وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

آيين ‏نامه اجرايى قانون نحوه تعديل نيروى انسانى دستگاههاى دولتى

عنوان قانون:

متن قانون:

ماده 1 (از آيين نامه ها)

در اجراى ماده (1) قانون ياد شده، درصدى كه به عنوان كشور بازنشستگى يا حق بيمه طبق مقررات بازنشستگى و وظيفه مربوط از حقوق و مزاياى مستخدم برداشت و منتقل شده است از حق بيمه آخرين حقوق و مزاياى مبناى برداشت كسور مستخدم در صندوق قبلى يا حداقل دستمزد كارگر عادى در زمان پرداخت مابه‏التفاوت هر كدام بيشتر باشد شامل سهم كارفرما و كارگر به مأخذ پانزده درصد (15%) به ازاى هر ماه محاسبه و كسر مى‏گردد. مشمولين اين قانون حداكثر ظرف يك سال از تاريخ بازخريد مهلت دارند تا تقاضاى كتبى خود را به سازمان تأمين اجتماعى ارايه نمايند. به تقاضاى خارج از مهلت مذكور ترتيب اثر داده نخواهد شد. *- اصلاحى به موجب مصوبه مورخ 19/4/1367 هيأت وزيران تبصره 1- آن عده از مستخدمين دستگاههاى مشمول قانون تأمين اجتماعى كه در اجراى قانون مذكور بازخريد مى‏شوند از پرداخت مابه‏التفاوت موضوع اين ماده معاف خواهند بود. مستخدمينى كه قبلاً بازخريد شده‏اند و تا تاريخ تصويب اين آيين‏نامه مابه‏التفاوت مذكور را نپرداخته‏اند نيز مشمول اين تبصره خواهند بود.

ماده 2 (از آيين نامه ها)

اجراى مفاد ماده چهار قانون در كليه وزارتخانه‏ها، مؤسسات و شركتهاى دولتى و مؤسساتى كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است توسط كميته‏هائى كه به همين منظور تحت نظر وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائى ذيربط مركب از سه نفر ترجيحاً (معاون ادارى و مالى، بالاترين مسئول واحد تشكيلاتى و يكنفر به انتخاب وزير يا رئيس دستگاه اجرائى) تشكيل مى‏شود انجام خواهد شد. نماينده سازمان امور ادارى و استخدامى كشور نيز حسب دعوت هر دستگاه در جلسه مربوط شركت خواهد نمود.
تبصره - كميته متشكله در وزارتخانه و دستگاههاى مستقل علاوه بر انجام وظائف مربوط 2مسئوليت هماهنگى كميته دستگاههاى تابعه را نيز بعهده خواهند داشت. همچنين در جهت حفظ هماهنگى لازم بين كميته‏هاى كليه دستگاههاى مشمول قانون كميته مركزى اصلاح تشكيلات تفصيلى در سازمان امور ادارى و استخدامى كشور تشكيل مى‏گردد.
2- تبصره 2 ماده يك به موجب مصوبه مورخ 28/2/1379 حذف گرديده است.
تبصره 2- كسور بازنشستگى سوابق خدمت دولتى مستخدمينى كه در اجراى قانون ياد شده به سازمان تأمين اجتماعى منتقل شده يا مى‏شوند براى متقاضيان بازنشستگى تنها در محاسبه ميزان مستمرى بازنشستگى كه به جمع سنوات پرداخت حق بيمه آنان اضافه مى‏گردد و در سنوات پرداخت حق بيمه براى احراز شرايط بازنشستگى منظور نخواهد شد.
سوابق مستخدمينى كه بيمه آنان نزد سازمان تأمين اجتماعى ادامه دارد و از كار افتاده كلى يا فوت مى‏شوند در احراز شرايط برقرارى مستمرى از كارافتادگى كلى و فوت و ميزان مستمرى آنان ملاك محاسبه خواهد بود.

ماده 3 (از آيين نامه ها)

دستگاههاى دولتى مكلفند در اجراى مفاد ماده 4 قانون، با اعمال سياست ادغام واحدهاى تابعه و مشابه و تقليل سطوح سازمانى، تشكيلات جديد خود را كه حاوى پستها يا مشاغل ثابت و موقت باشد ظرف مدت حداكثر 9 ماه از تاريخ تصويب اين آئين‏نامه تهيه و جهت تأييد به سازمان امور ادارى و استخدامى كشور ارسال نمايند. تبصره - آن تعداد از مستخدمين غيررسمى كه مورد نياز دستگاهها باشند به پستها يا مشاغل موقت سازمانى كه از تبديل پستها با مشاغل بلامتصدى ايجاد خواهد شد منصوب مى‏شوند.

ماده 4 (از آيين نامه ها)

در مورد حذف پستها يا مشاغل سازمانى بلامتصدى اولويت با مشاغل پشتيبانى مى‏باشد و حتى‏الامكان بايستى از حذف پستهاى اصلى و تخصصى و نيز پستهاى سازمانى واحدهاى مستقر در مناطق محروم و پستهاى حساس و واحدهاى جديدالتأسيس خوددارى شود.

ماده 5 (از آيين نامه ها)

وزارتخانه‏هاى مذكور در ماده 6 قانون كه بر اساس ماده مزبور مجوز استخدام اخذ مى‏نمايند مكلفند ده درصد از نيروى مورد نياز خود را از بين جانبازان انقلاب اسلامى و فرزندان، پدران و برادران شهداء، اسرا و مفقودين و جانبازانى كه قادر به كار نمى‏باشند و نيز رزمندگان داوطلبى كه نه ماه متوالى يا يكسال متناوب در جبهه‏هاى جنگ تحميلى خدمت نموده‏اند در رشته‏هاى شغلى كه واجد شرايط آن باشند و در مورد خواهران و همسران آنان در مشاغل آموزشى و بهداشتى و درمانى تأمين نمايند. تبصره - در صورتيكه پس از انتشار آگهى و تأييد بنياد شهيد انقلاب اسلامى و سپاه پاسداران انقلاب اسلامى (حسب مورد)، امكان تأمين نيروى انسانى براساس نسبت تعيين شده از بين افراد مندرج در اين ماده وجود نداشته باشد و وزارتخانه‏هاى مورد نظر مى‏توانند نياز استخدامى خود را بر اساس مقررات مورد عمل، تأمين نمايند.

ماده 6 (از آيين نامه ها)

مستخدمين پيمانى دستگاههاى دولتى در صورتيكه حداقل 8 سال سابقه خدمت در همان دستگاه و يا يكسال خدمت متوالى يا غيرمتوالى داوطلبانه در جبهه بعلاوه 2 سال سابقه خدمت در همان دستگاه داشته باشند بشرط وجود پست يا شغل سازمانى بلامتصدى با درخواست كتبى آنان و پس از طى مراحل گزينش و رعايت كليه مقررات مربوط به مستخدم رسمى تبديل وضع خواهند يافت. تبصره - مستخدمين مشمول اين ماده از شرط حداكثر سن مقرر در بند «الف» ماده 14 قانون استخدام كشورى و انجام امتحان و مسابقه ورود به خدمت رسمى معاف مى‏باشند (مشروط بر اينكه مستخدمين مزبور، قبل از شروع خدمت پيمانى به سقف سن مقرر در بند مذكور نرسيده باشند).

ماده 7 (از آيين نامه ها)

بازنشستگى و بازخريد مستخدمين تابع قانون تأمين اجتماعى كه براساس قانون اصلاح تبصره يك ماده 74 قانون استخدام كشورى و الحاق سه تبصره به آن تا تاريخ اجراى قانون نحوه تعديل نيروى انسانى توسط دستگاههاى دولتى مربوط بازنشسته يا بازخريد شده‏اند. از تاريخ‏هاى تعيين شده در ابلاغ يا حكم مربوط معتبر و مجرى مى‏باشند.

ماده 8 (از آيين نامه ها)

استفاده از خدمات بازنشستگان و افراد بازخريد شده بنا به پيشنهاد وزير ذيربط به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. تبصره - مهلت ادامه اشتغال به كار غيررسمى بازنشستگان و افراد باز خريد شده كه در چهارچوب اختيارات قانونى دستگاههاى مربوط قبلا بخدمت دعوت شده‏اند (موضوع مصوبه 11344 / ت 26 مورخ 3/2/1367) از 15/4/1367 تا زمان صدور اين مصوبه تمديد مى‏گرديد.

ماده 9 (از آيين نامه ها)

سازمان امور ادارى و استخدامى كشور موظف است بر اجراى قانون نحوه تعديل نيروى انسانى و اين آئين‏نامه در دستگاههاى دولتى نظارت لازم اعمال و در صورت نياز دستورالعملهاى اجرائى و بخشنامه‏هاى لازم را تهيه و ابلاغ نمايد. نخست وزير - ميرحسين موسوى

 

نسخه چاپي ارسال به دوست

شنبه ٢ خرداد ١٣٨٨ - ١٠:١٧ / شماره خبر: ٣٨٧٣ / تعداد نمايش: 4611

برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج