اخبار اختصاصی

لزوم برخورد قانونی با سوء استفاده کنندگان از تزریق واکسن به پاکبانان در آبادان 27 فروردین 1400

دستور وزیر بهداشت به رییس دانشکده علوم پزشکی آبادان؛

لزوم برخورد قانونی با سوء استفاده کنندگان از تزریق واکسن به پاکبانان در آبادان

آموزش، رکن بسیار مهمی برای مقابله با ویروس کرونا است 27 فروردین 1400

وزیر بهداشت در جلسه ستاد مقابله با کرونا در کرمانشاه:

آموزش، رکن بسیار مهمی برای مقابله با ویروس کرونا است

نوجوانان از مصرف زیاد مواد قندی و شیرین در وعده سحری اجتناب کنند 27 فروردین 1400

اصول تغذیه و روزه داری برای گروه های ویژه در دوران شیوع کرونا تشریح شد؛

نوجوانان از مصرف زیاد مواد قندی و شیرین در وعده سحری اجتناب کنند

رنگ سیاه به رنگ ‌بندی کرونایی شهرهای کشور اضافه نشده است 27 فروردین 1400

وزیر بهداشت در حاشیه جلسه ستاد مقابله با کرونا در کرمانشاه:

رنگ سیاه به رنگ ‌بندی کرونایی شهرهای کشور اضافه نشده است

مجموع قربانیان کرونا در کشور از ۶۶ هزار نفر گذشت 27 فروردین 1400
بعضی ها از هر واژه هر مدیر دلسوزی، بهره برداری سیاسی برای تخریب رقیب می کنند 26 فروردین 1400

وزیر بهداشت در جلسه ستاد استانی مقابله با کرونا در همدان:

بعضی ها از هر واژه هر مدیر دلسوزی، بهره برداری سیاسی برای تخریب رقیب می کنند

نظرسنجی