نام: سعید

نام خانوادگي: نمکی

ميزان تحصيلات: دكترا

تخصص: ایمونولوژی

مدت وزارت: از 1397.10.13 تاکنون

 

نام: سید حسن

نام خانوادگي: قاضی زاده هاشمی

ميزان تحصيلات: دكترا

تخصص: متخصص چشم و فوق تخصص قرنیه

مدت وزارت: از 1392.05.27 تا 1397.10.13

نام: محمدحسن

نام خانوادگي: طریقت منفرد

ميزان تحصيلات: دكترا

تخصص: متخصص جراحی چشم

مدت وزارت: از 1391.10.17 تا 1392.05.27

نام: مرضیه

نام خانوادگي: وحید دستجردی

ميزان تحصيلات: دكترا

تخصص: متخصص زنان و زایمان

مدت وزارت: 1388.06.14  تا 1391.10.07

نام: کامران

نام خانوادگي: باقری لنکرانی

ميزان تحصيلات: دكترا

تخصص: فوق تخصص گوارش

مدت وزارت: 1384.06.03  الي 1388.06.14

نام: مسعود

نام خانوادگي: پزشكيان

ميزان تحصيلات: دكترا

تخصص: جراح قلب

مدت وزارت: 1380.06.01 الي 1384.06.02

نام: محمد

نام خانوادگي: فرهادي

ميزان تحصيلات: دكترا

تخصص: متخصص گوش و حلق و بيني

مدت وزارت: 1376.06.01 الي 1380.06.01

دكترسيدعليرضا مرندي

ميزان تحصيلات: دكترا

تخصص: فوق تخصص اطفال

مدت وزارت: 1372.05.27  الي 1376.06.01

نام: رضا

نام خانوادگي: ملك زاده

ميزان تحصيلات: دكترا

تخصص: فوق تخصص گوارش و كبد

مدت وزارت: 1369.10.23 الي 1372.05.27

نام: ايرج

نام خانوادگي: فاضل

ميزان تحصيلات: دكترا

تخصص: فوق تخصص جراحي عروق و پيوند اعضاء

مدت وزارت: 1368.06.08  الي 1369.10.22

نام: سيدعليرضا

نام خانوادگي: مرندي

ميزان تحصيلات: دكترا

تخصص: فوق تخصص اطفال

مدت وزارت: 1363.05.25 الي 1368.06.07

نام: هادي

نام خانوادگي: منافي

ميزان تحصيلات: دكترا

تخصص: جراح عمومي

مدت وزارت: 1359.09.21 الي 1363.05.24

نام: موسي

نام خانوادگي: زرگر

ميزان تحصيلات: دكترا

تخصص: جراح عمومي

مدت وزارت: 1358.08.28 الي 1359.04.31

نام: كاظم

نام خانوادگي: سامي

ميزان تحصيلات: دكترا

تخصص: روانپزشك

مدت وزارت: 1357.11.28 الي 1358.08.15

زمان شهادت: 1367.09.03