يا فعل و انفعالات حياتى به طور موقت يا دائم مى‏گردد.

ماده 2 (از آيين نامه ها)

به منظور اعمال هماهنگى در امور مربوط به كنترل بهداشتى و نظارت بر سموم و مواد شيميايى كميته هماهنگى، كنترل و نظارت بر سموم و مواد شيميايى كه از اين پس به اختصار «كميته» ناميده مى‏شود، در محل معاونت امور بهداشتى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى با تركيب زير تشكيل مى‏شود:
الف - رئيس سازمان دامپزشكى با تركيب زير تشكيل مى‏شود:
ب - رئيس سازمان حفظ نباتات يا نماينده تام الاختيار وى.
پ - معاون ذى ربط سازمان حفظ محيط زيست يا نماينده تام الاختيار وى.
ت - معاون ذى ربط وزارت صنايع يا نماينده تام الاختيار وى.
ث - معاون ذى ربط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى به عنوان رئيس كميته.
ج - معاون ذى ربط سازمان برنامه و بودجه يا نماينده تام الاختيار وى.
تبصره 1- دستورالعملهاى كميته پس از امضاى وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكى ابلاغ مى‏شود.
تبصره 2- دستورالعمل چگونگى تشكيل كميته به تصويب كميته مى‏رسد.
تبصره 3- انجام امور دفترى و دبيرخانه‏اى كميته بر عهده معاونت امور بهداشتى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى خواهد بود.
تبصره 4- دبير كميته معاون امور بهداشتى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى خواهد بود كه بدون حق رأى در جلسه شركت مى‏كند.

ماده 3 (از آيين نامه ها)

عرضه، فروش، توزيع، بسته بندى و نگهدارى هر نوع سم در مراكز تهيه و توزيع مواد غذايى ممنوع است و در مورد سموم و حشره كشهاى خانگى در بسته بنديهاى كوچك و آماده، مطابق ضوابط ارگانهاى ذى ربط قانونى عمل خواهد شد. تبصره - كليه فروشندگان و توزيع كنندگان سموم و مواد شيميايى بايد دوره‏هاى آموزشى بهداشت كه از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى اعلام مى‏شود طى نمايند و گواهى مربوط را دريافت كنند.

ماده 4 (از آيين نامه ها)

حمل و نقل مواد شيميايى و سموم اعلام شده توسط كميته، براساس شرايطى خواهد بودكه به تصويب كميته مزبور خواهد رسيد.

ماده 5 (از آيين نامه ها)

سازندگان و فرموله كنندگان و فروشندگان و مصرف كنندگان مواد شيميايى و سموم و شركت‏هاى خدماتى دفع آفات نباتى، دامى و خانگى، فوميگاسيون و ضد عفونى مكلفند به منظور حفظ و تأمين سلامت انسان و محيط زيست، كليه دستورالعملها، استانداردها و موازين بهداشتى و زيست محيطى موجود كشور را رعايت نمايند.

ماده 6 (از آيين نامه ها)

شركتهاى دولتى و خصوصى سازنده، فروشنده، فرموله كننده مواد شيميايى و سموم و نيز شركتهاى خدماتى دفع آفات نباتى، دامى، فوميگاسيون و ضد عفونى موظفند يك نفر مسؤول فنى واجد شرايط را به سازمانهاى ذى ربط قانونى براى اخذ پروانه صلاحيت فنى معرفى نمايند و رونوشت پروانه‏هاى صلاحيت صادر شده بايد براى كميته ارسال گردد. تبصره 1- مشخصات مسئول فنى توسط مراجع ذى صلاح قانونى تعيين و ابلاغ خواهد شد. تبصره 2- شركتهاى خدماتى مبارزه با حشرات و جانوران موذى اماكن عمومى و خانگى بايد از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى مجوز دريافت نمايند.

ماده 7 (از آيين نامه ها)

متقاضيان ثبت، واردات، صادرات، ساخت، بسته بندى و فرمولاسيون مواد شيميايى و سموم موظفند كليه مدارك و نمونه‏هاى مربوط را جهت بررسى و انجام آزمايشهاى لازم به مراجع ذى صلاح قانونى ارايه نمايند. صدور مجوز بايد توسط مراجع مذكور براساس آيين نامه‏ها و ضوابط بهداشتى صادر شده از سوى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى انجام پذيرد. رونوشت مجوزهاى صادر شده بايد به معاونت امور بهداشتى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى ارسال گردد.

ماده 8 (از آيين نامه ها)

كليه مراكز تهيه، توليد، نگهدارى، فروش، بسته بندى و فرمولاسيون مواد شيميايى و سموم بايد مجهز به سيستم‏هاى پيشگيرى و مقابله با حوادث شيميايى باشند.

ماده 9 (از آيين نامه ها)

كليه كارخانجات، كارگاهها و مراكز درمانى و صنفى و كليه اشخاصى كه به امر خريد يا استفاده از سموم و مواد شيميايى اشتغال دارند، موظفند ظروف خالى شده آنها را به نحو مناسب و با رعايت ضوابط زيست محيطى منهدم يا دفع نمايند. تبصره 1- توليد كنندگان سموم و مواد شيميايى موظفند هشدارهاى لازم را در مورد خطرات استفاده مجدد از ظروف و مواد شيميايى بر روى برچسب آنها قيد نمايند. تبصره 2- كليه فروشندگان و عرضه كنندگان سموم و مواد شيميايى مكلفند از فروش آن دسته از سموم و مواد شيميايى كه فاقد هشدارهاى لازم بر روى برچسب آنها باشند خوددارى نمايند. مراجع ذى ربط موظف به نظارت بر اجراى اين تبصره مى‏باشند.

ماده 10 (از آيين نامه ها)

سازندگان، فرموله كنندگان، بسته بندى كنندگان و حمل كنندگان سموم و مواد شيميايى و شركتهاى دفع آفات نباتى و خانگى مكلفند كارگاه، انبار و كارگران خود را از هر حيث به وسايل و تجهيزات بهداشتى و حفاظتى مطابق با دستورالعمل‏هاى مراجع ذى صلاح مجهز كنند. تبصره - معاينات دوره‏اى محلها و افراد فوق الذكر حداقل هر شش ماه يكبار الزامى است، انجام معاينات دوره‏اى به عهده كارفرما مى‏باشد. شماره : 32001/ت19287هـ تاريخ : 16/6/1378 معاون اول رئيس جمهور - حسن حبيبى

نسخه چاپي ارسال به دوست

چهارشنبه ٣٠ ارديبهشت ١٣٨٨ - ١٤:٥١ / شماره خبر: ٣٧٩٦ / تعداد نمايش: 3988

برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج