وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

آيين نامه اجرايي ماده (7) قانون مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي

عنوان قانون:

متن قانون:

ماده 1 (از آيين نامه ها)

موادى كه براى خوردن و آشاميدن و آرايش و بهداشت پوست و مو و ناخن و نظافت انسان مصرف مى‏شود و يا مواد افزودنى به مواد خوردنى و آشاميدنى و آرايشى و بسته بندى بهداشتى و نيز ظروف و بسته بندى مواد مذكور در قانون و همچنين رنگ‏هاى مورد مصرف در ظروف و وسايل و بسته بندى لوازم بازى كودكان مشمول اين آيين نامه است.

ماده 2 (از آيين نامه ها)

پروانه تأسيس - متقاضيان پروانه تأسيس كارخانه‏ها و كارگاه‏هاى مذكور در قانون موظفند قبل از سفارش كارخانه يا كارگاه، خود پرسشنامه‏اى را كه از طرف وزارت بهدارى تهيه و در اختيار متقاضيان گذارده خواهد شد تكميل و به ضميمه پيشنهاد و تأسيس كارخانه يا كارگاه مورد نظر به وزارت بهدارى تسليم نمايند.

ماده 3 (از آيين نامه ها)

پروانه بهره‏بردارى - دارنده پروانه تأسيس بايد پس از ايجاد كارخانه يا كارگاه مشخصات كامل آنها را تعيين و ضمن معرفى مسئول فنى به وزارت بهدارى مدارك را ارسال و تقاضاى پروانه بهره‏بردارى نمايد. تبصره- برگ اعلام قبولى مسئول فنى با رونوشت شناسنامه و رونوشت آخرين مدرك تحصيلى و دو قطعه عكس 4×3 او بايد ضميمه تقاضاى فوق باشد.

ماده 4 (از آيين نامه ها)

مسئول فنى بايد داراى يك سال سابقه كار و تجربه در يكى از مؤسسات علمى يا تحقيقاتى يا صنعتى يا آزمايشگاهى در رشته مربوط باشد و در غير اين صورت تعهد نمايد كه ضمن انجام كار دوره يك ساله تعليماتى را كه به اين منظور از طرف وزارت بهدارى داير خواهد شد با موفقيت بگذراند.

ماده 5 (از آيين نامه ها)

اداره كل نظارت بر مواد غذايى و آرايشى و بهداشتى موظف است تقاضاها را به ترتيب تاريخ وصول تقاضا مرتب نمايند و متخصصين فنى خود را جهت بازبينى كارخانه‏ها يا كارگاه‏ها اعزام دارد. متخصصين فنى نتيجه رسيدگى را ضمن اظهار نظر صريح در فرم مخصوصى كه در اختيارشان گذارده مى‏شود تنظيم و ظرف يك هفته به سازمان مركزى ارسال خواهند داشت تا در صورت واجد بودن شرايط لازم ظرف 10 روز پروانه مربوطه را صادر و در صورتى كه ايراد يا نظر ديگرى باشد نيز بايد قبل از انقضاى اين مدت مشروحاً به متقاضى اعلام گردد.

ماده 6 (از آيين نامه ها)

كارخانه‏ها و كارگاه‏هاى موجود مكلفند ظرف مدت شش ماه با رعايت مقررات قانون و اين آيين نامه درخواست صدور پروانه نمايند. اداره كل نظارت بر مواد غذايى و آرايشى و بهداشتى تقاضاهاى واصله را مورد رسيدگى قرار داده و در صورت انطباق با مقررات ظرف مدت يك ماه پروانه لازم صادر و نظر اصلاحى و تكميلى خود را ظرف همان مدت به متقاضى ابلاغ خواهد نمود تا طى مهلتى كه از شش ماه تجاوز نخواهد كرد نسبت به اصلاح و رفع نقايص مربوطه اقدام نمايد و در غير اين صورت مادام كه اقدامات تكميلى و اصلاحى به‏عمل نيامده و پروانه صادر نگرديده از ادامه كار آن كارخانه يا كارگاه جلوگيرى خواهد شد.

ماده 7 (از آيين نامه ها)

ادراه كل نظارت بر مواد غذايى و آرايشى موظف است لااقل يك بار در سال مؤسسات مندرج در قانون را بازديد و گردش امور كارخانه را از نظر فنى و بهداشتى كنترل نمايد.

ماده 8 (از آيين نامه ها)

وظايف مسئول فنى به قرار زير است: الف- در موقع ساختن و تركيب مواد مورد نظر شخصاً حضور داشته و امور مربوطه را سرپرستى نمايد والا پروانه‏اش به مدت سه ماه لغو مى‏گردد. ب- از هر گونه تغيير اساسى كه در شرايط يا بهره‏بردارى كارخانه يا كارگاه حاصل مى‏شود وزارت بهدارى را مطلع نمايد. پ- نظرات فنى و بهداشتى خود را كتباً به كارفرما گزارش دهد و كارفرما موظف به انجام نظر فنى و بهداشتى مذكور مى‏باشد. در غير اين صورت مسئول فنى جريان امر را به اداره كل نظارت برمواد غذايى و آرايشى اطلاع مى‏دهد تا رسيدگى و تصميم لازم اتخاذ شود.

ماده 9 (از آيين نامه ها)

مسئول فنى حق واگذارى پروانه خود را به شخص ديگرى ندارد و در صورت بيمارى يا مسافرت يا غيبت او كارفرما موظف است به جاى مشاراليه يك نفر واجد شرايط به وزارت بهدارى معرفى نمايد.

ماده 10 (از آيين نامه ها)

سازندگان و تهيه‏كنندگان مواد خوردنى و آشاميدنى و آرايشى و بهداشتى كه فهرست آنها از طرف وزارت بهدارى آگهى خواهد شد مكلفند براى كنترل محصولات خود داراى آزمايشگاه مجهزى متناسب با كارخانه يا كارگاه مربوطه باشند و در صورتى كه حجم توليدات آنها اقتضاى نگاهدارى آزمايشگاه اختصاصى نداشته باشد بايد يكى از آزمايشگاه‏هاى مورد تأييد وزارت بهدارى انجام كنترل امور مربوطه آنها را تعهد و تأمين نمايد.

ماده 12 (از آيين نامه ها)

كميته فنى، براى مشورت و همكاريهاى فنى در اجراى مقررات راجع به مواد خوردنى و آشاميدنى و آرايشى و بهداشتى كميته‏اى به نام كميته فنى مركب از پنج نفر از كارشناسان مربوطه براى مدت دو سال از طرف وزير بهدارى انتخاب خواهند شد. رياست كميته با يكى از صاحب منصبان وزارت بهدارى به تعيين وزير بهدارى خواهد بود. رئيس و اعضاى كميته تا تجديد انتخاب آنها كماكان به‏كار خود ادامه خواهند داد.

ماده 13 (از آيين نامه ها)

وظايف كميته فنى به شرح ذيل است: الف- اشتراك مساعى و دادن نظرات و مشورت‏هاى فنى به تقاضاى اداره كل نظارت بر مواد غذايى. ب- رسيدگى و اظهار نظر نسبت به درخواست‏ها راجع به تأسيس كارخانه يا كارگاه‏هاى مذكور در قانون و همچنين مدارك مربوط به مسئولين فنى كه از طريق اداره كل نظارت بر مواد غذايى به كميته ارسال مى‏شود.

ماده 14 (از آيين نامه ها)

كميته مى‏تواند براى تنظيم آيين نامه‏ها و همچنين بحث و شور درباره وظايف محوله به خود، كميته‏هاى فرعى از كارشناسان رشته‏هاى مختلف مواد خوردنى و آشاميدنى و آرايشى و بهداشتى تشكيل دهد كه رياست هر يك از آن كميته‏هاى فرعى با يكى از اعضاى اصلى باشد و نيز رؤساى كميته‏هاى فرعى ممكن است اشخاصى را براى مشاوره در كميته فرعى دعوت نمايند.

 

نسخه چاپي ارسال به دوست

شنبه ٢ خرداد ١٣٨٨ - ١٠:٣٩ / شماره خبر: ٣٨٩٥ / تعداد نمايش: 12333

برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج