معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت در نشست خبری هفته دولت عنوان کرد:
انتقاد از طرح دو فوریتی افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان در رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی
 يکشنبه ٣ شهريور ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 يکشنبه ٣ شهريور ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 يکشنبه ٣ شهريور ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
معاون کل وزارت بهداشت به مناسبت هفته دولت عنوان کرد:
ایجاد 26 هزار تخت بیمارستانی و بازسازی کامل 45 هزار تخت
 يکشنبه ٣ شهريور ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
وزیر بهداشت در برنامه نگاه یک سیما عنوان کرد:
تشکیل پرونده الکترونیک سلامت برای همه مردم کشورمان
 يکشنبه ٣ شهريور ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
معاون پرستاری وزارت بهداشت در نشست خبری هفته دولت عنوان کرد:
لزوم تقویت خدمات پرستاری در منزل به دلیل سالمند شدن جمعیت کشور
 شنبه ٢ شهريور ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 شنبه ٢ شهريور ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 شنبه ٢ شهريور ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>