روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
اعضای هیات ممتحنه بورد باید متشکل از تمامی دانشگاهها باشد
.
 يکشنبه ٥ خرداد ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
 يکشنبه ٥ خرداد ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
 يکشنبه ٥ خرداد ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
 يکشنبه ٥ خرداد ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
 شنبه ٤ خرداد ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی
برگزاري جشنواره اسوه آفرينش به مناسبت میلاد امام علي (ع)
.
 چهارشنبه ١ خرداد ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی
برگزاري جشنواره اسوه آفرينش به مناسبت میلاد امام علي (ع)
.
 چهارشنبه ١ خرداد ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
 چهارشنبه ١ خرداد ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی
اربعین شهدای گمنام دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی برگزار شد
.
 چهارشنبه ١ خرداد ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
 سه شنبه ٣١ ارديبهشت ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
 سه شنبه ٣١ ارديبهشت ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی
روابط عمومی مغز متفکر هر سازمانی است
.
 سه شنبه ٣١ ارديبهشت ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
 سه شنبه ٣١ ارديبهشت ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
 دوشنبه ٣٠ ارديبهشت ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
 دوشنبه ٣٠ ارديبهشت ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
 شنبه ٢٨ ارديبهشت ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
 شنبه ٢٨ ارديبهشت ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
 چهارشنبه ٢٥ ارديبهشت ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
 چهارشنبه ٢٥ ارديبهشت ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
 چهارشنبه ٢٥ ارديبهشت ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 صفحه بعدی >>