• 98/09/10 - 13:15
  • 64
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه

برگزاری کارگاه چند کشوری آموزش نسخه یازدهم طبقه بندی بین المللی بیماریها

کارگاه چند کشوری آموزش نسخه یازدهم طبقه بندی بین المللی بیماریها، با حضور کشورهای منطقه مدیترانه شرقی، نظیر ایران، افغانستان، پاکستان، عمان و عراق، برگزار شد.

 

به گزارش وبدا، ایران جزو کشورهای انتخاب شده برای اجرای پایلوت نسخه یازدهم طبقه بندی بین المللی بیماریها بوده و جهت مشارکت موفقیت های خویش درزمینه پایلوت در کنار کشورهای منطقه مدیترانه شرقی از جمله افغانستان، پاکستان، عمان و عراق در آموزش ICD11 شرکت کرده است. از ایران نمایندگانی از ستاد وزارتی و دانشگاههای علوم پزشکی در این کارگاه شرکت داشتند.

این کارگاه 5 روزه بوده و تسهیلگران آن از سازمان جهانی بهداشت و دفتر مدیترانه شرقی حضور دارند.

گفتنی است که این برنامه با هماهنگی دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی معاونت درمان و دفترنمایندگی سازمان جهانی بهداشت در ایران و همکاری و هماهنگی حوزه بین الملل وزارت بهداشت انجام شده است.

معاونت درمان، این طبقه بندی را طی 5 ماه اخیر در چند بیمارستان آموزشی و غیر آموزشی، پایلوت کرده است که نتایج آن دراین کارگاه ارائه خواهد شد.

  • گروه خبری : آخرین اخبار,اخبار اختصاصی
  • کد خبر : 197453
کلمات کلیدی