• 88/03/24 - 09:32
  • 1042
  • زمان مطالعه : 4 دقیقه

راههاي تزريق دارو در احياي قلبي- ريوي - مغزي

اكثر داروها را مي توان از طريق داخل عضلاني يا زيرجلدي تجويز نمود اما بايد توجه داشت كه جذب دارو از اين بافتها به داخل كاپيلرها، بستگي به ميزان جريان خون آن بافت دارد. ...

راه هاي تزريق دارو در احيا

اكثر داروها را مي توان از طريق داخل عضلاني يا زيرجلدي تجويز نمود اما بايد توجه داشت كه جذب دارو از اين بافتها به داخل كاپيلرها، بستگي به ميزان جريان خون آن بافت دارد. زماني كه به هر علتي برون ده قلبي كاهش مييابد. خون از پوست و عضلات شنت مي شود. به اين ترتيب در جذب و انتشار داروهاي تجويز از طريق عضلاني يا زير جلدي اختلال ايجاد مي گردد .

در طي احياء هدف اصلي رساندن داروها با حداكثر سرعت و از راه مناسب به ارگان هدف است. اگر پاسخ فوري نياز باشد، تزريق وريدي بهترين راه تزريق است، كه اين راه رسيدن دارو به ارگان هدف را تضمين و غلظت مناسب آن را در خون ايجاد و پاسخ كامل دارو را برقرار مي كند. اگر راه وريدي در دسترس نباشد بهترين راه، تزريق داخل تراشه است. انفوزيون داخل استخواني داروها ، راه ديگري است كه به ويژه در كودكان مورد استفاده قرار مي گيرد.‏

 

تزريق وريدي :

به عنوان اولين مكان هاي دسترسي عروقي، از ‏وريدهاي محيطي بازو استفاده كنيد زيرا به سادگي و با كمترين عوارض ، قابل رگ گيري بوده و مانع از انجام ساير اقدامات نمي شود . اگر چه زمان گردش خون به خاطر كاهش برون ده قلبي طولاني شده است. (2-1 دقيقه)، اما ماساژ قفسه سينه داروها را از مناطق محيطي گردش خواهد داد . بعد از تزريق هر دارو به صورت بلوس ، جهت بهبود انتقال دارو ، اندام مربوطه را بالاتر از سطح بدن قرار داده و 20 ميلي ليتر سرم با فشار به داخل رگ تزريق كنيد .

اگر گردش خون بعد از تزريق داروي اوليه به صورت محيطي بهبود پيدا نكرد ، رگ گيري از وريد مركزي (وريد ژوگولر داخلي يا وريد ساب كلاوين) انجام دهيد . انتقال دارو از وريد فمورال به دليل كاهش ميزان جريان خون در وريد اجوف تحتاني در طي ماساژ قفسه سينه ، غيرقابل اطمينان است .

در اطفال زير 6 سال كه دچار كاهش حجم گشته اند، به خاطر خطر ترومبوز وريدي، كانولاسيون وريد فمورال كنترانديكه نسبي دارد .‏

 

تزريق داخل تراشه :

از آنجا كه لوله گذاري تراشه مقدم بر گرفتن وريد محيطي است . بنابراين تزريق داخل تراشه باعث 4 ‏دقيقه صرفه جويي در وقت مي شود. راه داخل تراشه در اطفال، افراد چاق و معتادان تزريقي كه گرفتن وريد مشكل است . ارزش زيادي دارد .

دليل فيزيولوژيك براي تزريق تراشه بر اين اساس است كه گردش خون ريوي نيز مانند عروق محيطي، تمام بازده قلبي را دريافت مي كند. ريه ها داري سطح وسيع به اندازه 70 مترمربع هستند و داراي سطح مويرگي وسيعي نيز مي باشند. در صورتي كه گرفتن رگ طولاني شود، بسياري از داروها ( اپي نفرين، ليدوكائين، آتروپين و نالوكسان ) را مي توان مستقيما به داخل لوله تراشه تزريق نمود براي به دست آوردن اثر يكسان، 2 تا 3 برابر دوزهاي متعارف وريدي تجويز كنيد. بعد از تزريق داخل لوله تراشه جهت تقويت انتشار دارو هواي زيادي به بيمار بدهيد .

در اين روش مهمترين عارضه باقي ماندن اثر طولاني دارو است . اثرات انقباض اپي نفرين فقط براي 3 تا 5 دقيقه بعد از تزريق وريدي و تا 30 دقيقه پس از تزريق تراشه طول مي كشد ، كه اين كار باعث تاكيكاردي طولاني ، افزايش فشار خون ، آريتمي و پائين افتادن آستانه ي فيبريلاسيون بعد از احيا موفق مي شود و به همين دليل فقط يك تزريق منفرد اپي نفرين توصيه مي شود .

در افراد بالغ دچار ايست قلبي، عقيده ي عمومي بر اين است كه اگر راه وريدي بعد از لوله گذاري در دسترس نباشد ، تزريق داخل تراشه 2 تا 3 ميلي گرم اپي نفرين همراه با 10 ميلي ليتر نرمال سالين و سپس 2 تا 3 بار باد كردن قوي ريه ها لازم است.

به طور ايده ال ، كاتتري از داخل لوله تراشه عبور داده مي شود به طوري كه سر آن از نوك لوله خارج شود . به اين ترتيب داروي تجويز شده به طور قابل اعتمادي به مخاط تراشه مي رسد .

مطالعات تجربي نشان داده كه كاهش زودگذر در فشار اكسيژن شرياني و افزايش دي اكسيد كربن شرياني بعد از تزريق داخل تراشه ي داروهاي رقيق شده مشاهده شده است .‏

 

كانول گذاري داخل استخوان :

تزريق داخل استخوان بايستي در كودكان زير 6 سال انجام شود. زيرا با افزايش سن، كورتكس استخوانهاي بلند سخت تر شده و فضاي داخل مدولاي استخوان هم كاهش مي يابد. به علاوه به تدريج از سال سوم زندگي، مغز قرمز استخوان ‏جاي خود را به چربي زرد مي دهد. مواد تزريق شده به داخل مغز استخوان تقريبا به طور سريع از طريق كانال هاي وريد مياني مغز استخوان، وريدهاي تغذيه اي و وريدهاي در مسير، جذب گردش خون وريدي سيستميك مي شوند. هر دارويي كه بتوان از راه وريدي تزريق كرد، مي توان از طريق سوزن كار گذاشته شده در استخوان نيز تجويز نمود، به استثناي سالين هيپرتونيك و توجه به اينكه به نظر نمي رسد حجم يا مقدار مايعات تجويز شده در استفاده از اين روش براي جبران كمبود حجم مايعات كافي و موثر باشد .

در اطفال كوچكتر از 6 سال بايد از بخش پروگزيمال استخوان تي بيا يا ديستال فمور كانولاسيون داخل استخوان تعبيه شود اگر قادر باشيم مغز استخوان را آسپيره نمائيم و يا محلول سالين را بدون خروج از بافت و به آساني انفوزيون نمائيم ، نشانه مناسب بودن محل تعبيه سوزن است.

  

تهيه کننده : زيبا حيدريان
  • گروه خبری : آموزش شغلی کارکنان- درمانی
  • کد خبر : 5462
کلمات کلیدی