وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

آيين نامه اجرايي قانون راجع به اصلاح ماده (21) قانون مربوط به مقررات پزشكي و دارويي و...

عنوان قانون:

متن قانون:

ماده 1 (از آيين نامه ها)

وزارت بهدارى موظف است براساس ضوابط زير نسبت به وصول مبالغ تعيين شده بابت هر پروانه كه به استناد قانون مربوط به مقررات امور پزشكى و دارويى و مواد خوردنى و آشاميدنى مصوب سال 1334 صادر مى‏كند اقدام نموده و مبالغ وصولى را به ترتيب مقرر در اين آيين‏نامه به حساب خزانه‏دارى كل واريز نمايد.

ماده 2 (از آيين نامه ها)

مبلغى را كه بابت هر پروانه وزارت بهدارى موظف به وصول آن مى‏باشد عبارت خواهد بود از:
الف- پروانه تأسيس لابراتوار و يا كارخانه داروسازى در هر نقطه از كشور پنجاه هزار ريال.
ب- پروانه مسئول فنى لابراتوار و يا كارخانه داروسازى در تهران پنجاه هزار ريال و در ساير استانها بيست هزار ريال.
ج- پروانه ورود و يا ساخت دارو مبلغ پنجاه هزار ريال.
د- پروانه تأسيس داروخانه در تهران - شيراز - اصفهان - مشهد - تبريز - سارى - رشت - اهواز پنجاه هزار ريال براى ساير شهرها چهل هزار ريال و براى بخش‏ها سى هزار ريال.
ه- پروانه مسئول فنى داروخانه در تهران پنجاه هزار ريال در اصفهان - شيراز - مشهد - تبريز - سارى - رشت - اهواز چهل هزار ريال، برى ساير شهرها بيست هزار ريال و براى بخش‏ها ده هزار ريال.
و- پروانه تأسيس آزمايشگاه تشخيص طبى در تهران - شيراز - اصفهان - مشهد - تبريز- سارى - رشت - اهواز پنجاه هزار ريال و ساير شهرها چهل هزار ريال و براى بخش‏ها سى هزار ريال.
ز- پروانه تأسيس بيمارستان، درمانگاه در سراسر كشور پنجاه هزار ريال.
ح- پروانه مسئول فنى بيمارستان و درمانگاه پنجاه هزار ريال.
ط- پروانه تأسيسات مؤسسات راديولوژى و فيزيوتراپى و مسئول فنى آنان در تهران پنجاه هزار ريال در اصفهان - شيراز - مشهد - تبريز - رشت - سارى - اهواز - مبلغى سى هزار ريال و براى ساير شهرستانها و بخشها بيست هزار ريال.

ماده 3 (از آيين نامه ها)

براى ساير پروانه‏هايى كه به موجب قانون مربوط به مقررات امور پزشكى و دارويى و مواد خوردنى و آشاميدنى و طبق مقررات امور پزشكى خواهد شد و در ماده 2 اين آيين‏نامه براى آن مبلغى تعيين نشده است، در تهران پنجاه هزار ريال و در مراكز استانها سى هزار ريال و براى شهرستانها و بخشهاى ديگر مبلغ ده هزار ريال وصول خواهد شد.

ماده 4 (از آيين نامه ها)

وزارت بهدارى موظف است كليه وجوه حاصله از اجراى اين آيين‏نامه را به حساب متمركز موجود خزانه كه به همين منظور توسط خزانه نزد بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران افتتاح شده يا مى‏شود واريز نمايد.

ماده 5 (از آيين نامه ها)

خزانه مكلف است بنا به تقاضاى وزارت بهدارى هر سه ماه يكبار جمع مبالغ واريز شده به حساب تمركز وجوه نزد بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران را به وزارت مذكور و سازمان برنامه و بودجه اعلام نمايد.

ماده 6 (از آيين نامه ها)

وزارت بهدارى معادل دريافتى هر سال را براى منظور نمودن در بودجه سال بعد به سازمان برنامه و بودجه اعلام مى‏دارد و سازمان مذكور مكلف است در اجراى بند «ب» ماده واحده مورخ 8/8/62 مجلس شوراى اسلامى معادل مبلغ دريافت شده را با توجه به اعلام وصولى خزانه در ضمن رديف خاص در لايحه بودجه كل كشور منظور نمايد.

 

نسخه چاپي ارسال به دوست

شنبه ٢ خرداد ١٣٨٨ - ١٠:٣٥ / شماره خبر: ٣٨٩٠ / تعداد نمايش: 5377

برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج