وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

تلفن رئيس و معاونين دانشگاه هاي علوم پزشكي- قسمت 3: ش- ك

قسمت 3: ش – ك(شاهرود، شهرکرد، شهید بهشتی، شیراز، توانبخشی و بهزیستی، فسا، قزوین، قم، کاشان، کردستان، کرج، کرمان، کرمانشاه)

 

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

پست الکترونیک

نشاني

1

دکتر سید عباس موسوی

رییس دانشگاه

32395003-32395006

32395009

023

mousavi@shmu.ac.ir

میدان هفت تیر ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی

2

دکتر محمد محمدی

سرپرست معاون بهداشتی

32221190

32228140

023

MOHAMMADI.MD53@gmail.com

شاهرود-خیابان فردوسی-مرکز عظیما

3

دکتر حسین کریمی

سرپرست معاون درمان

32392820

32392819

023 Drhk2009.yahoo.com

شهرک البرز -خیابان شیخ فضل ا..-نوری-میدان البرز خیابان  ایت ا..بهجت

4

دکتر  حمید واحدی

سرپرست معاونت آموزشی

32391850

32394800

023

vahedi@shmu.ac,ir

شاهرود -میدان هفت تیر -دانشگاه علوم پزشکی

5

مرتضی محمدیون

سرپرست معاونت  دانشجویی و فرهنگی

32394850

323941100

023

morteza-m39@yahoo.com

شاهرود -میدان هفت تیر -دانشگاه علوم پزشکی

6

دکتر حمید کلالیان مقدم

معاون توسعه مدیریت ومنابع

32392817

32392818

023

h.kalalian@gmail.com

شهرک البرز خیابان  شیخ فضل ا..نوری  میدان البرز خیابان  ایت اله بهجت

7

دکتر سولماز میرزا محمدی

سرپرست معاونت غذا و دارو

32393819

32222322

023

mirzamohammadi@shmu.ac.ir

شاهرود-شهرک البرز-خیابان شیخ فضل الله نوری-خیابان آیت الله بهجت

8

دکتر محمد حسن امامیان

سرپرست معاونت پژوهشی

32396714

32394852

023

emamian@shmu.ac.ir

شاهرود-شهرک البرز-خیابان شیخ فضل الله نوری-خیابان ایت الله بهجت

9

عبدالرضا یوسفی

سرپرست روابط عمومی

32396017

32396017

023

raza8188@gmail.com

میدان هفت تیر ساختمان مرکزی

10

محمد رضا منتطریون

مشاور و مسئول  دفتر دانشگاه

32395003-6

32395009

023

erfan7750@yahoo.com

میدان هفت تیر ساختمان مرکزی دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

پست الکترونیک

نشاني

1

دکتر ارسلان خالدی فر

سرپرست  دانشگاه

33334580

33334588

038

mchalesh@yahoo.com

شهر کرد-بلوار آیت ا... کاشانی ستاد مرکزی دانشگاه

2

دکتر عبدالمجید فدایی

معاون بهداشتی

32227907

32224492

038

fadae@yahoo.com2ali

شهرکرد -میدان انقلاب ا-بتدای خیابان ملت

3

دکتر اکبر سلیمانی

معاون درمان

33334652

33338196

038

soleimani@skums.ac.ir

شهر کرد –گودال چشمه -جنب مسجد امام علی (ع)

4

دکتر مجید شیرانی

معاون آموزشی

33332907

33335776

038

jhnasiri@yahoo.com

شهرکرد-بلوار آیت ا... کاشانی ستاد مرکزی دانشگاه

5

دکتر مهرداد شهرانی

معاون فرهنگی ،دانشجویی

33331150

33331153

038

mehrdadeshahrani2000@gmail.com

شهرکرد-رحمتیه -دانشگاه علوم پزشکی

6

دکتر حمید رئیسی

معاون توسعه مدیریت ومنابع

33330067

33343004

038

hamidreisi@yahoo.com

شهرکرد -بلوار آیت ا... کاشانی ستاد مرکزی دانشگاه

7

دکتررضا محمدی

معاون غذا و دارو

33332910

33332908

038

daroo@skums.ac.ir

شهرکرد-بلوار آیت ا... کاشانی ستاد مرکزی دانشگاه

8

دکتر سید کمال صولتی

معاون پژوهشی

33342414

33349506

038

Kamalsolati@yahoo.com

شهرکرد-بلوار آیت ا... کاشانی ستاد مرکزی دانشگاه

9

سید علی درخشان

مدیر روابط عمومی

33334497

33334497

038

mb@gamil.com4darman

شهرکرد-بلوار آیت ا... کاشانی ستاد مرکزی دانشگاه

10

علی محمد امانی

رئیس دفتر دانشگاه

33334590

33334588

038

Toffs_sh@yahoo.com

شهرکرد-بلوار آیت ا... کاشانی ستاد مرکزی دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

پست الکترونیک

نشاني

1

دکتر علی اصغر پیوندی

رئیس دانشگاه

22439900-3

22439797

021

a.payvandi@sbmu.ac.ir

بزرگراه شهید چمران-خ یمن-خ شهید اعرابی-دانشگاه علوم پزشکی

2 دکتر محمد پالش مشاور اجرایی رئیس دانشگاه و مدیر حوزه ریاست 22439900-3 22439797 021 m.palesh@sbmu.ac.ir بزرگراه شهید چمران-خ یمن-خیابان شهید اعرابی-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-ساختمان شماره1

3

دکتر شهنام عرشی

معاون امور بهداشتی

66710116

66744119

021

s.arshi@sbmu.ac.ir

خیابان جمهوری- تقاطع خیابان حافظ

4

دکتر خسرو رحمانی

معاون درمان

66720400

66707622

66761139

021

kh.rahmani@sbmu.ac.ir

خیابان جمهوری-تقاطع خیابان حافظ

5

دکتر محمد مهدی صدوقی

معاون آموزشی

22439887

22439887

021

sadoughi_mm@sbmu.ac.ir

بزرگراه شهید چمران-خ یمن-خ شهید اعرابی-دانشگاه علوم پزشکی

6

دکتر عبدالرحیم نیک ضمیر

معاون دانشجویی و فرهنگی 

22439830

22439855

021

Moavenat_fd@sbmu.ac.ir

بزرگراه شهید چمران-خ یمن-خ اعرابی-دانشگاه علوم پزشکی

7

دکتر محمد فتحی

معاون توسعه مدیریت و منابع

22439890-2

22439894

021

m.fathi@sbmu.ac.ir

بزرگراه شهید چمران-خ یمن-خ شهید اعرابی-دانشگاه علوم پزشکی

8

دکتر جمشید سلام زاده

معاون غذا ودارو

88662334-5

88662334-5

021

j.salamzadeh@sbmu.ac.ir

خ ولیعصر-روبروی پارک ساعی_کوچه آبشار

9

دکتر افشین زرقی

معاون تحقیقات و فن آوری

22439780

22439981

021

zarghi@sbmu.ac.ir

بزرگراه شهید چمران-خ یمن-خ شهید اعرابی-دانشگاه علوم پزشکی

10

اسماعیل رمضانی

سرپرست روابط عمومی

22439904

22439908

021

esmail.ramezani@sbmu.ac.ir

بزرگراه شهید چمران-خ یمن-خ شهید اعرابی دانشگاه علوم پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

پست الکترونیک

نشاني

1

دکتر محمد هادی ایمانیه

رئیس دانشگاه

32352559

32359317

071

imaniehm@sums.ac.ir

خ-زند-روبروی خ فلسطین –ساختمان مرکزی دع پ

2

دکتر محسن مقدمی

معاون بهداشتی

32303679

32347315

071

moghadami@sums.ac.ir

خ-زند-روبروی خ فلسطین –ساختمان مرکزی دع پ

3

دکتر علی بهادر

معاون درمان

32331549

32122220

071

-

خ-زند-روبروی خ فلسطین –ساختمان مرکزی دع پ

4

دکتر محمود نجابت

معاون آموزشی

32332093

32306467

071

nejabatm@sums.ac.ir

خ-زند-روبروی خ فلسطین –ساختمان مرکزی دع پ

5

دکتر کوروش عزیزی

معاون دانشجویی و فرهنگی

32307593

232359848

071

azizik@sums.ir

خ-زند-روبروی خ فلسطین –ساختمان مرکزی دع پ

6

دکتر سید جلیل معصومی

معاون توسعه

32300050

32336758

071

sgm@sums.ac.ir

خ-زند-روبروی خ فلسطین –ساختمان مرکزی دع پ

7

دکتر حسین نیک نهاد

معاون غذا و دارو

32334688

32331271

071

niknahadh@sums.ac.ir

خ-زند-روبروی خ فلسطین –ساختمان مرکزی دع پ

8

دکتر بصیر هاشمی

معاون تحقيقات و فناوري

32357282

32307594

071

hashemib@sums.ac.ir

خ-زند-روبروی خ فلسطین –ساختمان مرکزی دع پ

9

دکتر احمد رضا زاده

مدیر روابط عمومی

32333201

32308200

071

rezazadeha@sums.ac.ir

خ-زند-روبروی خ فلسطین –ساختمان مرکزی دع پ

10 دکترکرامت اله افراشی سرپرست معاونت اجتماعی 32335038 32331748 071  k-afrashi@yahoo.com خ زند-روبروی خ فلسطین- ساختمان مرکزی
11 دکتر نصراله عرفانی معاون بین المللی 32133884 32356996 071  jsia.sums.ac.ir خ زند- روبروی خ فلسطین- ساختمان مرکزی

دانشگاه علوم پزشکی علوم توانبخشی و بهزیستی

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

پست الکترونیک

نشاني

1

دکترحمیدرضاخرم خورشیدی

رئیس  دانشگاه

22180123-4

22180121

021

 hrkk1@uswr.ac.ir

اوین-بلواردانشجو-خ کودکیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

3

دکتر احمد علی اکبری کامرانی

معاون درمان و توانبخشی

22180012

22180008

021

ah.kamrani@uswr.ac.ir

اوین-بلواردانشجو-خ کودکیار

4

دکتر محمدرضا خدایی اردکانی

معاون آموزشی

22180016

22180126

22180126

021

 kh@4518@yahoo.com

اوین-بلواردانشجو-خ کودکیار

5

دکتر مسعود فلاحی خشکناب

معاون دانشجویی و فرهنگی

22180113

22180113

021

ma.fallahi@uswr.ac.ir

اوین-بلواردانشجو-خ کودکیار

6

دکتر رضا نجفی پور

معاونت توسعه مدیریت و منابع

22180001

22180002

22180011

021

rnajafipour@gmail.com

اوین-بلواردانشجو-خ کودکیار

8

دکتر حمیدرضا خانکه

معاون تحقیقات و فناوري

22180013

22180013

021

 ha.khankeh@uswr.ac.ir

اوین-بلواردانشجو-خ کودکیار

9

اکبر میرجانی اقدم

مدیر روابط عمومی

22180125

22180125

021

Ak.mirjani@yahoo.com

اوین-بلواردانشجو-خ کودکیار

10 اکبر میرجانی اقدم رئیس دفتر ریاست 22180123-4 22180121 021 Ak.mirjani@uswr.ac.ir اوین-بلوار دانشجو-خ کودکیار 

دانشگاه علوم پزشکی فسا

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

پست الکترونیک

نشاني

1

دکتر علیرضا عسکری

رئیس دانشگاه

53357093

53357091

071

a.askari60@yahoo.com 

میدان ابن سینا دانشگاه پزشکی

2

دکتر مجتبی فرجام

معاون بهداشتی

53352771

53352590

071

 farjam.md@gmail.com

خیابان جمهوری اسلامی مرکز بهداشت شهرستان

3

دکتر محمد ضیایی

معاون درمان

53314661-3

53314660

071

ziaei_mo@yahoo.com 

میدان ابن سینا-دانشگاه علوم پزشکی

4

دکتر سید امین کوهپایه

معاون آموزشی

53355012

53357091

071

kouhpayeha@sums.ac.ir 

میدان ابن سینا دانشگاه پزشکی

5

دکتر صفورا محبی

معاون غذا و دارو

53318384

53318383

071

 rezaeipharma@yahoo.coebahm

خیابان شهید فیاض بخش-بیمارستان دکتر شریعتی

6

دکتر احسان بهرامعلی

معاون تحقیقات و فناوری

53342072

53357091

071

ebahramail@yahoo.com

میدان ابن سینا دانشگاه پزشکی

7 دکتر حبیب اله ذاکری معاون توسعه، مدیریت و منابع 53357094 53357091 071  zakerihabib@yahoo.com میدان ابن سینا-دانشگاه علوم پزشکی
8 دکتر مجید نقدی معاون دانشجویی و فرهنگی 53355012 53318383 071  majidnaghdi@yahoo.com میدان ابن سینا-دانشگاه علوم پزشکی

9

صادق  مهدوی نیا

مدیر روابط عمومی

53357093

53357092

071

s.mahdavi2000@yahoo.com 

میدان ابن سینا دانشگاه پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

پست الکترونیک

نشاني

1

دکتر منوچهر مهرام

رئیس دانشگاه

33375152-5

33377089

028

_

قزوین-خ نواب شمالی-مجتمع ادارات – ساختمان ستاد دع­پ قزوین

2

دکتر سید سعید صدقی اسکویی

معاون بهداشتی

33686201-2

33670034

028

قزوین-غیاث آباد-ساختمان2ستاد

3

دکترمسعود رضایی

معاون درمان

33664302

33662090

028

_

قزوین غیاث آباد -ساختمان 2 ستاد

4

دکتر پرویز پدیسار

سزپرست معاون آموزشی

33349018

33341934

028

 _

بلوارشهید باهنر-ساختمان پردیس دع پ

5

محمد رضا شیخی

معاون دانشجویی و فرهنگی

33344504

33368778

028

 _

بلوار شهید باهنر-ساختمان پردیس د ع پ

6

دکتر مهدی یوسفی

معاون توسعه

33374617-5

33374616

028

خ نواب شمالی-مجتمع ادارت-ساختمان شماره 1

7

دکتر پیمان قجر بیگی

معاون غذا و دارو

33670041

33672783

028

قزوین- غیاث آبادساختمان 2 ستاد

8

دکتر تقی ناصر پور فریور

معاون پژوهشی

33337006

33350056

028

بلوار شهید باهنر –ساختمان پردیس دع پ

9

محمد حسن ارداقیان

مدیر روابط عمومی

33378077

33379995

028

 _

خ نواب شمالی- مجتمع ادارات-ساختمان شماره 1 ستاد

10 حسین میرزا عباسی رئیس دفتر دانشگاه 33375152-5 33377089 028  _ خ نواب شمالی- مجتمع ادارت-شماره 1 ستاد

دانشگاه علوم پزشکی قم

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

پست الکترونیک

نشاني

1

دکتر ابوالفضل ایرانی خواه

رئیس دانشگاه

37713550

37706767

025

-

خیابان ساحلی-جنب مخابرات-دانشگاه علوم پزشکی

2 دکتر سید حسن عادلی معاون آموزشی 37706483 37706483 025 - قم-خیابان ساحلی-جنب مخابرات-دانشگاه علوم پزشکی

3

دکتر مرتضی اقا حسنی

معاون بهداشتی

36602040

36602174

025

-

قم- خیابان امام-خیابان شهید بهشتی

4

دکتر محمد رضا مظفری

معاون درمان

37703042

37722073

025

-

قم-خیابان ساحلی-جنب مخابرات-دانشگاه علو م پزشکی

5

دکتر حسین ثقفی

معاون  پژوهشی

32852354

32858464

025

 

قم-خیابان صفا شهر-کوچه اول سمت راست-پلاک 83

6

دکتر جواد حکیم الهی

معاون دانشجویی و فرهنگی

36706440

36702142

025

-

قم-خیابان امام-خیابان شهید بهشتی

7

دكتر علی اصغر اکرمی

معاون توسعه مدیریت و منابع

37724084

37721260

025

-

قم-خیابان ساحلی-جنب مخابرات-دانشگاه علوم پزشکی

8

دکتر سید محمد میلانی

معاون غذا و دارو

36162603

36162644

025

-

قم- خیابان امام-خیابان شهید بهشتی-خیابان چمران

9

محمد رسول مهدوی

مدیر روابط عمومی

37724514

37724514

025

-

قم -خیابان ساحلی -دانشگاه علوم پزشکی ق

10

دکتر غلامرضا علی اشرف خانی

رئیس دفتر دانشگاه

37713550

37706767

025

 -

قم-خیابان ساحلی-دانشگاه علوم پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

پست الکترونیک

نشاني

1

دکترابراهیم کوچکی نصرآبادی

سرپرست دانشگاه

55546030

55443026

55464950

031

aarabi_mh@kaums.ac.ir

کاشان –میدان 15 خرداد-

2

دکتر سید علیرضا مروجی

معاون بهداشتی

55420026 55420027

031

 moraveji@kaums.ac.ir

فاز 2 ناجی آباد – میدان پلیس-بلوار نارنجستان -مینو3

3

دکتر محمد حاجی جعفری

معاون درمان

55442015

55444017

031

dr- hajijafari@kaums.ac.ir

کاشان خیابان شهید بهشتی درمان

4

دکتر همایون نادریان

معاون آموزشی

55578010

55578011

031

naderian_h@kums.ac.ir

کاشان – کیلومتر 3 بلوار قطب راوندی- دانشکده علوم –معاومت آموزشی

5

دکتر حمیدرضا گیلاسی

معاون دانشجویی و فرهنگی

55541070

55579028

031

student@kaums.ac.ir

کاشان-بلوار قطب راوندی

6

دکتر مهرداد فرزندی پور

معاون توسعه مديريت و منابع

55444055

55463355

031

farzadipour_m@kaums.ac.ir

کاشان –میدان 15 خرداد

7

دکتر حمیدرضا بنفشه

معاون غذا و دارو

55579001

55546080

031

banafshe_h@kums.ac.ir

میدان معلم –ابتدای بلوار باهنر

8

دکتر غلامعلی حمیدی

معاون پژوهشی

55542999

55575057

031

Hamidi-gh@kaums.ac.ir

کاشان-بلوار قطب راوندی

9

حوریه زاهد

سرپرست روابط عمومی

55441818

55450999

031

dr.mofarah@yahoo.com

کاشان –میدان 15 خرداد

10

آقای مجمدرضا افاضل

رئیس دفتر دانشگاه/ دانشکده

55546030

55546112

031

afazel_mr@kaums.ac.ir

کاشان-میدان 15 خرداد

دانشگاه علوم پزشکی کردستان

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

پست الکترونیک

نشاني

1

دکتر سیامک واحدی

سرپرست دانشگاه

33287100

33233600

087

 _

سندج –خ آبیدر

2

دکتر فرزام بیدار پور

معاونت بهداشتی

33283003

33287911

087

سنندج- خ آبیدر

3

دکتر هومن قصری

معاونت درمان

33287550

33238820

087

سنندج خ حسن آباد

4

دکتر جعفر رضائی

معاونت آموزشی

33664664

33664663

087

سنندج خ پاسداران

5

دکتر حسن معیری

معاونت دانشجویی و فرهنگی

33665327

33625743

087

سنندج خ پاسداران

6

حاج سیف ا... مرادی

معاونت پشتیبانی

33287100-2

33233600

087

سنندج- خ آبیدر

7

دکتر کامبیز حسن زاده

معاونت غذا و دارو

33666649

-

087

سنندج-پاسداران

8

دکتر فرزین رضاعی

معاون پژوهشی

33664653

33664654

087

سنندج –خ پاسداران

9

سید محی الدین سجادی

مدیر روابط عمومی

33287102

33233600

087

سنندج –خ آبیدر

10

سید محی الدین

رئیس دفتر دانشگاه

33287102

33233600

087

سنندج –خ آبیدر

دانشكده علوم پزشکی کرج (البرز)

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن

نمابر

کد شهر

پست الکترونیک

نشاني

1

دکتر  حمید درفشی

سرپرست دانشگاه

32555000

32558931

026

سامانه پیامکی10000505

کرج، بلوار آیت الله طالقانی  بالاتر از میدان طالقانی   شمالی، شهرک اداری، ستاد مرکزی دانشگاه طبقه پنجم

2

دکتربراتی

معاون اجرایی معاونت بهداشتی

32542200

32543300

026

health@abzums.ac.ir

کرج، میدان آزادگان،45متری کاج، جنب بانک تجارت ساختمان معاونت بهداشتی

3

دکتر بهزاد کلانتری

معاون درمان

32558535

32556655

026

darman@abzums.ac.ir

بلوار طالقانی شمالی-روبروی دادگستری-خیابان دیو سالار -بوستان پنجم پلاک 20

4

دکتر اسماعیل کسانی

معاون توسعه مدیریت و منابع

32555537

32558932