معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی سبزوار عنوان کرد:
مساعدت دارویی به بیش از سی هزار بیمار خاص و صعب العلاج
 پنج شنبه ١٣ دی ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
 پنج شنبه ١٣ دی ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
معاون دفتر نظارت و اعتباربخشي امور درمان وزارت بهداشت:
ایجاد سامانه صدور پروانه ها در راستای ارائه خدمات به شیوه دولت الکترونیک است
 چهارشنبه ١٢ دی ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
 چهارشنبه ١٢ دی ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
 چهارشنبه ١٢ دی ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
 چهارشنبه ١٢ دی ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
 چهارشنبه ١٢ دی ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
رییس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های وزارت بهداشت خبر داد:
تولید داروی خوراکی بیماران تالاسمی در کشور
 چهارشنبه ١٢ دی ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
 چهارشنبه ١٢ دی ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
 سه شنبه ١١ دی ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
 سه شنبه ١١ دی ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
 سه شنبه ١١ دی ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
 سه شنبه ١١ دی ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت:
دسترسی به خدمات، حفاظت مالی و رضایتمندی، سه رسالت مهم طرح تحول سلامت است
 سه شنبه ١١ دی ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
مشاور وزیر و مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت عنوان کرد:
شفافیت در قیمت گذاری و صرفه جویی ارزی با اجرای طرح تحول سلامت
 سه شنبه ١١ دی ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
مدیرکل دفتر توانمندسازی و بهبود سرمایه های انسانی معاونت پرستاری خبر داد:
حل مشکل طرح نیروی انسانی گروه های پرستاری
 سه شنبه ١١ دی ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
 سه شنبه ١١ دی ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
 دوشنبه ١٠ دی ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
 دوشنبه ١٠ دی ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
 دوشنبه ١٠ دی ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 صفحه بعدی >>