رديف

نام شهرستان

آدرس

شماره تماس

1

آذربايجان شرقي

تبريز: زندان مركزي تبريز

3323851 ـ 0411

تبريز: خيابان آزادي

5513017- 0411

مراغه: زندان مراغه

2224144 ـ 0421

ميانه: اداره زندان

3332223- 0423

مرند: چهل کيلومتري جاده مرندبه ماکو

2412054- 0492

2

آذربايجان غربي

اروميه: جاده دريا- زندان مركزي

23551440 ـ 0441

خوي: شهرک زارعان

2227994- 0461

3

اردبيل

اردبیل: بزرگراه اردبیل- خمین جنب صدا و سیما- زندان مرکزی اردبیل . مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری

8813003 ـ 0451

4

اصفهان

اصفهان: اتوبان ذوب آهن- خيابان دستگرد- زندان مركزي

3-7885881-0311

کاشان: ميدان وليعصر- جنب قرارگاه نيروي انتظامي- زندان كاشان

5551795-0361

مباركه: - کيلومتر 15 جاده اصفهان- روبروي روستاي اسدآباد- ادوگاه كار در درماني

5322699-0335

5322692-0335

مباركه: اردوگاه شهيد لاجوردي مبارکه- پايگاه مشاوره زندان

7772000-0311

اصفهان: اتوبان ميثمي- روبروي باغ بانوان- پايگاه مشاوره زندان

-

5

ايلام

1- ميدان شهدا خیابان شهيد صدوقي- زندان مركزي

3344815-0841

2- ابتدای راه ایلام به کرمانشاه تنگه دالاهو زندان دالاهو

-

6

بوشهر

كيلومتر اول جاده نيروگاه اتمي- برج مقام- زندان مركزي بوشهر

4543745- 0771

7

تهران

تهران- ورامين- خيرآباد- خورين- ندامتگاه ورامين

2327178- 0291

تهران- جاده ورامين- نرسيده به قرچک- اردوگاه بازپروري گل تپه

2123733- 0292

تهران- بزرگراه چمران- خیابان شهيد کچويي بازداشتگاه اوين

22430015- 021

تهران- انتهاي بلوار آيت اله کاشانةي- شهر زيبا خيابان کانون

44314655ـ021

کرج: جنب زندان قزلحصار

3265104- 0261

8

ايران

كرج: قزلحصار- بلوار كيانمهر- ندامتگاه قزلحصار

3204963- 0261

كرج: مهرشهر- ميدان امام خميني- زندان رجايي‏شهر

4436773- 0261

9

چهار محال بختياري

شهر كرد: كيلومتر 5 جاده شهر كرد- فرخشهر- زندان شهر كرد

3331890 ـ 0381  داخلي 160

10

خراسان جنوبي

بيرجند:كيلومتر 15 جاده خوسف ـ زندان مركزي بيرجند

3- 2510862- 0561

قاين: زندان قاين

4- 5241140- 0562

11

خراسان رضوي

مشهد: بلوار وكيل‏آباد- خيابان تربيت- زندان مركزي 1_ مردان 2_  زنان

4 ـ 8679011 ـ 0511

مشهد: کيلومتر 5 جاده شانديز( کانون اصلاح و تربيت)

2- 8662501- 0511

چناران: جاده قزلحصار- اردوگاه حرفه‏آموزي

6- 6100723- 0511

تربت حيدريه: شهرك ولي‏عصر- جاده صنوبر- كيلومتر2- زندان تربت حيدريه

4 ـ 2292682 ـ 0531

سبزوار:زندان سبزوار

2647784- 0571

نيشابور: زندان نيشابور

2226061- 0551

تربت جام: کيلومتر 15 جاده تربت جام- فريمان

3- 2210112- 0528

کاشمر: زندان کاشمر

-

قوچان: زندان قوچان

-

12

خراسان شمالي

بجنورد: ابتداي بلوار ولايت زندان مرکزي

2221991- 0584

13

خوزستان

اهواز: باهنر- اتوبان سپيدار فلکه لوله سازي شرکت نفت

2270250- 0611

اهواز: باهنر- روبروي شرکت راکتور ساز- زندان سپيدار

2270059- 0611

اهواز: شيبان- جاده مسجد سليمان

3410329- 0612

دزفول: جاده شوشتر

2221544- 0641

14

زنجان

زنجان: اسلام آباد- انتهاي اسلام آباد

5326700- 0241

15

سمنان

سمنان: سمنان - ميدان سعدی - ندامتگاه مرکزی

3334022- 0231

16

 

سيستان و بلوچستان

زاهدان: بلوار بهداشت و شهيد مزاري- زندان مرکزي شهرستان زاهدان

6- 2442385 ـ 0541

زابل: چهار راه پادگان

2227352- 0542

سراوان: خیابان آزادي- اداره زندان

5222081- 0548

ايرانشهر: خیابان طالقاني: زندان مرکزي

2226850- 0547

17

 

فارس

شيراز: بلوار عدالت- زندان عادل آباد

8247533- 0711

شيراز: منطقه پيربنو ـ مجتمع حرفه‏آموزي و كاردرماني

7122207 ـ 0711

18

 

قزوين

قزوين: چوبيندر زندان مركزي

2442335 ـ 0281

قزوين- چوبيندر جنب زندان مرکزي

2442464

قزوين- ابتداي جاده چوبيندر

2542661- 0282

بوئين زهرا: اردوگاه آرسنج

3664311- 0281

19

قم

- كيلومتر 8 جاده قم ـ كاشان- زندان مركزي

3- 3443920ـ0251

- خیابان شهيد لواساني - بازداشتگاه عمومي

7702077/7720231- 0251

- کيلومتر 8 جاده قم – کاشان- جنب زندان مرکزي- مجتمع حرفه آموزي

3443927- 0251

20

كردستان

كامياران: شهرك امام خميني- مجتمع حرفه‏آموزي كامياران

3521991 ـ 0872

سنندج: خیابان اكباتان- خیابان ارشاد- زندان مركزي

2264295 ـ 0871

سقز: بلوار انقلاب جاده بانه

3223409- 0874

قروه: 12کيلومتري جاده همدان

5232162- 0872

21

 

كرمان

کرمان: بزرگراه امام خميني (ره)- بعد از چهاراه زندان- زندان مرکزي

3222729- 0341

جيرفت: خیابان کشاورزي- زندان

2217090 ـ 0348

22

كرمانشاه

خيابان ديزل آباد- زندان مركزي

8260804 ـ 0831

بيستون: اردوگاه حرفه‏آموزي و كاردرماني

3722498ـ 0832

کرمانشاه: جاده کامياران نرسيده به پليس راه کرمانشاه سنندج- کانون اصلاح و تربيت

4271517- 0831

کرمانشاه: انتهاي خيابان گلريزان

8361636- 0831

23

كهكلويه و ويراحمد

ياسوج: كيلومتر 7 جاده ياسوج- اصفهان- زندان مركزي

3372130 ـ 0741

24

گلستان

گنبد: كيلومتر 7 جاده گنبد- مينودشت- اداره زندان گنبد

2453726 ـ 0174

گرگان: سی متری گرگان جدید - خیابان بويه- روبروی هلال‏احمر- كانون اصلاح و تربيت ( پایگاه مشاوره )

2221270 ـ 0171

 

گرگان:روستای امیرآباد – جاده قدیم - اداره زندان گرگان  

2249010 - 0171

25

گيلان

رشت: کيلومتر 10 جاده لاكان- زندان‏مرکزي

3462901 ـ 0131

تالش: حويق- اردوگاه کار درماني و حرفه آموزي

4424421- 0182

26

لرستان

خرم‏آباد: کيلومتر10 جاده انديمشک جنب شهرک صنعتي مجتمع حرفه آموزي و کاردرماني استان

4203859- 0661

 

بروجرد: کيلومتر4 جاده ملاير زندان تيرچه بلوک

-

27

مازندران

ساري: خزر آباد- جاده ساحلي خزرآباد- اردوگاه معتادين(حرفه آموزي و کاردرماني)

3472686 ـ 0151

ساري: خیابان سلمان فارسي(بخش 8 )- اداره زندان ساري

3242992 ـ 0151

آمل: اداره زندان شهرستان آمل

5 ـ 2243304 ـ 0121

28

مركزي

اراک:كيلومتر5 جاده فراهان- زندان مركزي

4257013 ـ 0861

اراک: كيلومتر 5 جاده فراهان- اردوگاه

4257013- 0861

29

هرمزگان

بندرعباس: ابتداي بلوار امام علي (ع)- شهرك توحيد- زندان مرکزي

6661811 ـ 0761

رودان: 5 كيلومتري دهبارز- اردوگاه حرفه‏آموزي و كار درمان

4225393 ـ 0766

30

همدان

همدان: کيلومتر 5 جاده تهران - زندان مرکزي

5- 4372112- 0811

همدان: کيلومتر جاده 45 جاده تهران

5342010- 0812

31

يزد

يزد: انتهاي خیابان امام خميني- بعد از چهارراه فضاي سبز- زندان مرکزي

6250508- 0351

اردکان: زندان اردکان- مرکز مشاوره زندان

7223902- 0352

يزد: بلوار جمهوري- کوچه تالار يزد- مرکز مشاوره زندان

5259350- 0351