• 95/08/23 - 09:18
  • 25
  • زمان مطالعه : 3 دقیقه
چکیده گفتگوی خبرگزاری خانه ملت با وزیر بهداشت:

سیاست گذاری بدون نظارت بر منابع مالی میسر نیست

*** با توجه به تاکید بر اجرای سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه سلامت ، این نخستین برنامه ای است که بعد از ابلاغ سیاست ها نوشته می شود و باید اثری و نشانه ای از سیاستهای ابلاغی در آن دیده شود. بر اساس این سیاستهای ابلاغی، تولیت نظام سلامت با وزارت بهداشت است و معنای تولیت حکمرانی است و بدون تردید حکمرانی بدون سیاستگذاری و در اختیار داشتن منابع ممکن نیست. درماده 7 سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری هم تاکید شده که مدیریت منابع با محوریت وزارت بهداشت است .

*** در حال حاضرمدیریت منابع با وزارت بهداشت نیست و وزارت بهداشت با وزارت رفاه صرفا همکاری می کند، بنابراین اگر بخواهیم نظر رهبری محقق شود، حتما باید منابع در اختیار و تحت نظارت وزارت بهداشت قرار گیرد.

*** به بهانه اینکه خریدار و فروشنده خدمت نباید یکی باشد ، بیمه ها را از وزارت بهداشت جدا کردند و از ده سال قبل وزارت بهداشت متحمل خسارت سنگین شد که دود آن هم به چشم مردم عزیز و رنجدیده می رود.آن موقع می گفتند فروشنده و خریدار یکی هست، بنابراین منافع مصرف کننده رعایت نمی شود و اینگونه شد که اکنون سازمانی که خودش بیشترین داروی مصرفی کشور را تولید می کند ، میزان و نرخ دارو را تعیین می نماید و قطعا هر چقدر گران ترمی فروشد، سود بیشتری به دست می آورد. در عین حال بیمارستان هم دارد و حداقل دو و نیم برابر قیمتی که از ما خرید می کند از بیمارستان های خودش خرید می کند .

*** سازمان تامین اجتماعی در حال حاضرپول در اختیار خودش را بر می دارد، اگر چیزی باقی بماند به وزارت بهداشت می دهد، از این مهمتر اینکه بررسی شود ببینند واقعا پولی که کارگران بابت سهم درمان خود می پردازند، واقعا صرف درمان آنها می شود. در عین حال در پیشنهاد وزارت بهداشت برای تجمیع بیمه ها، اصلا هیچ نکته ای در ارتباط با تامین اجتماعی مطرح نیست و صرفا بحث ادغام بیمه های دولتی را پیگیری می کنیم و خواهانیم .

*** تامین اجتماعی می تواند بیمه داشته باشد و بیمارستانهایش را توسعه بدهد، ما از خدا می خواهیم که همه ایران بیمارستان تامین اجتماعی داشته باشد، نه اینکه در برخی از شهرها کارگران عزیزما از خدمات بیمه ای محروم باشند ولازم می دانیم مجلس محترم این موضوع را بررسی کند .

*** باید بررسی کرد که آیا واقعا تامین اجتماعی در طول دو یا سه سال گذشته حتی ماقبل آن حق بیمه درمان کارگران را برای درمان آنها هزینه کرده است یا خیر؟ من به عنوان وزیر بهداشت این کشور که 34 سال از عمرم را به کار طبابت مشغول بوده ام مدعی هستم که واقعا به حساب درمان نیامده و در بخش های دیگری مانند پرداخت مستمری و بازنشستگی هزینه شده و حاضرم اگرخلاف این ثابت شود از کار کناره گیری کنم .

*** همانطور که در سیاست های کلی آمده است ورود و خروج منابع باید در اختیار سیاست گذار باشد یعنی وزارت بهداشت نیاید هزینه را به نظام سلامت تحمیل کند بدون اینکه منابع دیده شده باشد . مثل اتفاقی که بیمه ها امروز در طرح تحول سلامت برای ما بوجود آوردند. قرار بود چهار و یا پنج میلیون نفر را بیمه کنند و ارزش دفترچه فقط برای دریافت خدمات از مرکز درمان دولتی باشد، در حالیکه این تعداد را به 11 میلیون نفر افزایش دادند وارزش دفترچه را به اندازه ارزش دفترچه کارمندان دولت و یا تامین اجتماعی کردند که خوب هزینه های سنگینی روی دست آنها باقی گذاشته است .

*** نمایندگان محترم توجه کنند که اکنون دفترچه ای که مجانی در اختیار مردم قرار دادند، به مراتب ارزشش بیشتر از دفتر چه ای هست که در اختیار روستاییان عزیز گذاشته شده است .

*** سیاست گذاری بدون نظارت بر منابع مالی میسر و ممکن نیست، مثل اینکه مجلس فقط قانون بگذارد ولی بودجه در اختیارش نباشد یا سازمان برنامه و بودجه فقط برنامه ریزی کند ولی بودجه در اختیار نهاد دیگری باشد، با این شرایط چگونه می شود حوزه مهم سلامت را مدیریت کرد. بنابراین ادامه وضعیت فعلی جز آسیب به طرح تحول سلامت حاصلی نخواهد داشت و ادامه روندی که در این ده سال گذشته بوده، روز به روز باعث محرومیت مردم از عدالت در سلامت می شود.
  • گروه خبری : گفتگو
  • کد خبر : 153781
کلمات کلیدی