وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

آيين نامه اجرايي قانون مجوز اداره مستقل داروخانه بوسيله كمك داروسازان كشور و الحاقيه بعدي آن

عنوان قانون:

متن قانون:

ماده 1 (از آيين نامه ها)

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى مكلف است از طريق روزنامه‏هاى كثيرالانتشار به كليه كسانى كه در اجراى تبصره ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشكى و دارويى موفق به اخذ گواهى و كارت كمك داروسازى شده‏اند و همچنين كسانى كه دوره‏هاى كوتاه مدت داروسازى را در يكى از دانشكده‏هاى داروسازى كشور طى كرده و گواهينامه كمك داروسازى دريافت داشته‏اند (بشرط دارا بودن ديپلم و پرداخت كليه هزينه‏هاى مربوطه) جهت گذراندن يكصد واحد درسى مدارك خود را به سازمانهاى منطقه‏اى بهداشت و درمان استانها تسليم نمايند.

ماده 2 (از آيين نامه ها)

سازمان منطقه‏اى بهداشت و درمان استانها حداكثر ظرف مدت يكماه، فتوكپى كليه مدارك ارائه شده را با اصل تطبيق و تصديق و به دفتر معاونت امور دارويى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى ارسال مى‏نمايد.

ماده 3 (از آيين نامه ها)

معاونت امور دارويى پس از انجام بررسيهاى لازم و مشخص شدن تعداد داوطلبان مراتب را به معاونت آموزشى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى جهت آموزش آنان اعلام خواهد نمود.

ماده 4 (از آيين نامه ها)

معاونت آموزشى برنامه‏هاى درسى را تدوين و امكانات آموزشى را فراهم خواهد نمود و با اعلام اسامى داوطلبان در ظرف مدت سه ماه نسبت به تشكيل كلاسهاى موضوع اين قانون اقدام و تاريخ تشكيل كلاس را در روزنامه كثيرالانتشار براى اطلاع داوطلبان آگهى خواهد نمود.

ماده 5 (از آيين نامه ها)

افراد موضوع اين قانون ملزم به شركت در كلاسهاى متشكله و رعايت ضوابط آموزشى و دانشجويى و مقررات انضباطى كه از طريق معاونت آموزشى اعلام مى‏گردد خواهند بود.

ماده 6 (از آيين نامه ها)

هزينه‏هاى هر واحد درسى در شروع هر ترم توسط معاونت آموزشى تعيين و داوطلبان قبل از شروع هر ترم موظف به واريز آن به حساب مخصوصى كه از طريق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى اعلام مى‏گردد مى‏باشند تا به مصرف هزينه‏هاى آموزشى و تشكيل كلاس طبق نظر معاونت آموزشى برسد

ماده 7 (از آيين نامه ها)

داوطلبان پس از گذرانيدن واحدهاى درسى و توفيق در آزمون مربوطه به دريافت گواهينامه داروسازى نايل خواهند آمد.

ماده 8 (از آيين نامه ها)

مشمولين اين قانون مؤظف به انجام تعهد موضوع قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان مصوب 30/1/67 مى‏باشند و گواهينامه صادره پس از انجام خدمت موظف قانونى به آنان تحويل خواهد شد.

ماده 9 (از آيين نامه ها)

كسانى كه قبلاً موفق به اخذ گواهينامه كمك داروسازى شده و يا با اجراى اين قانون كمك داروساز شناخته مى‏شوند در صورتى كه در تاريخ اجراى اين قانون با داشتن پروانه تأسيس به داروخانه‏دارى اشتغال داشته باشند مى‏بايست با ذكر علت قطع رابطه استخدامى مسئول فنى قبلى و ارسال آگهى منتشره در جرايد براى جذب داروساز، عدم مراجعه را به سازمان منطقه‏اى بهداشت و درمان اطلاع دهند.

ماده 10 (از آيين نامه ها)

سازمان منطقه‏اى پس از انجام بررسيهاى لازم نسبت به معرفى داروساز واجد شرايط كه حقوق و مزاياى آن برحسب شرايط و عرف محل تعيين مى‏گردد اقدام خواهد نمود.

ماده 11 (از آيين نامه ها)

در صورت عدم امكان تأمين داروساز در محل، سازمانهاى منطقه‏اى مى‏توانند مشمولين موضوع خدمت پزشكى و پيراپزشكى (پس از رفع نياز واحدهاى تابعه چنانچه مازاد بر احتياج واحدهاى تابعه باشند) براى خدمت در داروخانه‏هاى متقاضى معرفى و اعزام نمايند. تبصره - حقوق و مزاياى مسئولين معرفى شده طبق ضوابط مربوط توسط مؤسس داروخانه پرداخت خواهد شد.

ماده 12 (از آيين نامه ها)

براى تعيين حقوق و مزاياى داروساز واجد شرايط برحسب شرايط و عرف محل كميسيونى در سازمانهاى منطقه‏اى مركب از اشخاص زير تشكيل مى‏شود:
1- مدير عامل سازمان منطقه‏اى.
2- مديريت امور دارويى سازمان منطقه‏اى.
3-يك نفر داروساز داروخانه دار آزاد به انتخاب مدير عامل سازمان منطقه‏اى.
4-نماينده نظام پزشكى محل يا نزديكترين نظام پزشكى محل.
5-نماينده استاندار.
تبصره 1- سازمان منطقه‏اى به داروخانه بدون مسئول فنى و داروسازان متقاضى حقوق و مزاياى معينه را كتباً اعلام مى‏نمايد.
تبصره 2- چنانچه با دعوت كتبى مديرعامل سازمان منطقه‏اى حضور اشخاص مندرج در رديفهاى 4 و 5 اين ماده ميسر نشود با حضور ساير اعضا با اكثريت آراء در خصوص موضوع تصميم لازم اتخاذ خواهند كرد.

ماده 13 (از آيين نامه ها)

متن آگهى بايد به نحوى تنظيم شود كه داروساز متقاضى ظرف 15 روز از تاريخ انتشار خود را به مديريت امور دارويى سازمان منطقه‏اى مربوط معرفى نمايد. آگهى بايد در يك روزنامه كثيرالانتشار مركز و اگر داروخانه در خارج از تهران قرار دارد يكبار نيز در روزنامه محلى منتشر شود يك نسخه از هر آگهى توسط داروخانه دار تحويل مديريت امور دارويى سازمان منطقه‏اى شود. در صورت عدم مراجعه داروساز متقاضى، سازمان منطقه‏اى موظف است ظرف مدت يك ماه پس از پايان مهلت 15 روزه فوق الذكر، داروساز واجد شرايط به داروخانه معرفى كند در غير اين صورت تا تأمين و معرفى داروساز واجد شرايط، برطبق قسمت اخير تبصره 2 قانون مذكور عمل خواهد شد. وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكى مواد 12 و 13 به آيين‏نامه اجرايى قانون مجوز اداره مستقل داروخانه بوسيله كمك داروسازان كشور متعاقب تصويب آيين‏نامه الحاق شده است.

 

نسخه چاپي ارسال به دوست

شنبه ٢ خرداد ١٣٨٨ - ١٠:٢٧ / شماره خبر: ٣٨٨٤ / تعداد نمايش: 6024

برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج