وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

سازمان غذا و دارو در هفته دولت اعلام کرد:

کاهش ده درصدی نمک و قندهای ساده در فرمولاسیون مواد غذایی و آشامیدنی

 
 
سازمان غذا و دارو در هفته دولت اعلام کرد: نمک و قندهای ساده در فرمولاسیون مواد غذایی و آشامیدنی به میزان 10 درصد و اسیدهای چرب ترانس در روغن های مایع و جامد مصرف خانوار به حداکثر 5 دهم درصد در یک سال اخیر کاهش یافته است.
 
به گزارش وبدا، دریافت تخصیص 57 درصدی ردیف درمان بیماران خاص و صعب العلاج در سال 1396 و توزیع اعتبار مذکور بین بیماران نیازمند در سراسر کشور وهمچنین ایجاد  سامانه حامی برنامه ریزی تامین تا تحویل فرآورده های ویژه متابولیک و شیرخشک های رژیمی از دیگر اقدامات سازمان غذا و دارو در گزارش عملکرد یکسال اخیر این سازمان  اعلام شده است.
 
 
براساس این گزارش، اهم اقدامات و دستاوردهای سازمان غذا و دارو در یک سال اخیر به شرح زیر است:
 
• تداوم اجرای طرح ملی باقیمانده سموم در محصولات کشاورزی
• تداوم اجرای برچسب گذاری نشانگر رنگی برای فرآورده های غذایی و آشامیدنی مشمول
• اطلاع رسانی و فرهنگ سازی مفاهیم نشانگرهای رنگی برای مردم
• پایش رژیم غذابی و فرآورده های منتخب از نظر آلاینده ها و مواد غذایی تعیین شده
• اجرای برنامه کنترل در سطح عرضه PMS فرآورده های غذایی و آشامیدنی (با اولویت فرآورده های با ارزیابی خطر بالا) برای حداقل 80 قلم فرآورده غذایی و آشامیدنی 
• ارتقای سامانه TTAC جهت ردیابی اصالت کلیه محصولات غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی از مبدا تا مقصد (مصرف کننده)
• بررسی و تعیین سموم مجاز جهت استفاده در حشره کش های خانگی
• بازرسی کارخانه های تولید کننده محصولات غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی خارج از کشور توسط شرکت های تایید صلاحیت شده
• صدور و تمدید گواهی نشان ایمنی و سلامت، HACCP ، اجازه استفاده از لوگوی ISO222000 بر روی برچسب، گواهی تائید صلاحیت برای موسسات بازرسی کننده و مراکز آموزشی
• ارزیابی کنترل کیفیت  فرآورده دارویی، آرایشی و بهداشتی در سطح عرضه
• اطلاع رسانی به عموم درخصوص عوارض جانبی محصولات آرایشی و بهداشتی
• اطلاع رسانی عمومی و فرهنگ سازی در خصوص فرآورده های آرایشی و بهداشتی قاچاق
• تنظیم بازار در جهت کاهش سهم داروهای وارداتی و افزایش سهم داروهای تولید داخل
• اصلاح بسته حمایتی داروهای تحت پوشش بیمه و یارانه دارویی
• ارزیابی کنترل کیفیت فرآورده دارویی در سطح عرضه
• بررسی و پایش روند تجویز و مصرف دارو در کشور
• بررسی و پایش روند ارائه خدمات دارویی در کشور
• آموزش مردم در زمینه تجویز و مصرف فرآورده های دارویی و تجهیزات پزشکی
• آموزش گروه پزشکی در زمینه تجویز و مصرف فرآورده های دارویی و تجهیزات پزشکی
• آموزش داروسازان شاغل در بیمارستان در زمینه پروتکل های دارویی
• کنترل تجویز داروهای خارج از فهرست دارویی کشور (تک نسخه ای)
• ارتقای سیستم مراکز منتخب اطلاع رسانی دارو و سموم در کشور
• پیگیری تکمیل استقرار سامانه رهگیری و کنترل اصالت (TTAC) در فرآورده های تولیدی و وارداتی دارو و تجهیزات پزشکی
• بازرسی و برخورد با مراکز عرضه غیر مجاز عرضه فرآورده های سلامت
• اتصال مراکز عرضه دارو (خصوصی و دولتی) و بیمارستان های غیر دانشگاهی به سامانه مدیریت داروخانه ها در بستر  HIX
• اتصال نرم افزار نسخه پرداز الکترونیک به سامانه مدیریت مخازن اسناد الکترونیک در بستر سامانه HIX
• اتصال سامانه های HIS بیمارستانهای دانشگاهی به سامانه مدیریت داروخانه در بستر HIX
• اتصال سامانه IDATIS به سامانه مدیریت فاکتور الکترونیک در بستر HIX
• اتصال شرکت های دارویی تولیدکننده، واردکننده، توزیع کننده و مراکز ارائه خدمات داروهای مخدر و تحت کنترل، داروهای خاص و سهمیه ای به سامانه مدیریت فاکتور الکترونیک در بستر HIX
• بررسی و تعیین تجهیزات مورد نیاز مراکز درمانی دولتی مبتنی بر استانداردهای برنامه ریزی و طراحی بیمارستان های ایمن
• ارتقای سطح نگهداشت و کنترل کیفی تجهیزات پزشکی مراکز درمانی دانشگاه های علوم پزشکی
• ساماندهی و انجام بازدید از عطاری ها و عرضه کنندگان فرآورده های مکمل های تغذیه ای ، ورزشی و رژیمی
• افزایش تعداد داروهاي طبيعي موجود در فهرست رسمی داروهای کشور 
• افزایش تعداد گیاهان بکار رفته در فرآورده های دارویی طبیعی
• ساماندهی و انجام بازدید از عطاری ها و عرضه کنندگان فرآورده های مکمل های تغذیه ای در راستای جلوگیری از فروش فرآورده های غیر مجاز و قاچاق
• ایجاد  سامانه حامی برنامه ریزی تامین تا تحویل فرآورده های ویژه متابولیک و شیرخشک های رژیمی
• راه اندازی آزمایشگاه های تخصصی- تحقیقاتی محصول محور در آزمایشگاه های منتخب کنترل غذا و داروی کشور
• اعتبار بخشی روش های آزمون فرآورده های سلامت و تضمین کیفیت نتایج آزمون در آزمایشگاه های غذا و داروی کشور
• توانمندسازی بخش غیر دولتی و  واگذاری فعالیتهای آزمون  به آزمایشگاههای تایید صلاحیت شده
• توسعه سامانه  یکپارچه مدیریت اطلاعات آزمایشگاهی (LIMS)
• ارتقای آزمایشگاه های  کنترل کیفیت واحدهای تولیدی (LPRP)
• شناسايی و کنترل آلاينده ها و تقلبات در مواد غذايی 
• کنترل و پايش آفت کش ها در محصولات غذايی 
• دریافت تخصیص:
•  88 درصدی ردیف یارانه دارو شیرخشک در سال 1396 از سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و هزینه کرد آن  
• 92 درصدی ردیف کاهش نرخ داروهای ساخته شده در سال 1396 و توزیع اعتبار مذکور بین سازمانهای بیمه گر و دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور
• 57 درصدی ردیف درمان بیماران خاص و صعب العلاج در سال 1396 و توزیع اعتبار مذکور بین بیماران نیازمند در سراسر کشور
 
• تاسیس مرکز تحقیقات تجهیزات و ملزومات پزشکی با دستور وزیر و مصوبه شورای گسترش وزارت بهداشت
• صدور الکترونیکی پروانه تولید تجهیزات پزشکی در راستای اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال
• صدور پروانه صادرات تجهیزات پزشکی در راستای اقتصاد مقاومتی و توسعه صادرات
• کاهش  اسیدهای چرب ترانس در روغن های مایع و جامد مصرف خانوار به حداکثر 5/. درصد
• کاهش سهم روغن جامد مصرف خانوار از کل روغن نباتی مصرفی در کشور به حداکثر 15 درصد
• کاهش اسیدهای چرب ترانس در روغن مصرفی در صنایع و صنوف غذایی  به حداکثر 2 درصد
• کاهش 20 درصد قند های ساده در فرمولاسیون مواد غذایی و آشامیدنی صنعتی به میزا ن (با اولویت فرآورده های پرمصرف و پرخطر)
• برچسب گذاری نشانگر رنگی برای 100 درصد فرآورده های غذایی و آشامیدنی مشمول
• کاهش سهم قاچاق و تقلبی فرآورده های سلامت به 10 درصد (آرایشی و بهداشتی)
• کاهش ده درصدی نمک و قندهای ساده در فرمولاسیون مواد غذایی و آشامیدنی (با اولویت فرآورده های پرمصرف و پر خطر) 
• پوشش برنامه پایش باقیمانده سموم آفت کش و کودهای شیمیایی در محصولات پرمصرف کشاورزی با احتمال مخاطره آلودگی بالا تا 40 محصول (براساس جدول محصولات تعیین شده)
• وضع مقررات و ضوابط در خصوص تراریختگی و رخدادهای تراریختگی (EVENT) و الزام به رعایت آنها توسط واحدهای وارد کننده و تولید کننده 
• درج نشان تراریختگی بر روی برچسب محصولات توسط کلیه شرکت هایی که در محصولات تولیدی یا وارداتی خود از ترکیبات سویا، کلزا، کانولا، ذرت، پنبه دانه استفاده نموده اند. 
• تنظیم بازار در جهت کاهش سهم داروهای وارداتی و افزایش سهم داروهای تولید داخل
• اصلاح بسته حمایتی داروهای تحت پوشش بیمه و یارانه دارویی
• کنترل تجویز داروهای خارج از فهرست دارویی کشور (تک نسخه ای)
• حذف پرداخت مستقیم یارانه ها به شرکتهای دارویی و پرداخت آنها به سازمانهای بیمه گر
• ایجاد محدودیت سهم بازار برای واردات اقلام دارویی که به تولید داخل می رسند
• قیمت گذاری تولید داخلی از داروهای وارداتی تا سقف 70 درصد برند وارداتی
• تداوم اجرای برنامه های سلامت محور در حوزه نظارت بر غذا شامل کاهش اسیدهای چرب ترانس و اشباع، کاهش میزان قند و نمک در فرآورده های غذایی به منظور دستیابی به اهداف سند کنترل بیماری های غیر واگیردار در کشور
• همکاری در اجرای برنامه کاهش سموم و آلاینده ها و کودهای شیمیایی در مزارع کشاورزی 
• تدوین و ابلاغ بسته های حمایتی از تولید داخل و شرکت های دانش بنیان در حوزه تجهیزات پزشکی
• کنترل و کاهش فرآورده های سلامت قاچاق و تقلبی

نسخه چاپي ارسال به دوست

پنج شنبه ٨ شهريور ١٣٩٧ - ١٥:٤٧ / شماره خبر: ١٨٠٥٠٣ / تعداد نمايش: 859

برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج