روایت یک جهاد مخلصانه
تلاشهای حماسه آفرین کادر بهداشت و درمان در مقابله با کرونا از زبان دکتر نمکی:

روایت یک جهاد مخلصانه

 تخریب‌های سازمان یافته جلوی حرکت وزارت بهداشت را نگرفت

تخریب‌های سازمان یافته جلوی حرکت وزارت بهداشت را نگرفت

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از دروغ و تخریب‌های سازمان یافته و نداشتن اختیار برخورد با متخلفان در نظام سلامت گله دارد. او می‌گوید: مردم طعم شیرین خدمات بهداشتی و درمانی را در این دولت چشیدند و به همین علت طرح تحول سلامت در دولت‌های بعدی توقف نخواهد داشت.