• 93/08/10 - 14:58
  • 41
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه

افکار عمومی و نگرش سنجی در روابط عمومي

نگرش سنجي.pdf
  • گروه خبری : آموزش شغلی کارکنان- درمانی
  • کد خبر : 115512
کلمات کلیدی