• 88/03/20 - 09:20
  • 72
  • زمان مطالعه : 2 دقیقه

سندرم كوشينگ

سندرم كوشينگ در اثر افزايش فعاليت كورتكس آدرنال ايجاد مي شود . مي تواند در اثر تجويز بيش از حد كورتيكو استروئيدها يا ‏ACTH‏ يا هايپرپلازي كورتكس آدرنال باشد .

تعريف بيماري :

سندرم كوشينگ در اثر افزايش فعاليت كورتكس آدرنال ايجاد مي شود . مي تواند در اثر تجويز بيش از حد كورتيكو استروئيدها يا ‏ACTH‏ يا هايپرپلازي كورتكس آدرنال باشد .

 

پاتوفيزيولوژي :

توليد زياد كورتيكو استروئيدهاي آندروژن ممكن است در اثر چندين مكانيزم ايجاد شود كه شامل تومور غده هيپونيز كه ‏ACTH‏ ترشح كرده و قشر آدرنال را به افزايش ترشح هورمونها علي رغم كافي بودن مقادير توليد شده تحريك مي كند .

 

تظاهرات باليني :

باعث توقف رشد - چاقي تغييرات عضلاني اسكلتي به همراه عدم تحمل گلوكز مي شود،به صورت ‏چاقي مركزي (تنه) تجمع چربي در گردن و منطقه بالاي ترقوه " گردن بوفالويي " سنگيني ترقوه لاغري نسبي اندام ها پوست نازك و شكننده و به راحتي آسيب مي بيند .

اكيموز (خون مردگي) خطوط استرياايجاد مي شود صورت گرد شبيه قرص ماه ‏(moon faced)‏ تغيير در الگوي خواب بيمار به علت تغيير در الگوي ترشح كورتيزول به علت افزايش چربي پوست در صورت بيمار جوش (آكنه) بروز مي كند رشد مو در صورت(هيرسوتيسم) آتروفي پستان قطع قاعدگي كلفتي صداي بيمار و كاهش ميل جنسي هم درزنان و هم مردان .

بررسي و يافته هاي تشخيصي :

نشانه هاي آزمايشگاهي سندرم كوشينگ شامل افزايش سطح سديم و گلوكز سرم و كاهش غلظت ‏پتاسيم سرم- كاهش تعداد ائوزوينوفيل هاي خون ، تست سركوب شبانه با دگز امتازون وسيع استفاده ترين تست غربالگري در سندرم كوشينگ است كه به صورت سرپايي به اين صورت كه ‏(1mgr)‏ دگزامتازون را در ساعت 11 شب به صورت خوراكي تجويز مي كنند و سطح كورتيزول پلاسما را ساعت 8 صبح روز بعد اندازه گيري مي كنند .

درمان طبي و جراحي در سندرم كوشينگ :

وقتي سندرم به علت وجود تومور در هيپوفيز باشد به جاي تومور كورتكس آدرنال برنامه درمان بر روي غده هيپوفيز متمركز مي شود .

برداشتن جراحي تومور از طريق ترانس اسفنوئيد هيپوفيزكتومي درماني انتخابي بوده و ميزان موفقيت 90% است .

اگر سندرم كوشينگ به علت ترشح نابجاي ‏ACTH‏ از يك تومور غير قابل  جراحي باشد .

براي تخفيف علائم پركاري آدرنال مي توان از مهار كننده هاي آنزيمي آدرنال براي نمونه متي راپون - آمينو گلي تني مايد و ميتو تان و كتوكونازول استفاده كرد .

تشخيص پرستاري در سندرم كوشينگ :

1-      خطر آسيب و صدمه در ارتباط باضعف

2-      خطر ابتلا به عفونت در ارتباط با تغييرات متابوليسم پروتئين ها و پاسخ هاي التهابي بدن .

3-      كمبود مراقبت از خود در ارتباط با ضعف خستگي و تحليل عضلات و تغييرات الگوي خواب .

4-      اختلال تماميت پوستي در ارتباط با ادم اختلال در ترميم زخم ها و پوست نازك و شكننده .

5-      اختلال در تصوير ذهني بيمار از بدن خود در ارتباط با تغيير ظاهر فيزيكي - ا ختلال در فعاليت هاي جنسي و كاهش سطح فعاليت .

6-      اختلال در فرآيندهاي فكري در ارتباط با نوسانات خلق ، تحريك پذيري و افسردگي سندرم كوشينگ چه عوارضي به جا مي گذارد و

 

در چشم : كاتاراكت و گلوكوم مي دهد .

 

در سيستم قلبي و عروقي : هايپرتانسيون و نارسايي قلبي استخواني : استئوپروز - نكروز آسپتيك فمور شكستگي هاي فشاري مهره

 

عملكرد سيستم ايمني : اختلال در ترميم زخم افزايش استعداد ابتلا به عفون

 

 

گرد آوردند ه: شيوا حبيب پور‏

  • گروه خبری : آموزش شغلی کارکنان- درمانی
  • کد خبر : 5307
کلمات کلیدی