معاون آموزشی وزارت بهداشت عنوان کرد:
ضرورت توجه بیشتر به اعتبارات حوزه آموزش علوم پزشکی
 پنج شنبه ٢٣ آبان ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 چهارشنبه ٢٢ آبان ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 چهارشنبه ٢٢ آبان ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 چهارشنبه ٢٢ آبان ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
با حضور معاون اول رییس جمهور و وزیر بهداشت؛
دومین بیمارستان خصوصی ارومیه افتتاح شد
 چهارشنبه ٢٢ آبان ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
وزیر بهداشت در بازدید از روستای زلزله‌زده تیرشاپ تاکید کرد:
استمرار ‌خدمات بهداشتی و درمانی در مناطق زلزله زده
 چهارشنبه ٢٢ آبان ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 چهارشنبه ٢٢ آبان ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 چهارشنبه ٢٢ آبان ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 چهارشنبه ٢٢ آبان ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت در خوی عنوان کرد:
پتانسیل بالای شهرستان خوی برای تبدیل شدن به قطب‌ توریسم درمانی
 چهارشنبه ٢٢ آبان ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
رییس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی عنوان کرد:
ضرورت تقویت جایگاه سلامت و امنیت غذایی از طریق راهکارهای اجرایی و عملیاتی
 چهارشنبه ٢٢ آبان ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
معاون آموزشی وزارت بهداشت تاکید کرد :
ضرورت برنامه ریزی هماهنگ نهادهای متولی آموزش
 چهارشنبه ٢٢ آبان ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
با حضور معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت انجام شد؛
رونمایی از کتاب «مجموعه قوانین تنقیحی وظایف و اختیارات وزارت بهداشت
 چهارشنبه ٢٢ آبان ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
اولین نشست شورای پژوهشی مرکز ملی تحقیقات حقوق سلامت برگزار شد؛
تاکید بر توسعه پژوهش‌های کاربردی حقوق سلامت در وزارت بهداشت
 چهارشنبه ٢٢ آبان ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 سه شنبه ٢١ آبان ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
وزیر بهداشت در آیین افتتاح بیمارستان سوختگی گلستان کرمانشاه:
امروز بیش از مالک اشتر، به ابوذر نیاز داریم
 سه شنبه ٢١ آبان ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 سه شنبه ٢١ آبان ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 سه شنبه ٢١ آبان ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 سه شنبه ٢١ آبان ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 سه شنبه ٢١ آبان ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 صفحه بعدی >>