وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

پاسخ مطلب مندرج در خبرگزاری ایرنا :

وجود پسماند با تظاهر بیمارستانی الزاما نشان دهنده عفونی بودن آن نیست/ کلیه بیمارستان هاي شهر کرمانشاه مجهز به سیستم بی خطر ساز پسماند هستند

روابط عمومی وزارت بهداشت در این جوابیه تاکید کرد: در آزمایشات دوره اي که توسط دانشگاه علوم پزشکی از آب خام سراب قنبر به عمل می آید تاکنون هیچ نوع عدم تطابق با استاندارد مشاهده نشده است، با وجودسیستم تصفیه آب و کلرزنی قبل از ورود به شبکه توزیع، تاکنون موردي از آلودگی میکروبی در شبکه آب رسانی تحت پوشش با آب سراب قنبر گزارش نشده است.

به گزارش وبدا، روابط عمومی وزارت بهداشت در پاسخ به خبر انتقادی خبرگزاری ایرنا با عنوان «زباله های بیمارستانی تهدیدی جدی برای سلامت جامعه» در تاریخ 26 مردادماه 95 مطابق گزارش معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه اعلام کرد:

کلیه بیمارستان هاي شهر کرمانشاه مجهز به سیستم بی خطر ساز پسماند هستند و پسماندهاي عفونی مطب ها و مراکز درمانی نیز در یک سایت مرکزي توسط دو دستگاه بی خطر ساز، بی خطر سازي می شوند.

دستگاه بی خطرساز پسماند گیلانغرب از نوع تري فلش و متعلق به شرکت رئوف می باشد و پس از اینکه مشخص شد دستگاه فاقد ارزش تعمیر می باشد با تصویب اعتبار 200 میلیون تومانی در هیئت رئیسه دانشگاه کار خرید دستگاه جدید براي این شهرستان درحال انجام است و هم اکنون زباله هاي بیمارستان گیلانغرب با هماهنگی اداره محیط زیست شهرستان مربوطه بی خطرسازي می شوند

لازم به ذکر است بیمارستان ها وظیفه اي در قبال خردکردن پسماندهاي اتوکلاوشده ندارند اما با این حال از 27 دستگاه بی خطر ساز پسماند فعلی که در 23 بیمارستان فعال استان مستقر هستند، 20 دستگاه داراي خردکن داخلی یا خارجی می باشند.

توسط هیئت رئیسه دانشگاه مصوب شده که 10 دستگاه مجهز به خردکن دیگر در اسرع وقت خریداري و 7 دستگاه در حال خرید نیز مجهز به خردکن هستند. البته نکته قابل توجه این است که وجود پسماند با تظاهر بیمارستانی الزاما نشان دهنده عفونی بودن آن نیست.

با مصوبه کارگروه مدیریت پسماند استان به ریاست معاون عمرانی استانداري دوشرکت خصوصی پسماندهاي مطب ها و مراکز درمانی شهرستان کرمانشاه را در سایت مرکزي بی خطر سازي می نمایند ودرشهرستان ها 10 شرکت کارجمع آوري پسماندهاي عفونی مطب ها و بی خطرسازي آنها را در بیمارستان هاي مرکز شهرستان انجام می دهند. موارد تخلف مطب ها در قالب کمیسیون ماده 11 پیگیري می شود.

خوداظهاري صحت عملکرد دستگاه هاي بی خطرساز پسماند به طور مرتب در اختیار سازمان محیط زیست قرارمی گیرد و مدیرکل محترم سازمان مذکور نیز این مطلب را تأیید نموده است.

درخصوص آلودگی منبع آب سراب قنبر، درآزمایشات دوره اي که توسط دانشگاه علوم پزشکی از جنبه شیمیایی ازآب خام سراب قنبر به عمل می آید تاکنون هیچ نوع عدم تطابق با استاندارد مشاهده نشده است، با توجه به وجودسیستم تصفیه آب و کلرزنی قبل از ورود به شبکه توزیع، تاکنون موردي از آلودگی میکروبی در شبکه آب رسانی تحت پوشش با آب سراب قنبر گزارش نشده است.

وجود زباله دزدها در جایگاه سراب قنبر به دلیل عدم محوطه سازي و حفاظ کشی می باشد که از وظایف واختیارات دانشگاه علوم پزشکی نیست.

نسخه چاپي ارسال به دوست

يکشنبه ٦ آبان ١٣٩٧ - ١٠:١٧ / شماره خبر: ١٨٢٨٥٨ / تعداد نمايش: 99

برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج