پنج شنبه ١٤ تير ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
ربیس مرکز امور هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اعلام کرد:
100 عضو هیأت علمی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی جذب می شوند
 پنج شنبه ١٤ تير ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
 چهارشنبه ١٣ تير ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
معاون اجتماعی وزارت بهداشت در همایش آموزشی، توجیهی معاونت اجتماعی:
اجتماعی شدن سلامت یک ضرورت است
 چهارشنبه ١٣ تير ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
 چهارشنبه ١٣ تير ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
 چهارشنبه ١٣ تير ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
در پیام وزیر بهداشت به همایش آموزشی، توجیهی معاونت اجتماعی وزارت بهداشت در مشهد عنوان شد:
اجتماعی شدن سلامت یکی از اصلی ترین حلقه های تامین سلامت جامعه است
 چهارشنبه ١٣ تير ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
 چهارشنبه ١٣ تير ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
در دیدار معاون آموزشی وزارت بهداشت و وزیر آموزش عالی سوریه انجام شد:
امضای یاداشت تفاهم همکاری ایران و سوریه در زمینه آموزش و تحقیقات علوم پزشکی
 چهارشنبه ١٣ تير ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
 چهارشنبه ١٣ تير ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
 سه شنبه ١٢ تير ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
 سه شنبه ١٢ تير ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
 سه شنبه ١٢ تير ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
در دیدار وزیر بهداشت کشورمان با وزیر اقتصاد و آموزش سوئیس مطرح شد:
تاکید بر توسعه همکاری های بهداشتی، دارویی و تحقیقاتی دو کشور
 سه شنبه ١٢ تير ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
 سه شنبه ١٢ تير ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
با حضور معاونین وزارت بهداشت؛
مرکز جامع تکامل کودکان در تهران افتتاح شد
 سه شنبه ١٢ تير ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
در دیدار معاون پرستاری وزارت بهداشت با بنیانگذار پرستاری نوین و متخصص پرستار خانواده ایتالیا مطرح شد:
لزوم تغییر مراقبت های پرستاری از بالین به جامعه
 سه شنبه ١٢ تير ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
در آستانه 13 تیرماه روز ملی مبارزه با بیماری های مشترک انسان و حیوان، مطرح شد:
60 درصد بیماری های عفونی بین انسان و دام مشترکند
 سه شنبه ١٢ تير ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
 سه شنبه ١٢ تير ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
مدیرکل دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت:
وسایل پزشکی نیمه حیاتی و تجهیزات جانبی بیمارستانی که مجدد فرآوری می شود، یک بار مصرف نیست
 سه شنبه ١٢ تير ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 صفحه بعدی >>