• 88/02/06 - 11:00
  • 187
  • زمان مطالعه : 9 دقیقه

مراكز مجاز آموزش مداوم جامعه پزشكي

.

 ( مراكزي كه مي توانند برنامه هاي آموزش مداوم برگزار نمايند)

ا- دانشگاه ها و دانشكده هاي علوم پزشكي

2- انجمن هاي علمي و تخصصي

3- پژوهشكده ها و مراكز تحقيقاتي

4- نظام پزشكي

5- پزشكي قانوني

كد انجمن­هاي علمي

 رديف

نام انجمن

كد مركز

1

جامعه جراحان ايران

11501

2

انجمن جراحان مغز واعصاب ايران

11502

3

انجمن راديولوژي ايران

11503

4

جامعه پزشكان متخصص داخلي ايران

11504

5

انجمن متخصصين علوم آزمايشگاهي باليني ايران

11505

6

انجمن داروسازي ايران

11506

7

انجمن پزشكان كودكان ايران

11507

8

انجمن انستزيولوژي و مراقبتهاي ويژه

11508

9

انجمن جراحان ارتوپدي

11509

10

انجمن چشم پزشكان ايران

11510

11

انجمن متخصصين ريه ايران

11512

12

انجمن جراحان گوش و گلو و بيني و سر و گردن ايران

11513

13

انجمن متخصصين پوست و آميزشي ايران

11514

14

انجمن نفرولوژي ايران

11515

15

انجمن متخصصين گوارش و كبد ايران

11516

16

انجمن دندانپزشكي ايران ( در حال حاضر فاقد اعتبارپروانه جهت فعاليت )

11517

17

انجمن علمي ارولوژي ايران

11518

18

انجمن پزشكان عمومي ايران

11519

19

انجمن متخصصين عفوني و گرمسيري

11520

20

انجمن طب فيزيكي و توانبخشي

11521

21

انجمن هماتولوژي و انكولوژي ايران

11526

22

انجمن متخصصين قلب و عروق ايران

11527

23

انجمن فيزيولوژي فارماكولوژي ايران

11533

24

انجمن جراحان دهان و فك و صورت ايران

11534

25

انجمن آسم و آلرژي ايران

11536

26

انجمن متخصصين علوم دارويي ايران

11537

27

انجمن اندودنتيست هاي ايران

11538

28

انجمن سم شناسي و مسموميت هاي ايران

11539

29

انجمن تغذيه با شير مادر

11540

30

انجمن روانپزشكان ايران

11541

31

انجمن انگل شناسي ايران

11542

32

انجمن علمي پيوند اعضاء ايران

11543

33

انجمن ايمونولوژي و آلرژي ايران

11544

34

انجمن جراحان قلب

11545

35

انجمن علمي ميكروب شناسي ايران

11547

36

انجمن علمي بيوشيمي پزشكي ايران

11548

37

انجمن علمي باروري و ناباروري

11549

38

انجمن علمي ويروس شناسي ايران

11550

39

انجمن علمي پروستودنتيست هاي ايران

11551

40

انجمن علمي متخصصين پزشكي هسته اي ايران

11552

41

انجمن علمي آسيب شناسي ايران

11553

42

انجمن ارتودنتيست هاي ايران

11554

43

انجمن هماتولوژي ، انكولوژي اطفال ايران

11555

44

انجمن فيزيك پزشكي ايران

11556

45

انجمن علوم اعصاب اطفال ايران ( كد استفاده نشود ادغام با انجمن بيماريهاي مغز و اعصاب كودكان ايران)

11557

46

انجمن دندانپزشكان اطفال ايران

11558

47

انجمن دكتراي علوم آزمايشگاهي تشخيص طبي ايران

11559

48

انجمن متخصصين زنان و مامايي ايران

11560

49

انجمن روانپزشكي كودك و نوجوان ايران

11561

50

انجمن بررسي و مطالعه درد ايران

11562

51

انجمن علمي اپيدميولوژيست هاي ايران

11563

52

انجمن علمي آرترواسكلروز ايران

11564

53

انجمن علمي دندانپزشكان عمومي ايران

11565

54

انجمن جراحي دست ايران

11567

55

انجمن علمي پزشكي ليزري ايران

11568

56

جامعه انجمنهاي علمي فوق تخصص هاي داخلي ايران

11569

57

انجمن علمي بيماري هاي مغز و اعصاب ايران

11570

58

انجمن علمي انتقال خون ايران

11571

59

انجمن اندويورولوژي

11572

60

انجمن جراحان عمومي ايران

11573

61

انجمن جراحان مفصل ران

11574

62

انجمن تغذيه كودكان ايران

11575

63

انجمن سامانه هاي نوين دارورساني ايران

11576

64

انجمن بيماري هاي دهان و تشخيصي ايران

11577

65

انجمن سرطان هاي زنان ايران

11578

66

انجمن علمي روانشناسي باليني ايران

11579

67

انجمن عفوني اطفال ايران

11580

68

انجمن كولپوسكوپي و پاتولوژي سرويكس ايران

11581

69

انجمن ارتوپدي حوادث و صدمات اندام ها و ستون فقرات ايران

11582

70

انجمن جراحان پلاستيك و ترميمي ايران

11583

71

انجمن علمي پريناتولوژي ايران

11584

72

انجمن علمي حشره شناسي پزشكي ايران

11585

73

انجمن  گوارش و كبد كودكان

11586

74

انجمن علمي مغز و اعصاب كودكان ايران (ادغام با علوم اعصاب اطفال )

11587

75

انجمن بيهوشي قلب ايران

11588

76

انجمن علمي نوزادان ايران

11589

77

انجمن علمي دندانپزشكي ترميمي ايران

11590

78

انجمن علمي كايروپراكتيك ايران

11591

79

انجمن راديولوژي دهان ، فك و صورت ايران

11592

80

انجمن علمي نوروژنتيك ايران

11593

81

جامعه آزمايشگاهيان ايران

11594

82

انجمن كولوپروكتولوژي ايران

11595

83

انجمن علمي طب اورژانس ايران

11596

84

انجمن علمي پزشكان قانوني ايران

11597

85

انجمن علمي آسيب شناسان دهان، فك و صورت ايران

11598

86

انجمن سرطان ايران

11599

87

انجمن علمي پرستاران قلب ايران

70001

88

انجمن قلب كودكان ايران

70002

89

انجمن پرتودرماني سرطان

70003

90

انجمن پريودنتيست هاي ايران

70004

91

انجمن تشخيص و درمان جنين (انجمن تشخيص و درمان قبل از تولد ايران)

70005

 

 

كد دانشگاه­ها/دانشكده­ها

استان مركزي(12)

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني اراك ـ مركزي                   12111

استان گيلان(13)

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني گيلان ـ مركزي                  13111

استان مازندران(14)

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني مازندران ـ مركزي              14111

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني بابل                               14112

استان آذربايجان شرقي(15)

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز ـ مركزي                   15111

استان آذربايجان غربي(16)

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني اروميه ـ مركزي                16111              

استان كرمانشاه(17)

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني كرمانشاه ـ مركزي            17111

استان خوزستان(18)

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني اهواز ـ مركزي                  18111

استان فارس(19)

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني شيراز ـ مركزي                 19111

دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني جهرم                            19112

دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني فسا                              19113

استان كرمان(20)

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني كرمان ـ مركزي                 20111

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني رفسنجان                       20114

استان خراسان رضوي و شمالي و جنوبي (21)

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني مشهد ـ مركزي                21111

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني بيرجند                           21113

دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني سبزوار                          21115

دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني گناباد                            21116

دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي – درماني بجنورد                          21117

استان اصفهان(22)

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني اصفهان ـ مركزي               22111

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني كاشان                            22114

استان سيستان و بلوچستان(23)

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني زاهدان ـ مركزي               23111

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل                                23114 

استان كردستان(24)

1دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني كردستان ـ مركزي          24111

استان همدان(25)

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني همدان ـ مركزي               25111

استان چهارمحال و بختياري(26)

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني شهركرد ـ مركزي             26311

استان لرستان(27)

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني لرستان                        27111

استان ايلام(28)

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني ايلام ـ مركزي                  28111

استان كهكيلويه و بويراحمد(29)

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني ياسوج                           29111

استان بوشهر(30)

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني بوشهر                           30111

استان قزوين

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني قزوين ـ مركزي                  31111

استان زنجان (31)

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني زنجان                             31200

استان سمنان(32)

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني سمنان ـ مركزي                32111

دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني شاهرود                          32112

استان يزد(33)

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني يزد ـ مركزي                      33111

استان هرمزگان(34)

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني بندرعباس ـ مركزي             34111

استان اردبيل(35)

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني محقق اردبيلي                  35111

استان گلستان(36)

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني گرگان                              36111

استان قم

دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قم                                   11808   

 

 

سازمان­ها، پژوهشكده­ها، مراكز تحقيقاتي، ماهنامه­ها، مجلات و ...

 رديف

نام مركز

كدمركز

1

سازمان پزشكي قانوني

11617

2

اداره تجهيزات آزمايشگاههاي تشخيص طبي

11618

3

سازمان نظام پزشكي

11620

4

مركز تحقيقات علوم سلولي جهاد دانشگاهي

11621

5

هفته نامه نوين پزشكي

11623

6

مجله دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد

11624

7

مجله دانش مجله علوم پزشكي گيلان

11625

8

مجله علوم پزشكي مازندران

11626

9

پژوهشكده مهندسي و علوم پزشكي سازمان امور جانبازان

11627

10

مركز تحقيقات آنتي بادي منوكلونال و مركز تحقيقات نانو

11628

11

مركز تحقيقات بيولوژي و بيوتكنولوژي

11628

12

ماهنامه نظام پزشكي تهران بزرگ

11629

13

نشريه بقيه ال...

11630

14

نشريه دارو و درمان

11631

15

مركز تحقيقات غدد درون ريز دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

11632

16

مركز تحقيقات علوم پزشكي كشور

11633

17

مركز تحقيقات روماتولوژي دانشگاه علوم پزشكي تهران

11634

18

مركز تحقيقات بيماري هاي گوارش وكبددانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

11635

19

پژوهشكده گياهان دارويي

11636

20

مركز تحقيقات سلولي و مولكولي دانشگاه علوم پزشكي ايران

11637

21

مركز تحقيقات گوش وحلق و بيني و سر و گردن دانشگاه علوم پزشكي ايران

11638

22

مركز تحقيقات سازمان انتقال خون ايران

11639

23

مركز تحقيقات غدد درون ريز و متابوليسم دانشگاه علوم پزشكي تهران

11640

24

مركز تحقيقات گوش و گلو و بيني دانشگاه علوم پزشكي تهران

11641

25

مركز تحقيقات سل و بيماريهاي ريوي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

11642

26

سازمان نظام پرستاري جمهوري اسلامي ايران

11643

 

 

 


كدهاي محل برگزاري  

استان تهران (11)

الف ) حوزه مركزي وزارتخانه

 رديف

نام حوزه

كد

1

مركز آموزش مداوم

11000

2

معاونت تحقيقات و فناوري (معاونت پژوهشي سابق)

11002

3

معاونت غذا و دارو (معاونت دارويي سابق)

11003

4

معاونت سلامت

11005

5

اداره كل دفتر آزمايشگاههاي تشخيص طبي (رفرانس)

11007

6

انستيتو پاستور ايران

11008

7

معاونت امور مجلس

11010

8

اداره كل تغذيه ، بهداشت و تنظيم خانواده

11014

9

معاونت آموزشي و امور دانشجويي وزارت بهداشت (نظارت و ارزشيابي)

11018

10

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي (وزير)

11019

11

مركز مديريت بيماري ها

11020

12

دبير خانه آموزش دندانپزشكي و تخصصي

11021

13

دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي

11022

14

دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي عمومي

11023

 

ب  )    دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي – درماني ايران

     1 . حوزه مركزي                                                                                   11111

ج   )   دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي – درماني تهران           

    1. حوزه مركزي                                                                                    11160

د   )   دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي – درماني شهيدبهشتي   

    1. حوزه مركزي                                                                                   11300

 

 

ساير دانشگاه ها و فرهنگستانها در تهران

رديف

دانشگاه و فرهنگستان

كد

1

دانشگاه علوم پزشكي بقيه ال.......

11800

2

واحد پزشكي تهران – دانشگاه آزاداسلامي

11803

2

دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

11804

4

دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي

11805

5

دانشگاه شاهد

11809

6

فرهنگستان علوم پزشكي

11810

 

 

  • گروه خبری : آموزش مداوم پزشکی
  • کد خبر : 2779
کلمات کلیدی