وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

آيين‏نامه اجرايى ماده (7) قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان مصوب 12/2/75 مجلس شوراي اسلامي

عنوان قانون:

متن قانون:

تاريخ تصويب (از آيين نامه ها)

مصوب 12/2/75 مجلس شوراى اسلامى
ابلاغيه شماره 8063 مورخ 2/8/75 دفتر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى.

ماده 1 (از آيين نامه ها)

تعهدات خدمتى فارغ التحصيلان براساس سهميه پذيرفته شده در آزمون سراسرى در سه منطقه يك، دو، سه انجام خواهد شد. تبصره - ليست تفضيلى اسامى شهرهاى مختلف مناطق فوق ضميمه اين آيين‏نامه مى‏باشد.

ماده 2 (از آيين نامه ها)

محل انجام خدمت فارغ التحصيلان سهميه منطقه دو و سه منطقه قبلى، در منطقه دو فعلى خواهد بود.

ماده 3 (از آيين نامه ها)

محل انجام خدمت فارغ التحصيلان سهميه منطقه چهار و پنج و مناطق محروم قبلى، در منطقه سه فعلى خواهد بود. تبصره - پذيرفته شدگان مناطق عشايرى موظفند در واحدهاى بهداشتى - درمانى مناطق عشايرى كه ليست آن توسط حوزه معاونت امور بهداشتى اعلام خواهد شد، خدمت نمايند.

ماده 4 (از آيين نامه ها)

تعهدات كليه فارغ التحصلان سهميه مناطق دو، سه، چهار، پنج، عشاير و منطقه‏اى دو برابر مدت تحصيل است و موظفند به مدت يك برابر زمان تحصيل خود در منطقه مورد تعهد خدمت نمايند و مابقى تعهدات خدمتى خود را براساس قانون تأمين وسائل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايرانى و آيين‏نامه اجرائى آن پس از انجام خدمت منطقه‏اى به اتمام رسانند.

ماده 5 (از آيين نامه ها)

محل خدمت فارغ التحصيلان كارشناسى و كارشناسى ارشد ناپيوسته و بالاتر براساس سهميه منطقه‏اى مقطع اوليه تعيين خواهد شد.
تبصره 1- متعهدينى كه قبل از انجام تعهدات منطقه‏اى، مقطع اوليه موفق به اخذ مدرك بالاتر مى‏شوند چنانچه به عضويت هيأت علمى يكى از دانشگاه‏ها يا دانشكده‏هاى علوم پزشكى و خدمات بهداشتى - درمانى درآيند مى‏توانند كليه تعهدات قبلى و فعلى را در همان دانشگاه به انجام رسانند.
تبصره 2- فارغ التحصيلان ناپيوسته دو مقطعى كه مايل به انجام تعهدات منطقه‏اى خود نباشند مشروط به انجام خدمات موضوع قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان يا معافيت از آن به شرط نداشتن تعهد است. رسمى با بازپرداخت شهريه و هزينه‏هاى تحصيلى مربوطه معادل مدت زمان تعهد مى‏توانند مدراك تحصيلى مقطع قبلى خود را دريافت نمايند.

ماده 6 (از آيين نامه ها)

متعهدينى كه به هر نحو به واسطه انجام خدمت نظام وظيفه، انجام خدمات قانونى قبلى و يا علل پزشكى از انجام خدمت موضوع قانون پزشكان و پيراپزشكان معاف مى‏باشند جهت انجام تعهد منطقه‏اى به استان ثبت نامى در زمان كنكور سراسرى (منطقه مورد تعهد) جهت استخدام معرفى مى‏شوند. چنانچه دانشگاه يا دانشكده علوم پزشكى و خدمات بهداشتى - درمانى استان يا شهرستان مربوطه فرد معرفى شده را نتواند جذب نمايد بايد ظرف مدت 15 روز كتباً اين موضوع را به اداره كل امور فارغ التحصيلان اعلام نمايد در اين صورت تعهدات منطقه‏اى به تعهد آموزش رايگان تبديل مى‏شود و متعهد مى‏تواند تعهد خود را در هر منطقه از كشور انجام دهد.
تبصره 1- مدت تعهد اين قبيل فارغ التحصيلان در هر صورت دو برابر سنوات تحصيلى (بهره‏مندى از آموزش رايگان) خواهد بود.
تبصره 2- چنانچه اين قبيل فارغ التحصيلان مايل به اخذ مدارك تحصيلى باشند مى‏توانند با پرداخت هزينه‏هاى تحصيلى و شهريه برابر زمان تعهد خدمت مدارك تحصيلى خود را دريافت نمايند.

ماده 7 (از آيين نامه ها)

كليه فارغ التحصيلان مقاطع مختلف پس از انجام تعهدات مربوطه مدارك تحصيلى خود را براساس مجوز اداره كل امور فارغ التحصيلان وزارتخانه از دانشگاه يا دانشكده‏هاى علوم پزشكى و خدمات بهداشتى، درمانى مربوطه دريافت خواهند كرد.
دكتر سيد عليرضا مرندى
وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكى

ليست تفضيلى اسامى شهرهاى مختلف مناطق موضوع آيين‏نامه اجرائى (از آيين نامه ها)

ماده 7 قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان - مصوب 12/2/75 مجلس شوراى اسلامى
آذربايجان شرقى:
منطقه 1: تبريز
منطقه 2: اردبيل - اهر - آذرشهر- اسكو - شبستر- خلخال - سراب - عجب شير - مراغه - مرند - مشكين‏شهر - ميانه - جلفا.
منطقه 3: نمين - نير - هير - قروانق - ورزقان - بستان آباد - صوفيان - خوش رستم - سنجيد شاهرود - مهربان - تيكمه داش - خدا آفرين - كليبر - هورانه - ملكان - ارشق - انگوت - پيله سوار - پارس آباد - مغان - تركمنچاى - كاغه كنان - كندوان - خواجه - هريس - چهاراويماق - هشترود - نظر كهريزى.
آذربايجان غربى:
منطقه 1:
منطقه 2: اروميه - خوى - سلماس - بوكان - مهاباد - مياندوب - نقده.
منطقه 3: انزا - سيلوانه - صماى برادوست - سيمينه - پيرانشهر - چايپاره - تخت سليمان - سردشت - كشاورز - پلدشت - سيه چشمه - شوط - ماكو - خليفان - مرحمت آباد - تكاب - شاهين دژ- اشنويه.
اصفهان:
منطقه 1: اصفهان
منطقه 2: اردستان - برخوار - ميمه - خمينى شهر - خوانسار - شهرضا - فلاورجان - آران - بيدگل - كاشان - گلپايگان - مباركه - لنجان - نائين - نجف آباد - نطنز.
منطقه 3: جرقويد - كوهپايه - سميرم - پادنا - سميرم سفلى - فريدن - چادگان - بوئين و مياندشت - فريدونشهر - گركن شمالى - قمصر - نياسر - باغ بهاداران - انارك - خور و بيابانك - تيران و كرون.
ايلام:
منطقه 1:
منطقه 2:
منطقه 3: ايلام - ايوان - چوار - دره شهر - ابدانان - بدره - دهلران - زرين آباد - موسيان - شيروان - شيروان و چرداول - مهران - ارگوازى - صالح آباد.
باختران:
منطقه 2: باختران
منطقه 3: اسلام آباد - حميل - كرند - دنيور - صمند - فيروز آباد - هرسين - پاوه - بانيگان - نوسود - جوانرود - ثلاث بابا جانى - روانسر - سرپل ذهاب - سنقر - قصر شيرين - سومار - كنگاور - گيلانغرب.
بوشهر:
منطقه 2: بوشهر
منطقه 3: خارك - تنگستان - ساحلى - دشتستان - سعدآباد - شبانكاره - دشتى - كاكى - دير - بردخون - كنگان - جم - گناوه - ديلم - ريگ.
تهران:
منطقه 1: تهران - شميرانات - كرج
منطقه 2: كن - دماوند - رى - اسلام شهر - كهريزك - ساوجبلاغ - شهريار - قم - ورامين.

چهارمحال بختيارى:
منطقه 2: بروجن - شهر كرد
منطقه 3: اردل - گندمان - ميانكوه - كيار - فارسان - شهراب - لردگان - فلارد.
خراسان:
منطقه 1: مشهد
منطقه 2: بجنورد - بيرجند - تربت حيدريه - سبزوار - شيروان - قوچان - كاشمر - گناباد - نيشابور
منطقه 3: اسفراين - بام وصفى آباد - جاخرم - راز و جرگلان - مانه و سملقان - خوسف - درميان - سربيشه - تايباد - باخزر - تربت جام - صالح آباد - بايگ - جلگه زاوه - رشت خوار - فيض آباد - كدكن - چناران - گلبهار - خواف سنگان - درگز - چاپشلو - لطف آباد - نوخندان - جغتاى - جوين - خوشاب - داورزن - ششتمد - سرخس - مرزداران - شيروان - سرحد - طبس - دستگردان - فردوس - بشرويه - سرايان - قائنات - رودآب - زيركوه - قوچان - فاروج - باجيگران - برداسكن - خليل آباد - كوه سرخ - بجستان - احمد آباد - چناران - طرقبه - فريمان - كلات - نهبندان - شوسف - تخت جلكه - زبرخان - سرولايت - ميان جلگه.
خوزستان:
منطقه 2: اهواز - بهبهان - دزفول
منطقه 3: آبادان - اروندكنار - باغ ملك - زيدون - انديمشك - الوار گرمسيرى - باوى - ايذه - دهسفر - بندر ماهشهر - اميديه - بندر امام خمينى - هنديجان - آغاجارى - زيدون - خرمشهر - منيو - سردشت - دشت آزادگان - بستان - هويزه - رامهرمز - رامشير - شادگان - شوش - شاوور - شوشتر - گتوند - مسجد سليمان - انديكا - لالى - هفتگل.
زنجان:
منطقه 2: زنجان - قزوين
منطقه 3: ابهر - خرمّدره - سلطانيه - تاكستان - ضياآباد - خدابنده - افشار - بزينه رود - زنجانرود - انگوران - طارم عليا - ماه نشان - ابيك - اوج - بوئين زهرا - رودبار شهرستان - رودبار الموت - طارم‏سفلى.
سمنان:
منطقه 2: دامغان - سمنان - مهدى شهر - شاهرود - گرمسار.
منطقه 3: امير آباد - بسطام - بيارجمند - ميامى - ايوانكى.
سيسات و بلوچستان:
منطقه 2: زاهدان.
منطقه 3: ايرانشهر - قرمان - بمپور - راسك و فيروز آباد - سرباز - چابهار - دشتيارى - نيك شهر - قصر قند - خاش - نوك آباد - پشت آب - شيب آب - ميان كنگى - شهرك و نارويى - بنت - ميرجاوه - نصرت آباد - فنوج - لاشار - سراوان - جالق - زابلى - سيب و سوران. فارس:
منطقه 1: شيراز
منطقه 2: آباده - استهبان - جهرم - داراب - فسا - فيروزآباد - كازرون - لار - مرودشت - ممسنى.
منطقه 3: بوانات - سرچهان - قنقرى - رونيز - اقليد - سده - خضر - سيمكان - كرديان - حاجى آباد - رستاق - سپيدان - بيضا - زرقان - سروستان - كربال - كوار - ششده - شيبكوه - نوبندگان - فراشنبد - قيروكارزين - جره و بنالاده - خشت و كمارج - كوهمره - جويم - اوز - خنج - مهر - ارسنجان - سعادت آباد - كام و فيروز - دشمن زيارى - ماهوريلانى - نى ريز - آباده - طشك - پشت كوه.
كردستان:
منطقه 2: بيجار - سقز - سنندج - قروه
منطقه 3: بانه - الوت - نمشير - ننور - چنگ الماسى - كراقى - زيويه - ديواندره - كامياران - ييلاق - مريوان - خاور ميرآباد - سرشيو - سروآباد - كلاترزان.
كرمان:
منطقه 2: رفسنجان - سيرجان - كرمان
منطقه 3: بافت - ارزوئيه - رابر - بردسير - بم - راين - ريگان - نرماشير - جيرفت - جبال بازز - ساردوئيه - عنبرآباد - انار - زرند - كوه بنان - شهر بابك - راور - شهداد - گلباف - ماهان - كهنوج - رودبار - فارياب - قلعه كنج - منوجان.
كهگيلويه و بويراحمد:
منطقه 3: بوير احمد - دروهان - كهگيلويه - بمئى - چاروسا - چرام - لنده - مارگون - گچساران - باشت.
گيلان:
منطقه 2: آستانه اشرفيه - بندرانزلى - طوالش - رشت - رودسر - لاهيجان - لنگرود
منطقه 3: آستارا - كيانشهر - رضوانشهر - ماسال شاندرمن - سنگر - خمام - كوچصفهان - لشت نشا- رودبار - رحمت آباد - عمارلو - رحيم آباد - املش - صومعه سرا - تولم - فومن - شفت - سياهكل.
لرستان:
منطقه 2: بروجرد - خرم آباد
منطقه 3: اليگودرز - چاپلق - ززوماهرو - اشترينان - اشتر - پاچى - چلغوندى - دوره چنگى - زاغه - ملاوى - ويسيان - سيلاخور - دورود - دلغان - كاكاوند - كوهدشت - رومشكان - طرهان.
مازندران:
منطقه 2: آمل - بابل - بندپى - بابلسر - فريدونكار - بهشهر - تنكابن - رامسر - سارى - قائمشهر - گرگان - گنبدكاووس - نور - نوشهر - چالوس
منطقه 3: لاريجان - هراز - بندر تركمن - گميشان - گلوگاه - نكا - يانه سر- عباس آباد - چهاردانگه - دودانگه - مياندرود - شيرگاه - سواد كوه - على آباد - جويبار - كردكوى - بندر گز - آق قلا - آزاد شهر - داشلى برون - راميان - مينودشت - گاليكش - كلاله - مراوه تپه - بلده - چمستان - كجور - كلاردشت.
مركزى :
منطقه 2: اراك - خمين - دليجان - ساوه - محلات
منطقه 3: خنداب‏وصمن - سربند - هندودر - آشتيان - تفرش - فراهان - خرقان - زرند – نوبران
هرمزگان:
منطقه 2: بندرعباس
منطقه 3: ابوموسى - تنب - خمير - سعادت آباد - خيسى - بندر لنگه - بستك - شيبكوه - كيش - گاوبندى - جاسك - بشاگرد - رودان - رودخانه - قشم - شهاب - ميناب - بيابان - سندرك.
همدان:
منطقه 2: تويسركان - ملاير - نهاوند - همدان
منطقه 3: قلقل رود - كبودرآهنگ - گل تپه - جوكار - سامن - خزل - سردرود - اسد آباد - رزن - سيمينه رود - شرا - فامنين.
يزد:
منطقه 2: اردكان - ميبد - بافق - يزد
منطقه 3: خزانق - مهاباد - تفت - ابركوه - نير - مهريز - هرات و مسروت - اشگذر - خضرآباد.

 

نسخه چاپي ارسال به دوست

شنبه ٢ خرداد ١٣٨٨ - ١٠:٢٠ / شماره خبر: ٣٨٧٨ / تعداد نمايش: 8053

برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج