• 98/03/05 - 12:35
  • 31
  • زمان مطالعه : 2 دقیقه

ابلاغ دستورالعمل سازمان امور مالیاتی درخصوص نحوه اجرای مقررات بند ک تبصره 6 قانون بودجه سال 1398 کل کشور

 
دستورالعمل سازمان امور مالیاتی درخصوص نحوه اجرای مقررات بند ک تبصره 6 قانون بودجه سال 1398 کل کشور ابلاغ شد.
 
به گزارش وبدا، پیرو بخشنامه شماره 200/98/6 مورخ 98/2/26 مبنی بر ارسال احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1398 کل کشور به منظور اتخاذ رویه واحد در اجرای مقررات بند (ک) تبصره 6 قانون بودجه سال 1398 کل کشور، دستورالعمل سازمان امور مالیاتی درخصوص "نحوه اجرای مقررات بند ک تبصره 6 قانون بودجه سال 1398 کل کشور"، طي نامه شماره 200/98/504 در تاریخ 98/2/31 توسط سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور، ابلاغ شد.
 
در این ابلاغیه آمده است؛ 
 
1-کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی، نیروهای مسلح، خیریه ها و شرکت های دولتی، مکلف به اجرای مقررات بند (ک) تبصره 6 قانون مذکور خواهند بود.
 
2-مقررات بند مذکور صرفا ناظر بر حق الزحمه یا حق العمل پزشکی پزشکان بوده و سایر مشاغل به حرفه های پزشکی از جمله دکترهای داروساز و دکترای علوم آزمایشگاهی، مشمول حکم این بند نخواهند بود. 
 
3-درآمد پزشکانی که با مراکز درمانی دارای رابطه استخدامی بوده و مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد حقوق هستند، از شمول مقررات این دستورالعمل خارج است.
 
 (درصورت وجود رابطه استخدامی پزشک با مراکز درمانی، کلیه دریافت های پزشک مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد حقوق بوده و تفکیک بخشی از درآمدها و عدم اعمال مقررات فصل مالیات بر درآمد حقوق به درآمدهای مذکور موضوعیت ندارد)
 
4-مراکز درمانی مکلفند، 10 درصد از حق الزحمه یا حق العملی را که به موجب دریافت وجه صورتحساب مالیات ارسالی به بیمه ها و یا دریافت نقدی از طرف بیمار، به پزشکان مشمول این دستورالعمل پرداخت می نمایند، به عنوان علی الحساب مالیات کسر و تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب، طی قبض دریافتی از اداره امور مالیاتی مربوط (رسیدگی کننده به مالیات عملکرد مراکز درمانی) به نام پزشک به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.
 
5-ملاک اعمال این مقررات پرداخت وجه به پزشکان است. بنابراین در صورت پرداخت وجه حق الزحمه یا حق العمل پزشکان به صورت علی الحساب، فارغ از دریافت مبالغ آن از بیمه ها، پرداختی مذکور مشمول مقررات این دستورالعمل خواهد بود. 
 
6-مقررات این دستورالعمل صرفا شامل حق الزحمه یا حق العمل هایی است که ارائه خدمات و درآمد آن در سال 1398 تحقق یافته و در سال مذکور نیز پرداخت می شود.
 
7-کسور مذکور به عنوان علی الحساب از مالیات عملکرد سال 1398 پزشکان قابل کسر خواهد بود.
  • گروه خبری : آخرین اخبار,اخبار اختصاصی
  • کد خبر : 190881
کلمات کلیدی