سه شنبه ٤ دی ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
مدیر دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار عنوان کرد:
ارتقای کمی و کیفی خدمات رفاهی دانشجویان / رشد ۳۵ درصدی پرداخت وام صندوق رفاه
 سه شنبه ٤ دی ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز خبر داد:
برگزیده شدن دانشگاه علوم پزشکی شیراز به عنوان سازمان برتر یونسکو
 يکشنبه ٢ دی ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
 يکشنبه ٢ دی ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان عنوان کرد:
بازآموزی پرسنل و آموزش دانشجویان دو مسئولیت جدید مراکز آموزش بهورزی
 شنبه ١ دی ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
 شنبه ١ دی ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
معاون اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی سبزوارعنوان کرد:
نبض اجتماعی شدن سلامت در مشارکت های مردمی
 جمعه ٣٠ آذر ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
 چهارشنبه ٢٨ آذر ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
 چهارشنبه ٢٨ آذر ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
 سه شنبه ٢٧ آذر ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
 سه شنبه ٢٧ آذر ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
 سه شنبه ٢٧ آذر ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
 يکشنبه ٢٥ آذر ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
رییس بیمارستان شهید هاشمی نژاد مشهد خبر داد:
فعال شدن ۲۱ درمانگاه در کلینیک ویژه شهید هاشمی نژاد مشهد
 يکشنبه ٢٥ آذر ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
رییس دانشگاه علوم پزشکی سبزوار عنوان کرد:
توسعه گردشگری سلامت و نقش آن در تولید ناخالص ملی
 يکشنبه ٢٥ آذر ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
رییس دانشگاه علوم پزشکی جهرم خبر داد:
برگزاری ششمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی ایران
 شنبه ٢٤ آذر ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
 شنبه ٢٤ آذر ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
 پنج شنبه ٢٢ آذر ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
 چهارشنبه ٢١ آذر ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
 سه شنبه ٢٠ آذر ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 صفحه بعدی >>