• 88/11/04 - 13:39
 • 212
 • زمان مطالعه : 3 دقیقه

راهنماي شركت در برنامه‌هاي آموزش مداوم و صدور گواهي نهايي

هدف كلي از اجراي قانون آموزش مداوم جامعه پزشكي (مصوب 1375) ارتقاي سطح دانش و مهارت‌هاي شغلي، بهينه‌سازي خدمات بهداشتي،درماني كشور

همكار گرامي:

هدف كلي از اجراي قانون آموزش مداوم جامعه پزشكي (مصوب 1375) ارتقاي سطح دانش و مهارت‌هاي شغلي، بهينه‌سازي خدمات بهداشتي،درماني كشور و دستيابي به استانداردهاي كارآمد و مطلوب خدمات پزشكي و حرفه‌هاي وابسته منطبق با نيازهاي جامعه با استفاده از روش‌هاي زير است:

 • افزايش سطح آگاهي‌هاي علمي، دانش فني و مهارت‌هاي حرفه‌اي مشمولان قانون.
 • به هنگام كردن دانش پزشكي مشمولان قانون به منظور آشنايي با تازه‌هاي علمي و عملي حرفه مربوطه و انطباق آنها با نيازهاي جامعه.
 • تقويت و تحكيم آموخته‌هاي درست قبلي.
 • آشنايي جامعه پزشكي با استانداردهاي كارآمد و مطلوب خدمات پزشكي و حرفه‌هاي وابسته.

 

مشمولين قانون آموزش مداوم-

شركت در برنامه‌هاي آموزش مداوم براي نامبردگان زير الزامي است:

 • پزشكان عمومي و متخصصين كليه رشته‌هاي پزشكي.
 • دكترا و كارشناس ارشد دندانپزشكي.
 • دكترا و كارشناس ارشد داروسازي.
 • دكتراي حرفه‌اي و متخصصان علوم آزمايشگاهي، تشخيص طبي و دكتراي علوم بهداشتي.
 • كارشناسان رشته‌هاي مامايي، توانبخشي، فيزيوتراپي، ساخت اندام مصنوعي، ساخت عينك طبي (اپتومتري) و گفتار درماني، همچنين كارشناس و كارشناس ارشد راديوتراپي، كليه مشمولان قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني و همچنين كليه اقشار پرستاري بالاتر از فوق ديپلم.

 

نحوه محاسبه امتيازات:

هريك از پزشكان مشمول قانون بايد از زمان فارغ‌التحصيلي به طور متوسط 25 امتياز و ساير مشمولين 15 امتياز در هر سال، در رشته تحصيلي مربوطه كسب نمايند.

 

ملاك مشمول بودن پزشكان متخصص؛ سال دريافت اولين مدرك دكترا است، يعني تنها در طي زمان گذراندن دوره‌هاي آموزشي در مقاطع مختلف تخصصي؛ فوق تخصصي و ... از ارائه امتياز معاف بوده و پس از پايان دوره تخصصي، با ارائه 25 امتياز به ازاي هر سال، گواهي نهايي دريافت مي‌نمايند. ضمن اينكه امتيازات فاصله خاتمه دوره پزشكي عمومي و شروع دوره دستياري نيز تا سقف يكسال قابل بخشودگي است.

(به طور مثال: اگر فردي فارغ‌التحصيل عمومي در سال 75 باشد و در سال 79 در رشته تخصصي قبول شده و پس از طي 3 سال در سال 81 فارغ‌التحصيل گرديده، بايد در سال 85 به ميزان 200 امتياز بازآموزي كه شامل 80 امتياز مدون باشد، ارائه دهد.)

 

در مورد پزشكان فارغ‌التحصيل خارج از كشور؛ تاريخ ارزشيابي نهايي دانشنامه نامبردگان در داخل كشور مبناي تاريخ فارغ‌التحصيلي محسوب مي‌شود. به عبارتي ديگر در صورت وجود دوره تكميلي، تاريخ اتمام دوره مذكور در داخل كشور ملاك زمان فارغ‌التحصيلي خواهد بود.

 

مشموليني كه هنوز پنج سال از فارغ‌التحصيلي ايشان سپري نشده، براي گرفتن پروانه اشتغال به كار نياز به ارائه امتيازات آموزش مداوم نداشته و در پايان پنج سال بعد از فارغ‌التحصيلي (در زمان تمديد پروانه) نسبت به ارائه 125 امتياز اقدام نمايند.

 

تعاريف برنامه‌هاي آموزش مداوم:

انواع برنامه‌هاي آموزش مداوم مورد قبول از 5 نوع فعاليت زير تشكيل مي‌شود:

الف) سمينار؛ كنگره؛ كارگاه؛ كنفرانس.

ب) دوره‌هاي آموزشي كوتاه مدت حرفه‌اي.

ج) خودآموزي.

د) فعاليت‌هاي آموزشي و پژوهشي.

هـ) برنامه‌هاي مدون.

 

در ضمن يادآوري مي‌شود كه هريك از مشمولين قانون آموزش مداوم تنها مجاز به شركت در برنامه‌هاي مدون ويژه رشته تخصصي خود هستند.

 

مشمولين غيرهيأت علمي بايد 40% كل امتيازات آموزش مداوم را از محل شركت در برنامه‌هاي مدون اخذ نموده و بقيه امتيازات را از شركت در ساير انواع برنامه‌هاي آموزش مداوم كسب كنند.

 

با توجه به تغيير قالب برنامه‌هاي مدون؛ امتيازات شركت در برنامه‌هاي مدون يكسان (تكراري) در طي يك سال قابل پذيرش نيست.

 

در ضمن يادآوري مي‌شود كه شركت در برنامه‌هاي آموزشي كوتاه مدت حرفه‌اي، فعاليت‌هاي آموزشي و پژوهشي از قبيل سخنراني در برنامه‌هاي آموزش مداوم يا ارائه مقاله،(همچنين برنامه‌هاي معادل مدون با پيش شماره كد برنامه: 6) مي‌تواند جايگزين شركت در برنامه‌هاي مدون باشد.

 

توجه: براي پزشكان مشمول قانون، كسب امتيازات از فعاليت‌هاي خودآموزي تا سقف حداكثر 50% كل امتيازات آموزش مداوم مجاز است.

 

مدارك لازم براي اخذ گواهي نهايي:

براي اخذ گواهينامه نهايي شركت در برنامه‌هاي آموزش مداوم، بايد به يكي از دفاتر آموزش مداوم دانشگاه‌هاي سطح كشور مراجعه و مدارك زير را ارائه نماييد:

الف) كپي و اصل كليه گواهي‌هاي بازآموزي.

ب) تكميل فرم درخواست متقاضيان.

ج) اصل و تصوير كارت نظام پزشكي و يا عضويت هيأت علمي.

د) گواهي فراغت از تحصيل در مقاطع دكتراي عمومي و تخصص.

ه) گواهي نهايي پنج ساله قبل.

 

 

 

 

 

 • گروه خبری : آموزش مداوم پزشکی
 • کد خبر : 9408
کلمات کلیدی