وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

تلفن روسای دانشگاه های علوم پزشکی

 

 

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

دانشگاه/ دانشکده

تلفن

نمابر

کد شهر

نشانی

1

دکتر سید محمد جمالیان

اراك

33135760

33134766

086

اراک ،خ شهید شیرودی،خ علم الهدی ستاد دانشگاه

2

دکترجلیل کوهپایه زاده اصفهانی

ایران

88622600

88622528

021

اتوبان همت-جنب برج میلاد-دانشگاه ایران

3

دکتراسحق ایلدرآبادی

اسفراین

37241405

37241407

058

اسفراین - خ طالقانی

4

دکتر قدرت اخوان اکبری

اردبيل

33534760

33534751

045

میدان قیام- ستاد مرکزی دانشگاه

5

دکتر جواد آقازاده

اروميه

32226020

31927352

044

بلوار سالت کوی اورژانس

ستاد دع پ

6

دکتر طاهره چنگیز

اصفهان

37929500

36687701

031

اصفهان-خیابان هزار جریب- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

7

دکترایرج نظری

اهواز

33339092

33335200

061

گلستان-روبروی سازمان آب و برق 5 طبقه دانشگاه علوم پزشکی –سازمان مرکزی طبقه سوم

8

دکترمحمد کریمیان

ايلام

33334060-33334080

33333647

084

بلوار دانشجو-نرسیده به میدان مخابرات-ساختمان حوزه ریاست دانشگاه علوم پزشکی

9

دكتر محمد مهران امینی فرد

ايرانشهر

37210651

37210659

054

دانشكده علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني

10

دکتر شکراله سلمان زاده رامهرمزی

ابادان

53384021

53384020

061

ابادان -خیابان ذوالفقاری -ابتدای 30 متری دانشکده علوم پزشکی ابادان

11

دکتربهنام رضا مخصوصی

اسدآباد

33122499

33122231

081

اسدآباد- انتهای خیابان رفسنجانی- میدان دانشگاه

12 دکترحسین کریم
البرز 32555000 32558931 026 بلوارآیت الله طالقانی - بالاتراز میدان طالقانی- شهرک اداری- ستاد مرکزی -دانشگاه البرز

13

دکترسید فرزادجلالی

بابل

32190638

32195100

32190181

011

خ گنج افروز دانشگاه علوم پزشکی

14

دکترحسین فرشیدی

بندرعباس

33334275-6

33335933

33331991

076

بلوارشهید چمران- جنب استانداری

15

دکتر سعید کشمیری

بوشهر

33323121-2

33323123

077

بوشهر-خیابان معلم –روبروی مصلای نماز جمعه –دانشگاه علوم پزشکی

16

دکتر محمد دهقانی فیروزآبادی

بيرجند

32430075

32430076

056

خیابان غفاری سازمان مرکزی دانشگاه حوزه ریاست

17

دکتر عباس عباس زاده

بم

44341120

44340847

034

بم-بلوار امام خمینی-ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه

18

دكتر غلامرضا بادفر

بهبهان

52835094

52830230

061

شهرستان بهبهان- خیابان شهید زیبایی- جنب بیمارستان دکتر شهیدزاده

19

دکتر محمد حسین صومی

تبريز

33346147

3342761

041

خ آزادی- انتهای خ گلگشت ساختمان مرکز شماره 1 دانشگاه علوم پزشکی تبریز

20

دکترعباسعلی کریمی

تهران

66405666

66419541

021

بلوار کشاورز نبش خیابان قدس طبقه هشتم

21

دکتر سعیدرضا قنبری زاده

تربت حیدریه

52226010

52228021

051

خیابان فردوسی شمالی-خیابان رازی-ستاد دانشکده

22

دکترمحمدافکار

تربت جام

52524520

52525113

051

تربت جام-خیابان شهید بهشتی

23

دکتر محمد رحمانیان

جهرم

54447760

54344002

071

بلوار استاد مطهری-سایت دانشگاه علوم پزشکی –ساختمان پردیس

24

دکتراصغر مکارم

جيرفت

43319085

43319084

034

جیرفت - میدان شاهد

25

دکترسید احمدهاشمی

خراسان شمالي

32221910

32228223

058

بجنورد-بلواردولت-کوچه ثبت احوال –ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی

26

دکتر مجتبی دیده دار

خمین

46224142

4623430

086

خمین- خیابان آزادی

27 دکترابوالفضل باقری
خلخال 32422189 32433747 045 -
28 دکترفاطمه مقدم تبریزی خوی

36339840

36332112

36339841 044 میدان بسیج-خیابان شهید منتظری-دانشکده علوم پزشکی

29

دکتر یوسف پریدار

دزفول

42428012

-

061

دزفول-بلوار 15خرداد خ پست نبش دادگستری

30

دکتر علی اسماعیلی ندیمی

رفسنجان

34280090

-91

34280092

034

بلوار امام علی (ع)،سازمان مرکزی دانشگاه

31

دکترهادی میرزایی

زابل

32222069

32243867

32225150

054

خیابان شهید باقری-میدان جهاد ستاد مرکزی دانشگاه علوم

پزشکی زابل

32

دکتر سید محمد هاشمی شهری

زاهدان

33295762-3

33294390

054

میدان دکتر حسابی-پردیس دانشگاه زاهدان

33

دکتر پرویز قزلباش

زنجان

33424771-3

33420670

024

بلوار آزادی روبروی شهر داری

34

دکترعباس نیکروش

ساوه

4224414

42223488

086

ساوه -ابتدای خیابان طالقانی

35

دکتر نوید دانایی

سمنان

33448996

334448999

023

بلوار بسیج روبروی سپاه ناحیه –ستاد مرکزی دانشگاه

36

دکتر علیرضا مسلم

سبزوار

44011000-3

44011013

051

خیابان اسد آبادی- ساختمان مرکزی علوم پزشکی –طبقه چهارم

37

دکتر غلامعباس محمدی

سیرجان

42266407

42266408

034

سیرجان- بلوار سید جمال اسدآبادی-جنب پارک ترافیک شهربازی

38

دکتر رضاچمن

شاهرود

32395003

32395006

32395009

023

میدان هفت تیر ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی

39

دکترمجید شیرانی

شهركرد

33334580

33334588

038

بلوار آیت ا... کاشانی ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی

40

دکتر علیرضا زالی

شهيدبهشتي

22439900

-3

22439797

021

بزرگراه شهید چمران-خ یمن-خ شهید اعرابی-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ساختمان شماره یک

41

دکتر مهرزاد لطفی

شيراز

32352559

32359317

071

خ-زند-روبروی خ فلسطین –ساختمان مرکزی دع پ

42

دکتر فرهاد ابوالنژادیان

شوشتر

36212660

-

061

شوشتر- بلوار شهید شرافت- جنب امور سازمان مالیلتی- سازمان مرکزی دانشکده

43

دکترامیرمسعودعرب لودریچه

علوم بهزیستی وتوانبخشی 

22180123

22180124

22180121

021

اوین-بلواردانشجو-خ کودکیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

44

دکترعلی اصغرخالقی

فسا

53357093

53357091

071

میدان ابن سینا دانشگاه پزشکی

45

دکتر منوچهر مهرام

قزوين

33375518-19

33377089

028

قزوین-خ نواب شمالی-مجتمع ادارات – ساختمان ستاد دع­پ قزوین

46

دکتر محمدرضا قدیر

قم

331071380

331071380

025

قم-خیابان ساحلی-جنب مخابرات-دانشگاه علوم پزشکی

47

دکتر سید علیرضا مروجی

كاشان

55443026

55464950

031

کاشان –میدان 15 خرداد

48

دکتر فرزین رضاعی

كردستان

33287100

33233600

087

سندج –خ آبیدر

49

دکتر حمید رضا رشیدی نژاد

كرمان

31325809

31325820

32113514

034

ابتدای جاده هفت باغ، پردیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان

50

دکترمحمود رضا مرادی

كرمانشاه

38354434

38368170

083

بلوار شهید بهشتی- جنب بیمارستان امام علی(ع) ساختمان

51

دکترجواد باذلی

گناباد

57222328

57223815

051

میدان غدیر ستاد مرکزی دانشگاه

52

دکترارسلان سالاری

گيلان

33324168

-9

33333125

013

رشت – خیابان پرستار- ستاد مرکزی 1

53

دکتر عبدالرضا فاضل

گلستان

32424540

32430325

32424553

017

گرگان- بلوارهیرکان-روبروی انجیراب سازمان مرکزی دانشگاه

54

دكتر احمد عبداللهی

گراش

52448100

52452335

071

بلوار دانشجو -دانشكده علوم پزشكي

55

دکتر محمدرضا نیک بخت

لرستان

33302149

33302030

066

خ معلم-ستادمرکزی دانشگاه علوم پزشکی لرستان ساختمان شماره 2

56

دکترمحمد حسین کریمی 

لارستان

52253650

52253660

071

استان فارس-لارستان -شهر جدید دادمان -دانشکده لارستان

57

دکتر سید عباس موسوی

مازندران

33044017

33362370

011

ساری- میدان امام- سه راه جویبار- دع­پ مازندران

58

دکتر اصغرتنومند

مراغه

37256901

37256900

041

مراغه-خیابان معلم شمالی جنب راهنمایی ورانندگی- ستاد مرکزی

59

دکترسید محمد حسین بحرینی طوسی

مشهد

38413007

38413006

051

خ دانشگاه ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی(قرشی)

60 دکترمحسن عظیمی نژاد نیشابور 42627501 42627500 051 خیابان امام خممینی - خیابان شریعتی -خیابان جلال آل احمد

61

دکتر رشید حیدری مقدم

همدان

32520683

32520773

081

چهارراه خواجه رشید-بلوار

آیت ا... کاشانی

62

دکتر پرویزیزدان پناه

ياسوج

33337239

33337250

074

بلوارشهید مطهری –ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

63

دکتر محمد رضا میر جلیلی

شهید صدوقی يزد

37258770

37258411

035

میدان باهنرابتدای بلوارشهید بهشتی سازمان مرکزی دانشگاه

64

دکتر عبدالرضا وارسته

وارستگان

35091170

35091172

051

مشهد- بلوار وکیل آباد- بلوار لادن- نبش لادن 3

65 دکترسید ناصراستاد مجازی 88501403 - 021 خیابان شهید بهشتی -خیابان سرافراز-کوچه یکم - پلاک 3

***

كاربران عزيز؛ با عرض سلام و احترام؛ چنانچه نظري در خصوص موارد فوق داريد و يا تمايل به اضافه كردن و يا اصلاح موردي در اين صفحه داريد، خواهشمند است از طريق تكميل فرم زير، اطلاع دهيد تا اقدام شود.

 

نسخه چاپي ارسال به دوست

سه شنبه ١١ مهر ١٣٩٦ - ١٠:٠٠ / شماره خبر: ١١٦٩٢١ / تعداد نمايش: 45720

برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج