سه شنبه ١٨ دی ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
معاون کل وزارت بهداشت عنوان کرد:
سیاست وزارت بهداشت؛ حمایت از تولید داخل
 سه شنبه ١٨ دی ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی وزارت بهداشت:
حضور دانشجویان دکترای دندانپزشکی در عرصه و فیلد، اجرایی خواهد شد
 سه شنبه ١٨ دی ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
 دوشنبه ١٧ دی ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
 دوشنبه ١٧ دی ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
مدیرکل نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت:
با استقرار نظام ارجاع پویا در کشور، اسباب نظارتی کارکرد خوبی خواهد داشت
 دوشنبه ١٧ دی ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
 دوشنبه ١٧ دی ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
 دوشنبه ١٧ دی ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
به همت کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری برگزار می شود؛
"نشست بررسی آثار تحریم بر حق سلامت"
 دوشنبه ١٧ دی ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
 دوشنبه ١٧ دی ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
 دوشنبه ١٧ دی ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بابل:
دهمین اهدای عضو شهرستان بابل در سال جاری انجام شد
 دوشنبه ١٧ دی ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
 دوشنبه ١٧ دی ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
 دوشنبه ١٧ دی ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
مدیرکل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو خبر داد:
تسهیل فرآیندهای واردات مواد اولیه غذایی با سامانه TTAC
 دوشنبه ١٧ دی ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
 يکشنبه ١٦ دی ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
 يکشنبه ١٦ دی ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
 يکشنبه ١٦ دی ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
 يکشنبه ١٦ دی ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
 يکشنبه ١٦ دی ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>